open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.07.2010 N 409
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики та продовольства

N 159 ( v0159730-13 ) від 05.03.2013 }
Про реформування у системі

агропромислового комплексу України

На виконання доручення Кабінету Міністрів від 08.07.2010 р.
N 40665/1/1-10 щодо розробки проекту Національної доктрини
розвитку та реформування агропромислового комплексу України
Н А К А З У Ю:
1. Створити Раду аграрних реформ Міністерства аграрної
політики (далі - Рада) у складі згідно з додатком 1.
2. Раді у місячний термін розробити проект Національної
доктрини розвитку та реформування агропромислового комплексу
України.
3. Затвердити пріоритетні заходи по розвитку та реформуванню
агропромислового комплексу згідно з додатком 2.
4. Визначити заступників Міністра Мельничука М.Д. та
Скорченка А.Ф. відповідальними за розробку проекту Національної
доктрини розвитку та реформування агропромислового комплексу
України, вивільнивши їх тимчасово на період підготовки та
прийняття відповідних рішень від поточних доручень та робочих
заходів.
5. Затвердити склад робочої групи по реформуванню
контрольно-інспектуючих органів в агропромисловому комплексі
згідно з додатком 3. На період проведення реформування контрольно-інспектуючих
органів діяльність працівників Міністерства в складі робочої групи
визначити пріоритетною щодо обов'язків, передбачених посадовою
інструкцією.
6. Визнати такими, що втратили чинність, накази
Мінагрополітики від 11.05.2010 N 228 ( v0228555-10 ) "Про
створення робочої групи з питань оптимізації структури та
вдосконалення роботи органів державного нагляду (контролю) у сфері
аграрної політики" та від 25.05.2010 N 264 ( v0264555-10 ) "Про
реалізацію питань запровадження реформ та розвитку аграрного
сектору економіки".
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр М.В.Присяжнюк

Додаток 1

до наказу Міністерства

аграрної політики України

12.07.2010 N 409

СКЛАД

Ради аграрних реформ

Міністерства аграрної політики

ПРИСЯЖНЮК - Міністр аграрної політики України,
Микола Володимирович голова Ради
МЕЛЬНИЧУК - заступник Міністра аграрної політики
Максим Дмитрович України, заступник голови Ради
СКОРЧЕНКО - заступник Міністра аграрної політики
Анатолій Федорович України, заступник голови Ради
ВЕРГУНОВ - директор Державної наукової
Віктор Анатолійович сільськогосподарської бібліотеки

Національної академії аграрних наук,

секретар Ради (за згодою)
БАХМАТЮК - голова ради директорів Компанії
Олег Романович "Авангард" (за згодою)
БЕЗУГЛИЙ - віце-президент Національної академії
Микола Дмитрович аграрних наук (за згодою)
ВОЛОДІН - директор закритого акціонерного
Сергій Анатолійович товариства "Інститут інноваційного

провайдингу" Національної академії

аграрних наук (за згодою)
ГЕЄЦЬ - віце-президент Національної академії
Валерій Михайлович наук, директор державної установи

"Інститут економіки та прогнозування

Національної академії наук України"

(за згодою)
КОЗАЧЕНКО - президент Всеукраїнського об'єднання
Леонід Петрович "Українська аграрна конфедерація"

(за згодою)
МЕЛЬНИЧУК - ректор Національного університету
Дмитро Олексійович біоресурсів та природокористування

України (за згодою)
НОВАКОВСЬКИЙ - директор комунального підприємства
Леонід Якович "Київський інститут земельних

відносин"(за згодою)
НОВІКОВ - голова Аграрного союзу України
Геннадій Володимирович (за згодою)
РИЖУК - голова Житомирської обласної державної
Сергій Миколайович адміністрації (за згодою)
САБЛУК - директор Національного наукового центру
Петро Трохимович "Інститут аграрної економіки"

Національної академії аграрних наук

(за згодою)
САВИЦЬКИЙ - директор Акціонерного товариства
Сергій Миколайович "Інститут сучасних агpарних технологій"

(за згодою)
ХОРІШКО - директор Корпорації "Агро-Союз"
Володимир Дмитрович (за згодою)
ЧАГАРОВСЬКИЙ - голова ради директорів Спілки молочних
Вадим Петрович підприємств України (за згодою)

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

12.07.2010 N 409

ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ

по розвитку та реформуванню агропромислового комплексу

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Заходи |Кінцевий продукт| Відповідальні | Кінцевий | | | | за виконання | термін | | | | |виконання | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 1 |Скасування постанови Кабінету Міністрів України|Скасування |Лавров Є.М., |06.08.2010| |від 17.10.2007 N 1222 ( 1222-2007-п ) "Про |проекту |Розгон А.В. | | |затвердження Порядку декларування зміни оптово-|постанови | | | |відпускних цін на продовольчі товари" | | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 2 |Підготовка та подання на розгляд Кабінету |Прийняття |Мельник С.І., |25.08.2010| |Міністрів проекту постанови Кабінету Міністрів |постанови |Миргородський | | |України "Про визнання такими, що втратили |Кабінету |О.П., | | |чинність деяких актів Кабінету Міністрів |Міністрів |Собовий О.М. | | |України" |України | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 3 |Розробка та погодження проекту Закону України |Прийняття Закону|Демчак І.М., |01.12.2010| |"Про ратифікацію конституції ISTA" |України |Демидов О.А. | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 4 |Розробка та погодження проекту Закону України |Прийняття Закону|Демчак І.М., |01.12.2010| |"Про ратифікацію Насіннєвих схем Організації |України |Демидов О.А. | | |економічного співробітництва та розвитку | | | | |(ОЕЄСР) по сортовій сертифікації насіння | | | | |зернових, кукурудзи і сорго, призначеного для | | | | |міжнародної торгівлі" | | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 5 |Розробка програми підтримки експорту |Програма |Мельничук М.Д., |01.11.2011| |сільгосппродукції | |Демчак І.М., | | | | |Биков С.В. | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 6 |Розробка програми підвищення ефективності |Програма |Тригубенко С.М., |15.10.2010| |фінансування сільгоспвиробників в рамках угоди | |Мельничук М.Д., | | |СОТ | |Биков С.В., | | | | |Демчак І.М. | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 7 |Оптимізація державного субсидування |Нормативно- |Тригубенко С.М., |10.08.2010| |агропромислового комплексу шляхом створення |правові акти |Мельничук М.Д. | | |"Агротехнопарків" і надання інноваційного |Кабінету | | | |статусу пріоритетним проектам |Міністрів | | | | |України | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 8 |Проведення аналізу світового досвіду з |Аналітична |Мельничук М.Д. |06.09.2010| |підтримки тваринницької галузі та можливість |довідка | | | |його використання в умовах України | | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 9 |Проведення наради з метою обговорення |Рекомендації |Биков С.В., |20.09.2010| |пропозицій щодо механізмів підтримки | |Мельничук М.Д., | | |пріоритетних галузей тваринництва та підготовки| |Тригубенко С.М., | | |рекомендацій щодо їх реалізації | | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 10|Підготовка пропозицій щодо перспективних до |Рекомендації |Тригубенко С.М., |01.10.2010| |впровадження в Україні механізмів підтримки | |Мельничук М.Д., | | |пріоритетних галузей тваринництва через заходи | |Биков С.В. | | |"зеленої скриньки" СОТ та з урахуванням | | | | |світового досвіду | | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 11|Розробка заходів щодо стимулювання заставних |План заходів |Лавров Є.М., |10.09.2010| |закупівель зерна | |Тригубенко С.М. | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 12|Підготовка та погодження проекту постанови |Проект постанови|Тригубенко С.М., |10.08.2010| |Кабінету Міністрів України щодо створення |Кабінету |Лавров Є.М., | | |державної зернової компанії, транспортної та |Міністрів |Якубович І.В., | | |елеваторної логістики зерна |України |Філіпенко І.Ю., | | | | |Андрієвський А.І.| | | | |Маренець О.Ю. | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 13|Вдосконалення розвитку біржового ринку |Проект постанови|Лавров Є.М., |15.08.2010| | |Кабінету |Розгон А.В., | | | |Міністрів |Ставицький Е.А. | | | |України | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 14|Організація оптових ринків |Наказ |Лавров Є.М., |01.09.2010| |сільськогосподарської продукції та |Мінагрополітики |Тригубенко С.М., | | |заготівельних кооперативів | |Розгон А.В., | | | | |Філіпенко І.Ю. | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 15|Вдосконалення системи страхування в |Прийняття Закону|Тригубенко С.М., |01.10.2010| |агропромисловому комплексі |України, проекту|Ахіджанов Б.Р. | | | |постанови |Філіпенко І.Ю. | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 16|Реформування аграрної науки і освіти |Прийняття |Мельничук М.Д., |15.08.2010| | |постанови |Синявська І.М. | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 17|Комплексний аналіз стану системи управління |Аналітична |Мельник С.І., |15.08.2010| |агропромисловим комплексом та дорадчих служб |довідка |Мельничук М.Д., | | | | |Синявська І.М., | | | | |Миргородський | | | | |О.П., | | | | |Собовий О.М. | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 18|Реформування органів державного управління та |Прийняття |Мельничук М.Д., |01.09.2010| |дорадчих служб |постанови |Синявська І.М. | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 19|Розробка плану дій щодо реалізації реформи |План дій |Мельник С.І., |01.10.2010| |системи управління агропромисловим комплексом | |Мельничук М.Д., | | |та дорадчих служб | |Синявська І.М., | | | | |Миргородський | | | | |О.П., | | | | |Собовий О.М. | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 20|Створення генеральної агропромислової інспекції|Проект постанови|Скорченко А.Ф., |25.08.2010| | |Кабінету |Сопєлкін І.С., | | | |Міністрів |Поєдинок М.С. | | | |України | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 21|Формування переліку імпортованої |Перелік |Мельничук М.Д., |25.08.2010| |сільськогосподарської продукції, яка вимагає |продукції |Биков С.В. | | |перегляду щодо якісних показників | | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 22|Розробка плану заходів по зміні якісних |План заходів |Мельничук М.Д., |25.08.2010| |показників для сільськогосподарської продукції | |Биков С.В. | | | | |Демчак І.М. | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 23|Розробка державної програми розвитку |Прийняття |Биков С.В., |01.09.2010| |тваринництва |постанови |Єдаков Я.Ю. | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 24|Підготовка, погодження та внесення на розгляд |Закон України |Демчак І.М., |01.12.2010| |Верховної Ради України проекту Закону України | |Демидов О.А. | | |"Про внесення змін до Закону України "Про | | | | |пестициди та ядохімікати" | | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 25|Розробка заходів щодо стимулювання лізингу |План заходів |Тригубенко С.М., |10.09.2010| |аграрного сектора | |Сиротін В.Г. | | | | |Мірошниченко І.В.| | | | |Шпак М.В. | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 26|Розробка Національної доктрини розвитку та |Проект Указу |Мельничук М.Д., |01.09.2010| |реформування агропромислового комплексу України|Президента |Скорченко А.Ф. | | | |України | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 27|Підготовка пропозицій про прискорення розгляду |Пропозиції |Якубович І.В., |01.11.2010| |змін до Закону України "Про стимулювання |Кабінету |Даценко М.С. | | |розвитку вітчизняного машинобудування для |Міністрів | | | |агропромислового комплексу України" ( 3023-14 )|України | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 28|Визначення пріоритетів розвитку машинобудування|Пропозиції |Якубович І.В., |01.12.2010| |для агропромислового комплексу |міжвідомчої |Даценко М.С. | | | |експертної Ради | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 29|Розробка плану дій щодо гармонізації санітарних|План дій |Биков С.В., |15.09.2010| |заходів з нормами ЄС | |Мельничук М.Д., | | | | |Бісюк І.Ю. | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 30|Прийняття постанови Кабінету Міністрів України |Проект постанови|Биков С.В., |01.08.2010| |"Про затвердження Технічного регламенту "Вимоги| |Єдаков Я.Ю. | | |щодо виробництва молока та молочних продуктів" | | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 31|Прийняття постанови Кабінету Міністрів України |Проект постанови|Биков С.В., |01.08.2010| |"Про затвердження Технічного регламенту "Вимоги| |Єдаков Я.Ю. | | |щодо виробництва м'яса та м'ясних продуктів" | | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 32|Прийняти постанову Кабінету Міністрів України |Проект постанови|Биков С.В., |01.08.2010| |"Про затвердження Технічного регламенту "Вимоги| |Єдаков Я.Ю. | | |щодо виробництва м'яса птиці та продуктів з | | | | |м'яса птиці" | | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 33|Погодження проекту Закону України "Про ринок |Погодження |Скорченко А.Ф., |01.12.2010| |земель" із заінтересованими міністерствами і |проекту Закону |Ковалів О.І., | | |відомствами |України "Про |Новіков Г.В. | | | |ринок земель" | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 34|Розроблення нормативно-правових актів щодо |Прийняття |Скорченко А.Ф., |01.12.2010| |створення земельного іпотечного фонду (банку) |відповідного |Ковалів О.І., | | | |нормативно- |Новіков Г.В. | | | |правового акту | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 35|Створення аграрного банку |Підготовка |Тригубенко С.М. |01.12.2010| | |правового акту |Ахіджанов Б.Р. | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 36|Створення державного концерну "Агроліс" |Прийняття |Мельник С.І., |15.08.2010| | |постанови |Демчак І.М., | | | |Кабінету |Собовий О.М., | | | |Міністрів |Миргородський | | | |України |О.П. | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 37|Створення державного концерну виробників |Прийняття |Лавров Є.М., |15.08.2010| |винопродукції |постанови |Філіпенко І.Ю., | | | |Кабінету |Бойко Г.М., | | | |Міністрів |Миргородський | | | |України |О.П. | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 38|Створення державного концерну ветсанзаводів |Прийняття |Биков С.В., |15.08.2010| | |постанови |Бісюк І.Ю., | | | |Кабінету |Єдаков Я.Ю., | | | |Міністрів |Сопєлкін І.С., | | | |України |Собовий О.М., | | | | |Миргородський | | | | |О.П. | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 39|Створення державного концерну по конярству |Прийняття |Биков С.В., |15.08.2010| | |постанови |Єдаков Я.Ю., | | | |Кабінету |Максимчук Я.В., | | | |Міністрів |Собовий О.М., | | | |України |Миргородський | | | | |О.П. | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 40|Створення паспорту агропромислового виробництва|Прийняття |Мельник С.І., |01.09.2010| |та соціального розвитку регіону |постанови |Зубець М.В. | | | |Кабінету |Леурдо Ю.М. | | | |Міністрів | | | | |України | | | --+-----------------------------------------------+----------------+-----------------+----------| 41|Створення аграрного кодексу |Аграрний кодекс |Мельник С.І., |01.12.2010| | | |Тригубенко С.М., | | | | |Миргородський | | | | |О.П. | | | | |Собовий О.М. | | -------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики України

12.07.2010 N 409

СКЛАД

Робочої групи по реформуванню

контрольно-інспекційних органів

в агропромисловому комплексі

СКОРЧЕНКО - заступник Міністра,
Анатолій Федорович керівник робочої групи
ПОЛІЩУК - начальник відділу управління
Олена Григорівна державним майном, заступник керівника

робочої групи
СОПЄЛКІН
Ігор Сергійович - радник Міністра
ШАТАЛОВА - заст. директора департаменту
Тетяна Олексіївна правової та законопроектної роботи
ЖАРУН - заступник директора департаменту
Юрій Леонідович ринків рослинництва
ПОЄДИНОК - голова державної інспекції з
Микола Сергійович контролю якості сільськогосподарської

продукції та моніторингу її ринків
ГОНЧАР - експерт з інтелектуальної власності
Олександр Миколайович на сорти рослин (за згодою)
ХРАПІЙЧУК - в.о. начальника державної насіннєвої
Наталія Миколаївна інспекції

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: