open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 1 липня 1998 р. N 997

Київ

Про затвердження Правил

торгівлі у розстрочку

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 138 ( 138-99-п ) від 04.02.99

N 1603 ( 1603-99-п ) від 31.08.99

N 450 ( 450-2001-п ) від 06.05.2001

N 595 ( 595-2002-п ) від 27.04.2002 - набуває чинності

через 30 днів після опублікування )

Відповідно до пункту 1.12 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-вр ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Правила торгівлі у розстрочку (додаються).

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,
Державному комітетові у справах захисту прав споживачів,
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, Державній
податковій адміністрації забезпечити у межах своїх повноважень
постійний контроль за виконанням вимог Правил торгівлі у
розстрочку.

3. Ця постанова набуває чинності через 30 днів з дати
опублікування.

Перший

віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО

Інд. 43

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 липня 1998 р. N 997

ПРАВИЛА

торгівлі у розстрочку

1. Ці Правила встановлюють порядок продажу резидентами або
нерезидентами (далі - суб'єкти господарювання) непродовольчих
товарів фізичним особам, у тому числі громадянам-суб'єктам
підприємницької діяльності без створення юридичної особи, у
розстрочку, тобто на умовах розстрочення кінцевого розрахунку, на
визначений строк та під відсоток.

2. Продаж товарів у розстрочку може здійснюватися:

суб'єктами господарювання, що засновані на державній
власності чи на власності відповідної територіальної громади;

суб'єктами господарювання системи споживчої кооперації,
перелік яких затверджується правліннями районних споживчих спілок
та районних споживчих товариств, а також суб'єктами
господарювання, що належать до сфери управління Укоопспілки,
перелік яких затверджується Укоопспілкою;

суб'єктами господарювання інших форм власності відповідно до
їх установчих документів.

3. Продаж товарів у розстрочку здійснюється фізичним особам,
які мають постійний доход і постійно проживають у населеному
пункті, де знаходиться суб'єкт господарювання.

Якщо фізична особа постійно працює або навчається за межами
населеного пункту, де постійно проживає, вона може придбавати
товари у розстрочку за місцем роботи (навчання), але за згодою
суб'єкта господарювання.

Фізичні особи, які проживають у населеному пункті сільської
місцевості, де немає суб'єктів господарювання, що продають товари
у розстрочку, можуть придбавати товари за такими умовами у межах
одного адміністративного району, де проживає ця фізична особа, у
будь-якого суб'єкта господарювання системи споживчої кооперації,
визначеного відповідним правлінням районної споживчої спілки,
районного споживчого товариства, або у суб'єкта господарювання
іншої форми власності, що знаходиться у межах цього
адміністративного району і здійснює продаж товарів у розстрочку,
але за згодою суб'єкта господарювання.

4. Перелік товарів, що продаються у розстрочку, визначає
суб'єкт господарювання самостійно з урахуванням орієнтовного
переліку товарів вітчизняного та іноземного виробництва, що
рекомендуються для продажу у розстрочку згідно з додатком 1.

5. Продаж товарів у розстрочку здійснюється на підставі
договору купівлі-продажу товарів у розстрочку (далі - договір),
який укладається за формою згідно з додатком 2 між суб'єктом
господарювання та фізичною особою (покупцем), відповідно до якого
суб'єкт господарювання зобов'язується передати обумовлений товар,
а покупець провести розрахунки за товар у строки і у розмірах,
передбачених цим договором.

Договором визначаються умови, за яких здійснюється продаж
товарів у розстрочку.

Договір повинен укладатися з дотриманням вимог цих Правил.

6. Договір укладається за умови пред'явлення покупцем
паспорта і довідки для придбання товарів у розстрочку (додаток 3),
що видається за місцем роботи (навчання), а непрацюючим
пенсіонерам - органом, що призначив пенсію.

Довідка для придбання товарів у розстрочку (далі - довідка)
видається адміністрацією підприємства (установи, організації) лише
тим особам, які перебувають у трудових відносинах з цим
підприємством (установою, організацією) або навчаються у
навчальному закладі не менше 3 місяців і постійно отримують
заробітну плату (стипендію).

Довідка не повинна видаватися фізичним особам, у яких
утримання за виконавчими документами становлять 50 відсотків
заробітної плати (стипендії, пенсії), а також працівникам
підприємств (установ, організацій), розірвання трудового договору
з якими передбачається з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією підприємства
(установи, організації) або з інших причин.

7. Підприємства (установи, організації) можуть видавати
фізичним особам лише одну довідку.

Наступна довідка може бути видана фізичним особам тільки за
умови повного розрахунку за товари, придбані у розстрочку за
раніше одержаною довідкою, а непрацюючим пенсіонерам і особам, які
здійснюватимуть розрахунки шляхом внесення грошей готівкою до каси
суб'єкта господарювання або шляхом безготівкового перерахування
через банківські установи, - після пред'явлення ними договору з
відміткою суб'єкта господарювання про повний розрахунок за товари,
придбані на підставі раніше одержаної довідки.

Бланки довідок повинні виготовлятися на замовлення
підприємства (установи, організації), мати друкарську нумерацію,
видаватися, обліковуватися та зберігатися уповноваженою керівником
підприємства (установи, організації) особою як бланки документів
суворої звітності відповідно до встановленого порядку.

8. Договір між суб'єктом господарювання і покупцем, який
здійснюватиме погашення кредиту шляхом відрахувань з його
заробітної плати (стипендії) за місцем роботи (навчання),
складається у трьох примірниках: перший - залишається у суб'єкта
господарювання, другий - передається покупцеві, третій -
підприємству (установі, організації), що видало довідку.

У разі розрахунків з покупцями, які здійснюватимуть погашення
кредиту шляхом внесення грошей готівкою до каси суб'єкта
господарювання або шляхом безготівкового перерахування через
банківські установи, договір складається у двох примірниках: один
- залишається у суб'єкта господарювання, другий - передається
покупцеві.

9. Під час продажу товарів у розстрочку з покупців на користь
суб'єкта господарювання від наданого кредиту справляються
відсотки, розмір яких встановлює суб'єкт господарювання, але не
вище діючих на момент продажу товарів річних ставок за фінансові
кредити банку, що обслуговує суб'єкта господарювання, який
здійснює продаж товарів у розстрочку.

Наступна зміна ставок за банківські кредити не тягне за собою
перерахування за цими відсотками.

10. Передача у розпорядження покупцеві товарів, що
придбаваються у розстрочку, здійснюється за умови внесення першого
внеску (завдатку) у розмірі не менше 25 відсотків їх вартості, а
товарів за ціною понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян - не менше 50 відсотків, що має зазначатися у договорі, з
урахуванням обмежень, визначених пунктом 11 цих Правил. Передача
транспортних засобів здійснюється за умови сплати покупцем першого
внеску у розмірі не менше 25 відсотків вартості. ( Абзац перший
пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 138
( 138-99-п ) від 04.02.99 )

Договором має передбачатися строк оплати решти вартості
товарів у межах від 6 до 12 місяців, а товарів, вартість яких
перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - від 6
до 24 місяців. Для транспортних засобів строк сплати решти
вартості може становити від 6 до 60 місяців. ( Абзац другий пункту
10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 138 ( 138-99-п )
від 04.02.99 )

У разі коли особи, які купують товари у розстрочку,
здійснюють виплати за виконавчими документами у розмірі менш як 50
відсотків їх заробітної плати (стипендії, пенсії), суб'єкт
господарювання під час продажу товарів у розстрочку має зменшувати
кредит, що надається цим особам, з таким розрахунком, щоб загальна
сума щомісячних утримань за виконавчими документами, а також на
погашення кредиту не перевищувала 50 відсотків відповідної
місячної заробітної плати (стипендії, пенсії).

Право власності на товари, передані згідно з договором у
розпорядження покупця, переходить до нього після кінцевого
розрахунку.

Під час продажу транспортних засобів у розстрочку суб'єкт
господарювання робить позначку "Розстрочка" у довідці-рахунку або
в акті приймання-передачі, виданим заводом виробником покупцеві.
Ці транспортні засоби не підлягають відчуженню, про що в свідоцтві
про їхню реєстрацію робиться позначка "відчуження заборонено", а
також ці транспортні засоби не знімаються з обліку в органах
Державтоінспекції до пред'явлення покупцем договору з відміткою
суб'єкта господарювання про повний розрахунок. ( Абзац п'ятий
пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 138
( 138-99-п ) від 04.02.99, N 595 ( 595-2002-п ) від 27.04.2002 )

11. Кредит, що надається, не повинен перевищувати
трьохмісячної заробітної плати (стипендії, пенсії) покупця у разі
продажу товарів з розстрочкою платежу на 6 місяців, шестимісячної
- з розстрочкою платежу на 12 місяців, дванадцятимісячної - з
розстрочкою платежу на 24 місяці. Зазначені обмеження не
стосуються випадків продажу транспортних засобів. ( Абзац перший
пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 138
( 138-99-п ) від 04.02.99 )

У разі коли вартість товарів перевищує граничну межу кредиту,
визначену в попередньому абзаці цього пункту, під час отримання
товарів різниця повинна бути сплачена покупцем готівкою або шляхом
перерахування грошових коштів у безготівковому порядку через
банківські установи.

12. Суб'єкт господарювання зобов'язаний передати покупцеві
товари, які за якістю відповідають вимогам нормативних документів,
умовам договору, а також інформації про товари, що надаються
виготівником.

13. На товари, придбані у розстрочку, поширюються гарантійні
терміни обслуговування (ремонту) або гарантійних замін,
встановлені для товарів, що продаються у роздрібній торгівельній
мережі з розрахунком без розстрочки платежу.

14. Продаж товарів у розстрочку і внесення чергових платежів
провадяться за цінами, що діють на день продажу. Наступна зміна
цін на товари, продані у розстрочку, не тягне за собою
перерахунку.

Суб'єкт господарювання під час продажу у розстрочку від
одного до п'яти років транспортних засобів формує розмір кредиту в
національній грошовій одиниці з фіксацією її курсу стосовно однієї
вільно конвертованої валюти першої групи класифікатора
Національного банку, про що робиться запис у договорі
купівлі-продажу товарів у розстрочку. ( Пункт 14 доповнено абзацом
другим згідно з Постановою КМ N 1603 ( 1603-99-п ) від 31.08.99,
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 595 ( 595-2002-п )
від 27.04.2002 )

У разі придбання товару неналежної якості та вимоги покупця
розірвати договір, розрахунки з ним у разі підвищення ціни на
товар провадяться виходячи з його вартості на час пред'явлення
відповідної вимоги, а у разі зниження ціни - виходячи з вартості
товару на час купівлі. Покупцю повертаються внесені ним платежі за
товар, у тому числі відсотки за наданий кредит.

Під час заміни товару з недоліками на аналогічний товар
належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не
провадиться.

Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої
моделі перерахунок вартості провадиться виходячи з цін, що діють
на час обміну.

15. Розрахунки за продані у розстрочку товари провадяться
один раз на місяць у строки, визначені договором.

Покупці транспортних засобів вносять черговий платіж у сумі,
визначеній згідно з договором купівлі-продажу товару у розстрочку
та помноженій на коефіцієнт зміни курсу національної грошової
одиниці, який визначається як відношення офіційного курсу цієї
одиниці на момент чергового платежу до її офіційного курсу на
момент укладення договору купівлі-продажу товарів у розстрочку.
( Пункт 15 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 1603
( 1603-99-п ) від 31.08.99, із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 595 ( 595-2002-п ) від 27.04.2002 )

16. Погашення кредиту, наданого покупцям суб'єктом
господарювання під час продажу товарів у розстрочку, здійснюється
шляхом внесення грошей готівкою до каси суб'єкта господарювання
або шляхом безготівкового перерахування через банківські установи.

На підставі письмової заяви покупця розрахунки за придбані
ним у розстрочку товари можуть провадитись підприємством
(установою, організацією), де працює (навчається) покупець, шляхом
відрахування із його заробітної плати (стипендії) суми чергового
платежу та відсотків за наданий кредит у строки і у розмірах, що
передбачаються договором.

17. За несвоєчасне внесення чергових платежів за придбані у
розстрочку товари з покупців, що здійснюють погашення кредиту
шляхом внесення грошей готівкою до каси суб'єкта господарювання чи
шляхом безготівкового перерахування через банківські установи, або
з підприємств (установ, організацій), де вони працюють
(навчаються), на користь суб'єкта господарювання стягується пеня у
розмірі, який обумовлений договором і не перевищує 1/365 частини
встановленої річної відсоткової ставки за кредит від простроченої
суми за кожний день затримки.

18. У разі розірвання трудового договору з підприємством
(установою, організацією) або відчислення з навчального закладу за
покупцем залишається заборгованість, адміністрація підприємства
(установи, організації) зобов'язана у 5-денний строк надіслати
суб'єкту господарювання, з яким ведуться розрахунки за продані у
розстрочку товари, третій примірник договору разом з довідкою про
звільнення, а у разі переведення його на інше підприємство
(установу, організацію) - зазначити його нове місце роботи
(навчання).

19. Якщо покупцем або підприємством (установою, організацією)
допущено прострочення сплати трьох чергових платежів, вся сума
заборгованості, а також обумовлена договором пеня, можуть бути
стягнені у примусовому порядку незалежно від настання строку
чергових платежів шляхом отримання виконавчого напису нотаріуса
або за рішенням суду.

20. У разі коли покупець вибув з постійного місця проживання
не сплативши заборгованості за придбані у розстрочку товари та не
повідомив про нове місце проживання, суб'єкт господарювання
передає матеріали з виконавчим написом нотаріуса до суду за
останнім відомим місцем проживання боржника або місцем знаходження
його майна для вирішення питання про розшук боржника.

21. Суб'єкт господарювання повинен розмістити на видному та
доступному для покупців місці орієнтовний перелік товарів
вітчизняного та іноземного виробництва, що рекомендуються для
продажу в розстрочку, інформацію про загальні умови укладення,
виконання та розірвання договору, про розмір відсотків, що
справляються на користь суб'єкта господарювання, порядок заміни
неякісних товарів тощо.

22. Бухгалтерський облік і звітність з продажу товарів у
розстрочку здійснюється суб'єктом господарювання в установленому
порядку.

Додаток 1

до Правил торгівлі у розстрочку

Орієнтовний перелік

товарів вітчизняного та іноземного виробництва, що

рекомендуються для продажу в розстрочку

Телерадіоапаратура побутова
Електропобутові товари
Швейні машини
Музичні інструменти
Кінофотоапаратура
Меблі
Товари для новонароджених
Дитячі коляски
Садові будинки
Стандартні будинки з комплектами деталей до них
Будівельні матеріали
Сантехнічні товари
Тканини
Одяг
Взуття
Килимові вироби
Тюлегардинні вироби
Вироби із кришталю, фарфору, фаянсу
Хутряні вироби
Транспортні засоби
Технічні засоби та устаткування, що використовуються в особистих
та фермерських (селянських) господарствах
Газові плити
Персональні комп'ютери
Побутові прилади обліку споживання енергетичних ресурсів

Додаток 2

до Правил торгівлі у розстрочку

Договір купівлі-продажу

товарів у розстрочку

від "____" ________________19 р. N______

Мною, громадянином ______________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

у суб'єкта господарювання ________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання, адреса,

__________________________________________________________________

N розрахункового рахунку у відділенні банку)

придбані товари _________________________________________________

(назва товару, марка, заводський N)

__________________________________________________________________

з розстрочкою платежу на _________ місяців за роздрібною ціною
________________________________________гривень та з відрахуванням

(зазначити прописом)

на користь суб'єкта господарювання ___________ відсотків річних за
наданий кредит.

Внесено готівкою при отриманні товарів ______ відсотків їх
вартості у сумі __________________________________ гривень.

(зазначити прописом)

Залишилось до сплати ______________________________ гривень.

(зазначити прописом)

Щомісячну частину суми вартості товарів, що залишилась
несплаченою,_______________________________ гривень та відсотки

(зазначити прописом)

за кредит, які слід розраховувати за кожний місяць із
застосуванням 1/12 річного розміру відсотків від фактичного
кредиту, яким користувався в місяці, за який сплачую черговий
внесок, доручаю
_________________________________________________________________
(найменування та адреса підприємства (установи, організації),

_________________________________________________________________

де працює (навчається) покупець, номер телефону)

______________________________________________ відраховувати
з моєї заробітної плати (стипендії) щомісяця до повного погашення
заборгованості з "___"____________19__ р. по "___"________19 __ р.

Зобов'язуюсь виплачувати щомісячними внесками суб'єкту
господарювання, який надав кредит, по ________________________
________________________________________________________ гривень

(зазначити прописом)

та ______ відсотків за наданий кредит у відповідному місяці. За
несвоєчасне внесення чергових платежів я зобов'язуюсь сплатити
пеню у розмірі _________________ від простроченої суми за кожний
день затримки.

У разі розірвання трудового договору з підприємством
(установою, організацією) або відчислення з навчального закладу я
зобов'язуюсь чергові платежі вносити у встановлені договором
строки готівкою до каси суб'єкта господарювання, який надав
кредит, або перераховувати йому грошові кошти у порядку
безготівкових розрахунків через банківські установи, а у разі
переходу на нове місце роботи (навчання) повідомити цьому суб'єкту
господарювання найменування підприємства (установи, організації)
та його адресу для пересилання договору на суму заборгованості за
новим місцем роботи.

Якщо мною буде допущено прострочення сплати трьох чергових
платежів, вся сума заборгованості та обумовлена договором пеня
можуть бути стягнені з мене в примусовому порядку незалежно від
настання строку чергових платежів шляхом отримання виконавчого
напису нотаріуса або за рішенням суду.

Особою, яка підписала договір, пред'явлено паспорт
___________, виданий ____________________________________________

"__"___________19 __ р., прописаний в _________________________ по

вулиці ______________________, будинок N__________, кв. N_______.

Пенсійне посвідчення N__________ видано______________________
__________________________________________________________________

(найменування установи, що видала пенсійне посвідчення)

"___"____________19__ р.

Домашній телефон покупця N __________________________________

Документ перевірив___________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали)

Покупець ___________________________________

(підпис)

Керівник суб'єкта господарювання_____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ______________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Відмітки про погашення кредиту

————————————————————————————————————————————————————————————————————
Дата |Місячна |Фактичний |Сума |Сума |Відмітка

|сума |кредит у |відсотків за |чергового|про

|платежів |конкретному|кредит у |платежу |погашення

|на |місяці |місяці |(до даних|кредиту

|погашення | |(відсоткова |графи 2 |

|кредиту | |ставка у |додаються|

|(без | |розрахунку |дані |

|відсотків | |на місяць, |графи 4) |

|за кредит)| |помножена | |

| | |на дані графи| |

| | |3 і поділена | |

| | |на 100) | |
————————————+——————————+———————————+—————————————+—————————+—————————
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. до________
(число,
місяць, рік)

2. до________
(число,
місяць, рік)

3. до________
(число,
місяць, рік)

4. до________
(число,
місяць, рік)

...

60. до_______
(число,
місяць, рік)

Всього

Головний бухгалтер ______________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

До відома покупців, що вносять чергові платежі

готівкою до каси суб'єкта господарювання

Під час внесення суб'єкту господарювання, який надав кредит,
чергових платежів готівкою для підтвердження сплаченої суми
вимагайте видачі та наклеювання безпосередньо на договорі
відповідного розрахункового документа (інші відмітки та розписки
щодо уплати та виправлення суми на договорі вважаються
недійсними).

У разі тимчасового виходу з ладу реєстратора розрахункових
операцій для підтвердження сплаченої суми вимагайте видачі
розрахункового документа встановленої форми на повну суму платежу
та квитанції до прибуткового касового ордера, підписаного та
завіреного печаткою в установленому порядку.
Для наклеювання розрахункових документів, що підтверджують

внесення чергових платежів в рахунок погашення наданого

кредиту і відсотків

—————————————————————————————————————————————————————————————————
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|—————————————+——————————————+————————————————+—————————————————|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|—————————————+——————————————+————————————————+—————————————————|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|—————————————+——————————————+————————————————+—————————————————|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|—————————————+——————————————+————————————————+—————————————————|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|—————————————+——————————————+————————————————+—————————————————|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————

За даним договором платежі погашені повністю.

Керівник суб'єкта господарювання ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер __________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

МП

Договір між суб'єктом господарювання і покупцем, який
здійснюватиме погашення кредиту шляхом відрахувань з його
заробітної плати (стипендії) за місцем роботи (навчання)
складається у трьох примірниках: перший - залишається у суб'єкта
господарювання, другий - передається покупцеві, третій -
підприємству (установі, організації), що видало довідку.

У разі розрахунків з покупцями, які здійснюватимуть погашення
кредиту шляхом внесення грошей готівкою до каси суб'єкта
господарювання або шляхом безготівкового перерахування через
банківські установи, договір складається у двох примірниках: один
- залишається у суб'єкта господарювання, другий - передається
покупцеві.

Під час продажу товарів у розстрочку з покупців на користь
суб'єкта господарювання від наданого кредиту справляються
відсотки, розмір яких встановлює суб'єкт господарювання, але не
вище діючих на момент продажу товарів річних ставок за фінансові
кредити банку, що обслуговує суб'єкта господарювання, який
здійснює продаж товарів у розстрочку.

Наступна зміна ставок за банківські кредити не тягне за собою
перерахування за цими відсотками.

Передача у розпорядження покупцеві товарів, що придбаваються
у розстрочку, здійснюється за умови внесення першого внеску
(завдатку) у розмірі не менше 25 відсотків їх вартості, а товарів
за ціною понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян -
не менше 50 відсотків, що має зазначатися у договорі. Передача
транспортних засобів здійснюється за умови сплати покупцем першого
внеску у розмірі не менше 25 відсотків вартості.

Договором має передбачатися строк оплати решти вартості
товарів у межах від 6 до 12 місяців, а товарів, вартість яких
перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - від 6
до 24 місяців. Для транспортних засобів строк сплати решти
вартості може становити від 6 до 60 місяців.

У разі коли особи, які купують товари у розстрочку,
здійснюють виплати за виконавчими документами у розмірі менш як 50
відсотків їх заробітної плати (стипендії, пенсії), суб'єкт
господарювання під час продажу товарів у розстрочку має зменшувати
кредит, що надається цим особам, з таким розрахунком, щоб загальна
сума щомісячних утримань за виконавчими документами, а також на
погашення кредиту не перевищувала 50 відсотків відповідної
місячної заробітної плати (стипендії, пенсії).

Право власності на товари, передані згідно з договором у
розпорядження покупця, переходить до нього після кінцевого
розрахунку.

На транспортні засоби, що придбані у розстрочку, не видаються
доручення з правом відчуження, а також ці транспортні засоби не
знімаються з обліку в органах Державтоінспекції до пред'явлення
покупцем договору з відміткою суб'єкта господарювання про повний
розрахунок.

Кредит, що надається, не повинен перевищувати трьохмісячної
заробітної плати (стипендії, пенсії) покупця у разі продажу
товарів з розстрочкою платежу на 6 місяців, шестимісячної - з
розстрочкою платежу на 12 місяців, дванадцятимісячної - з
розстрочкою платежу на 24 місяці. Зазначені обмеження не
стосуються випадків продажу транспортних засобів.

У разі коли вартість товарів перевищує граничну межу кредиту,
визначену в попередньому абзаці, під час отримання товарів різниця
повинна бути сплачена покупцем готівкою або шляхом перерахування
грошових коштів у безготівковому порядку через банківські
установи.

Розрахунки за продані у розстрочку товари провадяться один
раз на місяць у строки, визначені договором.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 138
( 138-99-п ) від 04.02.99, N 450 ( 450-2001-п ) від 06.05.2001 )

Додаток 3

до Правил торгівлі у розстрочку

Штамп, ідентифікаційний код
підприємства (установи,
організації), дата видачі

Дійсна протягом 15 днів від дня видачі

Довідка N ________

для придбання товарів у розстрочку

Видана громадянину __________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________

ідентифікаційний код)

у тому, що він (вона) дійсно постійно працює (навчається), є
пенсіонером
__________________________________________________________________

(посада, повна назва підприємства (установи,
__________________________________________________________________

організації), органу, що призначив пенсію)

з "______" _______________ 19 __ р.

За останні 3 календарні місяці роботи середньомісячна
заробітна плата, в тому числі у натуральній формі, (стипендія)
становила ___________________________________________ гривень.

(зазначити прописом)

У тому, що йому (їй) сплачується пенсія у розмірі
___________________________________________ гривень.

(зазначити прописом)

Пенсія встановлена пожиттєво або терміном до
"___"________19 __ р.

Із зазначеної заробітної плати (стипендії, пенсії)
здійснюються щомісяця виплати за виконавчими документами у розмірі
________________ відсотків.

Постійно прописаний і проживає за адресою:___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Має паспорт ________________________________________, виданий
_________________________________________________________________
"_____" __________________ 19 ___ р.

Пенсійне посвідчення N____________________видано_____________
__________________________________________________________________

(найменування установи, що видала пенсійне посвідчення)

"____"_________________ 19__р.

Адміністрація підприємства (установи, організації) за
письмовою заявою громадянина _______________________, який укладає

(прізвище, ім'я, по батькові)

з суб'єктом господарювання договір купівлі-продажу товарів у
розстрочку, буде відраховувати з його заробітної плати (стипендії)
для покриття чергових платежів суми, що зазначатимуться в цьому
договорі, та перераховувати суб'єкту господарювання, який надав
кредит (заповнюється за згодою адміністрації підприємства
(установи, організації).

Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку, який буде
укладено між суб'єктом господарювання і громадянином
_________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

для відрахування відповідних сум із його заробітної плати
(стипендії) для покриття чергових платежів адміністрація просить
вислати за адресою:

__________________________________________________________________

(адреса підприємства, (установи, організації)

телефон N _____________________

Керівник _____________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер______________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

МП

Довідка для придбання товарів у розстрочку видається
адміністрацією підприємства (установи, організації) лише тим
особам, які перебувають у трудових відносинах з цим підприємством
(установою, організацією) або навчаються у навчальному закладі не
менше 3 місяців і постійно отримують заробітну плату (стипендію).

Довідка для придбання товарів у розстрочку непрацюючим
пенсіонерам видається органом, що призначив пенсію.

Зазначена довідка не повинна видаватися фізичним особам, у
яких утримання за виконавчими документами становлять 50 відсотків
заробітної плати (стипендії, пенсії), а також працівникам
підприємств (установ, організацій), розірвання трудового договору
з якими передбачається з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією підприємства
(установи, організації) або з інших причин.

Наступна довідка для придбання товарів у розстрочку може бути
видана фізичним особам тільки за умови повного розрахунку за
товари, придбані у розстрочку за раніше одержаною довідкою, а
непрацюючим пенсіонерам і особам, які здійснюватимуть розрахунки
шляхом внесення грошей готівкою до каси суб'єкта господарювання
або шляхом безготівкового перерахування через банківські установи,
- після пред'явлення ними договору купівлі-продажу товарів у
розстрочку з відміткою суб'єкта господарювання про повний
розрахунок за товари, придбані на підставі раніше одержаної
довідки.

Бланки довідок повинні виготовлятися на замовлення
підприємства (установи, організації), мати друкарську нумерацію,
видаватися, обліковуватися та зберігатися уповноваженою керівником
підприємства (установи, організації) особою як бланки документів
суворої звітності відповідно до встановленого порядку.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу