open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.01.2013 № 12/2-12.1/75-ЕП


Начальникам митниць

{Лист відкликано на підставі Листа Державної митної служби № 12/2-12.1/123-ЕП від 09.01.2013}

Про надання роз'яснень

З 05.01.2013 набирає чинності Закон України від 20.11.2012 № 5502-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства", згідно з яким на митні органи України у пунктах пропуску через державний кордон України покладено функції здійснення документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень у частині забезпечення:

контролю наявності у перевізників дозвільних документів на виконання перевезень;

габаритно-вагового контролю транспортних засобів;

контролю за дотриманням перевізниками правил перевезення небезпечних вантажів;

контролю внесення (нарахування) перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами України;

контролю сплати перевізниками штрафів чи виконання приписів органів контролю;

ведення обліку автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

До законодавчого визначення порядку здійснення посадовими особами митних органів України документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень, пропонуємо дотримуватись такого порядку.

1. Контроль наявності дозвільних документів на виконання перевезень

1.1. Здійснюється перевірка наявності у перевізника в пункті пропуску через державний кордон України дозволу на поїздку по території України для здійснення перевезень вантажів та пасажирів.

1.2. Під час здійснення посадовою особою митного органу контролю додержання перевізниками правил та норм міжнародних автомобільних перевезень вантажів та пасажирів перевіряється відповідність відомостей про перевізника, відправника, отримувача вантажу, місце завантаження та розвантаження вантажу, маршрут руху, а також кількість здійсненних перевезень з відомостями, визначеними у дозволі, термін дії дозволу.

1.3. Крім того, перевіряється наявність в українських перевізників свідоцтва про допущення транспортного засобу до міжнародних перевезень вантажів, строк дії цього свідоцтва, відповідність даних про власника, реєстраційний номер транспортного засобу та його модель, визначних у свідоцтві, даним у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу в органах ДАI МВС України.

1.4. При здійсненні контролю автобуса, що здійснює міжнародні перевезення пасажирів, перевіряється наявність дозволу на здійснення перевезень пасажирів, строк дії дозволу, відповідність даних про власника, реєстраційний номер транспортного засобу та його модель, визначних у дозволі, даним у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.

1.5. За позитивними результатами здійснення цього виду контролю посадова особа митного органу проставляє відбиток штампа "Під митним контролем" на ксерокопії наданого перевізником дозволу. Ця ксерокопія дозволу залишається в справах митного органу разом з документами, що слугували підставою для пропуску транспортного засобу через митний кордон України.

2. Габаритно-ваговий контроль транспортних засобів

2.1. Документальний контроль габаритних та вагових параметрів транспортних засобів (крім транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів), здійснюється посадовою особою митного органу на підставі поданих перевізником або експедитором, чи уповноваженою особою документів.

2.2. Перевірка посадовою особою митного органу вагових параметрів транспортних засобів здійснюється шляхом зважування цих транспортних засобів з використанням автомобільних ваг, що введені в експлуатацію та встановлені у пункті пропуску через державний кордон України.

Проведення вагового контролю передбачає перевірку відповідності повної маси та навантаження на вісь транспортного засобу нормативам, визначеним міжнародними угодами України в галузі міжнародних автомобільних перевезень, а також законодавством України.

2.3. Проведення габаритного контролю передбачає візуальну перевірку відповідності загальної довжини, ширини та висоти транспортного засобу нормативам, визначеним міжнародними угодами України в галузі міжнародних автомобільних перевезень, а також законодавством України.

У разі наявності у посадової особи митного органу достатніх підстав вважати, що загальна довжина та/або ширина, та/або висота транспортного засобу не відповідає нормативам, визначеним міжнародними угодами України в галузі міжнародних автомобільних перевезень, а також законодавством України, посадовою особою митного органу здійснюється інструментальна перевірка відповідності загальної довжини, ширини та висоти транспортного засобу встановленим нормативам.

2.4. У разі наявності у перевізника спеціального дозволу на перевезення великовагових або великогабаритних вантажів посадова особа митного органу також перевіряє:

відповідність маршруту перевезення, зазначеного в цьому дозволі, фактичному маршруту, зазначеному в поданих перевізником товаротранспортних документах;

відповідність даних про власника та реєстраційний номер транспортного засобу, визначних у спеціальному дозволі, даним у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу;

відповідності отриманих у результаті контролю вагових та габаритних параметрів параметрам, зазначеним у спеціальному дозволі на перевезення великовагових або великогабаритних вантажів;

строк дії спеціального дозволу;

відповідність кількості здійсненних перевезень кількості перевезень, визначених у дозволі.

У цьому випадку посадова особа митного органу проставляє відбиток штампа "Під митним контролем" на ксерокопії наданого перевізником спеціального дозволу. Ця ксерокопія дозволу залишається в справах митного органу разом з документами, що слугували підставою для пропуску транспортного засобу через митний кордон України.

3. Контроль за дотриманням перевізниками правил перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)

3.1. Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом здійснюється відповідно до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), а також вимог законів України від 06.07.2000 № 1644-III "Про перевезення небезпечних вантажів" і від 05.07.2001 № 2344-III "Про автомобільний транспорт", Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.07.2004 № 822 "Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів".

3.2. Документальний контроль за дотриманням правил перевезень небезпечних вантажів здійснюється посадовою особою митного органу шляхом перевірки наявності у перевізника:

3.2.1. Спеціального дозволу на перевезення небезпечних вантажів. При цьому, посадова особа митного органу перевіряє:

відповідність маршруту перевезення, вказаному в спеціальному дозволі, фактичному маршруту руху транспортного засобу;

відповідність даних про власника та реєстраційний номер транспортного засобу, визначених у спеціальному дозволі, даним у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу;

строк дії дозволу;

відповідність кількості здійсненних перевезень кількості перевезень, визначених у спеціальному дозволі.

3.2.2. Свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів, відповідність даних про власника та реєстраційний номер транспортного засобу, визначених у цьому свідоцтві, даним у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, а також строк дії свідоцтва.

3.2.3. Свідоцтва про підготовку водія транспортного засобу, що перевозить небезпечні вантажі, відповідність даних про водія транспортного засобу даним у свідоцтві про підготовку водія, а також строк дії свідоцтва.

Зразок свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.1999 № 104 "Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом".

3.2.4. Iнструкції на випадок аварії або надзвичайної ситуації.

3.2.5. Спеціальних знаків на транспортному засобі.

3.3. Транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні вантажі, перевіряються на відповідність вимогам екологічної безпеки для автомобільного транспортного засобу: використання спеціалізованого автомобіля або автомобіля загального призначення, що пристосований для перевезення небезпечних вантажів; наявність інформаційних таблиць, на яких позначено знак небезпеки, серійний номер ООН і код екстрених заходів (спереду і ззаду), а для іноземних перевізників - наявність інформаційних таблиць міжнародного зразка; наявність вогнегасника згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.1997 № 1128 "Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежегасіння"; кузов типу "фургон" обов'язково повинен мати замковий пристрій, що забезпечує замикання дверей кузова й дозволяє їх опломбувати; брезент, яким вкритий транспортний засіб, повинен бути водонепроникний та виготовлений з вогнетривкого матеріалу або просочений вогнетривкою речовиною.

3.4. За позитивними результатами здійснення цього виду контролю посадова особа митного органу проставляє відбиток штампа "Під митним контролем" на ксерокопіях наданих перевізником дозволу та свідоцтв. Ці ксерокопії документів залишаються в справах митного органу разом з документами, що слугували підставою для пропуску транспортного засобу через митний кордон України.

4. Контроль внесення (нарахування) перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами України

4.1. Контроль внесення (нарахування) перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами України здійснюється під час виїзду за межі митної території України транспортного засобу з іноземним реєстраційним номером шляхом перевірки наявності документа про сплату платежів за проїзд автомобільними дорогами України.

4.2. При в'їзді на митну територію України транспортного засобу, належного перевізнику-нерезиденту, посадова особа митного органу інформує перевізника про необхідність сплати ним платежів за проїзд автомобільними дорогами України у будь-якому пункті видачі дозволів територіального підрозділу Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

4.3. За наявності у перевізника документа про сплату платежів за проїзд автомобільними дорогами України посадова особа митного органу дозволяє виїзд транспортного засобу за межі митної території України.

4.4. Ксерокопія документа про сплату, завірена посадовою особою митного органу шляхом проставлення відбитка штампа "Під митним контролем", залишається в справах митного органу разом з документами, що слугували підставою для пропуску транспортного засобу через митний кордон України.

5. Контроль сплати перевізниками штрафів чи виконання приписів органів контролю

5.1. Під час переміщення через митний кордон України транспортного засобу посадова особа митного органу перевіряє наявність у перевізника не сплачених штрафів чи не виконаних приписів органів контролю в такому порядку:

5.1.1. Під час перевірки реєстраційних документів на транспортний засіб посадова особа митного органу перевіряє наявність в митному органі офіційної інформації компетентних органів щодо накладення штрафу чи виконання приписів, що стосуються переміщуваного транспортного засобу.

5.1.2. У разі наявності інформації про не сплачені штрафи чи не виконані приписи органів контролю, посадова особа, яка виявила цей факт, інформує перевізника про наявність у нього боргу по сплаті штрафів чи виконання приписів органів контролю.

5.1.3. Підставою для пропуску транспортного засобу через митний кордон України у цьому випадку є документ про сплату штрафу або виконання припису. Ксерокопія документа, завірена відбитком штампа "Під митним контролем", залишається разом з товаротранспортними документами, що слугували підставою для пропуску транспортного засобу через митний кордон України.

6. Облік автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів

Облік автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, здійснюється за допомогою відповідних електронних Журналів обліку транспортних засобів ЄАІС Держмитслужби України.

7. Інші положення

7.1. Пропуск у пункті пропуску через державний кордон України - пункті вивезення за межі митної території України - транзитних транспортних засобів, щодо яких було здійснено документальний контроль за дотриманням автомобільним перевізником законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень у пункті пропуску через державний кордон України - пункті ввезення на митну територію України, здійснюється на підставі результатів документального контролю в пункті ввезення (крім контролю внесення (нарахування) перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами України та контролю сплати перевізниками штрафів чи виконання приписів органів контролю).

7.2. За результатами проведення документального контрою за дотриманням автомобільним перевізником законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень посадовою особою митного органу в Протоколі дій відповідних електронних журналів АСМО "Інспектор-2006" вчиняється запис "ДК МАП проведено".

7.3. У разі виявлення посадовою особою митного органу порушень перевізником законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень, подальший рух транспортного засобу дозволяється тільки після усунення виявлених порушень.

Заступник
директора ДепартаментуА.I. Сербайло

WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: