open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ЧЕРНІГІВСЬКА МИТНИЦЯ
Н А К А З
01.09.2004 N 380
Зареєстровано

в Чернігівському обласному

управлінні юстиції

21 вересня 2004 р.

за N 34/525
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Чернігівської митниці

N 511 ( v0511483-05 ) від 05.11.2005 }
Про введення в дію Порядку здійснення

митного контролю та митного оформлення товарів

і транспортних засобів на складах тимчасового

зберігання в зоні діяльності Чернігівської митниці

Відповідно до статей 99-109 Митного кодексу України ( 92-15 )
та на виконання вимог Положення про склади тимчасового зберігання,
затвердженого наказом Державної митної служби України від
07.10.2003 р. N 674 ( z1061-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.11.2003 р. за N 1061/8382, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок здійснення митного контролю та митного
оформлення товарів і транспортних засобів на складах тимчасового
зберігання в зоні діяльності Чернігівської митниці (далі -
Порядок) (додається).
2. Ввести в дію Порядок після 10 днів після реєстрації в
Чернігівському обласному управлінні юстиції.
3. Начальнику загального відділу (Кузьміна Н.М.) забезпечити
доведення наказу до начальників митних постів "Ніжин" (Лапко Ф.С.)
"Енергія" (Сух М.І.), "Прилуки" (Рязанцев В.В.), "Щорс"
(Хмелинський Є.В.), вантажного відділу (Кашперов І.В.).
4. Начальнику юридичного сектору (Приходько О.В.) забезпечити
державну реєстрацію цього наказу в Чернігівському обласному
управлінні юстиції.
5. Начальникам митних підрозділів, зазначеним в п. 3 цього
наказу, забезпечити вивчення Порядку особовим складом, визначення
та затвердження схем зон митного контролю за погодженням з
відповідними службами та відомствами через 10 днів після
реєстрації в Чернігівському обласному управлінні юстиції.
6. Накази Чернігівської митниці від 28.02.2000 р. N 85
( v0085483-00 ) "Про введення в дію Технології оформлення вантажів
під митний контроль" та від 03.08.2001 р. N 411 ( v0411483-01 )
"Про внесення змін та доповнень до наказу від 28.02.2000 р. N 85
"Про введення в дію Технології оформлення вантажів під митний
контроль" вважати такими, що втратили чинність.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника митниці Песляка О.Г. Загальний контроль залишаю за собою.
Т.в.о. начальника митниці О.В.Соловйов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Чернігівської митниці

01.09.2004 N 380
Зареєстровано

в Чернігівському обласному

управлінні юстиції

21 вересня 2004 р.

за N 34/525

ПОРЯДОК

здійснення митного контролю та митного оформлення

товарів і транспортних засобів на складах

тимчасового зберігання в зоні діяльності

Чернігівської митниці

1. Загальні положення
1.1. Даний Порядок розроблений відповідно до статей 99-109
Митного кодексу України ( 92-15 ), наказу Держмитслужби України
від 07.10.2003 N 674 ( z1061-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.11.2003 за N 1061/8382.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: склад тимчасового зберігання (далі - СТЗ) - спеціально
визначені й обладнані складські приміщення, криті та відкриті
майданчики, призначені для зберігання товарів і транспортних
засобів; підрозділ митного оформлення на СТЗ (далі - ПМО СТЗ) -
підрозділ Чернігівської митниці, посадові особи якого здійснюють
митний контроль і митне оформлення товарів і транспортних засобів
на СТЗ; транспортні засоби - будь-які засоби повітряного, водного,
залізничного, автомобільного транспорту, що використовуються для
перевезення товарів через державний кордон України, а також
транспортне обладнання (контейнер, клітка, знімна цистерна або
інший подібний пристрій); уповноважена особа - особа, яка на підставі договору або
належно оформленого доручення, виданого власником товарів і
транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з
пред'явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам
для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх
через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися
зазначеними товарами і транспортними засобами.
1.3. Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних
засобів на СТЗ починається з дня їх фактичного розміщення на СТЗ і
закінчується днем завершення митного оформлення відповідно до
заявленого митного режиму або днем передання їх на склад
Чернігівської митниці. При переміщенні товарів з одного СТЗ на інший строк
зберігання товарів не переривається.
1.4. За винятком випадків дії обставин непереборної сили,
власник СТЗ несе відповідальність перед Чернігівською митницею за
втрату чи пошкодження товарів і транспортних засобів, що
знаходяться під митним контролем та розміщені на СТЗ.
1.5. На СТЗ повинні бути належним чином обладнані робочі
місця посадових осіб ПМО.
2. Розміщення товарів і транспортних засобів на СТЗ
2.1. Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних
засобів на СТЗ не може перевищувати трьох місяців.
2.2. Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних
засобів за заявою власника або особи, яка здійснює декларування на
підставі договору, може бути продовжений керівництвом
Чернігівської митниці, але не більше ніж на один місяць. Заява про
продовження строку тимчасового зберігання товарів і транспортних
засобів попередньо погоджується з керівництвом ПМО СТЗ.
2.3. До закінчення строків зберігання, товари і транспортні
засоби, що тимчасово зберігаються під митним контролем, повинні
бути: - задекларовані власником або уповноваженою ним особою до
обраного митного режиму; - передані власником або уповноваженою ним особою для
зберігання Чернігівській митниці.
2.4. Рішення про розміщення товарів на СТЗ приймає начальник
ПМО або особа, яка його заміщує.
2.5. Власник СТЗ не може відмовити в розміщенні на СТЗ
товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним
контролем, після прийняття зазначеними вище посадовими особами ПМО
рішення про таке розміщення.
2.6. У разі наміру розміщення очікуваного вантажу на СТЗ,
представник підприємства або особа, яка здійснює декларування на
підставі договору, до фактичного надходження вантажу у зону
митного контролю ПМО звертаються з письмовою заявою (додаток 1) на
ім'я начальника ПМО (далі - Заява) з вказанням терміну зберігання.
2.7. До Заяви додаються: - копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності; - зовнішньоекономічний контракт; - товаросупровідні документи, що дають можливість
ідентифікувати цей товар; - рахунок-фактура; - договір підприємства з власником СТЗ (для СТЗ відкритого
типу); - попереднє повідомлення (далі - ПП) або попередня декларація
(далі - ПД) або внутрішній транзитний документ (далі - ВТД); - інші документи, що підтверджують законні підстави
знаходження цих товарів і транспортних засобів у особи, яка бажає
користуватися послугами складу; - копія відповідної довідки Державної податкової
адміністрації про реєстрацію місць зберігання оптових партій
алкогольних напоїв та тютюнових виробів у разі розміщення на СТЗ
зазначених товарів.
2.8. У разі виконання вимог пунктів 2.6, 2.7 Порядку
керівництво ПМО надає дозвіл на розміщення товарів на СТЗ шляхом
накладання відповідної резолюції на заяві.
2.9. Власник СТЗ забезпечує окреме зберігання партій товарів,
що отримані за різними контрактами за відповідний період.
2.10. Якщо товари, які переміщуються через митний кордон
України, визнано такими, що підлягають фітосанітарному,
ветеринарному, екологічному, радіологічному чи іншим видам
контролю на території України, під час передання цих товарів на
зберігання під митним контролем митному підрозділу подаються
товаросупровідні документи з відмітками зазначених служб про
перетин митного кордону України у вигляді штампів, печаток тощо.
2.11. Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам, або
такі, що потребують особливих умов зберігання, повинні
розміщуватися в спеціально пристосованих приміщеннях складу
тимчасового зберігання.
2.12. У необхідних випадках ПМО надає дозвіл на розміщення
товару на СТЗ разом з транспортним засобом, що використовується
для доставлення товару на адресу одержувача відповідно до
товаросупровідних документів.
2.13. Розміщення товарів на СТЗ здійснюється у присутності
посадової особи митного органу, уповноважених осіб підприємства -
одержувача товару, представника власника СТЗ та фіксується в Акті
про прийом-передачу товарів і транспортних засобів для зберігання
на СТЗ (далі - Акт). Форму Акта наведено в додатку 2. Реєстраційний номер Акта присвоюється за схемою:
А/В,

де

А - номер ПМО відповідно до номенклатури справ Чернігівської
митниці,

В - порядковий номер Акта в ПМО.
2.14. Акт заповнюється у трьох примірниках: - перший примірник залишається у справах ПМО; - другий примірник призначається для власника СТЗ; - третій примірник призначається для одержувача товару
(уповноваженої особи одержувача товару).
2.15. Під час розміщення товарів на СТЗ, у разі виявлення
порушень митних правил посадова особа ПМО, яка виявила
правопорушення, складає протокол про ПМП.
2.16. Форми Заяви та Акта, наведені відповідно в додатках 1
та 2 цього Порядку, виготовляються за допомогою комп'ютера або
друкарським способом.
2.17. У разі розміщення товарів на СТЗ у присутності
представників інших органів виконавчої влади (Держстандарту,
Служби державного ветеринарного контролю, Державної
санітарно-епідеміологічної служби, Головної державної інспекції з
карантину рослин, Державної служби з охорони навколишнього
природного середовища, Торгово-промислової палати та ін.)
відомості про цих осіб (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи,
посада) заносяться інспектором ПМО до Акта. При цьому присутність
зазначених посадових осіб на СТЗ погоджується з керівництвом ПМО.
2.18. За умови відсутності зауважень з боку посадових осіб
ПМО вантаж розміщується на СТЗ. Документи, зазначені у п. 2.7,
разом з першим екземпляром Акта знаходяться на контролі у справах
ПМО до моменту здійснення митного оформлення вантажу у заявленому
митному режимі. Форму Журналу обліку вантажів на СТЗ наведено в
додатку 3. Екземпляри документів для перевізника (CMR, ТТН,
залізнична накладна, Camet TIR, ПП або ПД) оформлюються у повному
обсязі та передаються перевізнику.
3. Зберігання товарів і транспортних засобів на СТЗ
3.1. Товари зберігаються на СТЗ до моменту завершення митного
оформлення за умови виконання вимог, що забезпечують здійснення
митного контролю в повному обсязі.
3.2. Власник СТЗ зобов'язаний: - створювати всі необхідні умови для забезпечення дієвого
митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних
засобів, розміщених на СТЗ; - облаштувати СТЗ технічними засобами для розвантаження,
завантаження, вимірювання ваги, довжини тощо; - забезпечувати контроль для виключення можливості вилучення
із СТЗ товарів і транспортних засобів, що знаходяться під митним
контролем; - виключати перешкоди та сприяти здійсненню митного контролю
та митного оформлення товарів і транспортних засобів, розміщених
на СТЗ; - вести облік товарів і транспортних засобів, що зберігаються
на СТЗ; - щомісячно, до 10 числа наступного за звітним, надавати до
ПМО звітність (додаток 4 до наказу Держмитслужби України від
07.10.2003 N 674 ( z1061-03 )) щодо товарів і транспортних засобів
які зберігаються на СТЗ; - забезпечувати умови для унеможливлення проникнення
сторонніх осіб на територію та в приміщення СТЗ, де зберігаються
товари і транспортні засоби під митним контролем; - забезпечувати умови для обладнання складу не менше ніж
двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких має
знаходитися у віданні ПМО СТЗ; - виконувати умови дозволу на використання приміщення,
майданчика у якості СТЗ та вимоги Чернігівської митниці,
забезпечувати умови для доступу посадових осіб митного органу до
товарів і транспортних засобів, що зберігаються на складі.
3.3. З дозволу ПМО на СТЗ можуть здійснюватись наступні
операції: навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення
пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування
товарів, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих
товарах або їх упаковці, а також заміна транспортного засобу. Зазначені операції здійснюються за рахунок власників товарів
і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон
України або уповноважених ними осіб у присутності посадової особи
ПМО. З дозволу ПМО, крім вказаних операцій товари і транспортні
засоби, що знаходяться на СТЗ, можуть бути піддані: - огляду та вимірюванню власником складу, іншою особою, яка
розмістила ці товари і транспортні засоби на складі, або її
представником у присутності посадової особи ПМО; - операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих
товарів і транспортних засобів у незмінному стані. - з дозволу ПМО зі СТЗ можуть братися проби та зразки
товарів, для проведення досліджень або сертифікації.
3.4. Згідно статті 63 Митного кодексу України ( 92-15 )
Чернігівська митниця з власної ініціативи або з ініціативи
правоохоронних органів має право вимагати від осіб, які
переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон
України, проведення операцій, передбачених вимогами чинного
законодавства. У таких випадках витрати на проведення зазначених
операцій відшкодовуються за рахунок Чернігівської митниці або
органу, з ініціативи якого вони проводилися. У разі якщо в
результаті цих операцій будуть виявлені порушення законодавства
України, витрати на проведення операцій відшкодовуються власниками
товарів, транспортних засобів або уповноваженими ними особами.
3.5. Користування та розпорядження товарами і транспортними
засобами, митне оформлення яких не закінчено та які знаходяться
під митним контролем, забороняються.
3.6. При необхідності відбору проб чи зразків товарів, що
зберігаються на СТЗ для проведення сертифікації, власник товару
або уповноважена ним особа письмово звертається до керівництва ПМО
відповідного СТЗ із заявою про надання дозволу на видачу зразків
на підставі договору на проведення робіт із сертифікації,
укладеного з органом сертифікації, або довідки органу сертифікації
про укладення такого договору із зазначенням номера договору, дати
його підписання, строку виконання робіт і необхідної кількості
проб зразків. Заява повинна містити зобов'язання підприємства про
повернення в установлений строк відібраних зразків. Якщо сертифікаційні роботи передбачають проведення
випробувань руйнівними методами, власник товару або уповноважена
ним особа письмово повідомляє про це Чернігівську митницю і подає
акт про знищення зразків під час випробувань, складений органом
сертифікації. При митному оформленні товару відповідно до обраного
митного режиму, кількість товару у вантажній митній декларації
зазначається з урахуванням виданих зразків. У разі коли власник товару не одержав сертифіката
відповідності товару або свідоцтва про визнання іноземного
сертифіката, товар повинен бути переміщений до митного
ліцензійного складу або вивезений за межі митної території України
в установленому законодавством порядку.
3.7. Відповідальність за декларування товарів зі сплатою всіх
належних платежів, у тому числі митного збору за перебування
товарів під митним контролем, несе підприємство, що розмістило
товари на зберігання.
3.8. Відповідальність за дотримання вимог щодо тимчасового
зберігання товарів під митним контролем несе власник СТЗ.
4. Завершення митного оформлення
4.1. Товари і транспортні засоби, що зберігаються на СТЗ,
оформлюються відповідно до обраного митного режиму. Обраний митний
режим не може змінюватись власником товару або уповноваженою ним
особою до закінчення строку зберігання на СТЗ без погодження з
керівництвом відповідного ПМО.
4.2. Строк перебування товарів під митним контролем
обчислюється відповідно до Порядку, затвердженого наказом
Держмитслужби України від 23.06.98 N 363 ( z0443-98 ) "Про
затвердження Порядку справляння митних зборів, які нараховуються
за вантажною митною декларацією".
4.3. Товари, що зберігаються на СТЗ, знімаються з митного
контролю на підставі оформленої вантажної митної декларації
відповідно до обраного митного режиму, після сплати усіх належних
митних платежів та митних зборів, в тому числі митного збору за
перебування товарів під митним контролем. При цьому в графі "D"
вантажної митної декларації (ВМД) робиться запис "Під митним
контролем з "____________" (дата початку перебігу строку
перебування товарів під митним контролем). Відомості про Акт
вносяться в установленому порядку до графи 44 ВМД ( 574-97-п ).
При цьому зазначаються розділ документа "9" та код документа
"9008".
4.4. Переміщення товарів зі СТЗ на митний ліцензійний склад у
зоні діяльності Чернігівської митниці здійснюється на підставі
листа-узгодження між відповідним ПМО на СТЗ та відповідним ПМО на
МЛС (додаток 4). Лист-узгодження подається одержувачем товару або
уповноваженою ним особою до ПМО МЛС, після погодження з власником
МЛС. Після погодження з керівництвом ПМО МЛС лист-узгодження
подається одержувачем товару або уповноваженою ним особою до ПМО
СТЗ. Після погодження з керівництвом ПМО СТЗ посадова особа ПМО
СТЗ здійснює видачу товару з СТЗ для доставлення до ПМО МЛС.
Переміщення товару здійснюється під митним контролем із
забезпеченням необхідних заходів (накладення митного забезпечення,
супроводження, провізна відомість, акт обстеження салону,
вантажного відсіку автотранспортного засобу, акт прийому-передачі
тощо). Комплект копій документів, на підставі яких товар був
розміщений на СТЗ, зшивається посадовою особою ПМО СТЗ та
завіряється ОНП. Комплект документів разом з листом-узгодженням
видається одержувачу товару або уповноваженій ним особі для
доставлення в ПМО МЛС. Переміщення товару до МЛС контролюється відповідальним ПМО
СТЗ і знімається з контролю після одержання копії ВМД ІМ74. Відповідальним за доставлення товару до МЛС є
підприємство-одержувач товару. У разі розташування СТЗ та МЛС в зоні діяльності одного ПМО
переміщення товару здійснюється без надання листа-узгодження під
контролем посадової особи ПМО.
4.5. Переміщення товарів із СТЗ на інший СТЗ в зоні
діяльності Чернігівської митниці здійснюється в порядку та
послідовності, визначених в пункті 4.5 Порядку, на підставі
листа-узгодження між ПМО СТЗ відправлення та ПМО СТЗ призначення
(додаток 5).
4.6. Переміщення товарів із СТЗ в інші митниці для подальшого
митного оформлення здійснюється із заповненням ВТД. При цьому в
графі "D" ВТД робиться запис "Під митним контролем з
"____________" (дата початку перебігу строку перебування товарів
під митним контролем) з метою нарахування митного збору митницею
призначення. Відомості про Акт вносяться в установленому порядку
до графи 44 ВТД. При цьому зазначаються розділ документа "9" та
код документа "9008".
5. Заключні положення
5.1. Керівництво ПМО СТЗ забезпечує дотримання вимог даного
Порядку посадовими особами ПМО СТЗ, які беруть участь у процедурах
митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних
засобів, що розміщуються на СТЗ.
5.2. Посадові особи ПМО СТЗ несуть відповідальність за
порушення вимог даного Порядку згідно чинного законодавства.
Начальник СОМК Н.Г.Хмелинська

Додаток 1
Начальнику ___________

ПМО СТЗ _____________

ЗАЯВА

Підприємство ____________________________________________________

(повна назва підприємства)
код за ЄДРПОУ ___________________________________________________
адреса: _________________________________________________________
тел. ____________________________________________________________
Обліковий номер у митниці: N ____ від "___" ____________ 200_ р.
просить Вашого дозволу для розміщення на СТЗ вантажу ____________ ________________________________________________________________,

(назва вантажу)
що надійшов на нашу адресу за:
документом контролю доставки ___________________________________,
контрактом _____________________________________________________,
товаросупровідними документами _________________________________,
для зберігання на СТЗ ___________________________________________

(назва підприємства)
за адресою: ____________________________________________________,
у зв'язку з ____________________________________________________.
З правилами зберігання вантажів на СТЗ ознайомлені.
Зобов'язуємося в термін до "___" ____________ 200_ р. оформити
вантаж у митному режимі _________________________________________

(зазначити митний режим)
Керівник підприємства _____________ Власник СТЗ _______________
М.П. М.П.
Розміщення товару на СТЗ дозволено "___" ____________ 200_ р.
_________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали

посадової особи митного органу)

Додаток 2

АКТ

про прийняття-передання товарів (предметів)

для зберігання на СТЗ

N ______ від "___" ____________ 200_ р.

Мною, __________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

митного органу; назва митного органу)
у присутності ___________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________
представника підприємства (або посередника) ____________________,

(назва підприємства)
яке передає товари для зберігання на СТЗ, _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
представника підприємства (власника СТЗ) _______________________,

(назва підприємства)
яке приймає товари для зберігання на СТЗ,
знято пломбу N _____ з ___ __________, реєстрац. N _____________,

(вид транспортного засобу)
проведено митний огляд вантажу, який надійшов з _________________

(країна відправлення)
за документом контролю доставки N _____, виписаним ______________
митницею.
При митному огляді встановлено, що кількість місць
товарів ____________________________________ даним, зазначеним у:

(відповідає, не відповідає)
товарно-транспортній накладній _________________________________,
книжці МДП _____________________________________________________,
комерційному рахунку ___________________________________________.
Нижчеперелічені товари (предмети) прийнято для зберігання на СТЗ
за адресою: ________________________________________ на строк до
"___" ____________ 200_ р. за договором на зберігання товару від ____________ N _____.
------------------------------------------------------------------ N | Назва (особливі ознаки предметів) | Кількість (вага) | з/п | | | -------+------------------------------------+-------------------| 1 | 2 | 3 | -------+------------------------------------+-------------------| | | | -------+------------------------------------+-------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
На склад накладено забезпечення N _______________________________
Товари (предмети) ___________________ Печатка
для зберігання (підпис, прізвище, представника СТЗ
на СТЗ прийняв ініціали)**
Товари (предмети) ___________________ Печатка представника
для зберігання (підпис, прізвище, власника товарів
на СТЗ передав ініціали)**
Посадова особа ___________________ Відтиск штампа "Під
митного органу (підпис, прізвище, митним контролем"

ініціали)
Копію акта отримав: * _________ "___" ____________ 200_ р.

(підпис)

**_________ "___" ____________ 200_ р.

(підпис)
--------------- * Підписує керівник підприємства - власника СТЗ або особа,
ним уповноважена. ** Підписує керівник підприємства - одержувача товарів і
транспортних засобів або особа, ним уповноважена.

Додаток 3

ЖУРНАЛ

обліку товарів на СТЗ______________

----------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Дата |Підпри- |Назва і |Найме- | Кількість |Номер |Дата | Кількість |Номер |Номер |При- | з/п|розмі-|ємство - |номер |нування| товару |ОНП |видачі| товару |доку- |ОНП |мітки| |щення |одер- |доку- |товару |-----------|інспек-|товару|-----------|мента - |інспек-| | |товару|жувач |мента, | |місць| кг |тора, |з СТЗ |місць| кг |підстави|тора, | | |на СТЗ|(відправ-|на | | |(шт.,|що | | |(шт.,|для |що | | | |ник) |підставі| | | л, |прийняв| | | л, |видачі |видав | | | |товару |якого | | |інше)|товар | | |інше)|товару з|товар | | | | |товар | | | | | | | |СТЗ | | | | | |розмі- | | | | | | | | | | | | | |щено на | | | | | | | | | | | | | |СТЗ | | | | | | | | | | | ---+------+---------+--------+-------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ---+------+---------+--------+-------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-------+-----| | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4

ЗРАЗОК

листа-узгодження щодо переміщення товару

з СТЗ на МЛС, які розташовані у зоні діяльності

Чернігівської митниці
Начальнику _________________

ПМО МЛС

Начальнику _________________

ПМО СТЗ

Підприємство ____________________________________________________

повна назва підприємства - одержувача товару код ЄДРПОУ
Облікова картка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності N _________________________________________________________________
Просить Вашого дозволу на переміщення товару ____________________ _________________________________________________________________

назва товару, код УКТЗЕД, кількість та вартість товару,

який зберігається на СТЗ _________________________________________________________________

назва СТЗ, його фактична адреса, номер дозволу на СТЗ
на підставі Акта про прийом-передачу товарів і транспортних
засобів для зберігання на СТЗ від "___" _____________ N _________
на митний ліцензійний склад _____________________________________

назва МЛС, на який переміщується товар,

його фактична адреса, номер ліцензії

на відкриття МЛС
на підставі договору на зберігання від "___" _________ N ________
Зобов'язуюсь доставити товари та документи на них до МЛС ________
назва МЛС, на який переміщується товар в строк до _________________________________________________________________

строк доставки, встановлений посадовою особою ПМО СТЗ
Керівник підприємства - одержувача товару _______________________

П.І.Б., підпис

М.П.
Керівник МЛС призначення ________________________________________

П.І.Б., підпис

М.П.
______________ не заперечує проти переміщення товару ПМО МЛС, на
який переміщується товар
Посадова особа ПМО ______________________________________________

П.І.Б., підпис, відбиток ОНП
Начальник (заступник) ПМО _______________________________________

П.І.Б., підпис
_______________-______ не заперечує проти переміщення товару ПМО
СТЗ, де зберігається товар
Строк перебування товарів ___________________________
під митним контролем з: дата початку строку

перебування під митним

контролем товарів,

що переміщуються
Документи на ____ аркушах додаються.
Після розміщення товару на МЛС прошу надіслати через загальний
відділ копію ВМД ІМ74.
Посадова особа ПМО ______________________________________________

П.І.Б., підпис, відбиток ОНП
Начальник (заступник) ПМО _____________________________________________.

П.І.Б., підпис

Додаток 5

ЗРАЗОК

листа-узгодження щодо переміщення товару з СТЗ на СТЗ,

які розташовані у зоні діяльності Чернігівської митниці

Начальнику ______________

ПМО СТЗ призначення

Начальнику ______________

ПМО СТЗ відправлення
Підприємство ____________________________________________________

повна назва підприємства - одержувача товару, код ЄДРПОУ
Облікова картка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності N ___________________________________
Просить Вашого дозволу на переміщення товару ____________________ _________________________________________________________________

назва товару, код УКТЗЕД, кількість та вартість товару,

який зберігається на СТЗ
_________________________________________________________________

назва СТЗ відправлення, його фактична адреса,

номер дозволу на СТЗ
на підставі Акта про прийом-передачу товарів і транспортних
засобів для зберігання на СТЗ від "___" ________ N ______________
на СТЗ __________________________________________________________

назва СТЗ призначення, його фактична адреса,

номер дозволу на СТЗ
на підставі договору на зберігання від "___" _________ N ________
Зобов'язуюсь доставити товари та документи на них до СТЗ _________________________________________________________________

назва СТЗ, призначення
в строк до ______________________________________________________

строк доставки, встановлений посадовою особою

ПМО СТЗ відправлення
Керівник підприємства -
одержувача товару _______________________________________________

П.І.Б., підпис

М.П.
Керівник СТЗ призначення ________________________________________

П.І.Б., підпис

М.П.
___________________________ не заперечує проти переміщення товару
ПМО СТЗ призначення
Посадова особа ПМО ______________________________________________

П.І.Б., підпис, відбиток ОНП
Начальник (заступник) ПМО _______________________________________

П.І.Б., підпис
___________________________ не заперечує проти переміщення товару
ПМО СТЗ відправлення
Строк перебування товарів ________________________________
під митним контролем з: дата початку строку перебування

під митним контролем товарів,

що переміщуються
Документи на ____ аркушах додаються.
Після розміщення товару на СТЗ прошу надіслати через загальний
відділ митниці копію Акта.
Посадова особа ПМО ______________________________________________

П.І.Б., підпис, відбиток ОНП
Начальник (заступник) ПМО ______________________________________.

П.І.Б., підпис

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: