open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

з питань соціального захисту багатодітних сімей

З метою посилення соціального захисту багатодітних сімей,
поліпшення їх державної підтримки, створення більш сприятливих
умов для виховання дітей у таких сім'ях Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 182-1 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до
N 50, ст. 375):

у частині першій слова і цифру "відпустка тривалістю 7
календарних днів" замінити словами і цифрами "відпустка тривалістю
10 календарних днів";

у частині другій цифри і слова "14 календарних днів" замінити
цифрами і словами "17 календарних днів".

2. Частину першу статті 46 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до
N 28, ст. 573) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого
змісту:

"сім'ям, які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі
народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей".

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно
абзацами восьмим і дев'ятим.

3. У статті 19 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2003 р.,
N 15, ст. 110; 2005 р., N 2, ст. 36):

у частині першій слова і цифру "відпустка тривалістю 7
календарних днів" замінити словами і цифрами "відпустка тривалістю
10 календарних днів";

у частині другій цифри і слова "14 календарних днів" замінити
цифрами і словами "17 календарних днів".

4. У Законі України "Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2003 р., N 7, ст. 71;
2005 р., N 5, ст. 122, N 13, ст. 229; 2006 р., N 4, ст. 58;
2007 р., N 27, ст. 367; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

1) у статті 1:

пункт 1 доповнити словами "матерям, які народили п'ятеро і
більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому
враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку";

пункт 8 виключити;

2) в абзаці четвертому частини першої статті 5 слова і цифри
"у пунктах 6-8" замінити словами і цифрами "у пунктах 6 і 7".

5. У Законі України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142;
2005 р. , N 11, ст. 202):

1) статтю 13 доповнити частинами третьою - шостою такого
змісту:

"Багатодітним сім'ям надаються такі пільги:

1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством
(21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який
постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково
10,5 кв. метра на сім'ю);

2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними
послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та
вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах
норм, визначених законодавством.

Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за
опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена
сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та
додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;

3) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі
рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо
відповідні будинки не мають центрального опалення;

4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна
плата за користування квартирним телефоном встановлюється у
розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати),
комунальними послугами та вартості палива, передбачені пунктами
1-3 частини третьої цієї статті, надаються багатодітним сім'ям
незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:

1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних
та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних
спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального
користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним
транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і
міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та
міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку
відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок
дітей" ( 375-17 ).

Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні
посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі
посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України";

2) у статті 19:

частину дев'яту після слів "соціального захисту" доповнити
словами "у тому числі дітям з багатодітних сімей, у складі яких є
п'ятеро і більше дітей";

після частини дев'ятої доповнити новою частиною такого
змісту:

"Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше
дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей
звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах
державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації
за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони
здобувають вперше".

У зв'язку з цим частини десяту та одинадцяту вважати
відповідно частинами одинадцятою та дванадцятою.

6. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37,
ст. 308; 2004 р., N 37, ст. 458, ст. 459, N 52, ст. 564):

1) у статті 6:

а) у пункті 6.1:

підпункт "в" підпункту 6.1.2 виключити;

підпункт 6.1.3 доповнити підпунктом "е" такого змісту:

"е) особою, яка має та виховує трьох чи більше дітей віком до
18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину";

б) в абзаці першому підпункту 6.4.2 пункту 6.4 слова та цифри
"підпунктами "а - в" підпункту 6.1.2" замінити словами та цифрами
"підпунктами "а", "б" підпункту 6.1.2 та підпунктом "е" підпункту
6.1.3";

в) в абзаці другому підпункту 6.5.1 пункту 6.5 слова та цифри
"підпунктами "а" - "в" підпункту 6.1.2" замінити словами та
цифрами "підпунктами "а", "б" підпункту 6.1.2 та підпунктом "е"
підпункту 6.1.3";

2) підпункт 9.7.4 пункту 9.7 статті 9 доповнити підпунктом
"ж" такого змісту:

"ж) платникові податку (батькові чи матері), який виховує
трьох і більше дітей".

7. У Законі України "Про житловий фонд соціального
призначення" ( 3334-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., N 19-20, ст. 159):

1) частину першу статті 11 доповнити пунктом 12 такого
змісту:

"12) сім'ї, які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі
народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей";

2) пункт 10 частини першої статті 12 викласти в такій
редакції:

"10) сім'ї та одинокі матері й батьки, які мають трьох або
чотирьох дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно
двох дітей".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що
випливають із цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.


Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 травня 2009 року

N 1343-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу