open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2020 р. № 640
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 37ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 р. № 640

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держенергонаглядом, належать:

1) у сфері електроенергетики:

вид господарської діяльності у сфері електроенергетики;

види порушень вимог законодавства у сфері електроенергетики і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

наявність технологічних порушень в роботі об’єктів електроенергетики протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх двох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим - дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;

2) у сфері теплопостачання:

вид господарської діяльності у сфері теплопостачання;

види порушень вимог законодавства у сфері теплопостачання і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

наявність технологічних порушень в роботі теплових, тепловикористальних установок і мереж протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх двох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим - дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності визначено:

у сфері електроенергетики - у додатку 1;

у сфері теплопостачання - у додатку 2.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено:

у сфері електроенергетики - у додатку 3;

у сфері теплопостачання - у додатку 4.

4. Віднесення суб’єктів господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями у відповідній сфері, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сферах електроенергетики та теплопостачання здійснюються за діяльністю суб’єктів господарювання, які віднесені до:

високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки;

середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки;

незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сферах електроенергетики та теплопостачання, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері електроенергетики

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (01)

аварія на об’єкті електроенергетики

летальний випадок (смерть людини)

вид господарської діяльності у сфері електроенергетики


види порушень вимог законодавства у сфері електроенергетики і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


наявність технологічних порушень в роботі об’єктів електроенергетики протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

шкода здоров’ю людини

технологічне порушення в роботі обладнання, об’єкта електроенергетики чи енергосистеми в цілому

летальний випадок (смерть людини)

шкода здоров’ю людини

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (02)

порушення гранично допустимих показників параметрів роботи об’єднаної енергетичної системи України та її окремих складових частин (електричні станції, система передачі та системи розподілу)

моральна шкода, завдана споживачеві електричної енергії

вид господарської діяльності у сфері електроенергетики


види порушень вимог законодавства у сфері електроенергетики і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


наявність технологічних порушень в роботі об’єктів електроенергетики протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх двох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим - дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

недотримання гарантованого стандарту якості електропостачання

моральна шкода, завдана споживачеві електричної енергії

порушення умов та порядку припинення та відновлення постачання електричної енергії споживачеві

моральна шкода, завдана споживачеві електричної енергії

3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

порушення гранично допустимих показників параметрів роботи об’єднаної енергетичної системи України та її окремих складових частин (електричні станції, система передачі та системи розподілу)

збитки, завдані учасникові ринку електричної енергії

вид господарської діяльності у сфері електроенергетики


види порушень вимог законодавства у сфері електроенергетики і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


наявність технологічних порушень в роботі об’єктів електроенергетики протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх двох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим - дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

недотримання гарантованого стандарту якості електропостачання

збитки, завдані учасникові ринку електричної енергії

порушення умов та порядку припинення та відновлення постачання електричної енергії споживачеві


4. Навколишнє природне середовище (04)

виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру через припинення постачання електричної енергії

збитки, завдані споживачеві електричної енергії

вид господарської діяльності у сфері електроенергетики


види порушень вимог законодавства у сфері електроенергетики і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


наявність технологічних порушень в роботі об’єктів електроенергетики протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

5. Національна безпека держави (05)

виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру в роботі об’єднаної енергетичної системи України та її окремих складових частин (електричні станції, система передачі та системи розподілу)

знеструмлення значної території України

вид господарської діяльності у сфері електроенергетики


види порушень вимог законодавства у сфері електроенергетики і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


наявність технологічних порушень в роботі об’єктів електроенергетики протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх двох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим - дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

порушення функціонування об’єктів критичної інфраструктури


Додаток 2
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (01)

аварія на об’єкті у сфері теплопостачання

летальний випадок (смерть людини)

вид господарської діяльності у сфері теплопостачання


види порушень вимог законодавства у сфері теплопостачання і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


наявність технологічних порушень в роботі теплових, тепловикористальних установок і мереж протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

шкода здоров’ю людини

технологічне порушення в роботі теплових, тепловикористальних установок і мереж

летальний випадок (смерть людини)

шкода здоров’ю людини

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (02)

порушення безперебійного виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, не пов’язане з дією обставин непереборної сили

моральна шкода, заподіяна споживачеві теплової енергії

вид господарської діяльності у сфері теплопостачання


види порушень вимог законодавства у сфері теплопостачання і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


наявність технологічних порушень в роботі теплових, тепловикористальних установок і мереж протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх двох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим - дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

виробництво та/або постачання теплової енергії, параметри якої не відповідають державним стандартам, затвердженим нормативам на теплову енергію та температурним графікам, умовам договору купівлі-продажу

моральна шкода, заподіяна споживачеві теплової енергії

3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

порушення безперебійного виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, не пов’язане з дією обставин непереборної сили

матеріальна шкода, заподіяна суб’єктам відносин у сфері теплопостачання

вид господарської діяльності у сфері теплопостачання


види порушень вимог законодавства у сфері теплопостачання і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


наявність технологічних порушень в роботі теплових, тепловикористальних установок і мереж протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх двох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим - дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

виробництво та/або постачання теплової енергії, параметри якої не відповідають державним стандартам, затвердженим нормативам на теплову енергію та температурним графікам, умовам договору купівлі-продажу

матеріальна шкода, заподіяна суб’єктам відносин у сфері теплопостачання

4. Навколишнє природне середовище (04)

виникнення надзвичайної ситуації на об’єктах у сфері теплопостачання внаслідок порушення вимог нормативно-правових актів та/або нормативних документів щодо забезпечення їх належного технічного стану та експлуатації

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

вид господарської діяльності у сфері теплопостачання


види порушень вимог законодавства у сфері теплопостачання і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


наявність технологічних порушень в роботі теплових, тепловикористальних установок і мереж протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

5. Національна безпека держави (О5)

припинення теплопостачання населених пунктів або їх частин за температури зовнішнього повітря нижче 0 °С в опалювальний період року більше ніж на 24 години

порушення нормальних умов життєдіяльності населення

вид господарської діяльності у сфері теплопостачання


види порушень вимог законодавства у сфері теплопостачання і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


наявність технологічних порушень в роботі теплових, тепловикористальних установок і мереж протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

порушення функціонування об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури

масові пошкодження, вихід з ладу, відмова, неможливість експлуатації внутрішньобудинкових систем будівель та споруд


Додаток 3
до критеріїв

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, їх показники та кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері електроенергетики

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів*

1. Вид господарської діяльності у сфері електроенергетики

1) суб’єкти господарювання, що забезпечують диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України (виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії), особливо важливими об’єктами електроенергетики та організації паралельної роботи з енергетичними системами інших держав

41

2) суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво електричної енергії:


на електроустановках з установленою потужністю більш як 100 МВт

30

на електроустановках з установленою потужністю від 50 до 100 МВт включно

20

на електроустановках з установленою потужністю від 10 до 50 МВт включно

15

на електроустановках з установленою потужністю до 10 МВт включно

10

з використанням альтернативних джерел енергії (сонячні електростанції, гідроелектростанції, гідроакумулюючі, вітрові електростанції) з установленою потужністю:


- до 10 МВт включно

15

- від 10 до 100 МВт включно

20

- більш як 100 МВт

25

3) суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії:


на електроустановках з установленою потужністю до 50 МВт включно

15

на електроустановках з установленою потужністю від 50 до 100 МВт включно

20

на електроустановках з установленою потужністю більш як 100 МВт

30

4) суб’єкти господарювання, що здійснюють передачу чи/або розподіл електричної енергії:


магістральними та міждержавними електричними мережами

25

із загальним обсягом установленого електроустатковання та електричних мереж від 1 тис. до 10 тис. умовних одиниць включно

15

із загальним обсягом установленого електроустатковання та електричних мереж від 10 тис. до 100 тис. умовних одиниць включно

16

із загальним обсягом установленого електроустатковання та електричних мереж від 100 тис. до 200 тис. умовних одиниць включно

18

із загальним обсягом установленого електроустатковання та електричних мереж більш як 200 тис. умовних одиниць

20

у разі, коли до складу об’єктів електроенергетики (у тому числі їх допоміжного обладнання) або мереж яких приєднані особливо важливі об’єкти електроенергетики та/або критичної інфраструктури, об’єкти оборонного значення тощо

5

2. Види порушень вимог законодавства у сфері електроенергетики і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

1) невідповідність схем постачання електричної енергії схемам нормального режиму роботи та проектним рішенням

10

2) невідповідність технічної документації вимогам нормативних документів

5

3) неукомплектованість робочих місць кваліфікованим виробничим електротехнічним персоналом

10

4) неналежний технічний стан обладнання електричних станцій і мереж

15

5) наявність порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних та розпорядчих документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання

5

6) відсутність порушень вимог законодавства у сфері електроенергетики

0

7) недопущення суб’єктом господарювання посадової особи органу державного нагляду (контролю) у сфері електроенергетики для здійснення заходу державного нагляду (контролю) на об’єктах енергетики з підстав, не визначених Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

25

3. Наявність технологічних порушень в роботі об’єктів електроенергетики протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

1) наявність аварій на об’єкті електроенергетики

29

2) наявність аварійних відключень обладнання (об’єкта електроенергетики) та/або аварійне розвантаження системи розподілу

20

3) наявність порушень цехового обліку

18

4) відсутність технологічних порушень

0

4. Кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх двох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим**, сьомим - дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

41 захід і більше

5

від 11 до 40 заходів

2

від одного до 10 заходів

1

відсутність заходів

0

__________
* Якщо суб’єкт господарювання може бути одночасно віднесений до більш як одного показника критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.
** Ураховується лише кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), за результатами яких встановлені порушення, що були підставами для звернення фізичної особи (осіб).

Шкала балів

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Від 41 до 100

високий ступінь ризику

не частіше одного разу на два роки

Від 21 до 40

середній ступінь ризику

не частіше одного разу на три роки

Від 0 до 20

незначний ступінь ризику

не частіше одного разу на п’ять років


Додаток 4
до критеріїв

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, їх показники та кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів*

1. Вид господарської діяльності у сфері теплопостачання

1) суб’єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва та/або транспортування, та/або постачання теплової енергії із загальним тепловим навантаженням:


більш як 10 Гкал/год

21

від 1 до 10 Гкал/год включно

16

до 1 Гкал/год включно

6

2) суб’єкти, що є споживачами теплової енергії, теплосервісні організації:


яким не допускається перерва у подачі теплової енергії та зниження температури повітря в приміщеннях нижче значень, передбачених вимогами відповідних нормативних документів

16

у власності або оперативному управлінні яких є заклади охорони здоров’я, заклади освіти, в тому числі дошкільної освіти, а також військові шпиталі, пансіонати, будинки пристарілих тощо

11

інші споживачі теплової енергії

6

2. Види порушень вимог законодавства у сфері теплопостачання і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

1) порушення вимог нормативно-правових актів та/або нормативних документів щодо організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж

10

2) порушення вимог нормативно-правових актів та/або нормативних документів щодо підготовки теплових господарств до опалювального періоду

20

3) порушення вимог нормативно-правових актів та/або нормативних документів щодо розподілу і перетворення теплової енергії

10

4) порушення вимог нормативно-правових актів та/або нормативних документів щодо використання теплової енергії

10

5) невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання рішень чи приписів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання

10

6) недопущення суб’єктом господарювання посадової особи органу державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання для здійснення заходу державного контролю на об’єктах у сфері теплопостачання з підстав, не визначених Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

25

7) відсутні порушення вимог законодавства у сфері теплопостачання

0

3. Наявність технологічних порушень в роботі теплових, тепловикористальних установок і мереж протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

1) наявність аварій на об’єктах у сфері теплопостачання

45

2) наявність відмов у роботі теплових, тепловикористальних установок і мереж

23

3) відсутність технологічних порушень в роботі теплових, тепловикористальних установок і мереж

0

4. Кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх двох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим**, сьомим - дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

1) шість заходів і більше

9

2) від одного до п’яти заходів

5

3) відсутність заходів

0

__________
* Якщо суб’єкт господарювання може бути одночасно віднесений до більш як одного показника критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.
** Ураховується лише кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), за результатами яких встановлені порушення, що були підставами для звернення фізичної особи (осіб).

Шкала балів

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Від 41 до 100

високий ступінь ризику

не частіше одного разу на два роки

Від 21 до 40

середній ступінь ризику

не частіше одного разу на три роки

Від 0 до 20

незначний ступінь ризику

не частіше одного разу на п’ять років


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 р. № 640

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 75 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 15, ст. 382).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1081 “Про внесення змін до пункту 7 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 75” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 79, ст. 2676).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1208 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 75” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 1, ст. 17).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: