open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний

   


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту майнових прав дітей
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Абзац перший частини п’ятої статті 177 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) викласти в такій редакції:
"5. Органи опіки та піклування можуть відмовити у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини з одночасним зверненням до нотаріуса щодо накладення заборони відчуження такого майна лише у випадках, якщо ними встановлено, що".
2. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2004 р., № 2, ст. 6; 2006 р., № 13, ст. 110; 2009 р., № 13, ст. 161):
1) у статті 73:
в абзаці першому слова "чи посадова особа органу місцевого самоврядування" виключити;
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"за зверненням органу опіки та піклування з метою захисту особистих і майнових прав та інтересів дитини, яка має право власності або проживає у жилому будинку, квартирі, іншому приміщенні, на відчуження якого накладається заборона".
У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;
2) у статті 74 після слів "договору довічного утримання" доповнити словами "звернення органів опіки та піклування про усунення обставин, що обумовили накладення заборони відчуження майна дитини", а слова "або посадова особа органу місцевого самоврядування" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України
В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
12 січня 2012 року
№ 4314-VІ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу