open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.08.2010 N 1082

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань

розвитку державно-приватного партнерства в Україні

Н А К А З У Ю:
1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань розвитку
державно-приватного партнерства в Україні та затвердити її
персональний склад згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань
розвитку державно-приватного партнерства в Україні, що додається.
3. Призначити головою міжвідомчої робочої групи з питань
розвитку державно-приватного партнерства в Україні першого
заступника Міністра Максюту А.А.
4. Контроль за виконанням нього наказу залишаю за собою.
Виконуючий обов'язки Міністра А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

31.08.2010 N 1082

СКЛАД

міжвідомчої робочої групи з питань розвитку

державно-приватного партнерства в Україні

МАКСЮТА - перший заступник Міністра економіки
Анатолій Аркадійович України, голова робочої групи
ЗАНАТРІНА - голова правління Українського центру
Ірина Вікторівна сприяння розвитку публічно-приватного

партнерства, заступник голови робочої

групи (за згодою)
Члени робочої групи:
АЛІПОВ - заступник голови Донецької
Олександр Миколайович облдержадміністрації (за згодою)
БАБІНСЬКА - начальник відділу інституційних
Ірина Миколаївна механізмів сприяння інвестиціям та

інноваціям Мінекономіки
ВИШНЕВСЬКИЙ - заступник начальника Головдержслужби
Андрій Володимирович (за згодою)
ГУСЄВ - заступник директора департаменту
Юрій Веніамінович інвестиційної та інноваційної політики -

начальник відділу інструментів сприяння

інвестиційно-інноваційній діяльності

Мінекономіки
КОВАЛІВСЬКА - начальник відділу інвестиційної
Світлана Валеріївна політики департаменту інвестиційної та

інноваційної політики Мінекономіки
КУЧЕРЕНКО - провідний науковий співробітник
Ірина Миколаївна Інституту держави і права

ім. В.М.Корецького Національної академії

наук (за згодою)
ЛУКАЧ - начальник управління з питань
Ростислав інвестицій та інновацій
Володимирович Торгово-промислової палати України

(за згодою)
ПАНЧЕНКО - директор департаменту інвестиційної та
Володимир Григорович інноваційної політики Мінекономіки
ПІРС - старший радник Проекту підтримки
Антоні інтеграції України до Транс-Європейської

транспортної мережі TENT
МАЗЯРЧУК - головний спеціаліст відділу
Віктор Миколайович інструментів сприяння

інвестиційно-інноваційній діяльності

департаменту інвестиційної та

інноваційної політики Мінекономіки,

секретар робочої групи.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу інструментів сприяння
інвестиційно-інноваційній
діяльності Ю.В.Гусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

31.08.2010 N 1082

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу робочу групу з питань розвитку

державно-приватного партнерства в Україні

1. Міжвідомча робоча група з питань розвитку
державно-приватного партнерства в Україні (далі - група) є
постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Мінекономіки,
що утворюється з метою комплексного дослідження, узагальнення
результатів діяльності державно-приватного партнерства,
координації діяльності щодо розвитку в Україні державно-приватного
партнерства, розвитку інституційного, нормативно-правового та
науково-методологічного забезпечення у цій сфері, підтримки
реалізації державно-приватного партнерства та поширення набутого
досвіду.
2. Група у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету
Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями групи є: підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної
політики у сфері державно-приватного партнерства, які спрямовані
на поліпшення регуляторного середовища з реалізації проектів
державно-приватного партнерства в Україні; визначення шляхів, механізмів та способів вирішення
проблемних питань, що виникають під час здійснення державної
політики у сфері державно-приватного партнерства; підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади у сфері державно-приватного партнерства; розвиток методологічних засад, науково-технічного та
нормативно-правового забезпечення реалізації суспільно важливих
проектів на засадах державно-приватного партнерства; узагальнення та поширення успішного досвіду реалізації
проектів державно-приватного партнерства, сприяння проведенню
конференцій, семінарів, круглих столів, організації навчання з цих
питань; створення конкурентного середовища у залученні приватного
сектору до реалізації пріоритетних проектів загальнодержавного
значення, забезпечення прозорості цих процесів.
4. Персональний склад групи затверджується наказом
Мінекономіки.
5. Члени групи можуть бути відкликані за заявою організації,
яка запропонувала їх кандидатури. Замість члена групи, який
відкликаний або вибув зі складу групи з інших причин,
рекомендується заміна.
6. Група відповідно до покладених на неї завдань має право: одержувати згідно із законодавством від центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування (за їх згодою), підприємств, установ та організацій
інформацію та статистичні дані, необхідні для виконання покладених
на групу завдань; залучати до роботи в групі працівників наукових та інших
установ (за згодою їх керівників).
7. Основною формою роботи групи є засідання, які проводяться
за рішеннями голови групи в міру необхідності, але не менше ніж
один раз на місяць. Засідання Міжвідомчої комісії веде голова, а за його
відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні групи
забезпечує її секретар. Засідання Міжвідомчої комісії є правоможним, якщо на ньому
присутні більш як половина її членів. За результатами засідання групи складається протокол, який
підписується головуючим та секретарем. Протокол засідання групи має рекомендаційний характер і
надається керівництву Мінекономіки та іншим міністерствам та
центральним органам виконавчої влади відповідно до компетенції для
прийняття відповідних рішень. У разі відсутності голови групи засідання проводить його
заступник.
8. На своїх засіданнях група розробляє пропозиції та
рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні. Пропозиції та рекомендації групи фіксуються у протоколі
засідання, який підписується головуючим на засіданні та
секретарем, і надсилаються всім членам робочої групи. Член групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може
викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
9. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності
групи здійснює департамент інвестиційної та інноваційної політики
Мінекономіки.
Заступник директора
департаменту інвестиційної
та інноваційної
політики - начальник відділу
інструментів сприяння
інвестиційно-інноваційній
діяльності Ю.В.Гусєв

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: