open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

Протокол 1996 року

до Конвенції 1976 року про

мінімальні норми в торговельному флоті

Генеральна конференція Міжнародної організації праці,

що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці та зібралася 8 жовтня 1996 року на свою вісімдесят четверту
сесію,

беручи до уваги положення статті 2 Конвенції 1976 року про
мінімальні норми в торговельному флоті ( 993_052 ) (яка нижче
згадується як "головна Конвенція"), в якій, зокрема, вказується,
що:

"Кожний член Організації, який ратифікує цю Конвенцію,
зобов'язується:

a) мати закони чи правила, які встановлюють для
зареєстрованих на його території суден:

i) норми безпеки, включаючи норми щодо компетенції,
тривалості робочого часу та складу суднового екіпажу, з метою
забезпечення безпеки життя на борту судна;

ii) відповідні заходи соціального страхування;

iii) умови праці та життя на борту судна тією мірою,
наскільки вони, на думку члена Організації, не охоплюються
колективними угодами або не встановлюються рішеннями компетентних
судів способом, який однаково зв'язує заінтересованих
судновласників і моряків;

і переконується, що положення таких законів і правил в
основному рівноцінні Конвенціям чи статтям Конвенції, які
наводяться у Додатку до цієї Конвенції, тією мірою, наскільки член
Організації ніяк інакше не зв'язаний зобов'язанням виконувати
зазначені Конвенції";

беручи також до уваги положення параграфа 1 статті 4 головної
Конвенції ( 993_052 ), в якому вказується, що:

"Якщо член Організації, який ратифікував цю Конвенцію, в порт
якого судно заходить по своєму маршруту або з причин, пов'язаних з
роботою судна, одержує скаргу або доказ того, що судно не
відповідає нормам цієї Конвенції вже після набуття нею чинності,
то він може підготувати доповідь урядові країни, в якій
зареєстроване це судно, з копією цієї доповіді для Генерального
директора Міжнародного бюро праці, та може вжити заходів,
необхідних для поліпшення умов на борту судна, які явно загрожують
безпеці або здоров'ю";

нагадуючи Конвенцію 1958 року про дискримінацію у сфері
зайнятості і праці ( 993_161 ), у параграфі 1 статті 1 якої
вказується, що:

"В цілях цієї Конвенції термін "дискримінація" включає:

a) будь-які відмінності, розмежовування або переваги за
ознакою раси, статі, релігії, політичних поглядів, національного
походження або соціального стану, які призводять до знищення чи
порушення рівних можливостей і ставлення у сфері зайнятості чи
праці;

b) всі інші відмінності, розмежовування або переваги, які
призводять до знищення чи порушення рівних можливостей і ставлення
у сфері зайнятості чи праці, які можуть бути визначені
заінтересованим членом Організації після консультації з
представницькими організаціями роботодавців і трудящих там, де
вони існують, та з іншими відповідними органами";

нагадуючи про набуття чинності 16 листопада 1994 року
Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982
року ( 995_057 ),

нагадуючи про Міжнародну конвенцію Міжнародної морської
організації про норми підготовки, дипломування моряків та несення
вахти ( 995_053 ),

ухваливши прийняти ряд пропозицій щодо часткового перегляду
головної Конвенції, що є четвертим пунктом порядку денного сесії,

вирішивши надати цим пропозиціям форми Протоколу до головної
Конвенції ( 993_052 ),

ухвалює цього двадцять другого дня жовтня місяця тисяча
дев'ятсот дев'яносто шостого року цей Протокол, який може
іменуватися Протоколом 1996 року до Конвенції 1976 року про
мінімальні норми в торговельному флоті:

Стаття 1

1. Кожний член Організації, який ратифікує цей Протокол,
розширює список Конвенцій, які наводяться в Додатку до головної
Конвенції ( 993_052 ), для того щоб включити Конвенції з розділу A
Додаткового Додатка та ті Конвенції, які перераховані в розділі B
цього самого Додатка тією мірою, наскільки він приймає деякі з них
згідно із нижченаведеною статтею 3.

2. Розширення списку із включенням до нього Конвенції, що
входить до розділу A Додаткового Додатка, яка ще не набула
чинності, набирає сили лише після того, як ця Конвенція набуде
чинності.

Стаття 2

Член Організації може ратифікувати цей Протокол у той самий
або будь-який інший час після ратифікації головної Конвенції через
подання офіційних документів щодо ратифікації Протоколу
Генеральному директорові Міжнародного бюро праці для реєстрації.

Стаття 3

1. Кожний член Організації, який ратифікує цей Протокол, де
це необхідно, визначає у декларації, яка супроводжує документ щодо
ратифікації, яку Конвенцію чи конвенції, перераховані у розділі B
Додаткового Додатка, він приймає.

2. Член Організації, який не прийняв жодної з перерахованих
конвенцій розділу B Додаткового Додатка, може шляхом іншої
декларації, яка надсилається Генеральному директорові Міжнародного
бюро праці, вказати, яку іншу конвенцію чи конвенції він приймає.

Стаття 4

1. В цілях застосування параграфа 1 статті 1 та статті 3
цього Протоколу компетентний орган влади проводить попередні
консультації із представницькими організаціями судновласників і
моряків.

2. Компетентний орган влади, якомога раніше надає
представницьким організаціям судновласників і моряків інформацію
щодо документів про ратифікацію, актів про денонсацію, про що
сповіщає Генеральний директор Міжнародного бюро праці відповідно
до нижченаведеного параграфа статті 8.

Стаття 5

В цілях цього Протоколу вважається, що Конвенція 1987 року
про репатріацію моряків (переглянута) ( 993_300 ) щодо члена
Організації, який визнає цю Конвенцію, є заміною Конвенції 1926
року про репатріацію моряків ( 993_144 ).

Стаття 6

1. Цей Протокол зв'язує тільки тих членів Міжнародної
організації праці, чиї документи про ратифікацію зареєстровані
Генеральним директором Міжнародного бюро праці.

2. Цей Протокол набуває чинності через дванадцять місяців
після того, як були зареєстровані документи про ратифікацію п'яти
членів Організації, з яких три мають кожна окремо валового
реєстрового тоннажу не менше одного мільйона тонн.

3. Згодом цей Протокол набуває чинності щодо кожного члена
Організації через дванадцять місяців після дати реєстрації його
документа про ратифікацію.

Стаття 7

Член Організації, який ратифікував цей Протокол, може
денонсувати його тоді, коли головна Конвенція ( 993_052 ) відкрита
для денонсації згідно з її статтею 7, шляхом акта, надісланого
Генеральному директорові Міжнародного бюро праці для реєстрації.
Денонсація цього Протоколу набуває чинності через рік після
реєстрації акта про денонсацію.

Стаття 8

1. Генеральний директор Міжнародного бюро праці сповіщає всіх
членів Міжнародної організації праці про реєстрацію всіх
документів про ратифікацію, декларацій і актів про денонсацію,
отриманих ним від членів Організації.

2. Після того як положення, передбачені у вищенаведеному
параграфі 2 статті 6 виконано, Генеральний директор звертає увагу
членів Організації на дату набуття чинності цим Протоколом.

Стаття 9

Генеральний директор Міжнародного бюро праці надсилає
Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй для
реєстрації відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ) повні дані щодо всіх документів про ратифікацію
та актів про денонсацію, зареєстрованих Генеральним директором
відповідно до положень попередніх статей.

Стаття 10

Кожного разу, коли Адміністративна рада Міжнародного бюро
праці вважає це за необхідне, вона подає Генеральній конференції
доповідь про застосування цього Протоколу і вирішує, чи слід
вносити до порядку денного Конференції питання про її повний або
частковий перегляд.

Стаття 11

В цілях цього Протоколу та закриття його для ратифікації
положення статті 11 головної Конвенції ( 993_052 ) застосовуються
за аналогією.

Стаття 12

Англійський і французький тексти цього Протоколу мають
однакову силу.

Додатковий Додаток

Розділ A

Конвенція 1970 року (N 133) про приміщення для екіпажу
(додаткові положення) ( 993_058 ).

Конвенція 1996 року (N 180) про робочий час моряків і склад
суднового екіпажу ( 993_049 ).

Розділ B

Конвенція 1958 року (N 108) про посвідчення особи моряків
( 993_120 ).

Конвенція 1971 року (N 135) про представників працівників
( 993_186 ).

Конвенція 1987 року (N 164) про охорону здоров'я та медичне
обслуговування моряків ( 993_151 ).

Конвенція 1987 року (N 166) про репатріацію моряків
(переглянута) ( 993_300 ).

Конвенції та рекомендації, ухвалені
Міжнародною організацією праці
1965-1999, Том II
Міжнародне бюро праці, Женева

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу