open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З


N 470/78 від 08.10.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

15 жовтня 1998 р.

за N 658/3098

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

податкової служби

N 960/495 ( z1387-10 ) від 20.12.2010 )

Про внесення змін до Порядку відшкодування

податку на додану вартість


У зв'язку з набранням чинності Указом Президента України від
7 серпня 1998 року N 857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні"
Н А К А З У Є М О:

1. Внести зміни (додаються) до Порядку відшкодування податку
на додану вартість (надалі - Порядок), затвердженого наказом
Державної податкової адміністрації України та Головного управління
Державного казначейства України від 2 липня 1997 року N 209/72
( z0263-97 ) (в редакції наказу від 6 травня 1998 року N 222/38
( z0333-98 ).

2. Начальнику управління оперативної звітності і статистики
Державної податкової адміністрації України Парпализі А.Г. подати
зазначені зміни до Порядку відшкодування податку на додану
вартість на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління справами Державної податкової
адміністрації України Коваленку В.В. у десятиденний термін після
державної реєстрації Змін забезпечити їх тиражування та надсилання
державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі.

4. Керуючому справами Головного управління Державного
казначейства України Борисейку І.А. в десятиденний термін після
державної реєстрації Змін забезпечити їх тиражування та надсилання
органам державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі.

Голова Державної податкової
адміністрації України М.Я.Азаров

Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України П.Г.Петрашко

Затверджено

Наказ Державної податкової

адміністрації України та

Головного управління Державного

казначейства України

08.10.98 N 470/78

Зміни

до Порядку відшкодування

податку на додану вартість

( z0263-97, z0333-98 )

1. Пункт 1 Порядку викласти в новій редакції:

"Згідно зі статтею 4 Указу Президента України від 7 серпня
1998 року N 857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні", якщо сума
податку на додану вартість, визначена як різниця між загальною
сумою податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку з будь-яким
продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, та
сумою податкового кредиту звітного періоду, має від'ємне значення,
то така сума зараховується до погашення заборгованості платника
податку із сплати податку на додану вартість, що виникла в минулих
звітних періодах, а за відсутності заборгованості - до зменшення
податкових зобов'язань платника податку протягом трьох наступних
звітних періодів. Це правило не поширюється на порядок бюджетного
відшкодування при оподаткуванні операцій, що оподатковуються за
нульовою ставкою.

Якщо сума від'ємного значення податку не погашається сумами
податкових зобов'язань, що виникли протягом трьох наступних
звітних періодів, то така сума підлягає відшкодуванню з Державного
бюджету України на умовах, визначених законодавством, протягом
місяця, що настає після подання декларації за третій звітний
період після виникнення від'ємного значення податку.

Розрахунок суми бюджетного відшкодування при оподаткуванні
операцій з продажу товарів (робіт, послуг), що оподатковуються за
нульовою ставкою, проводиться у порядку, передбаченому
законодавством для платників податку, які застосовують квартальний
податковий період. Таке бюджетне відшкодування здійснюється
протягом місяця, що настає після подання декларації за звітний
період, у якому були здійснені такі операції.

Сума бюджетного відшкодування з оподатковуваних операцій, в
тому числі і з тих, що оподатковуються за нульовою ставкою, може
бути повністю або частково зарахована до рахунку платежів з цього
податку або інших податків, зборів (обов'язкових платежів), які
зараховуються до Державного бюджету України. Таке рішення платника
податку відображається в податковій декларації.

У разі порушення платником податку терміну подання податкової
декларації, визначеного підпунктом 7.7.2 пункту 7.7 статті 7
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ),
бюджетне відшкодування продовжується на термін затримання подачі
звітності."

2. Перше речення пункту 3 Порядку після слів "з цього
податку" доповнити "або інших податків, зборів (обов'язкових
платежів), які зараховуються до Державного бюджету України."

3. Абзац другий пункту 3 Порядку викласти в новій редакції:

"Зменшення податкової заборгованості за податками, зборами
(обов'язковими платежами), які зараховуються до Державного бюджету
України, здійснюється у порядку, передбаченому Інструкцією про
порядок ведення державними податковими інспекціями
оперативно-бухгалтерського обліку податків і неподаткових
платежів, затвердженою наказом Головної державної податкової
інспекції України від 12 травня 1994 року N 37 ( z0114-94 ) та
зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 25 травня 1994 року
за N 114/323."

4. Останнє речення пункту 9 Порядку викласти в новій
редакції:

"Бюджетне відшкодування здійснюється протягом місяця, що
настає після подання розрахунку бюджетного відшкодування за
звітний період."

5. Доповнити Порядок пунктом 12 такого змісту:

"Цей Порядок не поширюється на осіб, які протягом будь-якого
періоду за останні дванадцять поточних календарних місяців мали
оподатковувані обсяги продажу товарів (робіт, послуг) менше ніж
1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі і
на осіб, зареєстрованих платниками податку на підставі того, що
вони здійснюють торгівлю за готівку (кредитні дебетові картки або
комерційні чеки)."


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу