open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.09.2007 N 385
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства вугільної

промисловості N 491 ( v0491644-08 ) від 23.09.2008 }
Про ліквідацію

ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

вугільної промисловості

N 311 ( v0311644-08 ) від 04.07.2008 }

Відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), законів України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), "Про управління об'єктами державної власності"
( 185-16 ), враховуючи результати перевірки
ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр" (доповідна записка
Контрольно-ревізійного управління від 19.12.2006 N 01-02/2-573),
Н А К А З У Ю:
1. Припинити діяльність Державного відкритого акціонерного
товариства "Інформаційно-обчислювальний центр" (далі -
ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр") шляхом ліквідації,
розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Димитров,
вул. Ватутіна, 18.
2. Призначити головою ліквідаційної комісії ДВАТ
"Інформаційно-обчислювальний центр" арбітражного керуючого
Спатара С.П. (ідентифікаційний номер (...)), звільнивши від
виконання обов'язків голови ліквідаційної комісії арбітражного
керуючого Вардикяна С.Ю. { Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства
вугільної промисловості N 311 ( v0311644-08 ) від 04.07.2008 }
3. Вардикяну С.Ю. у триденний термін передати, а голові
ліквідаційної комісії ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр"
Спатару С.П. прийняти печатку, штампи та відповідну документацію
ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр", що оформити актами
приймання-передачі". { Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства
вугільної промисловості N 311 ( v0311644-08 ) від 04.07.2008 }
4. Голові ліквідаційної комісії ДВАТ
"Інформаційно-обчислювальний центр" Спатару С.П.: { Пункт 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства вугільної
промисловості N 311 ( v0311644-08 ) від 04.07.2008 }
4.1. Письмово ознайомити виконуючого обов'язки директора -
голови правління ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр"
Якушеву Т.Є. з пунктом 5 цього наказу.
4.2. У триденний термін після підписання наказу, відповідно
до чинного законодавства, опублікувати у спеціальному додатку до
газети "Урядовий кур'єр" та/або в офіційному друкованому виданні
органу державної влади або органу місцевого самоврядування за
місцем знаходження підприємства інформацію про його ліквідацію,
порядок та термін заяви претензій кредиторами, наявних (відомих)
кредиторів повідомити персонально у письмовій формі.
4.3. Встановити строки для заявлення вимог кредиторами
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про ліквідацію
ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр".
4.4. У триденний термін після підписання наказу повідомити
відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо
припинення юридичної особи шляхом ліквідації та подати йому в
установленому законодавством порядку необхідні документи для
внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
4.5. Утворити ліквідаційну комісію та у п'ятиденний термін
після утворення комісії повідомити Мінвуглепром України про її
персональний склад.
4.6. Працівників підприємства, які не зайняті у проведенні
робіт з ліквідації, звільнити за п. 1 статті 40 КЗпП України
( 322-08 ) із забезпеченням додержання їх прав та інтересів
відповідно до чинного законодавства України.
4.7. Забезпечити в установленому порядку та терміни подання
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації
відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 19.12.2006 N 1591 ( z0097-07 ).
4.8. Здійснити інвентаризацію майна станом на 01.11.2007 і за
її результатами скласти проміжний ліквідаційний баланс, який в
строк до 25.11.2007, але не раніше закінчення строку для
пред'явлення вимог кредиторами, з висновками комісії подати
Мінвуглепрому України на затвердження.
4.9. На підставі проміжного ліквідаційного балансу провести
розрахунки з кредиторами.
4.10. У випадку якщо вартості майна підприємства, що
ліквідується, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, в
установленому порядку звернутися до господарського суду із заявою
щодо порушення справи про банкрутство підприємства відповідно до
ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), про що повідомити
Мінвуглепром України.
4.11. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти
ліквідаційний баланс та з висновками комісії подати його
Мінвуглепрому України на затвердження.
4.12. Здійснити всі інші передбачені законодавством заходи,
пов'язані з ліквідацією підприємства.
4.13. Продаж майна підприємства здійснювати в установленому
чинним законодавством порядку за попереднім погодженням із
Міністерством.
4.14. Не пізніше двох робочих днів, від дати завершення
процедури ліквідації, яка передбачена законом, забезпечити надання
державному реєстратору документів, необхідних для здійснення
державної реєстрації припинення діяльності
ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр".
4.15. Про хід виконання робіт з ліквідації підприємства двічі
на місяць звітувати Управлінню державної власності Мінвуглепрому
України.
4.16. Ліквідацію підприємства здійснити у термін до
01.09.2008. { Підпункт 4.16 пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 311
( v0311644-08 ) від 04.07.2008 }
4.17. Після завершення ліквідації
ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр" надати Управлінню
державної власності Мінвуглепрому України інформацію про вилучення
цього товариства з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України.
5. Виконуючому обов'язки директора - голови правління
ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр" Якушевій Т.Є. взяти до
уваги, що вона буде звільнена від виконання обов'язків директора -
голови правління цього товариства згідно з п. 1 статті 40 КЗпП
України ( 322-08 ) в установленому порядку.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
виконуючого обов'язки заступника Міністра Худякова Ю.М.
Міністр С.Тулуб

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: