open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2013  № 1096

Про призначення голів державних екзаменаційних комісій у IX - XI семестрах 2013 - 2014 навчального року

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", підпункту 6.12 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 року за № 173, та з метою проведення державних випускних екзаменів у 2014 році серед випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III - IV рівнів акредитації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад голів державних екзаменаційних комісій у IX - XI семестрах 2013 - 2014 навчального року, що додається.

2. Головам державних екзаменаційних комісій вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III - IV рівнів акредитації забезпечити подання звітів про підсумки державних випускних екзаменів до 3 квітня 2014 року Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки.

3. Відповідальність за створення належних умов роботи та розміщення голів державних екзаменаційних комісій покласти на ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, де проводяться державні випускні екзамени.

4. Витрати на відрядження здійснювати в установленому порядку за основним місцем роботи.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

Міністр

Р. БогатирьоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
17.12.2013 № 1096

СКЛАД
голів державних екзаменаційних комісій у IX - XI семестрах 2013 - 2014 навчального року


1. Буковинський державний медичний університет

"Фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
(фармацевтичний факультет)
(заочна форма навчання)


ЗАМОРСЬКИЙ
Ігор Іванович

-

завідувач кафедри фармакології Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор

"Сестринська справа"
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
(медичний факультет № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців)
(навчання з неповним робочим тижнем)


ТОДОРІКО
Лілія Дмитрівна

-

завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор


2. Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

"Фармація"
"Клінічна фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)
(денна та заочна форми навчання)


ХВОРОСТ
Ольга Павлівна

-

професор кафедри хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук


3. Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

"Клінічна фармація"
"Фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(III медичний факультет)
(денна та заочна форми навчання)


СЛОВОДЯНЮК
Микола Миколайович

-

професор кафедри менеджменту та маркетингу у фармації Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук


4. Донецький національний медичний університет імені М. Горького

"Лікувальна справа"
освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"
(Краснолиманський медичний коледж)
(денна форма навчання)


БАТМАН
Юрій Анастасович

-

завідувач кафедри неонатології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Донецького національного медичного університету імені М. Горького, доктор медичних наук, професор


5. Запорізький державний медичний університет

"Фармація"
"Технологія парфумерно-косметичних засобів"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)
(денна та заочна форми навчання)


ПАНАСЕНКО
Олександр Іванович

-

завідувач кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор

"Лабораторна діагностика"
освітньо-кваліфікаційні рівні "бакалавр", "магістр"
(медичний факультет)
(денна форма навчання)


ВОРОНЦОВА
Лоліта Леонідівна

-

завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики Державного закладу "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України", доктор медичних наук, професор


6. Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет"

"Фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)
(денна та заочна форми навчання)


ШЕРЕМЕТА
Лідія Миколаївна

-

завідувач кафедри фармакології Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет", доктор медичних наук, професор


7. Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет Української асоціації народної медицини" (за згодою)

"Фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)
(заочна форма навчання)


ПОНОМАРЕНКО
Микола Семенович

-

завідувач кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, доктор фармацевтичних наук, професор


8. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

"Фармація"
"Клінічна фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет, у т.ч. іноземні студенти)
(заочна форма навчання)


СЕРБІН
Анатолій Гаврилович

-

професор кафедри ботаніки Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук


9. Державний заклад "Луганський державний медичний університет"

"Фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)
(денна та заочна форми навчання)


САВЧЕНКОВА
Лариса Василівна

-

завідувач кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії Державного закладу "Луганський державний медичний університет", доктор медичних наук, професор


10. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

"Фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет, I-й потік)
(заочна форма навчання)


ВОЙТЕНКО
Георгій Миколайович

-

професор кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук

"Фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет, II-й потік)
(заочна форма навчання)


ДАВТЯН
Лена Левонівна

-

завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, доктор фармацевтичних наук, професор


11. Національний фармацевтичний університет

"Фармація"
освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст", "магістр"
(факультети ступеневої фармацевтичної освіти та з підготовки іноземних громадян)
(заочна та денна форми навчання)


КАЗАРІНОВ
Микола Олександрович

-

в.о. завідувача лабораторією парентеральних, оральних рідких та твердих лікарських засобів Державного підприємства "Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції", доктор фармацевтичних наук, професор (за згодою)

"Фармація"
освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст", "магістр"
(факультети фармацевтичний та ступеневої фармацевтичної освіти)
(денна, вечірня та заочна форми навчання)
"Клінічна фармація"
"Технологія парфумерно-косметичних засобів"
освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст", "магістр"
(медико-фармацевтичний факультет)
(денна, вечірня та заочна форми навчання)


ТОЛОЧКО
Валентин Михайлович

-

завідувач кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор

"Економіка підприємства"
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
"Маркетинг"
освітньо-кваліфікаційні рівні "бакалавр", "магістр"
"Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)"
освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст", "магістр"
(факультет економіки та менеджменту)
(денна та заочна форми навчання)


РАЙКО
Діана Валеріївна

-

професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", доктор економічних наук (за згодою)

"Менеджмент"
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
"Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)"
освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст", "магістр"
"Логістика"
"Адміністративний менеджмент"
освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"
(факультет економіки та менеджменту)
(денна, вечірня та заочна форми навчання)


ДЄГТЯР
Андрій Олегович

-

завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної академії культури, доктор державного управління, професор (за згодою)

"Лабораторна діагностика"
освітньо-кваліфікаційні рівні "бакалавр", "магістр"
(медико-фармацевтичний факультет)
(денна форма навчання)


ДАВИДОВ
Вадим В'ячеславович

-

завідувач лабораторії вікової ендокринології і обміну речовин Державної установи "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України", доктор медичних наук, професор (за згодою)

"Педагогіка вищої школи"
освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"
(медико-фармацевтичний факультет)
(денна, вечірня та заочна форми навчання)


ЗОЛОТУХІНА
Світлана Трохимівна

-

завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктор педагогічних наук, професор (за згодою)

"Технологія фармацевтичних препаратів"
освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст", "магістр"
"Біотехнологія"
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
"Фармацевтична біотехнологія"
освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"
(факультет промислової фармації)
(денна та заочна форми навчання)


ДИХТЯРЬОВ
Сергій Іванович

-

професор кафедри промислової фармації та економіки Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук

"Якість, стандартизація та сертифікація"
освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст", "магістр"
(факультет промислової фармації)
(денна, вечірня та заочна форми навчання)


ГАРНА
Світлана Василівна

-

завідувач кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор


12. Одеський національний медичний університет

"Фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(факультети фармацевтичний та міжнародний)
(денна та заочна форми навчання)


ПЕТЮНІН
Геннадій Павлович

-

завідувач кафедри клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації Харківської медичної академії післядипломної освіти, доктор фармацевтичних наук, професор


13. Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"

"Фармація"
"Клінічна фармація"
"Технологія парфумерно-косметичних засобів"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)
(денна та заочна форми навчання)


КЛІЩ
Іван Миколайович

-

завідувач кафедри клініко-лабораторної діагностики Державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України", доктор біологічних наук, професор

"Сестринська справа"
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
(навчально-науковий інститут медсестринства)
(заочна форма навчання)


АНДРЕЙЧИН
Сергій Михайлович

-

завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України", доктор медичних наук, професор.

Директор Департаменту
роботи з персоналом,
освіти та науки

М. Осійчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: