open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
28.11.2011 N 1003

Про організацію бухгалтерського обліку

та облікової політики в митній службі України

у 2012 році

На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), з метою забезпечення
принципу послідовності ведення бухгалтерського обліку в митних
органах, спеціалізованих митних установах та організаціях,
спеціалізованих навчальних закладах і науково-дослідній установі
(далі - митні органи) і складання та подання бюджетної та
фінансової звітності у 2012 році відповідно до вимог законодавства
України Н А К А З У Ю:
1. Покласти ведення бухгалтерського обліку в митних органах
на підрозділи фінансів, бухгалтерського обліку та звітності (далі
- Підрозділ) на чолі з керівником Підрозділу - головним
бухгалтером. Завдання, функції, права, відповідальність посадових осіб
Підрозділу визначаються Законом України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), Типовим положенням
про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59
( 59-2011-п ), цим наказом та їх посадовими інструкціями,
затвердженими в установленому порядку.
2. Здійснювати ведення бухгалтерського обліку в митних
органах відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових
актів з питань ведення бухгалтерського обліку, складання та
подання бюджетної та фінансової звітності, вимог Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ,
затверджених наказом Головного управління Державного казначейства
України від 10.12.99 N 114 ( z0890-99 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183.
3. Забезпечити відображення операцій у бухгалтерському обліку
методом суцільного і безперервного документування, достовірну
оцінку активів та зобов'язань, застосовуючи меморіально-ордерну
форму обліку відповідно до Інструкції про форми меморіальних
ордерів бюджетних установ та порядку їх складання, затвердженої
наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 N 68
( z0570-00 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
31.08.2000 за N 570/4791, з використанням визначених
автоматизованих систем бухгалтерського обліку.
4. Керівникам митних органів:
4.1. Затвердити наказами: списки посадових осіб, які мають право підпису, затвердження
фінансових документів, документів про розпорядження матеріальними
цінностями, фінансової та бюджетної звітності; графік документообігу; список посадових осіб, які мають право на отримання
довіреностей на одержання цінностей і готівкових коштів на
господарські потреби згідно із заявкою; перелік осіб, які мають право отримувати бланки суворої
звітності та документи суворого обліку й інші матеріальні
цінності; режим роботи каси митних органів для приймання-видачі
готівкових коштів, грошових документів; склад комісії (комісій) з прийняття необоротних активів,
інвентаризації, зі списання необоротних активів, запасів, бланків
суворої звітності й документів суворого обліку та інших
матеріальних цінностей, та графік проведення інвентаризацій.
4.2. Забезпечити обов'язкове виконання посадовими особами
митних органів, які оформлюють первинні документи, розпоряджень
керівника Підрозділу - головного бухгалтера щодо дотримання
порядку оформлення первинних документів і строків подання їх до
обліку відповідно до Положення про документальне забезпечення
записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88 ( z0168-95 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за
N 168/704.
4.3. У разі несвоєчасного складання первинних документів,
недостовірного відображення в них даних чи оформлення з порушенням
встановлених нормативно-правовими актами вимог, притягувати винних
посадових осіб до відповідальності згідно із законодавством
України.
4.4. Забезпечити погодження з керівником Підрозділу -
головним бухгалтером внесення змін до структури та штатної
чисельності підрозділів митних органів, взяття фінансових
зобов'язань, проектів наказів, звернень до структурних підрозділів
Держмитслужби з питань фінансового забезпечення та інших
документів з питань, що належать до компетенції керівника
Підрозділу - головного бухгалтера.
5. Покласти відповідальність за прийняття на склад,
збереження та подальшу видачу підрозділам митного органу
матеріальних цінностей на посадових осіб, з якими укладено
договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, із
зазначенням цих обов'язків в їх посадових інструкціях.
6. Здійснювати оплату за товари, роботи та послуги з
урахуванням вимог Закону України "Про здійснення державних
закупівель" ( 2289-17 ), а також постанови Кабінету Міністрів
України від 09.10.2006 N 1404 ( 1404-2006-п ) "Питання попередньої
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні
кошти" за належно оформленими первинними документами.
7. Керівникам Підрозділів - головним бухгалтерам митних
органів забезпечити обробку первинних документів посадовими
особами з проставленням кореспонденції субрахунків, дати,
особистого підпису та відображенням відповідних операцій у
регістрах бухгалтерського обліку.
8. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського
обліку та бюджетної й фінансової звітності проводити
інвентаризацію активів та зобов'язань відповідно до Інструкції з
інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного
управління Державного казначейства України від 30.10.98 N 90
( z0728-98 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
16.11.98 за N 728/3168.
9. Забезпечити протягом 2012 року проведення інвентаризації
об'єктів державної власності, що перебувають у сфері управління
митних органів, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 09.11.2011 N 1145 ( 1145-2011-п ) "Про проведення
інвентаризації об'єктів державної власності" в установленому
порядку.
10. Опрацювання, реєстрацію, зберігання та контроль за
виконанням договорів здійснювати відповідно до Порядку організації
договірної роботи в митній службі України, затвердженого наказом
Держмитслужби від 18.11.2011 N 974 ( v0974342-11 ).
11. Управлінню фінансів, бухгалтерського обліку та звітності
(Околіта М.В.) доводити до митних органів форми бюджетної,
фінансової й управлінської звітності, порядок їх складання, строки
подання до Державної митної служби України. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Служби І.Г.Калєтнік
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: