open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний


У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Указу Президента України

від 12 червня 1995 року N 436

Внести зміни до Указу Президента України від 12 червня
1995 року N 436 ( 436/95 ) "Про застосування штрафних санкцій за
порушення норм з регулювання обігу готівки" (із змінами, внесеними
Указами Президента України від 11 березня 1996 року N 173
( 173/96 ), від 15 липня 1997 року N 646 ( 646/97 ) і від
3 вересня 1997 року N 949 ( 949/97 ), виклавши його в такій
редакції:

"Про застосування штрафних санкцій за порушення

норм з регулювання обігу готівки

З метою подальшого вдосконалення організації готівкового
обігу, зміцнення касової дисципліни, підвищення ефективності
контролю за додержанням суб'єктами господарської діяльності
встановленого порядку ведення операцій з готівкою у національній
валюті, посилення відповідальності за додержання ними норм з
регулювання обігу готівки та виконання своїх зобов'язань перед
бюджетами і державними цільовими фондами п о с т а н о в л я ю:

1. Установити, що у разі порушення юридичними особами всіх
форм власності, фізичними особами - громадянами України,
іноземними громадянами та особами без громадянства, які є
суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними
представництвами нерезидентів, через які повністю або частково
здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу
готівки у національній валюті, що встановлюються Національним
банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді
штрафу:

за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах -
у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за
кожний день;

за неоприбуткування (неповне оприбуткування) у касах готівки
- у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;

за витрачання готівки з виручки, отриманої від реалізації
продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень, на виплату
заробітної плати, матеріального заохочення, допомог усіх видів,
компенсацій за наявності податкової заборгованості - у розмірі
здійснених виплат;

за перевищення встановлених строків використання виданої під
звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без
повного звітування щодо раніше виданих коштів - у розмірі
25 відсотків виданих під звіт сум;

за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем
коштів платіжного документа (товарного або касового чека,
квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа),
який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, - у
розмірі сплачених коштів;

за використання одержаних в установі банку готівкових коштів
не за цільовим призначенням - у розмірі витраченої готівки.

Установити, що за невстановлення установами комерційних
банків лімітів залишку готівки в касах з них стягується штраф у
п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян за кожний випадок такого невстановлення.

Правила організації контролю за додержанням норм з
регулювання обігу готівки встановлюються Національним банком
України за погодженням з Державною податковою адміністрацією
України.

Передбачені цією статтею штрафи в повному обсязі стягуються
до державного бюджету в порядку, встановленому законодавством.

2. Установити, що штрафні санкції, передбачені цим Указом,
застосовуються до осіб, зазначених у статті 1 цього Указу,
органами державної податкової служби на підставі матеріалів
проведених ними перевірок і подань державної контрольно-ревізійної
служби, фінансових органів, комерційних банків та органів
Міністерства внутрішніх справ України у встановленому
законодавством порядку.

3. Контроль за додержанням юридичними особами, крім
комерційних банків, та фізичними особами - суб'єктами
підприємницької діяльності, зазначеними у статті 1 цього Указу,
норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що
встановлюються Національним банком України, здійснюють органи
державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної
служби, Міністерства внутрішніх справ України, комерційні банки та
фінансові органи, а комерційними банками - Національний банк
України".


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 травня 1999 року

N 491/99

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу