open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ

ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
23.02.2004 N 12-11/76

Про розгляд звернення

Головне контрольно-ревізійне управління України розглянуло
Ваше звернення від 27.01.2004 N м-150/22-07, переадресоване
народним депутатом України М.Г.Кульчинським, і повідомляє.
Відповідь на питання, поставлені у Вашому зверненні, повністю
надана у листі ГоловКРУ від 08.09.2003 N 12-18/376
( v_376501-03 ).
Водночас відповідно до поставлених Вами питань інформуємо.
Перевірки дотримання умов ліцензій (наприклад, ліцензій на
право здійснення освітньої діяльності вищими навчальними закладами
або ліцензій на право використання каналу мовлення та часу
мовлення телерадіоорганізаціями) проводяться органами ДКРС в межах
перевірки виконання кошторису бюджетних установ, правомірності
надання підприємствам усіх форм власності бюджетних коштів та
правильності розрахунку для визначення їх розміру.
Рішення про застосування санкцій за порушення умов ліцензій
приймає орган ліцензування, а у випадках, якщо порушення умов
ліцензій тягне за собою порушення податкового законодавства -
податкові органи у межах своїх повноважень.
Щодо перевірок органами державної контрольно-ревізійної
служби своєчасності, достовірності й повноти нарахування і сплати
податків, то при виявленні порушень у бухгалтерському обліку, які
можуть свідчити про недотримання вимог податкового законодавства
(стосовно недостовірності, заниження розміру або несвоєчасної
сплати податків, зборів та податкових платежів), матеріали
контрольних заходів передаються до податкових органів для
прийняття рішення і застосування фінансових санкцій. Порядок
взаємного інформування органів державної контрольно-ревізійної
служби України та органів державної податкової служби України про
факти фінансових порушень та вжиті заходи затверджено спільним
наказом ГоловКРУ та ДПА України від 22.12.2001 N 143/514
( z0030-02 ) та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14.01.2002 за N 30/6318.
Бюджетною класифікацією доходів бюджету, затвердженою наказом
Міністерства фінансів від 27.12.2001 N 604 ( v0604201-01 ) "Про
бюджетну класифікацію та її запровадження" (додаток 1), плату за
оренду державного майна віднесено до неподаткових надходжень
(код 20000000).
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 N 659
( 659-2002-п ) затверджено Перелік груп власних надходжень
бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрямів
використання. При цьому плату за оренду майна бюджетних установ
віднесено до складу їх власних надходжень (спецфонд кошторису) від
господарської та/або виробничої діяльності та визначено напрями
використання таких надходжень. Власні надходження бюджетних
установ входять до доходної та видаткової частин відповідного
бюджету та використовуються відповідно до закону про державний
бюджет чи рішення про місцевий бюджет.
Статтею 113 Бюджетного кодексу ( 2542-14 ) передбачено, що
органи державної контрольно-ревізійної служби України здійснюють
контроль за порядком ведення бухгалтерського обліку та
достовірністю звітності про виконання Державного бюджету України
та місцевих бюджетів, кошторисів.
Отримання або сплата орендної плати та сплата податків
виливають на результати виконання кошторису бюджетних установ та
на результати фінансово-господарської діяльності підприємств
(прибуток або збиток).
Статтею 2 Закону України від 26.01.93 N 2939 ( 2939-12 ) "Про
державну контрольно-ревізійну службу в Україні" визначено, що
одним із завдань державної контрольно-ревізійної служби є
здійснення державного контролю за витрачанням коштів і
матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю
бухгалтерського обліку і звітності.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: