open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А


N 16-6 від 19.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2001 р.

за N 998/6189

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і

сплати підприємствами, установами, організаціями та

громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне

страхування, інших платежів, а також обліку їх

надходження до Пенсійного фонду України

Відповідно до пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого Указом Президента України від 1 березня 2001 року
N 121/2001 ( 21/2001 ) та враховуючи зміни в чинному законодавстві
України, правління Пенсійного фонду України П О С Т А Н О В Л Я і:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обчислення і сплати
підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також
обліку їх надходження до Пенсійного фонду України (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про
порядок обчислення і сплати підприємствами, установами,
організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх
надходження до Пенсійного фонду України, затверджену постановою
правління Пенсійного фонду України від 3 червня 1999 року за N 4-6
( z0436-99 ) і зареєстровану в Міністерстві юстиції України 5
липня 1999 року за N 436/3729 (зі змінами і доповненнями).

3. Управлінню надходження доходів та юридичному управлінню
Пенсійного фонду подати Інструкцію для реєстрації до Міністерства
юстиції України.

Голова правління Б.О.Зайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

19.10.2001 N 16-6

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2001 р.

за N 998/6189

Інструкція
про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами,
організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне

пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх

надходження до Пенсійного фонду України

1. Загальні положення

Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про збір
на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ),
Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ), Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого
Указом Президента України від 1 березня 2001 року N 121/2001
( 121/2001 ). Вона визначає порядок обчислення і сплати
підприємствами, установами, організаціями (далі - Підприємства),
незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності,
галузевої належності, та фізичними особами збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, інших платежів, а також їх облік у
Пенсійному фонді України.

2. Платники збору

Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
є:

2.1. Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм
власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи й
організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також
фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які
використовують працю найманих працівників.

2.2. Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи
платників податку, зазначених у підпункті 2.1 пункту 2 цієї
Інструкції, що не мають статусу юридичної особи і розташовані на
території іншої, ніж платник збору, територіальної громади.

2.3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які
не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їх
помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб'єктами
підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов'язаною з
одержанням доходу.

2.4. Фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору
(контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги)
згідно з цивільно-правовими договорами, у тому числі члени творчих
спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо.

2.5. Юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з
купівлі-продажу валют.

2.6. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють
торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини й
дорогоцінного каміння.

2.7. Юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових
автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються
інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність
спадкоємцям за законом.

2.8. Суб'єкти підприємницької діяльності (у тому числі
нерезиденти) - виробники та імпортери тютюнових виробів.

2.9. Підприємства, установи та організації незалежно від форм
власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за
винятком державних підприємств, установ і організацій, що
придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та
організацій іноземних держав, що користуються імунітетом і
привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а
також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на
одержання житла або придбавають житло вперше.

2.10. Підприємства, установи та організації, фізичні особи,
які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також
оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно. При
цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не
сплачується, якщо послугами стільникового зв'язку користуються
річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби
наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають
стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'язку, радіонавігації та
радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів
без утрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи
характеристик.

3. Ставки збору на обов'язкове державне

пенсійне страхування та інших платежів

Відповідно до Закону України "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (із змінами та
доповненнями) встановлено такі ставки збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування:

3.1. Для платників збору, визначених у підпунктах 2.1, 2.2
пункту 2 цієї Інструкції, - 32 відсотки фактичних витрат на оплату
праці працівників, які включають витрати на виплату основної і
додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та
компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР )
(крім сум виплат, що не враховуються при визначенні бази
нарахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5
Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з
громадян" ( 13-92 ), а також винагород, що виплачуються громадянам
за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового
характеру.

Для платників, визначених підпунктами 2.1 та 2.2 пункту 2
цієї Інструкції, які мають найманих працівників, але не здійснюють
витрат на оплату їх праці - 32 відсотки суми коштів, що
визначається розрахунково як добуток визначеного законом
мінімального розміру заробітної плати на кількість працівників
такого платника збору, на яких здійснюється нарахування заробітної
плати.

Для платників збору, визначених у підпунктах 2.1, 2.2 пункту
2 цієї Інструкції, які використовують працю найманих працівників з
числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації
(пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів,
льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні
роботи в польотах, - 100 відсотків фактичних витрат на виплату і
доставку пенсій, призначених відповідно до статті 53 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), у частині, що
перевищує розміри пенсій за вислугу років, обчислені відповідно до
частини першої статті 53 Закону України "Про пенсійне
забезпечення", з урахуванням суми коштів платників збору,
визначених підпунктом 2.4 пункту 2 цієї Інструкції.

Для платників збору, визначених у підпунктах 2.1 та 2.2
пункту 2 цієї Інструкції, - 100 відсотків фактичних витрат на
виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" -
"з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) до досягнення працівниками пенсійного віку,
передбаченого статтею 12 Закону України "Про пенсійне
забезпечення".

3.2. Для підприємств, установ та організацій, де працюють
інваліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
визначається окремо за ставкою 4 відсотки від об'єкта
оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 32 відсотки
від об'єкта оподаткування для інших працівників такого
підприємства.

Для підприємств всеукраїнських громадських організацій
інвалідів, де кількість інвалідів становить не менш 50 відсотків
від загальної чисельності працюючих, збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування визначається за ставкою 4 відсотки від
об'єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств.

3.3. Для платників збору, визначених у підпункті 2.3, та
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, визначених у
підпункті 2.1 пункту 2 цієї Інструкції, - у розмірі 32 відсотків
від суми оподатковуваного доходу (прибутку), яка обчислена в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до
законодавства України.

3.4. Для платників збору, визначених у підпункті 2.4 пункту 2
цієї Інструкції:

1 відсоток від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний
дохід не перевищує 150 гривень;

2 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний
дохід перевищує 150 гривень.

Для платників збору, визначених підпунктом 2.4 пункту 2 цієї
Інструкції, з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден
цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів,
бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і
бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах:

1 відсоток від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний
дохід становить менше 150 гривень;

2 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний
дохід становить від 150 до 250 гривень;

3 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний
дохід становить від 250 до 350 гривень;

4 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний
дохід становить від 350 до 500 гривень;

5 відсотків від сукупного оподатковуваного доходу,
обчисленого відповідно до законодавства України, якщо сукупний
оподатковуваний дохід перевищує 500 гривень.

Для платників збору, визначених у підпункті 2.4 пункту 2 цієї
Інструкції, які мають статус державного службовця або працюють на
посадах, робота на яких зараховується до трудового стажу, що дає
право на одержання пенсії відповідно до Законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про
державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів" ( 540/97-ВР ), "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), "Про статус народного депутата України"
( 2790-12 ), "Про Національний банк України" ( 679-14 ), Митного
кодексу України ( 1970-12 ), Положення про помічника-консультанта
народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної
Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95 ( 379/96-ВР ):

1 відсоток від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, з частини сукупного
оподатковуваного доходу, що не перевищує 150 гривень;

2 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, з частини сукупного
оподатковуваного доходу в розмірі від 151 до 250 гривень;

3 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, з частини сукупного
оподатковуваного доходу в розмірі від 251 до 350 гривень;

4 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, з частини сукупного
оподатковуваного доходу в розмірі від 351 до 500 гривень;

5 відсотків від сукупного оподатковуваного доходу,
обчисленого відповідно до законодавства України, з частини
сукупного оподатковуваного доходу в розмірі понад 501 гривню.

3.5. Для платників збору, визначених у підпунктах 2.1, 2.2
пункту 2 цієї Інструкції, - 32 відсотки суми винагород, які
виплачуються фізичним особам за договорами цивільно-правового
характеру.

3.6. Для платників збору, визначених у підпункті 2.5 пункту 2
цієї Інструкції, - у розмірі 1 відсотка суми операції з
купівлі-продажу валют.

3.7. Для платників збору, визначених у підпункті 2.6 пункту 2
цієї Інструкції, - у розмірі 5 відсотків вартості реалізованих
ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і
дорогоцінного каміння.

3.8. Для платників збору, визначених у підпункті 2.7 пункту 2
цієї Інструкції, - у розмірі 3 відсотків вартості легкового
автомобіля, визначеної відповідно до договорів купівлі-продажу,
довідок-рахунків торговельних організацій, договорів міни, довідок
органів митної служби, актів експертної оцінки вартості
автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість.

3.9. Для платників збору, визначених підпунктом 2.8 пункту 2
цієї Інструкції, - у розмірі 1,5 гривні за 1000 шт. сигарет без
фільтру та 2,5 гривні за 1000 шт. сигарет з фільтром, вироблених
ними (крім тих, які експортуються), що підлягають продажу, обміну
на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безоплатній передачі
або з частковою їх оплатою, у тому числі своїм працівникам та
тютюнових виробів, що ввозяться (імпортуються) на митну територію
України.

3.10. Для платників збору, визначених підпунктом 2.9 пункту 2
цієї Інструкції, - у розмірі 1 відсотка вартості нерухомого майна,
зазначеної в договорі купівлі-продажу такого майна.

3.11. Для платників збору, визначених підпунктом 2.10 пункту
2 цієї Інструкції, - у розмірі 6 відсотків вартості будь-яких
послуг стільникового рухомого зв'язку, сплаченої споживачами цих
послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних та
вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку)
за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших
спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг
стільникового рухомого зв'язку.

У разі продажу прав на тимчасове користування послугами
стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, мікросхем
або чипів збір сплачується з вартості їх продажу.

Якщо оператор стільникового зв'язку надає послуги з цього
зв'язку безоплатно, то збір сплачується з вартості таких послуг,
визначеної за звичайними розцінками (тарифами) такого оператора.

Якщо особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в оренду
(лізинг) або передає ці об'єкти в інші види користування іншій
особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб, то об'єктом
оподаткування є тільки послуги, які надаються такою другою особою
таким третім особам.

3.12. Для громадян, які відповідно до пункту "а" статті 56
Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) бажають
зарахувати до стажу роботи, що дає право на трудову пенсію,
періоди трудової діяльності, коли працівник не підлягав
соціальному страхуванню, згідно з Постановою Верховної Ради
України від 17 червня 1993 року N 3290-XII ( 3290-12 ) "Про
порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення" - 33,3
відсотка середньомісячного заробітку працівника відповідної галузі
народного господарства на час призначення пенсії за кожний місяць
роботи, зазначений заявником.

3.13. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7
березня 2001 року N 225 ( 225-2001-п ) "Про максимальну величину
фактичних витрат на оплату праці найманих працівників,
оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного
доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких
справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів" із суми
сукупного оподатковуваного доходу, яка перевищує 1600 гривень на
місяць у розрахунку на кожного працюючого з 1 березня 2001 року,
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не
нараховується.

4. Реєстрація та облік платників

4.1. Реєстрація платників збору

4.1.1. Платники, перелічені в підпунктах 2.1 (юридичні
особи), 2.2 пункту 2, зобов'язані зареєструватися в органах
Пенсійного фонду за своїм місцезнаходженням.

4.1.2. Платники, зазначені в підпунктах 2.1 та 2.3 (фізичні
особи-суб'єкти підприємницької діяльності) пункту 2, зобов'язані
зареєструватися в органах Пенсійного фонду за місцем проживання.

4.1.3. Якщо розрахунки оплати праці працівників районних
(міських) установ, які фінансуються з бюджету, проводяться
виконавчими органами місцевої влади і самоврядування
(централізованими бухгалтеріями), то платниками збору, які
підлягають реєстрації, є ці органи.

4.1.4. Платники збору зазначені в підпунктах 2.1, 2.2 та 2.3
пункту 2 цієї Інструкції зобов'язані зареєструватися в органах
Пенсійного фонду України в 10-денний термін з дня одержання
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня
1998 року N 740 ( 740-98-п ) "Про порядок державної реєстрації
суб'єктів підприємницької діяльності" свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності чи прийняття
рішення про створення установи, організації.

4.1.5. Облік в органах Пенсійного фонду платників, зазначених
у підпунктах 2.1, 2.2, 2.3 пункту 2 цієї Інструкції, здійснюється
на підставі одержаного з органу державної реєстрації
інформаційного повідомлення. Юридичні та фізичні особи - суб'єкти
підприємницької діяльності, визначені підпунктами 2.5, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9, 2.10 пункту 2, окремого обліку та реєстрації не
потребують, але в облікових регістрах має бути зазначено, що такі
особи є платниками зборів за ставками, визначеними підпунктами
3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 пункту 3 цієї Інструкції.

4.1.6. Для реєстрації в органах Пенсійного фонду платники
збору - юридичні особи, зазначені в підпунктах 2.1 та 2.2 пункту 2
цієї Інструкції, подають:

заяву за формою згідно з додатком 1;

завірені копії таких документів:

свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності;

довідки про внесення до Державного реєстру підприємств та
організацій України, присвоєння ідентифікаційного коду органом
статистики для юридичних осіб.

4.1.7. Платники збору, зазначені в підпунктах 2.1 (фізичні
особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують
працю найманих працівників) та 2.3 пункту 2 цієї Інструкції, для
реєстрації в органах Пенсійного фонду подають:

заяву за формою згідно з додатком 1;

завірені копії таких документів:

свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності;

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів;

угоди про наймання на роботу фізичної особи (для платників,
які використовують працю найманих працівників).

4.1.8. На основі документів, визначених у підпунктах 4.1.6,
4.1.7 пункту 4.1 цієї Інструкції, проводяться відповідні записи в
журналах обліку, а одержані документи підшиваються до справи, на
якій проставляється реєстраційний номер платника збору. Платникам,
які обрали спрощену систему оподаткування, присвоюється
реєстраційний номер у цьому журналі з позначкою "с".

4.1.9. Після реєстрації платникові збору видаються
повідомлення за формою згідно з додатком 2 та довідка для
пред'явлення в банк згідно з додатком 3, яка подається в установу
банку при відкритті рахунків. Платникам, які обрали спрощену
систему оподаткування, видається повідомлення за формою згідно з
додатком 2а.

4.1.10. Комерційні банки при відкритті відповідних
банківських рахунків зобов'язані вимагати зазначену довідку
Пенсійного фонду України від платників, визначених підпунктами
2.1, 2.2 та 2.3 пункту 2 цієї Інструкції, щодо зазначеної
реєстрації.

4.1.11. Усі довідки, видані платникові, реєструються в
журналі.

4.1.12. Якщо платник у встановлений термін не зареєструвався,
то орган Пенсійного фонду має право припинити його операції на
рахунках у банках та притягти платника до адміністративної
відповідальності відповідно до чинного законодавства.

4.2. Перереєстрація платників збору

4.2.1. У разі зміни назви платника, організаційно-правової
форми суб'єкта підприємницької діяльності, а також форми власності
або зміни місцезнаходження орган Пенсійного фонду на підставі
інформаційного повідомлення з органу державної реєстрації та
заміненого свідоцтва про державну реєстрацію здійснює відповідні
зміни в реєстраційних справах платників.

У разі зміни прізвища, імені чи по батькові або місця
проживання підприємця-громадянина орган Пенсійного фонду на
підставі інформаційного повідомлення з органу державної реєстрації
та заміненого свідоцтва про державну реєстрацію здійснює
відповідні зміни в реєстраційних справах платників.

4.2.2. Якщо відповідні зміни відбулися у межах
територіального обслуговування органу Пенсійного фонду, то вони
вносяться до справи платника без зміни її реєстраційного номера.

4.2.3. Якщо платник за новим місцезнаходженням розташований
за межами території обслуговування органу Пенсійного фонду, то він
зобов'язаний у 15-денний термін провести розрахунки з органом
Пенсійного фонду за попереднім місцем реєстрації і знятися з
обліку. За новою адресою платник підлягає реєстрації в порядку і
терміни, визначені цією Інструкцією.

У разі недодержання платником, що знімається з обліку,
порядку обчислення та сплати збору, подання недостовірної
звітності, порушення строків її подання проводиться документальна
перевірка правильності розрахунків платника збору і складається
акт у трьох примірниках, у якому зазначається нове
місцезнаходження. У 10-денний термін проводяться остаточні
розрахунки на підставі акта перевірки.

У разі неплатоспроможності платника борг на підставі акта
перевірки враховується за новим місцем його реєстрації.

Після проведення остаточних розрахунків на основі заяви
платник збору знімається з обліку, його справа закривається і за
новим місцем реєстрації не передається, його реєстраційний номер
надалі не використовується. Платежі платника, що знявся з обліку,
ураховуються в базі даних до кінця поточного року.

4.3. Зняття з обліку платника збору

4.3.1. При опублікуванні оголошення про ліквідацію платника,
а також на підставі інформації про порушення справи про
банкрутство платника податків або іншої інформації, яка свідчить
про скасування державної реєстрації відповідно до Положення про
порядок державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98
N 740 ( 740-98-п ) "Про порядок державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності", орган Пенсійного фонду проводить
документальну перевірку розрахунків за платежами. На основі акта
перевірки платник розраховується з органом Пенсійного фонду.

4.3.2. У разі встановлення заборгованості платника, державна
реєстрація якого скасовується, орган Пенсійного фонду складає у
трьох примірниках довідку про борг за платежами до Пенсійного
фонду, один з яких надсилає ліквідаційній комісії, другий -
правонаступнику, якщо він є, та органу державної податкової служби
- за збором на обов'язкове державне пенсійне страхування.

4.3.3. Якщо підприємство, яке ліквідовується, має
заборгованість з виплати заробітної плати, у тому числі й
нарахованої за останній звітний місяць, відповідно до чого строк
унесення нарахованого збору ще не настав, то ліквідаційна комісія
включає належну суму сплати коштів до ліквідаційного балансу
підприємства і оформити це надходження особливим актом. В акті
зазначаються правонаступник підприємства (якщо він визначений),
сума належних платежів і дата їх унесення, яка не може бути
пізнішою від дати, установленої підприємству для її виплати до
ліквідації.

Копії актів, підписаних ліквідаційною комісією і
правонаступником (якщо він визначений), подаються до відповідного
органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації підприємства, що
підлягає ліквідації, і правонаступника.

Якщо належна сума платежів, що мають уноситися підприємством,
яке ліквідовується, перевищує суму, зазначену в акті, то
правонаступник зобов'язаний внести повністю всю належну суму і
одночасно внести відповідні зміни до балансу, одержаного від
ліквідаційної комісії.

4.3.4. Зняття з обліку платника збору проводиться на підставі
інформаційного повідомлення органу державної реєстрації про
скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності - юридичної особи або суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи за умов, визначених чинним
законодавством.

4.3.5. Орган Пенсійного фонду закриває справу платника збору.
Реєстраційний номер ліквідованого платника збору надалі не
використовується, його платежі враховуються в базі даних до кінця
поточного року.

4.3.6. Зобов'язання або борг платника, що реорганізується,
підлягає врегулюванню в порядку, визначеному статтею 13 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами".

5. Порядок обчислення і строки сплати збору та інших

платежів

5.1. Зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування (далі - зобов'язання) - це зобов'язання
платника сплатити до Пенсійного фонду України відповідну суму
коштів у порядку та в строки, визначені чинним законодавством

Зобов'язання визначається самостійно платником (підпункти
5.2-5.11 пункту 5 цієї Інструкції) або органом Пенсійного фонду
(підпункт 6.1 пункту 6 цієї Інструкції).

5.2. Порядок обчислення і строки сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, інших платежів
підприємствами-платниками, визначеними підпунктами 2.1, 2.2
пункту 2

5.2.1. Зазначена категорія платників щомісяця здійснює
обчислення розміру збору, що підлягає сплаті, за ставками,
визначеними підпунктами 3.1, 3.2, 3.5 пункту 3 цієї Інструкції.
При цьому не мають значення джерела фінансування виплат, статті
витрат і види платіжних документів (розрахунково-платіжні
відомості, особові рахунки, за якими проводились розрахунки оплати
праці).

5.2.2. У разі одержання від підприємств доходів у натуральній
формі, тобто продукцією їх власного виробництва, розмір доходу
працівника обчислюється за середньою відпускною ціною продукції
стороннім споживачам у поточному місяці, коли проведено
нарахування доходів. Якщо в поточному місяці така продукція не
реалізовувалась, то її вартість обчислюється за середньою
відпускною ціною місяця попередньої реалізації, але не нижчою від
собівартості. Вартість натуральної продукції інших виробників при
визначенні доходу для нарахування збору обчислюється за ціною її
придбання.

5.2.3. Збір з оплати праці (доходу, винагороди), одержаної в
іноземній валюті, сплачується у гривнях. Доходи, одержані в
іноземній валюті, перераховуються у гривні за офіційним курсом
валют, що діяв на дату одержання доходу.

5.2.4. Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування здійснюється відповідно до Законів України "Про збір
на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) та
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).

5.2.5. У разі виплати заробітної плати з коштів, одержаних з
виручки від реалізації продукції чи надання послуг, робіт, при
безготівковому перерахуванні коштів на заробітну плату, а також
натуроплатою платники зобов'язані перераховувати до Фонду
відповідні суми збору у порядку, визначеному підпунктом 5.2.4
пункту 5.2 цієї Інструкції.

5.2.6. Для зарахування коштів платників Пенсійного фонду в
установах банку відкривається органами Пенсійного фонду поточний
рахунок на рахунку 2560 "Державні позабюджетні фонди", де
відображаються їх надходження та використання. Рахунок
відкривається у порядку, установленому постановою Національного
банку України від 18.12.98 N 527 ( z0819-98 ) "Про затвердження
Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та
іноземній валюті", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
24.12.98 за N 819/3259.

5.2.7. Нарахований збір, інші платежі платники сплачують
безготівковим перерахуванням відповідних сум із своїх банківських
рахунків на рахунок органу Пенсійного фонду в установі банку.

Особи, які користуються найманою працею і не мають рахунків в
установах банків, сплачують збір поштовим переказом або через
установи банків.

5.3. Обчислення і строки сплати збору з платників, які мають
найманих працівників та не здійснюють витрат на оплату праці

5.3.1. Платниками цього збору є платники, визначені
підпунктами 2.1 та 2.2 пункту 2 цієї Інструкції, які мають
найманих працівників і протягом календарного місяця не здійснили
витрат на оплату їх праці (не нарахували і не сплатили заробітної
плати, включаючи основну, додаткову заробітну плату, інші
заохочення та компенсації).

5.3.2. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
платники, які мають найманих працівників та не здійснюють витрат
на оплату праці, сплачують за ставкою, визначеною абзацем другим
підпункту 3.1 пункту 3.1.

5.3.3. Якщо за період, за який виплата або нарахування
заробітної плати найманим працівникам не проводилися, було
сплачено збір за найманих працівників, на яких не здійснювалось
нарахування заробітної плати, а пізніше буде здійснено виплату або
нарахування заробітної плати, то нарахування і сплата збору з цієї
заробітної плати здійснюється на загальних підставах з урахуванням
сплачених сум збору.

5.4. Обчислення і строки сплати збору фізичними особами, які
працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичними
особами, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільноправовими
договорами, у тому числі членами творчих спілок, творчими
працівниками, які не є членами творчих спілок тощо

5.4.1. Обчислення збору до Пенсійного фонду із зазначеної
категорії платників здійснюється щомісяця за ставками, визначеними
підпунктом 3.4 пункту 3 цієї Інструкції.

5.4.2. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
сплачується всіма категоріями осіб (фізичними особами), які
працюють на умовах найму (у тому числі особами, які працюють за
договорами цивільно-правового характеру), у тому числі членами
творчих спілок, творчими працівниками, які не є членами творчих
спілок, а також пенсіонерами, які працюють.

Заяву про сплату збору зазначені особи не подають.

5.4.3. Збір нараховується та утримується з усіх видів виплат,
що відповідно до законодавства належать до сукупного
оподатковуваного доходу.

Нарахування та утримання збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування на суми виплат, що включаються до сукупного
оподатковуваного доходу, період яких більше одного місяця
(допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, оплата щорічної
відпустки тощо) здійснюється окремо за кожний місяць.

Збір з фізичних осіб перераховують платники, зазначені в
підпунктах 2.1, 2.2 та 2.3 пункту 2 (окрім фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності, які не використовують працю
найманих працівників), на рахунок органу Пенсійного фонду в
строки, передбачені підпунктами 5.2.4, 5.2.5 пункту 5.2 цієї
Інструкції.

5.5. Обчислення збору і строки сплати його фізичними особами
- суб'єктами підприємницької діяльності

5.5.1. Збір з фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності, адвокатів, їх помічників, приватних нотаріусів та
інших осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності і
займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу,
нараховується на чистий дохід, що підлягає оподаткуванню, тобто -
різницю між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній
формі) і документально підтвердженими витратами, що пов'язані з
одержанням доходу. Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування подається органам
Пенсійного фонду протягом 40 календарних днів, наступних за
останнім календарним днем звітного кварталу (тобто не пізніше: 10
травня - за I квартал, 9 серпня - за II квартал, 9 листопада - за
III квартал, 9 лютого наступного року - IV квартал), за формою
згідно з додатком 4.

5.5.2. Збір зазначеною категорією платників сплачується
протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем
відповідного граничного строку подачі розрахунку зобов'язання зі
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

5.5.3. У разі припинення підприємницької діяльності сплата
збору проводиться до 1 числа місяця, що йде за місяцем подачі
відповідної заяви до органу державної реєстрації.

5.5.4. Орган Пенсійного фонду видає довідку про сплату збору
за формою згідно з додатком 5 платникам, що припинили
підприємницьку діяльність або змінили місце проживання, а також
для подання її до органів соціального захисту населення при
призначенні або перерахунку пенсії.

5.6. Обчислення і строки сплати збору з операцій з
купівлі-продажу валют

5.6.1. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
операцій з купівлі-продажу валют сплачують платники в такому
порядку:

5.6.2. Уповноважені банки та їх клієнти разом із заявками на
купівлю іноземної валюти подають платіжні доручення щодо
перерахування на рахунки органів Пенсійного фонду, де вони
перебувають на обліку як платники цього збору, сум збору, які слід
сплатити за ставкою, визначеною підпунктом 3.1.6 пункту 3.1 цієї
Інструкції.

При цьому банки сплачують зазначений збір у гривнях із суми,
витраченої на купівлю валюти для власних потреб і для здійснення
готівкових обмінних операцій.

5.6.3. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування,
який сплачується фізичними особами з операцій купівлі-продажу
валют, перераховується уповноваженими банками на рахунок органів
Пенсійного фонду, у яких ці банки зареєстровані як платники збору,
у розмірі одного відсотка обсягу продажу готівкової іноземної
валюти, обчисленого за курсом продажу без урахування суми збору.

Уповноважені банки щоденно ведуть облік сум збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування на таких рахунках:

в установах комерційних банків - на окремому аналітичному
рахунку 3620 "Кредиторська заборгованість за податками та
обов'язковими платежами";

в установах Національного банку - на окремому аналітичному
рахунку 4715 "Кредиторська заборгованість за податками та
обов'язковими платежами".

Уповноважені банки перераховують суми сплаченого збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування на рахунки органів
Пенсійного фонду в такому порядку:

якщо протягом операційного дня банку сума збору, що
обліковується, дорівнює або перевищує 50 гривень, - протягом
наступного операційного дня;

якщо протягом операційного дня банку сума збору, що
обліковується, менше ніж 50 гривень, - не пізніше того
операційного дня, коли така сума збору досягне 50 гривень.

5.7. Обчислення і строки сплати збору з операцій з продажу
ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і
дорогоцінного каміння

5.7.1. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім
обручок), платини і дорогоцінного каміння є платники, визначені
підпунктом 2.6 пункту 2 цієї Інструкції.

5.7.2. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
операцій з продажу ювелірних виробів із золота сплачується за
ставкою, визначеною підпунктом 3.7 пункту 3 цієї Інструкції.

5.7.3. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
операцій з продажу ювелірних виробів із золота, платини і
дорогоцінного каміння сплачується в такому порядку:

якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується,
дорівнює або перевищує 50 гривень, - протягом наступного робочого
дня;

якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується,
менше ніж 50 гривень, - не пізніше того робочого дня, коли сума
збору досягне 50 гривень.

5.7.4. Документом, що підтверджує продаж ювелірного виробу із
золота, платини і дорогоцінного каміння, є касовий чек, що
видається покупцеві, у якому сума збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування включається до загального податку, що
сплачується під час купівлі товару. Платники цього збору,
зазначені в підпункті 2.6 пункту 2 цієї Інструкції, ведуть
бухгалтерський облік суми збору шляхом відокремлення від суми
загального податку, яка відповідає збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування.

5.7.5. Платники збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, зазначені в підпункті 2.6 пункту 2 цієї Інструкції,
ведуть окремий облік продажу ювелірних виробів із золота, платини
і дорогоцінного каміння.

5.8. Обчислення і строки сплати збору з операцій з відчуження
легкових автомобілів

5.8.1.Платниками цього збору є підприємства всіх форм
власності, а також фізичні особи, які набувають права власності на
легкові автомобілі шляхом:

купівлі легкових автомобілів, у тому числі у виробників або
торговельних організацій (крім випадків забезпечення автомобілями
інвалідів згідно із законодавством);

міни;

дарування (безоплатної передачі);

успадкування (крім випадків успадкування легкового автомобіля
за законом);

з інших підстав, передбачених законодавством.

5.8.2. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
операцій з відчуження легкових автомобілів сплачується за ставкою,
визначеною підпунктом 3.8 пункту 3 цієї Інструкції.

5.8.3. Органи державтоінспекції здійснюють реєстрацію
легкових автомобілів лише за умови сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, що підтверджується документом про
сплату збору.

5.8.4. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
операцій з відчуження легкових автомобілів сплачується платниками
цього збору через установи банків на рахунки місцевих органів
Пенсійного фонду за місцем реєстрації легкового автомобіля.

5.9. Обчислення і строки сплати збору з виробників та
імпортерів тютюнових виробів

5.9.1. Платниками цього збору є платники, визначені
підпунктом 2.8 пункту 2 цієї Інструкції.

5.9.2. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
сплачується платниками з кількості вироблених ними тютюнових
виробів (крім тих, які експортуються), які підлягають продажу,
обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безоплатній
передачі або з частковою їх оплатою, у тому числі своїм
працівникам, а також з кількості тютюнових виробів, що ввозяться
(імпортуються) на митну територію України.

5.9.3. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
виробники та імпортери тютюнових виробів сплачують за ставкою,
визначеною підпунктом 3.9 пункту 3 цієї Інструкції.

5.9.4. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
вироблених в Україні тютюнових виробів включається до ціни цих
виробів та сплачується їх виробниками.

Суми збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками
самостійно та сплачуються щомісяця до 16 числа наступного за
звітним місяця.

Платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
із вироблених в Україні тютюнових виробів щомісяця не пізніше 20
числа наступного за звітним місяця складають і подають до органів
Пенсійного фонду за місцем їх державної реєстрації розрахунок
нарахованої до сплати суми збору за формою згідно з додатком 6.

5.9.5. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
імпортованих тютюнових виробів сплачується їх імпортерами під час
митного оформлення цих виробів, що ввозяться на територію України.

5.9.6. Документом, що підтверджує сплату збору з вироблених
або ввезених (імпортованих) на митну територію України тютюнових
виробів, є платіжне доручення про перерахування сум збору на
рахунок відповідного органу Пенсійного фонду з відміткою
обслуговуючого банку про проведення відповідної банківської
операції.

5.10. Обчислення і строки сплати збору з операцій
купівлі-продажу нерухомого майна

5.10.1. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна є
платники, визначені підпунктом 2.9 пункту 2 цієї Інструкції.

5.10.2. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачується за ставкою,
визначеною підпунктом 3.10 пункту 3 цієї Інструкції.

5.10.3. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
операцій купівлі нерухомого майна не сплачується, якщо:

- покупцем нерухомого майна є сільськогосподарський
товаровиробник, який сплачує фіксований сільськогосподарський
податок відповідно до Закону України "Про фіксований
сільськогосподарський податок" ( 320-14 ) і згідно із загальним
класифікатором галузей народного господарства ( v0021202-94 )
(ЗКГНГ) має код:

сільськогосподарське підприємство, включаючи селянське
(фермерське) господарство, - 21000-21260; 22300;

рибне господарство, риболовецький колгосп - 21271-21273;

цукровий завод (комбінат) - 18111;

- право власності на житло, отримане фізичною особою в
результаті його приватизації, відповідно до Закону України "Про
приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ).

5.10.4. Нотаріальне посвідчення або реєстрація на біржі
договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за
наявності документального підтвердження сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій
купівлі-продажу нерухомого майна.

5.11. Обчислення і строки сплати збору з послуг стільникового
рухомого зв'язку

5.11.1. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування з послуг стільникового рухомого зв'язку є платники,
визначені підпунктом 2.10 пункту 2 цієї Інструкції.

5.11.2. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
послуг стільникового рухомого зв'язку сплачується за ставкою,
визначеною підпунктом 3.11 пункту 3 цієї Інструкції.

5.11.3. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з
вартості послуг стільникового рухомого зв'язку сплачується
платниками збору оператору одночасно з оплатою ними зазначених
послуг. Оператори стільникового рухомого зв'язку перераховують
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в такому
порядку:

якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується,
дорівнює або перевищує 50 гривень - не пізніше наступного робочого
дня;

якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується,
менше ніж 50 гривень, - не пізніше того робочого дня, коли сума
збору досягне 50 гривень.

5.11.4. Документом, що підтверджує сплату збору з послуг
стільникового рухомого зв'язку, є платіжне доручення оператора про
перерахування сум збору на рахунок відповідного органу Пенсійного
фонду з відміткою обслуговуючого банку про проведення відповідної
банківської операції.

5.12. Суми збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, що сплачуються платниками відповідно до пунктів 5.6,
5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 цієї Інструкції, зараховуються на окремі
аналітичні рахунки, які відкриті на рахунку 2560, місцевих органів
Пенсійного фонду незалежно від поточних платежів, які здійснюються
відповідно до законодавства, перераховуються на аналітичні рахунки
Кримського республіканського, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь Пенсійного фонду наступного
робочого дня після їх надходження.

5.13. У разі неправильної сплати збору заяви про повернення
надміру сплачених сум збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування можуть бути подані до органу Пенсійного фонду не
пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати.

Граничні строки для подання заяв про повернення надміру
сплачених коштів підлягають продовженню за наданням органу
Пенсійного фонду рішення органів державної податкової служби про
продовження строків для подання заяв про повернення надміру
сплачених сум збору, яке прийняте керівником податкового органу
або його заступником.

6. Повідомлення про сплату збору на

обов'язкове державне пенсійне страхування

6.1. Повідомлення про сплату збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування (далі - повідомлення) - це письмове
повідомлення органу Пенсійного фонду про обов'язок платника збору
сплатити суму зобов'язання, що визначається відповідним органом
Пенсійного фонду в таких випадках:

а) якщо дані документальних перевірок результатів діяльності
платника збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
свідчать про заниження або завищення суми його зобов'язань,
заявлених у розрахунках зобов'язань зі сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування;

б) якщо орган Пенсійного фонду виявляє арифметичні або
методологічні помилки в поданому платником розрахунку зобов'язань
зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що
призвели до заниження або завищення суми зобов'язання.

6.2. Пенсійний фонд направляє відповідне повідомлення у
випадку коли є відповідальним за нарахування окремих платежів, а
саме:

відшкодуванння сум фактичних витрат на виплату та доставку
пільгових пенсій;

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку
підвищеного розміру пенсій членам льотних екіпажів.

6.3. Повідомлення складається за кожним видом платежу окремо
за формою згідно з додатком 7 для платників збору - юридичних осіб
(форма "Ю") та за формою згідно з додатком 8 для платників збору -
фізичних осіб (форма "Ф").

6.4. Орган Пенсійного фонду веде реєстр повідомлень окремо
за фізичними та юридичними особами за формою згідно з
додатком 9.

6.5. Повідомлення надсилається платнику та при цьому корінець
повідомлення залишається в Пенсійному фонді.

6.6. Повідомлення вважається надісланим (врученим) юридичній
особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи
під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

6.7. Повідомлення вважається надісланим (врученим) фізичній
особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі або її
законному представникові чи надіслано листом з повідомленням про
вручення на її адресу за місцем проживання або останнього відомого
місцезнаходження.

6.8. Якщо орган Пенсійного фонду або пошта не може вручити
платнику повідомлення у зв'язку з незнаходженням посадових осіб,
їх відмовою прийняти повідомлення, незнаходженням фактичного місця
розташування платника (місцезнаходження), то складається
відповідний акт довільної форми, у якому зазначається причина, яка
призвела до неможливості вручення повідомлення, та підшивається до
справи платника. Таке повідомлення розміщується на дошці оголошень
органу Пенсійного фонду в триденний термін. При цьому день
розміщення такого повідомлення на дошці оголошень, зафіксований в
акті про причини неможливості його вручення платнику, вважається
днем його вручення.

6.9. Платник зобов'язаний сплатити нараховану Пенсійним
фондом суму зобов'язання, зазначену в повідомленні протягом десяти
календарних днів від дня отримання такого повідомлення (крім
випадків апеляційного узгодження зобов'язання).

7. Порядок нарахування збору на покриття фактичних витрат на
виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів
"б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення",
( 1788-12 ) та відшкодування фактичних витрат на виплату та
доставку підвищеного розміру пенсій особам льотних екіпажів
повітряних суден цивільної авіації та фактичних витрат на

виплату підвищеного розміру пенсій науковим працівникам

державних небюджетних підприємств

7.1. Фактичні витрати на виплату пенсій за віком на пільгових
умовах особам, які мають стаж, що дає право на призначення цих
пенсій на декількох підприємствах, покриваються цими
підприємствами пропорційно стажу роботи.

При цьому стаж роботи на останньому підприємстві враховується
для визначення частки в повному розмірі, а з попередніх місць
роботи осіб він додається до стажу, необхідного для призначення
пенсії на пільгових умовах. Наприклад, громадянину для призначення
пенсії на пільгових умовах потрібно мати стаж роботи 12,5 року при
загальному стажі 25 років. Фактично він має стаж роботи, що дає
право на пільгову пенсію 22 роки, з них на підприємствах:

N 1 - 8 років (останнє місце роботи),

N 2 - 2 роки (попереднє місце роботи),

N 3 - 12 років.

Для визначення частки плати враховується стаж на
підприємствах:

N 1 - 8 років,

N 2 - 2 роки,

N 3 - 2,5 року.

7.2 У разі ліквідації або зміни власника підприємства суми
зазначених витрат Пенсійному фонду України вносять
правонаступники.

7.3. Розмір збору для підприємств визначається органами
Пенсійного фонду України щорічно, до 20 січня поточного року, та
протягом 10 днів з новопризначених пенсій згідно з додатком 10 на
підставі відомостей органів, що призначають пенсії, які подаються
відповідному органу Пенсійного фонду до 10 січня наступного року
та протягом 10 днів з дня прийняття рішення про призначення нової
пенсії за формою згідно з додатком 11.

7.4. Посадові особи, які відповідають за нарахування сум, що
підлягають відшкодуванню органам Пенсійного фонду, щомісяця
складають та надсилають платнику до 15 числа місяця, за який
здійснюється відшкодування, повідомлення за формою згідно з
додатком 7. Повідомлення має містити місячну суму такого
зобов'язання. Розрахунок за формою згідно з додатком 10
надсилається платнику одночасно з повідомленням раз на рік у січні
місяці та одночасно з першим повідомленням з новопризначених
пенсій.

У разі зміни розміру пенсії або настання обставин, які
впливають на суми відшкодування (смерть пенсіонера, зміна місця
проживання та ін.), органи, що призначають пенсії, повідомляють
відповідні органи Пенсійного фонду в 10-денний термін з дня їх
виникнення. Пенсійний фонд України на підставі даних органів, що
призначають пенсії, повідомляє про це підприємство в місячний
термін з моменту виникнення цих обставин.

Сума до відшкодування вважається узгодженою у день отримання
платником збору повідомлення. Протягом десяти календарних днів від
дня отримання повідомлення підприємства зобов'язані сплатити
зазначену суму.

7.5. Несвоєчасно перераховані суми фактичних витрат на
виплату та доставку пенсій вважаються боргом (недоїмкою).

7.6. У разі призначення пенсій на пільгових умовах особам,
які мають потрібний стаж роботи не за місцем призначення цієї
пенсії, орган Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії
надсилає розрахунок згідно з додатком 10 у двох примірниках органу
Пенсійного фонду за місцезнаходженням цього підприємства.

Органи Пенсійного фонду за місцем розташування підприємства
щомісяця надсилають платнику до 15 числа місяця за який
здійснюється відшкодування повідомлення за формою згідно з
додатком 7. При цьому разом з першим повідомленням надсилається
розрахунок за формою згідно з додатком 10.

7.7. Відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку
пенсій, призначених відповідно до частини третьої статті 53 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" працівникам з числа
осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації,
здійснюється відповідно до Порядку сплати до Пенсійного фонду
коштів для покриття фактичних витрат на виплату і доставку пенсій,
призначених відповідно до частини третьої статті 53 Закону України
"Про пенсійне забезпечення" працівникам з числа осіб льотних
екіпажів повітряних суден цивільної авіації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року
N 727 ( 727-2000-п ).

7.8. Відшкодування фактичних витрат на виплату різниці
науковим (науково-педагогічним) працівникам державних небюджетних
підприємств і організацій здійснюється цими підприємствами й
організаціями відповідно до Порядку фінансування та виплати
різниці між сумою пенсії, призначеної науковим
(науково-педагогічним) працівникам державних бюджетних установ і
організацій, науковим (науково-педагогічним) працівникам державних
небюджетних підприємств і організацій згідно із Законом України
"Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), та сумою
пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку
мають право зазначені особи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 2000 року N 1826 ( 1826-2000-п ).

8. Облік платників та коштів, що надходять у складі

фіксованого та єдиного податку, фіксованого

сільськогосподарського податку, торгового

спецпатенту від юридичних та фізичних осіб

8.1. Платники, які перейшли на спрощену систему оподаткування
повідомляють у 5-денний термін органи Пенсійного фонду за місцем
реєстрації про зміну способу оподаткування.

8.2. Суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали спосіб
оподаткування доходів за спрощеною системою, беруться на облік в
органах Пенсійного фонду в 10-денний термін з дня одержання
свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності.

8.3. Платники, визначені підпунктами 2.1, 2.2 та 2.3 пункту 2
цієї Інструкції, які підпадають під дію статті 14 Декрету Кабінету
Міністрів України від 26.12.92 N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий
податок з громадян", Закону України від 10.02.98 N 102/98
( 102/98-ВР ) "Про внесення змін до Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності", Закону
України від 17.12.98 N 320-XIV ( 320-14 ) "Про фіксований
сільськогосподарський податок" та Указу Президента України від
03.07.98 N 727/98 ( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", у разі зміни
способу оподаткування доходів зобов'язані провести повний
розрахунок з органами Пенсійного фонду.

8.4. До Пенсійного фонду України органами місцевого бюджету
перераховуються 10 відсотків від суми фіксованого податку, 17
відсотків від суми коштів, одержаних від продажу спеціальних
торгових патентів, та відділеннями Державного казначейства України
42 відсотки від сум єдиного податку, 68 відсотків від сум
фіксованого сільськогосподарського податку.

8.5. Суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали спосіб
оподаткування у вигляді фіксованого, єдиного податку, спеціального
торгового патенту та фіксованого сільськогосподарського податку,
не звільняються від обов'язку утримання та перерахування до
Пенсійного фонду 1 або 2 відсотків із сукупного оподатковуваного
доходу найманих працівників, які перебувають з ними в трудових
відносинах, та подачі розрахунку зобов'язання зі сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування за формою згідно з
додатком 22 цієї Інструкції.

9. Організація персоніфікованого обліку відомостей

у системі загальнообов'язкового державного пенсійного

страхування

9.1. Персоніфікований облік здійснюють Пенсійний фонд України
та його органи на місцях (далі - уповноважений орган) в Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділи в районах та
містах.

Упровадження системи персоніфікованого обліку (надалі - СПОВ)
здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8
червня 1998 року N 832 ( 832-98-п ) "Про заходи щодо поетапного
впровадження у Пенсійному фонді автоматизованого персоніфікованого
обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування".

9.2. Відомості про фізичних осіб, що пов'язані з визначенням
права на виплати з Пенсійного фонду та їх розмір за
загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, збираються
і зберігаються у документальній та електронній формі органами
Пенсійного фонду в установленому порядку протягом життя фізичної
особи та впродовж 75 років після її смерті.

9.3. На кожну фізичну особу відкривається персональна
облікова картка з постійним індивідуальним індентифікаційним
номером Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та
інших обов'язкових платежів.

У персональній обліковій картці застрахованої особи містяться
її анкетні дані, накопичуються щорічні звіти про сплату страхового
збору (внесків) та відомості про стаж роботи з усіх місць роботи,
а також відомості про нарахування, сплату пенсій фізичній особі та
надання їй соціальних послуг.

9.4. Платники збору, визначені в підпунктах 2.1-2.3 пункту 2
цієї Інструкції, зобов'язані один раз на рік до 1 квітня поточного
року подати до органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації за
попередній звітний рік необхідний комплект документів первинної
звітності до системи персоніфікованого обліку відомостей про
застрахованих осіб, на користь яких платник здійснює
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. До складу
базового комплекту документів первинної звітності
персоніфікованого обліку входять: відомості про роботодавця (за
формою згідно з додатком 12); індивідуальні відомості про
застраховану особу (за формою згідно з додатком 13); список
підстав, що дають право на застосування пільг робітникам
підприємства при визначенні пенсії (за формою згідно з додатком
14); список осіб, що працюють або працювали в роботодавця у
звітному році (за формою згідно з додатком 15); відомості про
осіб, що мають підстави для зарахування стажу роботи без сплати
страхових внесків до Пенсійного фонду України (за формою згідно з
додатком 16).

Повідомлення про конкретний календарний строк у графіку
подання зазначеної звітності та коригувальних документів до
персоніфікованого обліку надаються роботодавцям у період передачі
розрахунків зобов'язань зі сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування до відповідного місцевого органу Фонду.

10. Визначення боргу (недоїмки) зі сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування та направлення органам державної
податкової служби України подання про здійснення заходів з
погашення боргу (недоїмки) платника від органів Пенсійного фонду

10.1. Узгоджена сума зобов'язання (з урахуванням штрафних
санкцій та пені за їх наявності), не сплачена платником у строки,
установлені законодавством для погашення зобов'язання, визнається
сумою боргу (недоїмкою) платника.

Зобов'язання вважається узгодженим:

а) самостійно визначене платником - з дня подання розрахунку
зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування;

б) нараховане контролюючим органом - у день отримання
платником повідомлення (за винятком випадків апеляційного
узгодження зобов'язання);

в) при оскаржені платником нарахованої Пенсійним фондом суми
зобов'язання - у день закінчення процедури адміністративного
оскарження.

10.2. Якщо платник не сплачує узгоджену з органом Пенсійного
фонду суму зобов'язання в установлені строки, то такий орган
Пенсійного фонду складає подання про здійснення заходів з
погашення боргу платника за формою та в порядку, установленому
постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 р. N 1387
( 1387-2001-п ) "Про затвердження Порядку надіслання органам
державної податкової служби подання про здійснення заходів з
погашення податкового боргу платника податків та інформації про
скасування або зміну суми нарахованого податкового зобов'язання за
рішенням суду (господарського суду) від інших контролюючих
органів".

Подання про здійснення заходів з погашення боргу може
формуватися щодо одного або декількох платників за умови їх
реєстрації в одному органі державної податкової служби України.

10.3. Подання надсилається податковому органу для виставлення
ним першої податкової вимоги не пізніше п'ятого робочого дня після
закінчення граничного строку сплати узгодженої суми зобов'язання.

10.4. Для виставлення другої податкової вимоги подання
надсилається на сороковий календарний день з дати надіслання
подання, визначеного в пункті 10.3 цієї Інструкції. У разі
самостійного погашення платником боргу протягом таких сорока днів
друге подання не надсилається.

10.5. Для подальшого здійснення заходів щодо залучення
додаткових джерел погашення узгодженої суми боргу шляхом стягнення
коштів та/або продажу інших активів платника на сороковий
календарний день з дати надіслання подання, визначеного в пункті
10.4 цієї Інструкції, надсилається третє подання податковому
органу. У разі самостійного повного погашення платником боргу
протягом таких сорока днів третє подання не надсилається.

10.6. Подання вважається надісланим (врученим) відповідному
податковому органу, якщо його передано посадовій особі такого
податкового органу під розписку або надіслано листом з
повідомленням про вручення.

10.7. інформація про скасування або зміну суми нарахованого
зобов'язання за рішенням суду (господарського суду) направляється
органом Пенсійного фонду до відповідного податкового органу за
встановленою Кабінетом Міністрів України формою.

11. Порядок нарахування та погашення пені

11.1. Пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму
боргу (без урахування пені), що справляється з платника збору у
зв'язку з несвоєчасним погашенням зобов'язання.

11.2. Пеня нараховується на суми узгодженого зобов'язання
після закінчення встановлених строків його погашення, тобто на
суми боргу (без урахування пені).

11.2.1. Нарахування пені розпочинається:

а) якщо платник самостійно визначив зобов'язання (подав
розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування),- від першого робочого дня, наступного за
останнім днем граничного строку сплати зобов'язання, тобто
починаючи з одинадцятого дня з моменту узгодження зобов'язання;

б) якщо розрахунок суми зобов'язання здійснюється органом
Пенсійного фонду, - від першого робочого дня, наступного за
останнім днем граничного строку сплати зобов'язання, визначеного в
повідомленні;

в) у разі проведення процедури адміністративного оскарження -
від першого робочого дня, наступного за десятим календарним днем
після закінчення процедури адміністративного оскарження.

11.2.2. Якщо платник до початку його перевірки органом
Пенсійного фонду самостійно виявляє факт заниження зобов'язання та
погашає його, то пеня не нараховується, крім випадків, коли
платник не подає розрахунок зобов'язання зі сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування за період, протягом
якого відбулося таке заниження, та коли судом доведено скоєння
злочину посадовими особами платника або фізичною особою -
суб'єктом підприємницької діяльності щодо умисного ухилення від
сплати зазначеного зобов'язання.

11.2.3. Нарахування пені закінчується у день прийняття
банком, який обслуговує платника, платіжного доручення на сплату
суми боргу. У разі часткової сплати суми боргу нарахування пені
зупиняється на таку сплачену частку.

11.2.4. Нарахування пені зупиняється у разі погашення суми
боргу шляхом стягнення коштів або відчуження інших активів
боржника в день такого стягнення або відчуження активів з права
власності (повного господарського відання) боржника в рахунок
погашення незалежно від строків оплати вартості таких активів їх
покупцем.

Порядок інформування органів Пенсійного фонду про дати
погашення сум боргу проводиться за узгодженістю сторін.

11.2.5. При частковому погашенні боргу сума такої частки
визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку.
Платник розраховує суму пені на частково сплачений борг самостійно
та сплачує її разом з боргом.

11.2.6. Пеня нараховується на суму боргу (включаючи суму
штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків
річних облікової ставки Національного банку України, діючої на
день виникнення такого боргу або на день його (його частини)
погашення, при цьому для розрахунку використовується більша із
зазначених ставок. Розрахунок пені здійснюється на дату погашення
суми боргу (частини боргу) за кожний календарний день прострочення
платежу, включаючи день такого погашення.

Одноденний розмір пені при розрахунку округлюється до другого
знака після коми в загальному порядку арифметичного округлення.

Умовний приклад розрахунку:

Підприємство 14.06.2001 сплачує борг у сумі 200 грн. та
16.07.2001 у сумі 300 грн., строк сплати якого був 21.05.2001 у
сумі 500 грн. При сплаті боргу на його суму (або на його частину)
нараховується пеня.

Сума пені розраховується таким чином:

Відповідно до пункту 11.2.6 цієї Інструкції визначаються
облікові ставки Національного банку України, які діяли на момент
виникнення боргу та на момент його погашення:

на момент виникнення боргу (за станом на 21.05.2001) облікова
ставка НБУ дорівнювала 35 відсотків;

на момент погашення його частини (за станом на 14.06.2001)
облікова ставка НБУ дорівнювала 39 відсоткам.

на момент погашення боргу (за станом на 16.07.2001 року)
облікова ставка НБУ дорівнювала 27 відсоткам.

У розрахунку необхідно використати облікову ставку, яка є
більшою, тобто при погашенні боргу в сумі 200 грн.
використовується ставка НБУ, що дорівнює 39 відсоткам.

Розрахунок одноденного розміру пені:

ставка НБУ 39 %

кількість днів у поточному році

(невисокосний рік) 365

відсотки від ставки НБУ, законодавчо

встановлені для розрахунку розміру пені 120

розрахунок ставки для визначення

одноденного розміру пені

(39 х 120 : 100 : 365) 0,13

Сума пені за один день прострочення становить:

200 грн. х 0,13 % = 0,26 грн.

При погашенні боргу в сумі 300 грн. використовується ставка
НБУ, що дорівнює 35 відсоткам.

Розрахунок одноденного розміру пені:

ставка НБУ 35 %

кількість днів у поточному році

(невисокосний рік) 365

відсотки від ставки НБУ, законодавчо

встановлені для розрахунку розміру пені 120

розрахунок ставки для визначення

одноденного розміру пені

(35 х 120 : 100 : 365) 0,12

Сума пені за один день прострочення становить:

300 грн. х 0,12 % = 0,36 грн.

Кількість днів існування боргу в період з 21.05.2001 до
14.06.2001 включно становить 25.

Сума пені, яку необхідно сплатити, дорівнює 0,26 х 25 = 6,50
грн.

Кількість днів існування боргу в період з 21.05.2001 до
16.07.2001 включно становить 57.

Сума пені, яку необхідно сплатити, дорівнює 0,36 х 57 = 20,52
грн.

Таким чином, загальна сума пені становить:

6,50 грн. + 20,52 грн. = 27,02 грн.

11.2.7. Погашення сум нарахованої та несплаченої пені
здійснюється у загальному порядку, установленому для погашення
боргу.

11.2.8. Суми пені, нараховані на суми боргу, зараховуються до
бюджету Пенсійного фонду.

11.2.9. Надміру сплачені суми пені можуть зараховуватись за
заявою платника в рахунок сплати зобов'язання за збором на
обов'язкове державне пенсійне страхування, за яким такі суми
виникли.

11.3. За порушення строків зарахування збору до Пенсійного
фонду, установлених законодавством, з вини банку такий банк несе
відповідальність відповідно до пункту 16.5 статті 16 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).

11.4. За бажанням платника органами Пенсійного фонду
проводиться звірення нарахованих та сплачених сум пені.

12. Порядок застосування штрафних санкцій

12.1. Штрафна санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі або у
вигляді відсотків від суми зобов'язання (без урахування пені та
штрафних санкцій), яка справляється з платника збору у зв'язку з
порушенням ним правил обчислення та сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, визначених відповідними законами.

12.2. У порядку, викладеному в цій Інструкції, проводиться
застосування штрафних санкцій органами Пенсійного фонду.

12.3. Штрафні санкції застосовуються до платників збору,
визначених підпунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
2.10 пункту 2 цієї Інструкції.

12.3.1. У разі неподання розрахунку зобов'язання зі сплати
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування у строки,
визначені законодавством, платник збору сплачує штраф у розмірі
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке
неподання або його затримку. При цьому складається рішення за
формою згідно з додатком 17 цієї Інструкції.

12.3.2. Якщо за даними документальних перевірок результати
діяльності платника збору свідчать про заниження або завищення
суми його зобов'язань, заявлених у розрахунках зобов'язань зі
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, і
контролюючий орган самостійно донараховує суму зобов'язання
платника, то такий платник збору зобов'язаний сплатити штраф у
розмірі п'яти відсотків від суми недоплати за кожний з податкових
періодів, установлених для такого збору, починаючи з податкового
періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим
періодом, на який припадає отримання таким платником збору
повідомлення від органу Пенсійного фонду, але не більше двадцяти
п'яти відсотків такої суми та не менше десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. При цьому складається рішення за
формою згідно з додатком 18 цієї Інструкції.

12.3.3. Якщо орган Пенсійного фонду виявляє арифметичні або
методологічні помилки в поданому платником розрахунку зобов'язання
зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, які
призвели до заниження суми зобов'язання, і самостійно донараховує
суму зобов'язання платника, то такий платник збору зобов'язаний
сплатити штраф у розмірі п'яти відсотків суми донарахованого
зобов'язання, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян. При цьому, складається рішення за формою згідно
з додатком 19 цієї Інструкції.

12.3.4. Якщо зобов'язання платника визначається Пенсійним
фондом, то штрафні санкції не застосовуються, за винятком
випадків, які підпадають під дію підпункту 12.3.7 пункту 12.3 цієї
Інструкції.

12.3.5. Коли платника збору (посадову особу платника збору)
засуджено за скоєння злочину щодо ухилення від сплати збору, що
призводить до заниження зобов'язання у великих розмірах, то такий
платник сплачує штраф у розмірі п'ятдесяти відсотків від суми
недоплати, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Заниженням зобов'язання у великих розмірах вважається сума
недоплати, яка встановлюється на рівні, визначеному Кримінальним
кодексом України.

12.3.6. Якщо платником допущено декілька порушень, зазначених
у підпунктах 12.3.1 - 12.3.5 пункту 12.3 цієї Інструкції, то
відповідальність настає за кожне з них.

12.3.7. Якщо платник збору не сплачує узгоджену суму
зобов'язання протягом граничних строків, визначених
законодавством, то такий платник зобов'язаний сплатити штраф у
таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім
днем граничного строку сплати узгодженої суми зобов'язання, - у
розмірі десяти відсотків такої суми;

при затримці від 31 до 90 календарних днів включно, наступних
за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми
зобов'язання, - у розмірі двадцяти відсотків такої суми;

при затримці, що є більшою 90 календарних днів, наступних за
останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми
зобов'язання, - у розмірі п'ятдесяти відсотків такої суми.

12.3.8. Платник збору сплачує один із зазначених у підпункті
12.3.7 штрафів відповідно до загального строку затримки незалежно
від того, чи були застосовані штрафи, визначені в підпунктах
12.3.1 - 12.3.5, чи ні.

Зазначені санкції застосовуються після сплати збору. При
цьому складається окреме рішення за формою згідно з додатком 20.

12.4. Якщо платник збору до початку його перевірки органом
Пенсійного фонду самостійно виявляє факт заниження зобов'язання, а
також самостійно погашає суму недоплати та штраф у розмірі десяти
відсотків від суми такої недоплати, то штрафи, визначені
підпунктами 12.3.2 - 12.3.7 пункту 12.3 цієї Інструкції, а також
адміністративні штрафи, які відповідно до законодавства
накладаються на платника збору (його посадових осіб) за відповідні
правопорушення, не застосовуються.

Ця норма не застосовується, якщо:

а) платник збору не подає розрахунок зобов'язання зі сплати
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за період,
протягом якого відбулася недоплата зобов'язання;

б) судом установлено скоєння злочину посадовими особами
платника збору або фізичною особою - платником збору щодо умисного
ухилення від сплати зазначеного зобов'язання.

Штрафні санкції, визначені підпунктом 12.3.1 цієї Інструкції,
не застосовуються протягом строків продовження граничних строків
подання розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування згідно з нормами пункту 15.4 статті
15 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ).

12.5. Факти порушень законодавства щодо сплати збору посадова
особа органу Пенсійного фонду України, уповноважена на проведення
перевірки платника, оформляє актом документальної перевірки, у
якому чітко викладається зміст порушення з обгрунтуванням
порушених норм законодавчих актів та вказуються конкретні їх
пункти і статті.

Керівники та посадові особи підприємств і громадяни -
платники під час перевірки, що проводиться органами Пенсійного
фонду України, повинні підписувати акт про проведення перевірки і
виконувати вимоги органів Пенсійного фонду України щодо усунення
виявлених порушень законодавства з платежів до Фонду.

У разі відмови керівника чи головного бухгалтера підприємства
(установи, організації) або громадянина-платника від підписання
акта перевірки службовими особами Пенсійного фонду України
складається акт довільної форми, що засвідчує факт такої відмови.
При цьому в акті необхідно зазначити про ознайомлення керівника і
головного бухгалтера підприємства, громадянина із змістом акта
перевірки, обов'язками, правами і відповідальністю платників,
передбаченими статтями 9 - 11 Закону України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ), іншими законами України.

Акт перевірки підприємства, громадянина-платника і акт
відмови керівника чи головного бухгалтера підприємства (установи,
організації) або громадянина-платника від підписання акта
перевірки не пізніше наступного дня після їх складання
реєструється в книзі реєстрації актів і разом з поясненнями
платника (якщо такі є) і матеріалами перевірки подаються для
розгляду керівнику органу Пенсійного фонду України. У разі
недодержання зазначених вимог щодо складання акта перевірки, а
також за відсутності висновку перевіряючих на обгрунтовані
зауваження, надані керівником або головним бухгалтером
підприємства, громадянином - платником збору під час здійснення
перевірки керівник органу Пенсійного фонду України зобов'язаний
вжити заходів щодо усунення цих недоліків або призначити повторну
перевірку.

12.6. Рішення про застосування штрафних санкцій за порушення
чинного законодавства за наслідками розгляду матеріалів перевірки
приймає керівник районного (міського) відділу (управління) органу
Пенсійного фонду України або його заступник за встановленою формою
у двох примірниках не пізніше десяти днів від дня складання акта
перевірки. Нумерація рішень провадиться в журналі згідно з
додатком 21, починаючи з першого номера, у межах календарного
року. Ведення журналу обліку прийнятих рішень про застосування
штрафних санкцій покладається на структурний підрозділ
(працівника), до функцій якого входить реєстрація вхідної та
вихідної кореспонденції органу Пенсійного фонду України.

Перший примірник рішення про застосування штрафних санкцій за
порушення чинного законодавства вручається під розписку керівнику
або головному бухгалтеру перевіреного підприємства, установи,
організації, або громадянину - платнику збору, або надсилається
листом з повідомленням про вручення.

Рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо
його вручено особисто такій фізичній особі (або її законному
представникові) чи надіслано листом на її адресу за місцем
проживання або останнім відомим її місцезнаходженням із
повідомленням про вручення.

Другий примірник рішення передається керівнику структурного
підрозділу, на який покладено обов'язки з організації контролю за
надходженням сум збору та інших платежів до Пенсійного фонду.

Після повного надходження сум штрафних санкцій до Пенсійного
фонду рішення долучається до акта документальної перевірки, за
наслідками розгляду якого воно було прийнято.

12.7. Відповідальність за повноту і своєчасність сплати
штрафних санкцій несуть керівники підприємств, установ,
організацій та громадяни - платники збору.

12.8. Сплата (стягнення) штрафних санкцій здійснюється у
такому ж порядку як і сплата (стягнення) збору.

12.9. Оскарження рішень органів Пенсійного фонду здійснюється
у встановленому законодавством порядку.

12.10. При скасуванні прийнятих рішень про застосування
штрафних санкцій стягнуті суми штрафних санкцій підлягають
поверненню у строки та за порядком, визначеними законодавством.

13. Облік та звітність платників Пенсійного фонду

13.1. Платники, зазначені в підпунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 пункту 2, зобов'язані вести облік
платежів до Пенсійного фонду та витрачання його коштів.

13.2. Розрахунки за нарахуванням суми збору
госпрозрахунковими підприємствами відображаються за дебетом
рахунків обліку витрат на виробництво, використання прибутків та
інших фінансових джерел і за кредитом рахунку 65 "Розрахунки за
страхуванням", субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням".

13.3. Утримання та нарахування збору з працюючих громадян
відображається за кредитом рахунку 65, субрахунку 651 "За
пенсійним забезпеченням" і дебетом рахунку 66 "Розрахунки з оплати
праці", субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою".

13.4. При перерахуванні коштів до Пенсійного фонду
дебетується рахунок 65 субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням"
і кредитується рахунок 31 "Рахунки в банках" або інші рахунки в
банках.

13.5. У бюджетних установах нарахування збору до Пенсійного
фонду та облік розрахунків за збором з громадян до Пенсійного
фонду відображається на субрахунку 651 "Розрахунки з пенсійного
забезпечення".

13.6. При нарахуванні збору до Пенсійного фонду дебетується
рахунок 801-825 "Витрати на бюджет" і кредитується субрахунок 651
"Розрахунки з пенсійного забезпечення".

13.7. Утримання збору з працюючих громадян відображається за
дебетом субрахунку 661 "Розрахунки із заробітної плати" і кредитом
субрахунку 651 "Розрахунки з пенсійного забезпечення".

13.8. При перерахуванні нарахованого збору до Пенсійного
фонду дебетується субрахунок 651 "Розрахунки з пенсійного
забезпечення" і кредитуються відповідні субрахунки класу 3 "Кошти,
розрахунки та інші активи".

13.9. Відрахування з операцій:

купівлі-продажу валют відображаються за дебетом рахунку 84
"інші операційні витрати" і кредитом рахунку 65 "Розрахунки за
страхуванням";

реалізації ювелірних виробів із золота (крім обручок),
платини та дорогоцінного каміння відображаються за дебетом рахунку
70 "Доход від реалізації" і кредитом рахунку 65;

відчуження легкових автомобілів, крім легкових автомобілів,
якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять
у власність спадкоємцям за законом, відображаються за дебетом
рахунків обліку витрат виробництва і обігу та кредитом рахунку 65;

з вироблених тютюнових виробів відображаються за дебетом
рахунку 26 "Готова продукція" та кредитом рахунку 65;

з послуг стільникового рухомого зв'язку відображається на
субрахунках 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" та 651
"Розрахунки з пенсійного забезпечення";

купівлі-продажу нерухомого майна відображаються за дебетом
рахунку 10 "Основні засоби", субрахунку 103 "Будинки та споруди",
і кредитом рахунку 40 "Статутний капітал".

13.10. Платники, зазначені в підпунктах 2.1, 2.2 пункту 2
щомісяця складають у двох примірниках розрахунок зобов'язання зі
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, у якому
зазначають самостійно обчислені суми зобов'язань за формою згідно
з додатком 22 цієї Інструкції.

У розрахунку вказуються всі передбачені в ній показники. У
разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції
цей рядок прокреслюється. Розрахунок заповнюється чорнилом, пастою
кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів,
засобів механізації та інших засобів, які забезпечують збереження
цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності.

У розрахунку не повинно бути ніяких підчисток, помарок.
Виправлення помилок у розрахунку проводиться з дотриманням
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському
обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24
травня 1995 року N 88 ( z0168-95 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року N 168/704.

Розрахунок заповнюється в гривнях без копійок.

Оригінал розрахунку подається платником до органу Пенсійного
фонду за місцезнаходженням платника.

Усі примірники розрахунку зобов'язання зі сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування підписуються керівником,
головним бухгалтером підприємства, установи, організації та
завіряються печаткою.

Розрахунки подаються зазначеними платниками до органу
Пенсійного фонду для реєстрації протягом 20 календарних днів,
наступних за останнім календарним днем звітного (податкового)
місяця.

Платники збору мають право не пізніше ніж за 10 днів до
закінчення строку подання документів надіслати їх органу
Пенсійного фонду поштою з повідомленням про вручення за порядком
оформлення зазначених поштових відправлень, установленим Кабінетом
Міністрів України.

Розрахунок подається платником незалежно від того, виникло у
звітному періоді в платника зобов'язання чи ні, тобто незалежно
від стану фінансово-господарської діяльності платника збору.

Платники збору, які мають заборгованість з виплати заробітної
плати до розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування подають додаток про обчислення
належної до сплати суми, що зазначається у рядку 7 розрахунку.

Реєстрація поданих платниками розрахунків проводиться
працівником органу Пенсійного фонду, який відповідає за
діловодство, у журналі реєстрації розрахунків зобов'язання зі
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за
формою згідно з додатком 23.

На другому примірнику, який залишається в бухгалтерії
платника, проставляється відмітка про здачу розрахунку в орган
Пенсійного фонду.

13.11. Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю
(зазначені в підпунктах 2.1 та 2.3 цієї Інструкції), надають
органу Пенсійного фонду розрахунок зобов'язання зі сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування за наслідками кожного
звітного кварталу про суми одержаного доходу та нарахованого збору
протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу.

13.12. Розрахунки зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування приймаються органом Пенсійного фонду
без попередньої перевірки зазначених у них показників.

13.13. Якщо останній день строку подання розрахунку
зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування припадає на вихідний або святковий день, то останнім
днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий
день.

13.14. Граничні строки для подання розрахунку зобов'язання зі
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування можуть
бути продовжені за умови наявності рішення про продовження
граничних строків, яке прийняте керівником податкового органу або
його заступником.

13.15. Особи, винні в неподанні чи несвоєчасному поданні до
органу Пенсійного фонду встановленої звітності, а також у поданні
недостовірної звітності, несуть відповідальність відповідно до
чинного законодавства.

13.16. При перерахуванні коштів до Пенсійного фонду платники,
крім загальної суми платежу, зазначають у платіжному дорученні
суми з окремих видів платежів за кодами видів надходжень до
Пенсійного фонду.

14. Контроль за сплатою збору платниками

14.1. Установи Пенсійного фонду України є контролюючими
органами стосовно внесків до Пенсійного фонду України, які мають
право здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, повноти
нарахування та сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування та інших платежів.

14.2. Контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і
повним перерахуванням та надходженням збору, інших платежів
здійснюється органами Пенсійного фонду України відповідно до
Закону України "Про здійснення контролю за сплатою збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове
соціальне страхування" ( 700-14 ).

14.3. Забороняється використання коштів Пенсійного фонду
України не за цільовим призначенням, у тому числі на кредитні,
депозитні операції, надання позичок тощо. Тимчасово вільні кошти в
разі відсутності заборгованості за виплатами пенсій можуть бути
використані Пенсійним фондом України виключно на придбання
державних цінних паперів.

14.4. Контроль на підприємствах, в установах та організаціях
проводиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про
нарахований заробіток та інші виплати, нарахування збору,
платіжних доручень про перерахування сум збору на рахунок
Пенсійного фонду, документів, що пов'язані зі сплатою збору за
ставками, визначеними підпунктами 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11
пункту 3 цієї Інструкції (далі - додаткові ставки), інших
розрахункових документів.

Перевірці підлягають документи за весь період з моменту
проведення попередньої перевірки.

14.5. Платники збору зобов'язані подавати працівникам
Пенсійного фонду документи, що стосуються фонду оплати праці та
інших виплат, документи, пов'язані зі сплатою збору за додатковими
ставками, нарахування збору. Керівники і відповідні службові особи
під час перевірки зобов'язані давати письмові пояснення з питань,
що перевіряються, виконувати вимоги органів Пенсійного фонду щодо
усунення виявлених порушень.

14.6. На виявлені під час перевірки суми коштів, на які
платником не нараховувався збір, за актом перевірки збір
донараховується та застосовуються штрафні санкції чинні на момент
завершення перевірки, а винні посадові особи несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.

14.7. За наслідками перевірки складається акт у двох
примірниках і підписується особами, які проводили перевірку,
керівником і головним бухгалтером підприємства. Один примірник
акта передається під розписку керівникові або головному
бухгалтерові підприємства, другий - залишається в органі
Пенсійного фонду. За наявності заперечень чи зауважень з боку
підприємства його керівник і головний бухгалтер підписують акт із
зауваженнями, що подаються до органу Пенсійного фонду в письмовій
формі.

Зауваження до акта перевірки розглядаються органом Пенсійного
фонду відповідно до процедури адміністративного оскарження, що
передбачена Законом України "Про порядок погашення зобов'язань
платників перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ).

14.8. Органи Пенсійного фонду перевіряють правильність
призначення та виплати пенсій і допомоги, порядок витрачання
коштів Фонду органами соціального захисту населення, установами
зв'язку, іншими підприємствами, які здійснюють доставку пенсій та
допомоги, крім областей, у яких відповідно до Закону України від
22.12.98 N 329-XIV ( 329-14 ) "Про проведення у Автономній
Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській,
Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській,
Хмельницькій областях та місті Києві експерименту з призначення
пенсій органами Пенсійного фонду України" функції з призначення
пенсій передано органам Пенсійного фонду.

Перевірці підлягають документи, що стверджують достовірність
призначення та виплати пенсій, проведених витрат.

14.9. При виявленні порушення порядку витрачання коштів
Пенсійного фонду органами соціального захисту населення,
підприємствами зв'язку, які здійснюють доставку пенсій та
допомоги, акти перевірки надсилаються до органу вищого рівня або
до правоохоронних органів.

14.10. Органи соціального захисту населення, підприємства
зв'язку, які здійснюють доставку пенсій та допомоги, відшкодовують
Пенсійному фонду незаконно витрачені кошти в порядку,
установленому чинним законодавством.

15. Обов'язки платників збору

15.1. Платники збору, зазначені в підпунктах 2.1, 2.2, 2.3,
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 пункту 2 цієї Інструкції,
зобов'язані:

15.2. Вести облік фактичних витрат на оплату праці
працівників, інших виплат та облік господарських операцій, що є
об'єктом оподаткування збором на обов'язкове державне пенсійне
страхування відповідно до статті 2 Закону України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ).

15.3. Своєчасно і в повному обсязі нараховувати, утримувати
та сплачувати до Пенсійного фонду збір, а також подавати йому
розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування.

15.4. Подавати в установленому порядку до органів Пенсійного
фонду достовірні відомості про персоніфікований облік фізичних
осіб, які працюють у них.

15.5. На вимогу фізичної особи видавати їй копії документів з
відомостями про неї стосовно персоніфікованого обліку.

16. Відповідальність платників збору

16.1. Службові особи підприємств, винні в порушенні
встановленого порядку реєстрації платників збору, сплати платежів
до Пенсійного фонду, у неподанні звітності до Фонду, залежно від
обставин справи, притягуються до відповідальності відповідно до
чинного законодавства. Згідно із ст.165-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) ухилення громадян -
підприємців і адвокатів від реєстрації в органах Пенсійного фонду
України як платників обов'язкових страхових внесків, приховування
(заниження) службовою особою підприємства, установи, організації
фонду оплати праці та громадянами - підприємцями і адвокатами суми
доходу, з якої обчислюються внески на соціальне страхування,
порушення встановленого порядку витрачання коштів на це
страхування та строків перерахування внесків до відповідних
фондів, несвоєчасне подання або неподання за встановленою формою
бухгалтерських звітів та інших документів про нарахування і сплату
внесків на соціальне страхування - тягнуть за собою накладення
штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.

Ті самі дії, учинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у
частині першій цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу в
розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

16.2. Від імені Пенсійного фонду України розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право голова правління Пенсійного фонду України та
його заступники, начальники Кримського республіканського,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь і їх
заступники, а також начальники районних, міських, районних у
містах відділів цього Фонду.

16.3. Органи Пенсійного фонду надсилають матеріали, що
підтверджують факти порушень, залежно від обставин справи, до
органів прокуратури, суду або до іншого органу, якому надано право
приймати рішення про притягнення до матеріальної і кримінальної
відповідальності.

17. Порядок розгляду скарг платників збору

17.1. Усі спірні питання, що виникають між платниками збору
та органами Пенсійного фонду з приводу нарахування збору, пені,
штрафних санкцій, вирішуються органами Пенсійного фонду в порядку
підпорядкованості або в судовому порядку відповідно до чинного
законодавства.

17.1.1. Якщо платник вважає, що орган Пенсійного фонду
неправильно визначив суму зобов'язання або прийняв будь-яке інше
рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або
виходить за межі його компетенції, такий платник має право
звернутися до Пенсійного фонду із скаргою про перегляд цього
рішення, яка подається у письмовій формі та може супроводжуватися
документами, розрахунками та доказами, які платник уважає за
потрібне надати. Скарга повинна бути подана Пенсійному фонду
протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання
платником повідомлення або іншого рішення Пенсійного фонду, що
оскаржується. Орган Пенсійного фонду зобов'язаний прийняти
вмотивоване рішення та надіслати його протягом двадцяти
календарних днів від дня отримання скарги платника на його адресу
поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розсписку.
Якщо орган Пенсійного фонду надсилає платнику рішення про повне
або часткове незадоволення його скарги, то такий платник має право
звернутися протягом десяти календарних днів, наступних за днем
отримання відповіді, з повторною скаргою до органу Пенсійного
фонду вищого рівня, а при повторному повному або частковому
незадоволенні скарги - до органу Пенсійного фонду вищого рівня з
дотриманням зазначеного десятиденного строку для кожного випадку
оскарження та зазначеного двадцятиденного строку для відповіді на
нього.

17.1.2. Керівник відповідного органу Пенсійного фонду (або
його заступник) може прийняти рішення про продовження строків
розгляду скарги платника понад строки, визначені в підпункті
17.1.1 пункту 17.1 цієї Інструкції, але не більше шістдесяти
календарних днів, та письмово повідомити про це платника до
закінчення двадцятиденного строку, зазначеного в підпункті 17.1.1
цієї Інструкції.

17.1.3 Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника не
надсилається платнику протягом двадцятиденного строку або протягом
строку, продовженого за рішенням керівника органу Пенсійного фонду
(або його заступника), така скарга вважається повністю задоволеною
на користь платника з дня, наступного за останнім днем зазначених
строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь
платника, якщо рішення керівника органу Пенсійного фонду (або його
заступника) про продовження строків її розгляду не було надіслано
платнику до закінчення двадцятиденного строку, зазначеного в
підпункті 17.1.1 цієї Інструкції.

17.1.4. Остаточне рішення вищого органу Пенсійного фонду за
заявою платника не підлягає подальшому адміністративному
оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.

17.1.5. Якщо орган Пенсійного фонду відповідно до закону
самостійно визначає зобов'язання платника з причин, не пов'язаних
із порушенням податкового законодавства, то такий платник має
право на адміністративне оскарження органу Пенсійного фонду
протягом тридцяти календарних днів від дня отримання повідомлення
або відповіді органу Пенсійного фонду на скаргу замість
десятиденного строку, визначеного в підпункті 17.1.1 пункту 17.1
цієї Інструкції.

17.1.6. Якщо останній день строків, установлених для
адміністративного оскарження рішення органу Пенсійного фонду
припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем таких
строків уважається перший наступний робочий день.

17.1.7. Строки подання заяви про перегляд рішення органу
Пенсійного фонду можуть бути продовжені за правилами та на
підставах, визначених пунктом 15.4 статті 15 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).

17.1.8. На строк від дня подання заяви про перегляд рішення
контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного
оскарження зупиняється виконання платником зобов'язань, визначених
у повідомленні. Протягом зазначеного строку сума зобов'язання, що
оскаржується, вважається неузгодженою.

Якщо відповідно до процедури адміністративного оскарження
керівником органу Пенсійного фонду прийнято рішення про
продовження строків розгляду скарги платника пеня не нараховується
протягом таких строків незалежно від результатів адміністративного
оскарження.

17.1.9. Процедура адміністративного оскарження закінчується:

останнім днем строку, передбаченого для подання заяви про
перегляд рішення контролюючого органу, якщо така заява не була
подана в зазначений строк;

днем отримання платником рішення органу Пенсійного фонду про
повне задоволення скарги, викладеної у заяві;

днем отримання платником рішення органу Пенсійного фонду, що
не підлягає подальшому адміністративному оскарженню;

днем порушення судом (господарським судом) провадження у
справі за позовом платника щодо визнання недійсним рішення органу
Пенсійного фонду.

День закінчення процедури адміністративного оскарження
вважається днем узгодження зобов'язання платника.

17.1.10. З урахуванням строків позовної давності платник має
право оскаржити до суду (господарського суду) рішення органу
Пенсійного фонду про нарахування зобов'язання у будь-який момент
після отримання відповідного повідомлення. У цьому разі зазначене
рішення контролюючого органу не підлягає адміністративному
оскарженню.

Платник зобов'язаний письмово повідомити орган Пенсійного
фонду про кожний випадок судового оскарження його рішень.

Начальник управління надходження доходів В.В.Литвиненко

Додаток 1

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та громадянами

збору на обов'язкове

державне пенсійне

страхування, інших платежів,

а також обліку їх

надходження до Пенсійного

фонду України

До Пенсійного фонду України

____________________________

(міста, району)

Заява
Про реєстрацію ___________________________________________________

__________________________________________________________________

Скорочене найменування ___________________________________________

Місцезнаходження__________________________________________________

__________________________________________________________________

Рахунки в установах банків N _____________ у _____________________

(найменування банку)
__________________________ МФО ___________________________________

Валютний рахунок * N ___________ у _______________________________

(найменування банку)
_________________________ МФО ____________________________________

Свідоцтво про державну реєстрацію платника від _____ N____________

Найменування органу, що видав свідоцтво про державну реєстрацію,
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Прошу зареєструвати платником збору ______________________________
__________________________________________________________________

З порядком нарахування та сплати збору до Пенсійного фонду,
нарахуванням пені, штрафних санкцій та адміністративних санкцій
ознайомлені і зобов'язуємось у 30-денний строк, тобто до
_____________ 200__ р., у райміськвідділ (управління) пред'явити
Повідомлення з банку

М.п. Керівник підприємства,

установи, організації ________________________

(підпис)
Телефон N ______________________________

Головний (старший) бухгалтер ____________________

(підпис)
Телефон N _______________

Дата реєстрації та видачі повідомлення "___"__________ 200__ р.
Реєстраційний номер ______________________
_______________________________ підпис спеціаліста ПФУ

*) Рахунки в установах банків заповнюються на новоствореного
платника спеціалістом Пенсійного фонду після одержання
Повідомлення з банку про відкриття відповідного рахунку.

Дані про довірену особу:

Прізвище та ініціали довіреної особи _____________________________
Назва організації довіреної особи ________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Телефон __________, паспортні дані довіреної особи _____________
Доручення роботодавця на реєстрацію ПФУ, оформлене відповідно до
вимог чинного законодавства, додається.

М.п. "___"____________ 200__р. __________________________

(підпис довіреної особи)

Додаток 2

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Повідомлення

1. Кому _____________________________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації,
__________________________________________________________________
а для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, і
осіб, які наймають окремих громадян за угодами, - їх прізвище,

ім'я та по батькові)

2. Адреса ___________________________________________________

3. Ваш реєстраційний номер ______, який слід зазначити на
всіх документах, що стосуються розрахунків за коштами Пенсійного
фонду України.

4. Ставки збору, % __________________________________________

5. Розмір відрахувань збору, % ______ на рахунок N __________
у ________________________________________________________________

(найменування банку)

6. Строки перерахування збору _______________________________

7. Дата подання розрахунку зобов'язання зі сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду.
_______________________________________
Спеціаліст Пенсійного фонду України
_______________________________________ __________________

(міста, району) (підпис)

"___"______________ 200__ р.

Додаток 2а

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Повідомлення

1. Кому _____________________________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації,
_________________________________________________________________
а для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, і
осіб, які наймають окремих громадян за угодами, - їх прізвище,

ім'я та по батькові)

2. Адреса ___________________________________________________

7. Ваш реєстраційний номер ______ "с", який слід зазначати на
всіх документах, що стосуються розрахунків за коштами Пенсійного
фонду України.

8. Ставки збору - 1-2 % за найманих працівників.

9. Розмір відрахувань збору - 1-2% на рахунок N _____________
у ________________________________________________________________

(найменування банку)

10. Строки перерахування збору ______________________________

7. Дата подання розрахунку зобов'язання зі сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування у разі використання
праці найманих працівників.

8. У разі переходу на загальну систему оподаткування суб'єкт
підприємницької діяльності зобов'язаний повідомити орган
Пенсійного фонду в 5-денний термін та зареєструваться як платник
збору.
_______________________________________
спеціаліст Пенсійного фонду України
_______________________________________ __________________

(міста, району) (підпис)

"___"______________ 200__ р.

Додаток 3

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ДОВІДКА
для пред'явлення в банк про реєстрацію суб'єкта підприємницької

діяльності в Пенсійному фонді України
__________________________________________________________________

(назва банку)
Видана ___________________________________________________________

(назва платника)
_________________________________________________________________

(місцезнаходження платника)
про те, що він зареєстрований у ПФУ ______________________________
_________________________________________________________________

(райміськвідділ/управління/)
Недійсна для пред'явлення в інший банк.
Керівник органу Пенсійного фонду
_________________________________ ___________________________.

(міста, району) (підпис)

М.п. ПФУ Дата видачі "___"__________ 200 __ р.
_________________________________________________________________

(місце відриву)

ПОВІДОМЛЕННЯ З БАНКУ *)
Райміськвідділу ПФУ ______________________________________________
__________________________________ МФО ___________________________

(назва банку)
Адреса банку______________________________________________________
Назва платника збору до Фонду ___________________________________
Поточний рахунок N_______________________________ Валютний рахунок
__________________________________________________ Дата відкриття
рахунку "___"_____________ 200__ р.

М.п. Гол. бухгалтер банку _______________________________________

(підпис)
Дата видачі "___"_____________ 200__ р.

*) Належить до повернення платником у ПФУ не пізніше 30 днів
з дня видачі довідки в банк.

Додаток 4

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

До Пенсійного фонду України

___________________________

(районного (міського)

відділу управління)

РОЗРАХУНОК ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗІ СПЛАТИ ЗБОРУ НА

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

Подається платником до органів Пенсійного фонду України
протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу

Про доходи, одержані за ______________ квартал 200 _ року

Повідомляю, що я,

__________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)
номер реєстрації платника________________________________________,
код за іДРПОУ ___________________________________________________,
проживаю за адресою _____________________________________________,
телефон____________.

Доходи, одержані мною від підприємницької та іншої діяльності:

(грн)
------------------------------------------------------------------
|Сума чистого|Нараховано|Належить до сплати |Усього до сплати|
|доходу |32 % |згідно з перерахунком |(гр.2+гр.3) |
|(прибутку) | |відповідно до постанови| |
| | |Кабінету Міністрів | |
| | |України від 07.03.2001 | |
| | |N 225 | |
|------------+----------+-----------------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------+----------+-----------------------+----------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------

Правильність зазначених відомостей
СТВЕРДЖУЮ ________________________________

(підпис, дата)

Додаток 5

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Найменування органу Пенсійного фонду України
від ________________ N _________________

Довідка

про сплату збору до Пенсійного фонду України

Видана ___________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

про те, що він (вона) за період з ________________________________
до ______________________________________________________________,
у тому числі за роками:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

сплачував (сплачувала) збір до Пенсійного фонду України

М.п.

Керівник органу Пенсійного фонду ________________

(підпис)
Головний бухгалтер ________________

(підпис)

Додаток 6

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Розрахунок збору

на обов'язкове державне пенсійне страхування з

вироблених тютюнових виробів
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Код товару за |Одиниці |Кількість |Вироблені |Кількість |Ставки |Нарахована |
|з/п|гармонізованою |виміру для |вироблених|тютюнові |вироблених |збору в|сума збору, |
| |системою опису |обчислення |тютюнових |вироби, що |тютюнових |твердих|грн. |
| |кодування товарів |збору на |виробів |експортуються|виробів, з яких|ставках|(гр.6 х гр.7)|
| | |обов'язкове| | |сплачується | | |
| | |державне | | |збір на | | |
| | |пенсійне | | |обов'язкове | | |
| | |страхування| | |державне | | |
| | | | | |пенсійне | | |
| | | | | |страхування | | |
| | | | | |(гр.4-гр.5) | | |
|---+------------------+-----------+----------+-------------+---------------+-------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+------------------+-----------+----------+-------------+---------------+-------+-------------|
| 1 |Цигарки з фільтром| тис.шт. | | | | 2,5 | |
|---+------------------+-----------+----------+-------------+---------------+-------+-------------|
| 2 | Цигарки без | тис.шт. | | | | 1,5 | |
| | фільтру | | | | | | |
|---+------------------+-----------+----------+-------------+---------------+-------+-------------|
| | Усього | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Фінансовий директор
Головний бухгалтер

Додаток 7

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Корінець повідомлення Повідомлення

форми "Ю" від "__"________ 200_ р. N ___

N ______ ___________________________________________________________

назва органу Пенсійного фонду та його адреса
від "__" ______ 200_ р. повідомляє керівника _______________________________________

назва юридичної особи - платника збору
Виставлене:

---------------------

-----------------------------------------------------------

ідентифікаційний номер платника збору

_________________________ ____________________________________________________________
повна назва юридичної адреса платника збору
особи - платника збору

_________________________ що згідно з підпунктами "а", "б", "в", "г" (непотрібне

закреслити) підпункту 4.2.2 ст.4 Закону України "Про
---------------------- порядок погашення зобов'язань платників податків перед
------------------------- бюджетами та державними цільовими фондами", відповідно до
ідентифікаційний номер ___________________________________________________________

посилання на норму податкового законодавства,
_________________________
адреса платника збору ____________________________________________________________

відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок
Загальна сума зобов'язання, зобов'язань
визначена в цьому ____________________________________________________________
повідомленні:

Вам визначено таку суму зобов'язань:
___________ грн. коп. ----------------------------------------------------------------

|N |Платежі |Код |Граничний|Сума зобов'язання, грн., коп. |
за платежем: |з/п|до |платежу|строк |------------------------------|
_______________________ | |Пенсійого| |спдати |Усього| У тому числі |

назва платежу | |фонду | | | |-----------------------|

| | | | | |основний|шрафні санкції|
_______________________ | | | | | |платіж | |

|---+---------+-------+---------+------+--------+--------------|
_______________________ | 1 | | | | | | |

код платежу |---+---------+-------+---------+------+--------+--------------|

| 2 | | | | | | |

|---+---------+-------+---------+------+--------+--------------|

| 3 | | | | | | |

|---+---------+-------+---------+------+--------+--------------|

| 4 | | | | | | |

|---+---------+-------+---------+------+--------+--------------|

| 5 | | | | | | |

|-------------------------------+------+--------+--------------|

| Усього | | | |

----------------------------------------------------------------

---------------------------------- Указані суми підлягають сплаті:
|Граничний| Сума | а) протягом десяти календарних днів від дня отримання цього
|строк |зобов'язання грн. коп.| повідомлення;
|сплати |----------------------| б) у строк, визначений у графі "Граничний строк сплати" у
| |за основним| за | відповідності до
| |платежем |штрафними | __________________________________________________________
| | |санкціями | вказати нормативний акт, яким установлено граничний строк
|---------+-----------+----------| сплати
|---------+-----------+----------|
|---------+-----------+----------| (непотрібне закрелити)
|---------+-----------+----------| на рахунок Пенсійного фонду України ____________________
---------------------------------- номер рахунку

в установі банку
Повідомлення отримав: __________________________________________________________

назва одержувача
_________________________________
прізвище, ініціали ____________________________________, МФО ________________

_________________________________ У разі несплати в установлений термін зобов'язання,

підпис визначеного в цьому повідомленні, таке зобов'язання буде

визнано боргом.
"__" __________ 200_ р.

Від першого робочого дня, наступного за останнім днем
у разі надіслання повідомлення граничного строку сплати зобов'язання, визначеного в цьому
листом з повідомленням про повідомленні, розпочинається нарахування пені та нараховуються
вручення проставляється дата штрафні санкції у розмірах, установлених законом.
вручення, зазначена в повідомленні
про вручення, або дата розміщення У разі незгоди щодо суми зобов'язання, визначеної у цьому
на дошці оголошень (повідомлень) повідомленні Ви маєте право звернутися до органу Пенсійного фонду

із заявою (скаргою) про перегляд прийнятого рішення у порядку,

установленому законодавством.

Зазначена заява (скарга) має бути подана до органу Пенсійного

фонду в письмовій формі протягом __________________ календарних

десяти (тридцяти)

днів, наступних за днем отримання даного повідомлення.

Виконавець (тел.) ______________________

Начальник (заступник начальника)

________________________________ ___________ _________________

назва органу ПФУ підпис прізвище, ініціали

М.П.

Додаток 8

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Корінець повідомлення Повідомлення

форми "Ф" від "__"________ 200_ р. N ___

N ______ ___________________________________________________________

назва органу Пенсійного фонду та його адреса
від "__" ______ 200_ р. повідомляє гр. ____________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові платника збору
Виставлене:

---------------------

-----------------------------------------------------------

ідентифікаційний номер платника збору

___________________________ ____________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові адреса платника збору

платника збору

_________________________ що згідно з підпунктами "а", "б", "в", "г" (непотрібне

закреслити) підпункту 4.2.2 ст.4 Закону України "Про
---------------------- порядок погашення зобов'язань платників податків перед
------------------------- бюджетами та державними цільовими фондами"
ідентифікаційний номер ___________________________________________________________

посилання на норму податкового законодавства,
_________________________
адреса платника збору ____________________________________________________________

відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок
Загальна сума зобов'язання, зобов'язань
визначена в цьому ____________________________________________________________
повідомленні:

Вам визначено таку суму зобов'язань:
___________ грн. коп. ----------------------------------------------------------------

|N |Вид |Код |Граничний|Сума зобов'язання, грн. коп. |
за платежем: |з/п|платежу |платежу|строк |------------------------------|
_______________________ | | | |спдати |Усього| У тому числі |

назва платежу | | | | | |-----------------------|

| | | | | |основний|шрафні санкції|
_______________________ | | | | | |платіж | |

|---+---------+-------+---------+------+--------+--------------|
_______________________ | 1 | | | | | | |

код платежу |---+---------+-------+---------+------+--------+--------------|

| 2 | | | | | | |

|---+---------+-------+---------+------+--------+--------------|

| 3 | | | | | | |

|---+---------+-------+---------+------+--------+--------------|

| 4 | | | | | | |

|---+---------+-------+---------+------+--------+--------------|

| 5 | | | | | | |

|-------------------------------+------+--------+--------------|

| Усього | | | |

----------------------------------------------------------------

---------------------------------- Указані суми підлягають сплаті:
|Граничний| Сума | а) протягом десяти календарних днів від дня отримання цього
|строк |зобов'язання грн. коп.| повідомлення;
|сплати |----------------------| б) у строк, визначений у графі "Граничний строк сплати" у
| |за основним| за | відповідності до
| |платежем |штрафними | __________________________________________________________
| | |санкціями | вказати нормативний акт, яким установлено граничний строк
|---------+-----------+----------| сплати
|---------+-----------+----------|
|---------+-----------+----------| (непотрібне закрелити)
|---------+-----------+----------| на рахунок Пенсійного фонду України ____________________
---------------------------------- номер рахунку

в установі банку
Повідомлення отримав: __________________________________________________________

назва одержувача
_________________________________
прізвище, ініціали ____________________________________, МФО ________________

У разі несплати в установлений термін зобов'язання, визначеного
_________________________________ в цьому повідомленні, таке зобов'язання буде визнано боргом.

підпис

Від першого робочого дня, наступного за останнім днем
"__" __________ 200_ р. граничного строку сплати зобов'язання, визначеного в цьому

повідомленні, розпочинається нарахування пені та нараховуються
у разі надіслання повідомлення штрафні санкції у розмірах, установлених законом.
листом з повідомленням про
вручення проставляється дата У разі незгоди щодо суми зобов'язання, визначеної у цьому
вручення, зазначена в повідомленні повідомленні Ви маєте право звернутися до органу Пенсійного фонду
про вручення або дата із заявою (скаргою) про перегляд прийнятого рішення у порядку,
розміщення на дошці установленому законодавством.
оголошень (повідомлень)

Зазначена заява (скарга) має бути подана до органу Пенсійного

фонду в письмовій формі протягом __________________ календарних

десяти (тридцяти)

днів, наступних за днем отримання даного повідомлення.

Виконавець (тел.) ______________________

Начальник (заступник начальника)

________________________________ ___________ _________________

назва органу ПФУ підпис прізвище, ініціали

М.П.

Додаток 9

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Реєстр повідомлень, направлених платникам - юридичним (фізичним)

особам
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер |Дата |Дата отримання|Назва |Код за| Сума зобов'язання |Дата |Дата |Сума |Примітка|
|повідо-|скла- |повідомлення |платника|іДРПОУ|-----------------------|подання|прийняття |зобов'язань| |
|млення |дання |платником | | |Усього|У тому числі |скарги |остаточного|за | |
| |повідо-|(дата | | | |----------------|плат- |рішення |остаточним | |
| |млення |розміщення | | | |основний|штрафні|ником |при |рішенням, | |
| | |повідомлення | | | |платіж |санкції| |адмініс- |грн. | |
| | |на дошці | | | | | | |тративному | | |
| | |оголошень) | | | | | | |оскарженні | | |
|-------+-------+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-----------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------+-------+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-----------+-----------+--------|
|-------+-------+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-----------+-----------+--------|
|-------+-------+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-----------+-----------+--------|
|-------+-------+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-----------+-----------+--------|
|-------+-------+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-----------+-----------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 10

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Кому направляється __________________________________________

(назва підприємства)

Розрахунок

про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій,

призначених відповідно до пунктів "б" - "з"

ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення",

за __________________ 200__ рік

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Прізвище, |Рік |Місячний |Стаж, |Стаж |Фактичні |Фактині |Розмір |Загальна |Частка |Сума |Місячний |
|з/п|ім'я |призна-|розмір |необхідний |роботи на |витрати на|витрати на|плати |сума плати |плати |плати |розмір |
| |по батькові|чення |фактичних|для |даному |виплату |доставку |відповідно |(грн.) |даного |даного |фактичних |
| |особи, якій|пенсії |витрат на|призначення|підприємстві|пенсій |пенсій |до Закону |(гр.7+гр.8)xгр.9|підприємства|підприємства |витрат на |
| |призначена | |вплату та|пенсії на |що враховано|пенсіонеру|пенсіонеру|України | -------------- |(проц.) |Пенсійного |вплату та |
| |пенсія на | |доставку |пільгових |при |за |за |"Про збір на| 100 |гр.6x100 |Фонду України|доставку |
| |пільгових | |пенсій за|умовах |обчисленні |попередній|попередній|обов'язкове | | ---------- |за попередній|пенсій |
| |умовах | |станом на|(років, |плати |рік (грн.)|рік (грн.)|державне | | гр.5 |рік |гр.4xгр.11 |
| | | |01.01 |місяців) |(років, | | |пенсійне | | | гр.10xгр.11 |---------- |
| | | |поточного| |місяців) | | |страхування"| | | ----------- | 100 |
| | | |року | | | | |(100 %) | | | 100 | |
| | | |(грн.) | | | | | | | | | |
|---+-----------+-------+---------+-----------+------------+----------+----------+------------+----------------+------------+-------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+-----------+-------+---------+-----------+------------+----------+----------+------------+----------------+------------+-------------+-----------|
|---+-----------+-------+---------+-----------+------------+----------+----------+------------+----------------+------------+-------------+-----------|
|---+-----------+-------+---------+-----------+------------+----------+----------+------------+----------------+------------+-------------+-----------|
|---+-----------+-------+---------+-----------+------------+----------+----------+------------+----------------+------------+-------------+-----------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 11

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Відомості

про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій

за віком, призначених на пільгових умовах відповідно

до пунктів "б" - "з" ст.13 Закону України

"Про пенсійне забезпечення",

за ___________________200 _____ рік

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Прізвище |Рік |Місячний розмір |Фактичні |Фактичні |Урахований |У тому числі в розрізі підприємств |
|з/п|ім'я |приз- |фактичних витрат |витрати |витрати |стаж |--------------------------------------|
|п |та по |наче- |на виплату та |на виплату|на |роботи для |Назва |Адреса |Стаж роботи |
| |батькові |ння |доставку пенсій |пенсії за |доставку |призначення|підприємства|підприємства|призначення |
| |особи, |пенсії|за станом на |попередній|пенсії за |пенсії на | | |пенсії на |
| |якій | |01.01 поточного |рік (грн.)|попередній|пільгових | | |пільгових |
| |призна- | |року | |рік (грн.)|умовах - | | |умовах - |
| |чена | |-----------------| | |усього | | |усього |
| |пенсія | |Розмір|Доставка | | |(років, | | |(років, |
| |на | |пенсії|(грн.) | | |місяців) | | |місяців) |
| |пільгових| |(грн.)| | | | | | | |
| |умовах | | | | | | | | | |
|---+---------+------+------+----------+----------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---+---------+------+------+----------+----------+----------+-----------+------------+------------+------------|
| |Наприклад| 1991 | | | 6000 | | 22 | Колгосп |Васильківсь-| 15 |
| |Іваненко | | | | | | | "Світанок" |кий р-н, | |
| |В.П. | | | | | | | |Київська | |
| | | | | | | | | |обл. | |
|---+---------+------+------+----------+----------+----------+-----------+------------+------------+------------|
| | | | | | | | | Радгосп |Броварський | 4 |
| | | | | | | | | "Тарасівсь-|р-н, | |
| | | | | | | | | кий" |Київська | |
| | | | | | | | | |обл. | |
|---+---------+------+------+----------+----------+----------+-----------+------------+------------+------------|
| | | | | | | | | Колгосп |Бориспільсь-| 3 |
| | | | | | | | | ім.Шевченка|кий р-н, | |
| | | | | | | | | ка |Київська | |
| | | | | | | | | |обл. | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 12

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Пенсійний фонд України

Система персоніфікованого обліку

Відомості про роботодавця

---
Код категорії платника податку страхового збору * ---
------------------------- Галузь економіки, вид діяльності (КВЕД)
------------------------- -----------
Код роботодавця ----- Код -----------
Код філії роботодавця-----

Назва ____________________________________
--------------------- ____________________________________
--------------------- ____________________________________
Код роботодавця у системі
обліку страхового збору

Роботодавець
Повна назва (прізвище)
платника __________________________________________
Коротка назва (ім'я) ______________________________
Абревіатура (по батькові) _________________________

---------------------------------------
|Поштовий індекс | | | | | |
|---------------------------+----------
|Назва регіону |
|---------------------------+----------- - - - - - - - - - -
|Код районного відділу ФПУ | | | | | |
|---------------------------+----------
|Назва району |
|---------------------------+------------------------------
|Населений пункт | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
|Вулиця | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------+-+-+-+------------------------
|Будинок | | | |
|---------------------------+-+-+-|
|Квартира (офіс) | | | |
|---------------------------+-+-+-|
|Корпус | | | |
|---------------------------+-+-+-+------------------------
|Телефон | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
|Факс | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
|Адреса Інтернет | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------+------------------------------
|Кількість працівників |
|---------------------------+--- - - - - - - - - - - - - -
|Позначка (X) про наявність |--
|робочих місць, що | Дата створення
|зумовлюють використання | організації -----------------
|підстав для пільгового | -----------------
|пенсійного забезпечення |
-----------------------------
Підис та прізвище керівника підприємства ____________/__________/

Дата ----- ----- ---------

----- ----- ---------

_______________

* Варіанти коду категорії платника: 1 - юридичні су'бєкти з
найманими працівниками; 2 - фізичні особи без найманих
працівників; 3 - фізичні особи з найманими працівниками; 4 -
юридичні суб'єкти, де понад 50 % працівників - інваліди.

Додаток 13

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Форма "ІНДАНІ"

Пенсійний фонд України

Сиситема персоніфікованого обліку

Індивідуальні відомості про застраховану особу

Номер облікованої картки --------------------- -------------------
застрахованої особи --------------------- |Тип форми |
Прізвище _______________________________________ |(позначка - X) |

|--- початкова |
Ім'я ___________________________________________ |--- |

|--- коригувальна |
По батькові ____________________________________ |--- |

|--- скасовувальна|
Звітний рік з нарахування зарплати --------- |--- |
код періоду року --- --------- |--- призначення |

--- |--- пенсії |
(рік - 0); квартал - 1, 2, 3, 4; 1-ше півріччя - -------------------
5, 2-ге - 6; 9 місяців - 7)
Рік, у якому сплачено зарплату /дохід (довідка)

---------

---------
Назва роботодавця _______________________________
Ознака: "трудова книжка особи знаходиться у цього
роботодавця" ---
Код типу ставки страхового збору ---
Сума страхового збору за звітний період: Грн. Коп.
- нарахованого роботодавцем на зарплату ----------- -----
застрахованої особи ----------- -----
- нарахованого із заробітку застрахованої особи ----------- -----

----------- -----

Відомості про заробіток (дохід) за звітний період Дані про
--------------------------------------------------------------------------------- трудові
|Місяць|Сума нарахованого заробітку (доходу)|Сума |Сума внеку з|Усього | відносини
| |------------------------------------|лікарняних|нарахованого|повних | в звітному
| |Усього |Ураховується для пенсії| |заробітку |днів для | році
| |------------+-----------------------+----------+------------|стажу |
| |Грн.|коп. |Грн. | коп. |Грн.|коп. |Грн.|коп. | | Початок
|------+----+-------+--------------+--------+----+-----+----+-------+-----------| День -----
| 1 | | | | | | | | | | -----
|------+----+-------+--------------+--------+----+-----+----+-------+-----------| Місяць -----
| 2 | | | | | | | | | | -----
|------+----+-------+--------------+--------+----+-----+----+-------+-----------| Рік -----
| 3 | | | | | | | | | | -----
|------+----+-------+--------------+--------+----+-----+----+-------+-----------| Кінець
| 4 | | | | | | | | | | День -----
|------+----+-------+--------------+--------+----+-----+----+-------+-----------| -----
| 5 | | | | | | | | | | Місяць -----
|------+----+-------+--------------+--------+----+-----+----+-------+-----------| -----
| 6 | | | | | | | | | | Рік -----
|------+----+-------+--------------+--------+----+-----+----+-------+-----------| -----
| 7 | | | | | | | | | |
|------+----+-------+--------------+--------+----+-----+----+-------+-----------| Кількість
| 8 | | | | | | | | | | повних
|------+----+-------+--------------+--------+----+-----+----+-------+-----------| місяців -----
| 9 | | | | | | | | | | -----
|------+----+-------+--------------+--------+----+-----+----+-------+-----------| і днів -----
| 10 | | | | | | | | | | -----
|------+----+-------+--------------+--------+----+-----+----+-------+-----------|
| 11 | | | | | | | | | |
|------+----+-------+--------------+--------+----+-----+----+-------+-----------|
| 12 | | | | | | | | | |
|------+----+-------+--------------+--------+----+-----+----+-------+-----------|
|Сума | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------

Відомості про загальий стаж
за звітні періоди, у яких ураховуються страхові внески:
у тому числі, відомості про пдстави для обліку спеціального стажу
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код підстави|Місяць|Варіант необхідної одиниці виміру та фитична |Норма тривалості |Ознака |
|для обліку |завер-|тривалість спеціального стажу за кодом підстави|роботи (у відповідний|"сезон" |
|спеціального|шення |-----------------------------------------------|одиниці виміру) для |--------------|
|стажу |спец. |Кількість |Кількість|Кількість |Кількість |її зарахування за |К|1.Повністю |
| |стажу |----------|трудоднів|----------|нормозмін |повний рік стажу |О|в межах |
| | |міся-|днів| |годин|хви-| | |Д|року. |
| | |ців | | | |лин | | | |2.Незаве- |
|------------+------+-----+----+---------+-----+----+---------------+---------------------+-|ршення в |
|--+-+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|межах року. |
|--+-+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|3.Завершення|
|--+-+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|в межах року|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Підпис та прізвище керівника підприємства ___________________
Підпис та прізвище бухгалтера _______________________________
Дата ----- ----- ---------

----- ----- ---------
реєстраійний номер пачки документів у роботодавця ___________

Додаток 14

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Форма СПП

Пенсійний фонд України

Система персоніфікованого обліку

Список підстав,

що дають право на застосування пільг робітникам

підприємства при визначенні пенсії

Роботодавець ____________________________________
-------------------------------------------------------------------------------
|N |Код підстави |період дії підстави|Підтвердження щодо |
| |-------------------------------|для пільг у |обгрунтування підстави|
| |Ідентифі- |Стаття|Пункт|Частина|конкретних умовах |(нормативний акт або |
| |катор | | | |роботодавця (день, |наказ по підприємству |
| |нормативно| | | |місяць, рік) |про атестовані робочі |
| |правового | | | |-------------------|місця зі шкідливими |
| |документа | | | |Початок |Кінець |умовами праці) |
| | | | | |періоду |періоду | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|1 | | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|2 | | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|3 | | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|4 | | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|5 | | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|6 | | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|7 | | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|8 | | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|9 | | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|10| | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|11| | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|12| | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|13| | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|14| | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|15| | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|16| | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|17| | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|18| | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|19| | | | | | | |
|--+----------+------+-----+-------+--------+----------+----------------------|
|20| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------

--------- Загальна кількість записів (заповнених рядків) на аркуші
|-+-+-+-| Номер аркуша в пачці докментів
---------

Реєстраційний пачки в роботодавця ___________________________

Прізвище та підпис керівника підприємства ________/_________/

----- ----- ---------

Дата ----- ----- --------- М.П.

Додаток 15

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Форма СПП

Пенсійний фонд України

Система персоніфікованого обліку

Список осіб, які працюють або працювали

в роботодавця у звітному році

Роботодавець _______________________________________
--------------------------------------------------
|N |Номер облікової| Прізвище|Ім'я |По батькові|
|з/п|картки фізичної| | | |
| |особи | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+---------------+---------+------+-----------|
| 1 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
| 2 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
| 3 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
| 4 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
| 5 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
| 6 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
| 7 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
| 8 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
| 9 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
|10 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
|11 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
|12 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
|13 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
|14 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
|15 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
|16 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
|17 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
|18 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
|19 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
|20 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
|21 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
|22 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
|23 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
|24 | | | | |
|---+---------------+---------+------+-----------|
|25 | | | | |
--------------------------------------------------

--------- Загальна кількість записів (заповнених рядків) на аркуші
|-+-+-+-| Номер аркуша в пачці докментів
---------

Реєстраційний пачки в роботодавця ___________________________

Прізвище та підпис керівника підприємства ________/_________/

----- ----- ---------

Дата ----- ----- --------- М.П.

Додаток 16

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Форма СПП

Пенсійний фонд України

Система персоніфікованого обліку

Відомості

про осіб, що мають підстави для зарахування стажу

роботи без сплати страхових внесків до ПФУ

--- ---
Тип форми (позначка - X) --- початкова --- коригувальна

--- скасовувальна --- призначення

--- --- пенсії
Звітний рік ---------

---------
Назва органу, що подає відомості про стаж
__________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------
|N |Дані про фізичну особу:|Код підстави |Тривалість |
|з/п|номер облікової картки |------------------------|стажу |
| |фізичної особи згідно з|закон|стаття |Пункт|Час-|------------|
| |Державним реєстром | | | |тина| повних |
| |фізичних осіб | | | | |------------|
| | | | | | |місяців|днів|
|---+-----------------------+-----+-------+-----+----+-------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+-----------------------+-----+-------+-----+----+-------+----|
| 1 |Номер ----------------+-----+-------+-----+----+-------+----|
| | ------------------------------------------------------|
| |Прізвище Ім'я По батькові |
|---+-------------------------------------------------------------|
| 2 |Номер ----------------+-----+-------+-----+----+-------+----|
| | ------------------------------------------------------|
| |Прізвище Ім'я По батькові |
|---+-------------------------------------------------------------|
| 3 |Номер ----------------+-----+-------+-----+----+-------+----|
| | ------------------------------------------------------|
| |Прізвище Ім'я По батькові |
|---+-------------------------------------------------------------|
| 4 |Номер ----------------+-----+-------+-----+----+-------+----|
| | ------------------------------------------------------|
| |Прізвище Ім'я По батькові |
|---+-------------------------------------------------------------|
| 5 |Номер ----------------+-----+-------+-----+----+-------+----|
| | ------------------------------------------------------|
| |Прізвище Ім'я По батькові |
|---+-------------------------------------------------------------|
| 6 |Номер ----------------+-----+-------+-----+----+-------+----|
| | ------------------------------------------------------|
| |Прізвище Ім'я По батькові |
|---+-------------------------------------------------------------|
| 7 |Номер ----------------+-----+-------+-----+----+-------+----|
| | ------------------------------------------------------|
| |Прізвище Ім'я По батькові |
|---+-------------------------------------------------------------|
| 8 |Номер ----------------+-----+-------+-----+----+-------+----|
| | ------------------------------------------------------|
| |Прізвище Ім'я По батькові |
|---+-------------------------------------------------------------|
| 9 |Номер ----------------+-----+-------+-----+----+-------+----|
| | ------------------------------------------------------|
| |Прізвище Ім'я По батькові |
|---+-------------------------------------------------------------|
|10 |Номер ----------------+-----+-------+-----+----+-------+----|
| | ------------------------------------------------------|
| |Прізвище Ім'я По батькові |
|---+-------------------------------------------------------------|
|11 |Номер ----------------+-----+-------+-----+----+-------+----|
| | ------------------------------------------------------|
| |Прізвище Ім'я По батькові |
|---+-------------------------------------------------------------|
|12 |Номер ----------------+-----+-------+-----+----+-------+----|
| | ------------------------------------------------------|
| |Прізвище Ім'я По батькові |
-------------------------------------------------------------------

--------- Загальна кількість записів (заповнених рядків) на аркуші
|-+-+-+-| Номер аркуша в пачці докментів
---------

Реєстраційний пачки в роботодавця ___________________________

Прізвище та підпис керівника підприємства ________/_________/

----- ----- ---------

Дата ----- ----- --------- М.П.

Додаток 17

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

_______________________________________

(назва органу Пенсійного фонду України)

Рішення N

про застосування штрафних санкцій за неподачу

розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування у строки, визначені законодавством

"__" ____________ 200_ р. ______________________

(місце прийняття)

Я,___________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі підпункту 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" за неподачу
розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування у строки, визначені законодавством, вирішив
застосувати штрафні санкції до ___________________________________
__________________________________________________________________

(назва підприємства чи прізвище, ініціали платника)
у таких розмірах:
_________________________________________________________________,

(сума штрафних санкцій в гривнях)
які в десятиденний термін від дня отримання рішення підлягають
перерахуванню (сплаті) до ________________________________________

(назва районного (міського)
__________________________________________________________________

відділу (управління) Пенсійного фонду України)

У разі несплати суми зобов'язання у визначений строк до
__________________________________________________________________

(назва підприємства чи прізвище, ініціали платника)
будуть ужиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Оскарження рішення платником збору може бути здійснене
протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання цього
рішення, у порядку, визначеному в статті 5 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами".

______________________ __________________ _____________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
прийняла рішення)

Перший примірник рішення отримано:
______________________ __________________ _____________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
отримала рішення)

"__" ________________________ 200_ року

(дата отримання рішення)

Додаток 18

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

______________________________________

(назва районного (міського) відділу

(управління) Пенсійного фонду України)

Рішення N

про застосування штрафних санкцій, донарахованих сум

зборів за порушення законодавства про сплату збору

"__" ___________ 200_ р. ________________

(місце прийняття)

Я,___________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
розглянувши матеріали документальної перевірки ___________________
_________________________________________________________________,

(ідентифікаційний код /номер/,
__________________________________________________________________,

назва підприємства чи прізвище, ініціали платника)
з питань__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(акт від _________________), якою виявлено порушення _____________

(дата складання)
__________________________________________________________________
(назва законодавчого акта, номер статті /пункту, підпункту/)
__________________________________________________________________
і за наслідками якої донараховано до Пенсійного фонду
___________________________________________________________________

(назва обов'язкового платежу
___________________________________________________________________

сума штрафних санкцій у гривнях)
___________________________________________________________________

на підставі:
__________________________________________________________________

(зазначити назву та статті закону, яким запроваджується
___________________________________________________________________
відповідний збір, інший платіж і передбачається відповідальність
___________________________________________________________________

платника)
___________________________________________________________________
визначив суму зобов'язання у вигляді донарахованого збору, та
вирішив застосувати до ___________________________________________

(назва підприємства чи прізвище, ініціали платника)
__________________________________________________________________
штрафні санкції в таких розмірах:
__________________________________________________________________

(назва платежу, сума збору, іншого
_________________________________________________________________,

платежу та сума штрафних санкції в гривнях)

які в десятиденний термін від дня отримання рішення підлягають
перерахуванню (сплаті) до ________________________________________

(назва районного (міського)
__________________________________________________________________

відділу (управління) Пенсійного фонду України)

У разі несплати суми зобов'язання у визначений строк до __________
__________________________________________________________________

(назва підприємства чи прізвище, ініціали платника)
__________________________________________________________________

будуть застосовані штрафні санкції, передбачені підпунктом
17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами".

Оскарження рішення платником збору може бути здійснене
протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання цього
рішення, у порядку, визначеному в статті 5 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами".
______________________ __________________ _____________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
прийняла рішення)

Перший примірник рішення отримано:
______________________ __________________ _____________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
отримала рішення)

"__" ________________________ 200_ року

(дата отримання рішення)

Додаток 19

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

_______________________________________

(назва органу Пенсійного фонду України)

Рішення N
про застосування штрафних санкцій за допущені арифметичні
або методологічні помилки в поданому платником розрахунку
зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне

страхування

"__" ____________ 200_ р. ______________________

Я,__________________________________________________________,

(посада, прізвище, ініціали посадової особи,

яка приймає рішення)
на підставі підпункту 17.1.4 пункту 17.1 статті 17 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" за допущені
арифметичні або методологічні помилки в поданому платником
розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування, що призвело до донарахування зобов'язання у
сумі__________грн., вирішив застосувати штрафні санкції до
__________________________________________________________________

(назва підприємства чи прізвище, ініціали платника)
штрафні санкції у таких розмірах:
_________________________________________________________________,

(сума штрафних санкцій в гривнях)
які в десятиденний термін від дня отримання рішення підлягають
перерахуванню (сплаті) до ________________________________________

(назва районного (міського)
__________________________________________________________________

відділу (управління) Пенсійного фонду України)

У разі несплати суми зобов'язання у визначений строк до______
__________________________________________________________________

(назва підприємства чи прізвище, ініціали платника)
будуть ужиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Оскарження рішення платником збору може бути здійснене
протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання цього
рішення, у порядку, визначеному в статті 5 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами".
______________________ __________________ _____________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
прийняла рішення)

Перший примірник рішення отримано:
______________________ __________________ _____________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
отримала рішення)

"__" ________________________ 200_ року

(дата отримання рішення)

Додаток 20

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

_______________________________________

(назва органу Пенсійного фонду України)

Рішення N

про застосування штрафних санкцій за порушення

граничних строків сплати узгодженого зобов'язання

"__" ____________ 200_ р. ______________________

(місце прийняття)

Я,___________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі підпункту 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" за затримку на
____ календарних днів сплати узгодженої суми зобов'язання вирішив
застосувати штрафні санкції до ___________________________________
__________________________________________________________________

(назва підприємства чи прізвище, ініціали платника)

у вигляді стягнення додаткової суми штрафу в розмірі: ____________
_________________________________________________________________,

(10, 20, 50 % у залежності від кількості днів затримки)
яка в десятиденний термін від дня отримання рішення підлягає
перерахувнню (сплаті) до__________________________________________

(назва районного (міського) відділу (управління) ПФУ)
У разі несплати суми зобов'язання у визначений строк до___________
__________________________________________________________________

(назва підприємства чи прізвище, ініціали платника)
будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Оскарження рішення платником збору може бути здійснене
протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання цього
рішення, у порядку, визначеному в статті 5 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами".
______________________ __________________ _____________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
прийняла рішення)

Перший примірник рішення отримано:
______________________ __________________ _____________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
отримала рішення)

"__" ________________________ 200_ року

(дата отримання рішення)

Додаток 21

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Журнал

обліку рішень про застосування штрафних санкцій

----------------------------------------------------------------------------
| N |Дата |Номер |Кому |Загальна|Дата |Дата |Примітка |
|з/п |прийняття|рішення|надсилається|сума |отримання|фактичної| |
| п |рішення | |рішення |штрафних|рішення |сплати | |
| | | |(назва або |санкцій,|платником|штрафної | |
| | | |прізвище, |грн. | |санкції | |
| | | |ім'я, по | | | | |
| | | |батькові | | | | |
| | | |платника) | | | | |
|----+---------+-------+------------+--------+---------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----+---------+-------+------------+--------+---------+---------+---------|
|----+---------+-------+------------+--------+---------+---------+---------|
|----+---------+-------+------------+--------+---------+---------+---------|
|----+---------+-------+------------+--------+---------+---------+---------|
|----+---------+-------+------------+--------+---------+---------+---------|
----------------------------------------------------------------------------

Додаток 22

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Міністерство, інший центральний орган виконавчої N реєстрації платника______________
влади, комітет та ін.___________________________ N п/рахунку________________________
Організація_____________________________________ назва банку________________________
Адреса__________________________N тел.__________ МФО _______________________________
Форма власності_________________________________ Середньооблікова чисельність штатних
Код за іДРПОУ___________________________________ працівників облікового складу
Обрана система оподаткування ___________________

Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування за ________місяць 200_ року

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду
України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного (податкового) місяця

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець

звітного місяця ___________ грн.

(грн.)
-------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Сума |
|з/п| |зобов'язання |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|1 |Загальна сума нарахованого фонду оплати праці | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|2 |Загальна сума виплат, на які нараховується збір| |
| |-----------------------------------------------+-------------|
| | 32 % | |
| |-----------------------------------------------+-------------|
| | 4 % | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|3 |Нараховано, усього | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
| | 32 % | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
| | 4 % | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|4 |Загальна сума виплат, з яких утримується збір | |
| |у розмірі 1-5% | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|5 |Нараховано 1-5% | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|6 |Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|7 |Належить до сплати, усього | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
| | 32 % | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
| | 4 % | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
| | 1-5 % | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|8 |Збір у розмірі 32 % від мінімальної зар. плати | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|9 |Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на | |
| |виплату та доставку пенсій членам льотних | |
| |екіпажів (з урахуванням збору з осіб льотного | |
| |складу) | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|10 |Належить до сплати згідно з перерахунком | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|11 |Фактичні витрати управлінь НБУ на виплату | |
| |пенсій пенсіонерам НБУ (-) | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|12 |Сума, на яку зменшується зобов'язання (-) | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|13 |Сума, на яку збільшується зобов'язання | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|14 |Загальна сума зобов'язання (сума рядків 7-13) | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|15 |Пеня (самостійно нарахована платником) | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|16 |Шрафна санкція 10 % | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
|17 |Підлягає сплаті збору за додатковими ставками | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
| |з операцій купівлі-продажу валют | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
| |з операцій купівлі-продажу ювелірних виробів | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
| |з операцій з відчуження автомобілів | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
| |з виробників та імпортерів тютюнових виробів | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
| |у разі придбання нерухомого майна | |
|---+-----------------------------------------------+-------------|
| |з послуг стільникового рухомого зв'язку | |
-------------------------------------------------------------------

М.п. Керівник ____________________

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер ___________________

(прізвище та ініціали) " " 200__р.

Відмітка про результати камеральної перевірки працівника
органу ПФУ:
__________________________________________________________________

Підпис ________________ "___" ___________200_ р.

Обчислення суми, що зазначається у рядку 7

розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, за ___________ місяць 200_ року *

----------------------------------------------------------------------------------
|Назва |Одержаний |Коефіцієнт | Належить до сплати |
|місяця |фонд оплати|К=НЗП : ВЗП |-----------------------------------------------|
| |праці у | |Усього |У тому числі |
| |звітному | | |-----------------------------------|
| |місяці за | | |32 % |4% |1-5% |
| |місяці | | |гр.2 х гр.3|гр.2 х гр.3|гр.2 х |
| | | | |х 32% |х 4% |гр.3 х 1-5%|
|-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Усього |(рядок 6 | |(рядок 7 | | | |
| |розрахунку)| |розрахунку)| | | |
----------------------------------------------------------------------------------

К - поправний коефіцієнт, який обраховується щомісяця.
НЗП - нарахована заробітна плата за місяць.
ВЗП - заробітна плата до видачі за місяць.


Головний бухгалтер _______________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

* Заповнюється платниками збору, які мають заборгованість з
виплати заробітної плати.

Додаток 23

до Інструкції про порядок

обчислення і сплати

підприємствами, установами,

організаціями та

громадянами збору на

обов'язкове державне

пенсійне страхування,

інших платежів, а також

обліку їх надходження до

Пенсійного фонду України

Журнал

реєстрації розрахунків зобов'язання зі сплати

збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

-----------------------------------------------------------------------------
|N |Назва |Номер |Дата |ПІБ особи, |Підпис |Примітка|
|з/п|підприємства або|реєстрації |подачі |що |особи, | |
| |ПІБ фізичної |платника |розрахунку|здійснила |яка | |
| |особи - суб'єкта| | |реєстрацію |здійснила | |
| |підприємницької | | | |реєстрацію| |
| |діяльності | | | | | |
| |громадянина | | | | | |
|---+----------------+-----------+----------+-----------+----------+--------|
|1 | 2 | 3 | 5| 6 | 7 | |
|---+----------------+-----------+----------+-----------+----------+--------|
|---+----------------+-----------+----------+-----------+----------+--------|
|---+----------------+-----------+----------+-----------+----------+--------|
|---+----------------+-----------+----------+-----------+----------+--------|
|---+----------------+-----------+----------+-----------+----------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу