open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.09.2011  № 460

Про постійно діючу комісію з питань списання державного майна

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики та продовольства
№ 322 від 05.06.2012
№ 13 від 10.01.2013}

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, у зв'язку із реорганізацією Міністерства аграрної політики України та змінами у штатному розкладі НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань списання державного майна, що додається.

2. Утворити постійно діючу комісію з питань списання державного майна у складі згідно з додатком.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики від 09.12.2008 № 817 "Про створення постійно діючої комісії з питань списання майна підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М.Д.

Міністр

М.В. Присяжнюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
07.09.2011  № 460

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу комісію з питань списання державного майна

1. Постійно діюча комісія з питань списання державного майна (далі - Комісія) створена відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та пункту 8 Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, з метою дотримання чинного законодавства України при списанні майна державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, та майна державних підприємств, цілісні майнові комплекси яких передані в оренду, щодо яких Мінагрополітики України виконує функції з управління майном.

2. Комісія у своїй роботі керується Господарським кодексом України, Законом України "Про управління об'єктами державної власності", постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності", іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Завданням Комісії є розгляд документів, підготовка пропозицій щодо списання державного майна та підвищення контролю за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку списання такого майна.

4. Комісія у разі необхідності має право:

- робити запити до керівників підприємств про надання додаткових документів;

- при розгляді матеріалів про списання багаторічних насаджень, знос яких відповідно до даних бухгалтерського обліку становить менше 100 відсотків, запрошувати на засідання представників підприємств, які несуть відповідальність за передчасне виведення основних засобів з експлуатації.

5. Комісія розпочинає свою діяльність з моменту підписання наказу про її утворення. Керує роботою Комісії і проводить її засідання голова Комісії, а у випадку його відсутності - заступник.

6. Робочим органом з організаційного забезпечення діяльності Комісії є Управління державного майна Мінагрополітики України. Організаційне забезпечення передбачає:

- спільно з структурними підрозділами міністерства в установленому порядку розгляд пакета документів та підготовку пропозицій, які надаються на розгляд Комісії, про можливість і доцільність списання майна;

- підготовку проекту рішення про надання згоди на списання майна або про відмову в наданні такої згоди.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства № 322 від 05.06.2012, № 13 від 10.01.2013}

7. Голова Комісії в межах своєї компетенції:

- скликає та проводить засідання Комісії;

- залучає у разі потреби до роботи в Комісії представників підприємств.

8. Секретар Комісії:

- готує до розгляду згідно з порядком денним Комісії пропозиції на підставі поданих документів;

- проводить роботу з підготовки проведення засідань Комісії, формування порядку денного і протокольного оформлення підсумків засідань;

- не пізніше ніж за три дні до початку засідання інформує членів Комісії про місце і час проведення засідання та повідомляє порядок денний;

- не пізніше ніж за два дні до початку засідання отримує від членів Комісії пропозиції щодо внесення до порядку денного питань для розгляду і проекти рішень із порушених питань;

- веде протокол засідання та доводить рішення Комісії і протокольні доручення до відома членів Комісії для виконання.

9. За розпорядженням голови Комісії або його заступника Комісія може приймати рішення з окремих питань у робочому порядку шляхом погодження проекту рішення членами Комісії. Рішення Комісії вважається прийнятим у робочому порядку, якщо його погодили не менше двох третин її членів.

10. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії, а у випадку його відсутності - голос заступника Комісії.

Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується усіма членами Комісії, присутніми на її засіданні.

11. Перелік документів, визначений пунктом 6 Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, реєструється в канцелярії Мінагрополітики України і надається заступнику Міністра відповідно до розподілу функціональних повноважень.

12. За дорученням заступника Міністра пакет документів надсилається для опрацювання до Управління державного майна та відповідних структурних підрозділів Мінагрополітики України.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства № 322 від 05.06.2012, № 13 від 10.01.2013}

13. Рішення про надання згоди на списання державного майна оформлюється у вигляді розпорядчого акта для державних підприємств, для недержавних - у формі листа-згоди, а про відмову в наданні такої згоди - у формі листа Мінагрополітики України після підписання протоколу Комісії.

14. Копія наказу або листа Мінагрополітики України надсилається суб'єкту господарювання.

Директор Департаменту
економічного розвитку
і аграрного ринку

С.М. Кваша
Додаток
до наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
07.09.2011  № 460
(у редакції наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України
від 10.01.2013 № 13)

СКЛАД
постійно діючої комісії з питань списання державного майна


Вітренко С.М.

-

начальник Управління державного майна, голова комісії


Поліщук О.Г.

-

заступник начальника Управління - начальник відділу управління державним майном Управління державного майна, заступник голови комісії


Новічков О.В.

-

головний спеціаліст відділу управління державним майном Управління державного майна, секретар комісії


Члени комісії:Боярко Н.А.

-

начальник відділу приватизації, оренди та реформування державної власності Управління державного майна


Устименко В.І.

-

головний спеціаліст відділу зернових та технічних культур Департаменту землеробства


Ставнича Л.А.

-

заступник директора Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій


Романчук Г.В.

-

головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва


Бондаренко Ю.Г.

-

головний спеціаліст відділу технічного регулювання харчових технологій, інноваційного розвитку та інвестицій Департаменту продовольства


Медвецький А.Т.

-

начальник відділу претензійно-позовної роботи Департаменту правової та законопроектної роботи.

{Додаток в редакції Наказів Міністерства аграрної політики та продовольства № 322 від 05.06.2012, № 13 від 10.01.2013}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: