open
Нечинний

 

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про зміни у структурі центральних

органів виконавчої влади

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 556/2000 ( 556/2000 ) від 03.04.2000

N 721/2000 ( 721/2000 ) від 25.05.2000

N 827/2000 ( 827/2000 ) від 27.06.2000

N 902/2000 ( 902/2000 ) від 14.07.2000

N 1031/2000 ( 1031/2000 ) від 27.08.2000

N 1159/2000 ( 1159/2000 ) від 23.10.2000

N 1303/2000 ( 1303/2000 ) від 05.12.2000

N 233/2001 ( 233/2001 ) від 05.04.2001

N 405/2001 ( 405/2001 ) від 05.06.2001

N 510/2001 ( 510/2001 ) від 11.07.2001

N 603/2001 ( 603/2001 ) від 07.08.2001 )


З метою вдосконалення структури органів виконавчої влади та
підвищення ефективності державного управління, відповідно до
пункту 15 статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести такі зміни до структури центральних органів
виконавчої влади:

а) утворити:

Міністерство аграрної політики України - на базі Міністерства
агропромислового комплексу України, Державного комітету рибного
господарства України, Комітету з питань садівництва,
виноградарства та виноробної промисловості України та Комітету
харчової промисловості України, що ліквідуються;

Міністерство екології та природних ресурсів України - на базі
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України, Комітету України з питань геології та
використання надр, Комітету України з питань гідрометеорології,
Державної адміністрації ядерного регулювання України, Головного
управління геодезії, картографії та кадастру та Державної комісії
у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів
росту рослин і добрив, що ліквідуються;

Міністерство економіки України - на базі Міністерства
економіки України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі України, Державного комітету України по матеріальних
резервах, Державного інвестиційно-клірингового комітету,
Національного агентства України з питань розвитку та європейської
інтеграції, Державної служби експортного контролю та Агентства з
питань спеціальних (вільних) економічних зон, що ліквідуються;
( Абзац четвертий пункту "а" статті 1 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 827/2000 ( 827/2000 ) від 27.06.2000 )

Міністерство освіти і науки України - на базі Міністерства
освіти України та Державного комітету України з питань науки та
інтелектуальної власності, що ліквідуються;

Міністерство палива та енергетики України - на базі
Міністерства вугільної промисловості України, Міністерства
енергетики України, Державного департаменту з питань
електроенергетики України, Державного департаменту нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості України та Державного
департаменту з питань ядерної енергетики України, що ліквідуються;

Державний комітет архівів України - на базі Головного
архівного управління України, що ліквідується;

Державний комітет інформаційної політики, телебачення та
радіомовлення України - на базі Державного комітету інформаційної
політики України та Державного комітету України по телебаченню і
радіомовленню, що ліквідуються;

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
України - на базі Державного комітету України у справах сім'ї та
молоді, Державного комітету України з фізичної культури і спорту
та Державного комітету України по туризму, що ліквідуються;

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва - на базі Державного комітету України з питань
розвитку підприємництва, що ліквідується;

Державний комітет промислової політики України - на базі
Міністерства промислової політики України, що ліквідується;

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації
України - на базі Комітету України з питань стандартизації,
метрології та сертифікації та Державного комітету України у
справах захисту прав споживачів, що ліквідуються;

Державний комітет України у справах ветеранів - на базі
Комітету України у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в
іноземних державах, що ліквідується;

б) ліквідувати:

Державний комітет України у справах національностей та
міграції, поклавши відповідні його функції на Міністерство юстиції
України, Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство
культури і мистецтв України;
( На часткову зміну абзацу другого пункту "б" статті 1 покласти
виконання функцій із забезпечення реалізації державної мовної
політики на Державний комітет інформаційної політики, телебачення
і радіомовлення України згідно з Указом Президента N 233/2001
( 233/2001 ) від 05.04.2001 )

( Абзац пункту "б" статті 1 виключено на підставі Указу
Президента N 827/2000 ( 827/2000 ) від 27.06.2000 )

( Абзац третій пункту "б" статті 1 втратив чинність на
підставі Указу Президента N 510/2001 ( 510/2001 ) від 11.07.2001 у
частині покладення на Міністерство фінансів України функцій
Комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів) Комітет України з
монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів, поклавши його функції на Міністерство фінансів
України;

Комітет медичної та мікробіологічної промисловості України,
поклавши його функції на Міністерство охорони здоров'я України;

Комітет України у справах нагляду за страховою діяльністю,
поклавши його функції на Міністерство фінансів України;

Комітет України по нагляду за охороною праці, поклавши його
функції на Міністерство праці та соціальної політики України;

Державну адміністрацію морського та річкового транспорту
України, поклавши її функції на Міністерство транспорту України;

Державну адміністрацію автомобільного транспорту України,
поклавши її функції на Міністерство транспорту України;

Державну авіаційну адміністрацію України, поклавши її функції
на Міністерство транспорту України;

Державний департамент тракторного та сільськогосподарського
машинобудування України, поклавши його функції на Державний
комітет промислової політики України;

Державний департамент України з виробництва та переробки
дорогоцінних металів, поклавши його функції на Державний комітет
промислової політики України;

Національну комісію з питань повернення в Україну культурних
цінностей, поклавши її функції на Міністерство культури і мистецтв
України;

Національне агентство України з управління державними
корпоративними правами, поклавши його функції на Фонд державного
майна України;

Національне агентство з контролю за якістю та безпекою
продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного
призначення, поклавши його функції на Міністерство охорони
здоров'я України;

Агентство з питань банкрутства;

Ліцензійну палату;

Державну пробірну палату;

Державний інноваційний фонд України;

Головне управління Командувача Національної гвардії України,
поклавши відповідні його функції на Міністерство внутрішніх справ
України та Міністерство оборони України;

Національне бюро розслідувань України;

Державний центр страхового фонду документації України,
поклавши його функції на Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи; ( Абзац двадцять другий пункту "б"
статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 556/2000 від 03.04.2000 )

Державну інвестиційно-клірингову компанію України.

2. Затвердити Схему організації та взаємодії центральних
органів виконавчої влади (додається).

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

а) вирішити питання щодо створення:

відповідних департаментів та інших структур (на базі
ліквідованих центральних органів виконавчої влади) у складі
новоутворених та діючих центральних органів виконавчої влади.
Керівники таких структур на перехідний період прирівнюються за
статусом до заступників міністрів;

( Абзац третій пункту "а" статті 3 виключено на підставі
Указу Президента N 827/2000 ( 827/2000 ) від 27.06.2000 )

державної госпрозрахункової установи (агентства) на базі
ліквідованого Агентства з питань банкрутства, яка
підпорядковується Міністерству економіки України;

державної небанківської фінансово-кредитної установи на базі
ліквідованого Державного інноваційного фонду України, яка
підпорядковується Міністерству освіти і науки України;

( Абзац сьомий статті 3 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 721/2000 ( 721/2000 ) від 25.05.2000 )

казенного підприємства на базі ліквідованої Державної
пробірної палати, яке підпорядковується Міністерству фінансів
України;

б) привести свої рішення у відповідність з цим Указом;

в) подати в установленому порядку пропозиції про внесення
змін до актів законодавства, що випливають з цього Указу;

г) подати проекти положень про центральні органи виконавчої
влади, утворені згідно з цим Указом.

До завершення реформування структури центральних органів
виконавчої влади забезпечити належне виконання функцій центральних
органів виконавчої влади, що ліквідуються.

Внести у тримісячний строк пропозиції щодо впорядкування
переліку центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму
підпорядкуванні військові та воєнізовані формування.

4. Визнати такими, що втратили чинність, Указ Президента
України від 13 березня 1999 року N 250 ( 250/99 ) "Про зміни в
системі центральних органів виконавчої влади України" (зі змінами,
внесеними Указами Президента України від 12 травня 1999 року
N 500 ( 500/99 ), від 16 червня 1999 року N 663 ( 663/99 ), від
2 серпня 1999 року N 943 ( 943/99 ) і N 945 ( 945/99 ), від
24 вересня 1999 року N 1219 ( 1219/99 ), від 2 жовтня 1999 року
N 1267 ( 1267/99 ), від 22 листопада 1999 року N 1474 ( 1474/99).


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 грудня 1999 року

N 1573/99

Додаток

до Указу Президента України

від 15 грудня 1999 року N 1573/99

СХЕМА

організації та взаємодії центральних

органів виконавчої влади

I. Міністерства, керівники яких входять до складу Кабінету
Міністрів України:

Міністерство аграрної політики України,

Міністерство внутрішніх справ України,

Міністерство екології та природних ресурсів України,

Міністерство економіки України,

Міністерство палива та енергетики України,

Міністерство закордонних справ України,

Міністерство культури і мистецтв України,

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,

Міністерство оборони України,

Міністерство освіти і науки України,

Міністерство охорони здоров'я України,

Міністерство праці та соціальної політики України,

Міністерство промислової політики України,

Міністерство транспорту України,

Міністерство фінансів України,

Міністерство юстиції України.
( Розділ I із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 405/2001 ( 405/2001 ) від 05.06.2001 )

II. Державні комітети та інші центральні органи виконавчої
влади, статус яких прирівнюється до Державного комітету України:

Державний комітет архівів України,

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової
політики України,

Державний комітет України по водному господарству,

Державний комітет України по земельних ресурсах,

Державний комітет зв'язку та інформатизації України,

Державний комітет України з енергозбереження,

Державний комітет України у справах релігій,

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України,

Державний комітет лісового господарства України,

Державний комітет України з державного матеріального резерву,

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
України,

Державний комітет України у справах ветеранів,

Державний комітет у справах охорони державного кордону
України,

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації
України,

Державний комітет статистики України,

Вища атестаційна комісія України,

Національне космічне агентство України,

Пенсійний фонд України,

Головне контрольно-ревізійне управління України,

Державне казначейство України.
( Розділ II із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1031/2000 ( 1031/2000 ) від 27.08.2000, N 405/2001 ( 405/2001 )
від 05.06.2001, N 603/2001 ( 603/2001 ) від 07.08.2001 )

III. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним
статусом:

Антимонопольний комітет України,

Державна податкова адміністрація України,

Державна митна служба України,

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва,

Державний комітет ядерного регулювання України,

Національна комісія регулювання електроенергетики України,

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України,

Державний департамент України з питань виконання покарань,

Фонд державного майна України,

Служба безпеки України,

Управління державної охорони України,

Головне управління державної служби України,

Міністерство економіки України.
( Розділ III із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1159/2000 ( 1159/2000 ) від 23.10.2000, N 1303/2000
( 1303/2000 ) від 05.12.2000 )

IV. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
відповідних міністрів:

через Міністра екології та природних ресурсів України:

Державний комітет України по водному господарству,

Державний комітет України по земельних ресурсах,

Державний комітет лісового господарства України;

через Міністра економіки України:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової
політики України,

Державний комітет України з енергозбереження,

( Абзац виключено на підставі Указу Президента N 902/2000
( 902/2000 ) від 14.07.2000 )

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації
України;

через Міністра праці та соціальної політики України:

Державний комітет України у справах ветеранів;

через Міністра фінансів України:

Головне контрольно-ревізійне управління України,

Державне казначейство України;

через Міністра юстиції України:

Державний комітет України у справах релігій.
( Розділ IV із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1031/2000 ( 1031/2000 ) від 27.08.2000 )


Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН


  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу