open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 337 від 18.03.99

м.Київ
vd990318 vn337
Погоджено з Міністерством

економіки України

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національної комісії регулювання електроенергетики

N 399 ( v0399227-06 ) від 30.03.2006 }
Про затвердження граничного рівня оптової ціни на газ природний, що використовується для потреб населення, і тарифів на послуги з транспортування та розподілу

газу природного для споживачів України
( Постанова втратила чинність в частині, що стосується
тарифів на послуги з транспортування та розподілу
природного газу для споживачів України, які здійснює
ДКП "Київгаз," на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики
N 101 ( v0101227-00 ) від 26.01.2000 )
( Постанова втратила чинність в частині, яка стосується

тарифів на послуги з транспортування газу природного

магістральними трубопроводами ДАТ "Чорноморнафтогаз",

на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики

N 222 ( v0222227-00 ) від 10.03.2000 )
( Постанова втратила чинність в частині, що стосується
тарифів на послуги з транспортування та розподілу
природного газу для споживачів України, що здійснює
ВАТ "Одесагаз", на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики
N 224 ( v0224227-00 ) від 14.03.2000 )
( Постанова втратила чинність в частині, що стосується
тарифів на послуги з транспортування та розподілу
природного газу для споживачів України, що здійснює ВАТ
"Вінницягаз", на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики
N 296 ( v0296227-00 ) від 22.03.2000 )
( Постанова втратила чинність в частині тарифів на

транспортування та розподіл природного газу на підставі

Постанови Нацкомелектроенергетики N 306 ( v0306227-00 )

від 24.03.2000 )
( Постанова втратила чинність в частині, що стосується

тарифів на послуги з транспортування та розподілу

природного газу для споживачів України, що здійснює

ДП "Києво-Святошинське УЕГГ" на підставі Постанови

Нацкомелектроенергетики N 578 ( v0578227-00 ) від

26.05.2000 )

Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21 квітня 1998 року N 335/98 "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", постановами Кабінету
Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 ( 1548-96-п )
"Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" та
від 15 грудня 1998 року N 1978 ( 1978-98-п ) "Про порядок
забезпечення природним газом народного господарства і населення у
1999 році", Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити граничний рівень оптової ціни на газ природний,
що використовується для потреб населення (додається). 2. Затвердити тарифи на послуги з транспортування та
розподілу газу природного для споживачів України (додаються). 3. Затвердити Порядок формування граничного рівня оптової
ціни на газ природний, що використовується для потреб населення, і
тарифів на послуги з його транспортування та розподілу для
споживачів України (додається). 4. Встановити, що ця постанова набуває чинності з 1 квітня
1999 року.
Член Комісії О.Гридасов
Затверджено

Постанова Національної комісії

регулювання електроенергетики

України 18.03.99 N 337
Граничні рівні оптової ціни на газ природний, що

використовується для потреб населення

(Додаток 1)
------------------------------------------------------------------ Напрям використання |Граничний рівень | |оптової ціни з ПДВ, | |грн. за 1000 куб.м | ------------------------------------------+---------------------| 1. Для побутових потреб населення та | 185 | індивідуального опалення будинків, всього:| | ------------------------------------------+---------------------| у тому числі для Державного комунального | 169,4 | підприємства "Київгаз" (ДКП "Київгаз")* | | ----------------------------------------------------------------- ______________

* Без врахування тарифу на транспортування ДКП "Київгаз".
Примітки. 1. Зазначений граничний рівень оптової ціни є

максимально допустимим для реалізації газу природного

з урахуванням тарифів на транспортування та розподіл

разом з ПДВ.

2. Базою для оподаткування податком на додану вартість

операцій з продажу газу природного зазначеним

споживачам є договірна (контрактна) вартість газу

природного та послуг з його транспортування та

розподілу.
Начальник Управління ціноутворення Ю.Носулько
Затверджено

Постанова Національної комісії

регулювання електроенергетики

України 18.03.99 N 337
Тарифи на послуги з транспортування

та розподілу газу природного для споживачів України

(Додаток 2)
------------------------------------------------------------------ Підприємство |Тарифи на |ПДВ, грн.|Тарифи на | |послуги з |за 1000 |послуги з | |транспорту- |куб.м |транспорту- | |вання та | |вання та | |розподілу | |розподілу | |газу природ- | |газу | |ного без ПДВ,| |природного з| |грн. за | |ПДВ, грн. за| |1000 куб.м | |1000 куб.м | ---------------------------+-------------+---------+------------| 1. Тарифи на послуги з тра-| 35,0 | 7,0 | 42,0 | нспортування та розподілу | | | | газу природного для спожи- | | | | вачів України, всього: | | | | у т.ч. на послуги, що | | | | надаються: | | | | ---------------------------+-------------+---------+------------| 1.1. Підприємствами НАК | 35,0 | 7,0 | 42,0 | "Нафтогаз України" | | | | ---------------------------+-------------+---------+------------| 1.2. Державним комунальним | 13,0 | 2,6 | 15,6 | підприємством "Київгаз" | | | | ---------------------------+-------------+---------+------------| 1.3. Державним акціонерним | 20,0 | 4,0 | 24,0 | товариством | | | | "Чорноморнафтогаз" | | | | ---------------------------+-------------+---------+------------| 2. Тарифи на транспортуван-| 7,5 | 1,5 | 9,0 | ня газу природного власного| | | | видобутку, що реалізується | | | | самостійно Державним | | | | акціонерним товариством | | | | "Укрнафта" через власні | | | | газотранспортні мережі | | | | -----------------------------------------------------------------
Начальник Управління ціноутворення Ю.Носулько
Затверджено

Постанова Національної комісії

регулювання електроенергетики

України 18.03.99 N 337
Порядок

формування граничного рівня оптової ціни

на газ природний, що використовується

для потреб населення, і тарифів на

послуги з його транспортування та

розподілу для споживачів України

(Додаток 3)
1. Ціни на газ природний для споживачів України та тарифи на
послуги з його транспортування та розподілу встановлюються в
гривнях. 2. Граничний рівень оптової ціни (з урахуванням податку на
додану вартість) на газ природний, що використовується для потреб
населення, складається з оптової ціни газу природного власного
видобутку або ціни імпортованого газу, з урахуванням податку на
додану вартість, та тарифів на послуги з транспортування та
розподілу газу природного з урахуванням податку на додану
вартість. 3. Тарифи на послуги з транспортування та розподілу газу
територією України визначаються з урахуванням витрат дочірніх
компаній НАК "Нафтогаз України", "Укртрансгаз", "Торговий дім "Газ
України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", а також ДКП "Київгаз". Для НАК "Нафтогаз України" встановлено середній тариф на
транспортування та розподіл газу природного (п.1.1 додатка 2).
Диференційовані тарифи для власних підприємств встановлюються НАК
"Нафтогаз України" в межах встановленого середнього тарифу, з
урахуванням розмірів тарифів, зазначених у додатку 2, та
граничного рівня оптової ціни на газ природний, що
використовується для потреб населення, вказаного в додатку 1. Промислові та інші комунально-побутові споживачі сплачують
тариф на послуги з транспортування та розподілу газу, встановлений
для споживачів України, виходячи з використання газотранспортних і
газорозподільчих мереж із розрахунку: для ДКП "Київгаз" у розмірі,
зазначеному в п.1.2 додатку 2, для підприємств НАК "Нафтогаз
України" в розмірі, визначеному п.1.1, мінус тариф ДКП "Київгаз".
Начальник Управління ціноутворення Ю.Носулько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: