open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
Н А К А З
N 378/685 від 30.11.2000

м.Київ
vd20001130 vn378/685
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Державної митної

служби

N 977/354 ( v0977342-08 ) від 08.09.2008 }
Про здійснення митного контролю

за обсягами природного газу, що переміщується

через митний кордон України для зберігання в

підземних сховищах газу

На виконання Указу Президента України від 10.03.2000
N 457/2000 ( 457/2000 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 14 лютого 2000 року "Про невідкладні заходи
щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі
України" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Тимчасову інструкцію зі здійснення митного
контролю за обсягами природного газу, що переміщується через
митний кордон України трубопровідним транспортом для зберігання в
підземних сховищах газу (додаток 1). 2. Встановити зони митного контролю на території підземних
сховищ газу, затверджених додатком 5 до наказу Держмитслужби та
НАК "Нафтогаз України" від 25 січня 2000 року N 21/37
( v1_37376-00 ) "Про переліки об'єктів, на яких здійснюється
митний контроль за обсягами природного газу, що переміщується
через митний кордон України". 3. Затвердити форму звіту про рух природного газу по ПСГ
(додаток 2) та реєстр обсягів газу (додаток 3), що зберігається в
ПСГ в режимі тимчасового ввезення. 4. Митний контроль за фактичними обсягами природного газу, що
переміщується через митний кордон України трубопровідним
транспортом для зберігання в підземних сховищах газу, проводити в
зонах митного контролю, наведених у пункті 2 цього наказу. 5. Начальникам регіональних митниць, митниць і структурних
підрозділів Центральної енергетичної митниці, у зоні діяльності
яких розташовано підземні сховища газу, забезпечити подання
факсимільним зв'язком до Центральної енергетичної митниці не
пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним, копій звітів про
рух природного газу по ПСГ, сертифікатів якості, засвідчених
штампом "Під митним контролем" відповідної регіональної митниці,
митниці або структурного підрозділу ЦЕМ. 6. ДК "Укртрансгаз" та ДАТ "Чорноморнафтогаз" НАК "Нафтогаз
України" в установленому порядку забезпечити доступ посадових осіб
митних органів на територію і в приміщення ПСГ, наведених у пункті
2 цього наказу, для здійснення митного контролю. 7. ДК "Укртрансгаз" та ДАТ "Чорноморнафтогаз" НАК "Нафтогаз
України" в установленому порядку забезпечити подання звітів про
рух природного газу по ПСГ та сертифікатів якості, не пізніше 5
числа місяця, наступного за звітним, а також реєстрів обсягів газу
разом з актами приймання-передачі природного газу не пізніше
наступного дня після підписання згідно з термінами, визначеними
Технічною угодою на поточний рік. 8. НАК "Нафтогаз України" надавати ЦЕМ відомості про введення
в експлуатацію нових або виведення з експлуатації діючих ПСГ. 9. Всі зміни до цього наказу вносяться в письмовій формі як
додаток за взаємною згодою сторін. 10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника голови правління Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" Тріколіча В.П. та заступника голови
Держмитслужби Соболя І.М.
Перший заступник Міністра палива
та енергетики - голова правління
Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" В.Копилов
Голова Державної митної
служби України Ю.Соловков

Додаток 1

До спільного наказу

НАК "Нафтогаз України" та

Держмитслужби "Про здійснення

митного контролю за обсягами

природного газу, що

переміщується через митний

кордон України для зберігання

в підземних сховищах газу"

30.11.2000 N 378/685

Тимчасова інструкція
зі здійснення митного контролю за обсягами природного газу,
що переміщується через митний кордон України трубопровідним

транспортом для зберігання в підземних сховищах газу
Тимчасова інструкція зі здійснення митного контролю за
обсягами природного газу, що переміщується через митний кордон
України трубопровідним транспортом для зберігання в підземних
сховищах газу (далі - Інструкція), установлює єдиний порядок
здійснення митного контролю за обсягами природного газу, що
закачується, зберігається та відбирається з підземних сховищ газу
і визначає обов'язки посадових осіб митних органів та
відповідальних осіб виробничих управлінь підземних сховищ газу (ВУ
ПСГ) під час здійснення такого контролю. Інструкція не змінює існуючого технологічного процесу
закачування, зберігання та відбирання природного газу та порядку
його обліку.

1. Загальні положення
1.1. Терміни, що вживаються в цій Тимчасовій інструкції: підземні сховища газу (далі - ПСГ) - технологічний комплекс,
створений у природній або штучній ємності надр для накопичення
газу, і технологічно поєднані з ним споруди, призначені для
періодичного наповнення природним газом, його зберігання і
відбирання; активний об'єм газу - об'єм природного газу, що періодично
закачується й зберігається в ПСГ та відбирається з них; буферний об'єм газу - об'єм природного газу в ПСГ, потрібний
для підтримання тиску, який забезпечує технологічну цілісність,
ефективність і безпечну експлуатацію ПСГ, до складу якого входить
і залишковий запас газу - обсяг природного газу, що залишився
після експлуатації газового родовища, на базі якого створено ПСГ; пункт виміру витрат газу (далі - ПВВГ) - об'єкт ПСГ, на якому
здійснюється вимірювання газу при його закачуванні та відборі за
його кількістю та якістю; газовимірювальні прилади (далі - ГВП) - технічні засоби, які
знаходяться на замірному вузлі і застосовуються під час вимірювань
технологічних параметрів природного газу; засувна арматура - крани, засувки і т. п. технологічне
обладнання, яке входить до складу ПСГ і підпадає під митне
забезпечення; акти - акти приймання-передачі природного газу, які
підписуються сторонами зовнішньоекономічних контрактів при
закачуванні газу в ПСГ, його відборі або при передачі газу іншому
власнику безпосередньо в ПСГ згідно з відповідними контрактами
(договорами); документація ПСГ: звіт про рух природного газу по ПСГ за місяць (додаток 3); сертифікати якості газу; зона митного контролю - визначена на підземних сховищах газу
територія, у межах якої митниця здійснює митний контроль; митне забезпечення - комплекс заходів для здійснення контролю
за рухом природного газу в ПСГ за зовнішньоекономічними
контрактами, який включає контроль за загальним обсягом
закачування/відбору газу по кожному ПСГ із засвідченням цих даних
печаткою регіональної митниці, митниці або структурного підрозділу
ЦЕМ, пломбуванням ГВП та засувної арматури, а також проставлення
Центральною енергетичною митницею штампу "Під митним контролем" на
актах приймання-передачі природного газу між сторонами
зовнішньоекономічних контрактів. 1.2. Митний контроль за фактичним переміщенням обсягів
природного газу, що закачується, зберігається та відбирається з
ПСГ, здійснюється посадовими особами митниць в зонах митного
контролю, які розташовані в зонах діяльності цих митниць. Зони митного контролю на території ПСГ визначаються
митницями, які здійснюють митний контроль за обсягами природного
газу.
2. Порядок здійснення митного контролю за обсягами

природного газу, що закачується для зберігання

в підземні сховища газу
2.1. Митний контроль за фактичним переміщенням обсягів
природного газу, що закачується, зберігається та відбирається з
ПСГ, здійснюється посадовими особами митних органів у присутності
відповідальних осіб ВУ ПСГ шляхом: - контролю за обсягами закачування/відбору природного газу по
кожному ПСГ та їх відповідністю даним документації ПСГ та даним
ГВП; - накладення митного забезпечення у вигляді проставлення
штампу "Під митним контролем" митного органу на документацію ПСГ,
у вигляді пломб на ГВП та засувну арматуру; - огляд та переогляд ПВВГ, ГВП, засувної арматури, наявності
накладеного митного забезпечення. - здійснення Центральною енергетичною митницею перевірки
відповідності даних в актах між сторонами зовнішньоекономічних
контрактів (договорів) та у документації ПСГ. Факт такого контролю
засвідчується проставленням ЦЕМ штампу "Під митним контролем". 2.2. До здійснення митного контролю за обсягами природного
газу, що закачується, зберігається та відбирається з ПСГ,
допускаються виключно посадові особи Центральної енергетичної
митниці, регіональних митниць та митниць, у зоні діяльності яких
розташовано підземні сховища газу, призначені наказом керівника
відповідного митного органу. 2.3. Особи, призначені для здійснення митного контролю за
обсягами природного газу, що закачується для зберігання в ПСГ,
повинні бути ознайомлені під розписку з Правилами безпеки при
експлуатації ПСГ та Правилами пожежної безпеки, що діють на ПСГ. Відповідальність за проведення з посадовими особами митного
органу інструктажу щодо дотримання ними вимог Правил безпеки при
експлуатації ПСГ, а також Правил пожежної безпеки несе керівник
митного органу, у підпорядкуванні якого перебувають ці особи. 2.4. Працівники митного органу перед початком роботи на ПСГ
проходять інструктаж з газової безпеки. Інструктаж проводить і
реєструє в журналі інструктажу за підписами осіб, яких
інструктовано, посадова особа ВУ ПСГ. 2.5. У разі порушення працівниками митного органу діючих на
ПСГ Правил безпеки або Правил пожежної безпеки, відповідальні
особи ВУ ПСГ зобов'язані повідомити керівництво митного органу
протягом робочого дня. 2.6 Періодичність здійснення митного контролю встановлюється
Центральною енергетичною митницею окремо для кожного ВУ ПСГ та
доводиться до відома його керівництва. 2.7. Митний контроль за фактичним переміщенням обсягів
природного газу, що закачується, зберігається та відбирається з
ПСГ, здійснюється посадовими особами митних органів в присутності
відповідальних осіб ВУ ПСГ шляхом: накладення митного забезпечення у вигляді пломб на ГВП та
засувну арматуру обвідних поза ГВП магістралей при їх наявності, у
порядку, передбаченому чинним митним законодавством та цією
інструкцією; накладення митного забезпечення у вигляді штампу "Під митним
контролем" на документації ПСГ; перевірка цілісності митного забезпечення, накладеного на ГВП
та засувну арматуру; контроль за веденням вимірювань кількості і якості газу за
даними та перевірка інформації про кількість та якість газу в
документації ПСГ.
3. Порядок накладення та зняття митного забезпечення
3.1. Накладення митного забезпечення у вигляді пломб на ГВП
та засувну арматуру здійснюється в місцях, передбачених для
пломбування. Накладення митного забезпечення у вигляді пломб та його
знімання проводиться виключно посадовими особами митних органів,
які здійснюють митний контроль за обсягами природного газу, у
присутності відповідальних осіб ВУ ПСГ. 3.2. Митне забезпечення у вигляді пломб накладається
одноразово на початку митного контролю, окрім випадків,
передбачених пп. 3.3 та 3.4 даної Інструкції. 3.3. При необхідності знімання пломб з ГВП та засувної
арматури при проведенні ремонтних чи профілактичних робіт
керівництво ВУ ПСГ за дві доби сповіщає митний орган, що здійснює
митний контроль за обсягами природного газу. Митне забезпечення накладається після закінчення ремонтних чи
профілактичних робіт протягом одного дня після їх закінчення. Про закінчення ремонтних чи профілактичних робіт керівництво
ВУ ПСГ зобов'язане сповістити в письмовій формі митний орган, що
здійснює митний контроль за обсягами природного газу. 3.4. Допускається знімання митного забезпечення у вигляді
пломб відповідальними особами ВУ ПСГ без дозволу митних органів у
разі реальної загрози порушення технологічного процесу, виникнення
аварійної ситуації та дії обставин непереборної сили. При цьому, керівництво ВУ ПСГ зобов'язано терміново
сповістити митний орган, що здійснює митний контроль за обсягами
природного газу, про знімання митного забезпечення та викласти у
письмовій формі причини, що призвели до проведення такого заходу,
не пізніше наступного дня. 3.5. При черговому накладенні чи знятті митного забезпечення
у вигляді пломб особами, які здійснюють митний контроль за
обсягами природного газу, разом з відповідальними особами ВУ ПСГ
складається акт за формою, установленою цим наказом (додатки 4,
5). 3.6. Накладення митного забезпечення у вигляді штампа "Під
митним контролем" на документацію ПСГ здійснюється не пізніше 5
числа місяця, наступного за звітним, виключно посадовими особами
митних органів, що здійснюють митний контроль за обсягами
природного газу, у присутності відповідальних осіб ВУ ПСГ.
4. Обов'язки посадових осіб митних органів та
відповідальних осіб ВУ ПСГ при здійсненні митного контролю

за обсягами природного газу
4.1. При здійсненні митного контролю за обсягами природного
газу, що закачується в ПСГ, посадові особи митних органів
зобов'язані: суворо дотримуватись вимог чинного законодавства та цієї
Інструкції; суворо дотримуватись вимог Правил безпеки при експлуатації
ПСГ та Правил пожежної безпеки, що діють на ПСГ; доповідати керівнику свого підрозділу про результати
здійснення митного контролю за обсягами природного газу, що
закачується, зберігається та відбирається з ПСГ. 4.2 Митний орган, що здійснює митний контроль за обсягами
природного газу, зобов'язаний: направляти на адресу Центральної енергетичної митниці не
пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним, факсимільним
зв'язком копії звітів про рух природного газу по ПСГ, сертифікатів
якості. Оригінали зазначених документів надсилати до ЦЕМ до 10
числа місяця, наступного за звітним; терміново інформувати Центральну енергетичну митницю про
випадки невідповідності знятих з ГВП кількісних показників
природного газу, що закачується або відбирається з ПСГ,
показникам, що містяться в документації ПСГ; протягом доби сповіщати Центральну енергетичну митницю про
випадки позачергового знімання митного забезпечення з ГВП чи
засувної арматури; контролювати виконання особами, які призначені для здійснення
митного контролю за обсягами природного газу, вимог цієї
Інструкції; при зміні особового складу, на який покладено обов'язки зі
здійснення митного контролю за обсягами природного газу,
направляти керівництву ВУ ПСГ перелік осіб, призначених для його
здійснення. 4.3. Посадові особи ВУ ПСГ зобов'язані: дотримуватись вимог чинного законодавства та цієї Інструкції; проводити необхідний інструктаж з техніки безпеки посадових
осіб митних органів, що прибули до ПСГ для здійснення митного
контролю за обсягами природного газу; створити умови для вільного доступу посадових осіб митних
органів на територію ПСГ для виконання ними функцій митного
контролю за обсягами природного газу ; надавати посадовим особам митних органів документацію ПСГ не
пізніше 5 числа, місяця наступного за звітним; складати та підписувати разом з посадовими особами митних
органів документи, потрібні для митного контролю;

Погоджено Погоджено
Перший заступник Начальник Центральної
голови правління енергетичної митниці
НАК "Нафтогаз України"
______________ В.Тріколіч _____________ В.Вечер
Додаток 2

до спільного наказу НАК

"Нафтогаз України" та

Держмитслужби "Про здійснення

митного контролю за обсягами

природного газу, що

переміщується через митний

кордон України для зберігання

в підземних сховищах газу"

30.11.2000 378/685
Звіт
про рух природного газу по підземному сховищу газу ________

(назва ПСГ)

м. ______________ "__"___________200_ р.
Ми, що підписалися нижче, керівник ВУ ПСГ
Головний геолог ВУ ПСГ____________________________________________
Старший диспетчер ВУ ПСГ__________________________________________
склали даний звіт в тому, що в __________ місяці 200_ р.
а) подача газу в ПСГ (тис.н.м(3)
Кількість природного Кількість природного Всього закачано
газу, поданого на газу, витраченого на природного газу в

ПСГ технологічні потреби пласт
б) відбір газу з ПСГ (тис.н.м(3)
Кількість природного Кількість природного Всього відібрано
газу, поданого в газу, витраченого на природного газу (з
газопровід технологічні потреби пласта)
в) залишок газу в ПСГ (тис. н.м(3)
На початок місяця
На кінець місяця
Примітка: на ______________________200_ р. на відповідальному
зберіганні
в ______________________ знаходиться (тис.н.м(3) газу ____________
Начальник ВУ ПСГ _________________________________________________
Головний геолог ВУ ПСГ ___________________________________________
Старший диспетчер ВУ ПСГ _________________________________________

Додаток 3

до спільного наказу НАК

"Нафтогаз України" та

Держмитслужби "Про здійснення

митного контролю за обсягами

природного газу, що

переміщується через митний

кордон України для зберігання

в підземних сховищах газу"

30.11.2000 N 378/685
Реєстр
обсягів природного газу, який зберігається в ПСГ ДК "Укртрансгаз"

за __________________________________ 2000 року

(місяць)
----------------------------------------------------------------------------- алишок газу в|Закачано в |Відібрано з |Передано |Залишок газу СГ ДК |ПСГ ДК |ПСГ ДК |безпосередньо в |в ПСГ ДК Укртрансгаз" |"Укртрансгаз"|"Укртрансгаз"|ПСГ ДК "Укртрансгаз"|"Укртрансгаз" а початок |за |за |іншим фірмам за |на кінець вітного |звітний |звітний |звітний місяць |звітного еріоду |місяць |місяць |--------------------|періоду | | |обсяг |назва фірми| -------------+-------------+-------------+--------+-----------+------------- сього: | | | | | т.ч. | | | | | бсяги, які | | | | | находяться | | | | | ід митним | | | | | онтролем і | | | | | алежать: | | | | | -------------+-------------+-------------+--------+-----------+------------- 1 власник | | | | | -------------+-------------+-------------+--------+-----------+------------- 2 власник | | | | | -------------+-------------+-------------+--------+-----------+------------- 3 власник | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Генеральний директор ДК "Укртрансгаз" ______________
(підпис, печатка)
Додаток 4

до спільного наказу НАК

"Нафтогаз України" та

Держмитслужби "Про здійснення

митного контролю за обсягами

природного газу, що

переміщується через митний

кордон України для зберігання

в підземних сховищах газу"

30.11.2000 N 378/685
Акт про накладення пломб

митного органу на газовимірювальні прилади
Мною (нами)_______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи митного
органу)
за участю_________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові працівника ВУ ПСГ)
склали цей акт у тому,
що _______________________________________________________________

(число, місяць, рік)
на _______________________________________________________________

(найменування газовимірювальних приладів) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
здійснено накладення пломб.
Зазначені вище газовимірювальні прилади знаходяться під митним
контролем ________________________________________________________

(найменування митного органу)
Зняття пломб з газовимірювальних приладів повинно здійснюватися
тільки за погодженням з керівництвом митного органу та в
присутності посадової особи митного органу.
Службовий телефон оперативного чергового митного органу __________ ___________________________ ________________________________
(посадова особа митного органу) (підпис, особиста

номерна печатка)

(прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ ____________ __________________________
(працівник ВУ ПСГ) (підпис) (прізвище, ім'я та по

батькові)
Додаток 5

до спільного наказу НАК

"Нафтогаз України" та

Держмитслужби "Про здійснення

митного контролю за обсягами

природного газу, що

переміщується через митний

кордон України для зберігання

в підземних сховищах газу"

30.11.2000 N 378/685
АКТ про зняття пломб митного органу
Мною (нами) _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові

посадової особи митного органу) а участю ________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові працівника ВУ ПСГ)
склали цей акт у тому, о _______________________________________________________________

(число, місяць, рік) а _______________________________________________________________

(найменування ПСГ)
здійснено зняття пломб митного органу з приладів вимірювання газу
на підставі звернення ____________________________________________

(найменування ПСГ)
Причина зняття пломб митного органу _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Службовий телефон оперативного чергового митного органу __________
________________________________ ______________________________
(посадова особа митного органу) (працівник ВУ ПСГ)
(підпис, особиста (прізвище,
номерна печатка) ім'я та по батькові)
WEB MD Office "НПО Поверхность".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: