open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 553 від 13.08.2002

м.Київ

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства транспорту України і Верховної Ради України у законопроектній роботі

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
08.08.2001 р. N 1052 ( 1052-2001-п ) "Про заходи щодо поглиблення
співробітництва Кабінету Міністрів України і Верховної Ради
України", з метою поліпшення організаційного забезпечення
взаємодії з комітетами, депутатськими фракціями (групами)
Верховної Ради України з питань розроблення і супроводження
проектів законів України стосовно транспортно-дорожнього комплексу
України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства транспорту
України і Верховної Ради України у законопроектній роботі (надалі
- Порядок), що додається.
2. Керівникам державних департаментів, Укрзалізниці,
Укравтодору, департаментів, самостійних управлінь та відділів
Міністерства прийняти до керівництва зазначений Порядок та
забезпечити неухильне його виконання.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Симоненка С.В.
Міністр Г.Кірпа
Порядок

взаємодії Міністерства транспорту України і

Верховної Ради України у законопроектній роботі
1. Загальні положення
1.1 Порядок взаємодії Міністерства транспорту України і
Верховної Ради України у законопроектній роботі (далі - Порядок)
розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
08.08.2001 р. N 1052 ( 1052-2001-п ) "Про заходи щодо поглиблення
співробітництва Кабінету Міністрів України і Верховної Ради
України" та на виконання п.5 Протоколу N 11 наради Державного
секретаря Міністерства транспорту України від 22.07.2002 р.
1.2 Порядок визначає діяльність посадових осіб центрального
апарату Міністерства транспорту, Державних департаментів
авіаційного, автомобільного, морського і річкового транспорту,
Державної адміністрації залізничного транспорту України, Державної
служби автомобільних доріг України, які займаються підготовкою
законопроектів, їх супроводженням у комітетах та на пленарних
засіданнях Верховної Ради України.
1.3 Постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 р.
N 1052 ( 1052-2001-п ) персональна відповідальність за
забезпечення співробітництва Міністерства транспорту з Комітетом
Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку
покладена на Міністра транспорту України.
1.4 Організаційне забезпечення взаємодії Міністерства
транспорту з Верховною Радою України здійснюється Відділом роботи
з Верховною Радою та громадськими організаціями.
1.5 Текст проекту законодавчого акту та пакету документів до
нього готуються згідно з методичними рекомендаціями Головного
юридичного управління Верховної Ради України "Правила оформлення
проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки". Проекти законодавчих актів та супроводжуючих їх документів
забезпечуються електронними копіями текстів, підготовленими у
відповідності до "Методичних матеріалів щодо підготовки
електронних копій документів суб'єктами права законодавчої
ініціативи" Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної
Ради України.
1.6 При підготовці цього Порядку використані такі
нормативно-правові акти та документи: - Конституція України ( 254к/96-ВР ); - Регламент Верховної Ради України ( 129б/94-ВР,
129а/94-ВР ); - Закон України "Про комітети Верховної Ради України"
( 116/95-ВР ); - Указ Президента України від 09.02.1999 р. N 145/99
( 145/99 ) "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності
органів виконавчої влади"; - постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.1996 р.
N 1040 ( 1040-96-п ) "Про затвердження Переліку проектів
законодавчих актів та визначення відповідальних за їх підготовку і
проходження у Верховній Раді України"; - постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р.
N 915 ( 915-2000-п ) "Про затвердження Тимчасового регламенту
Кабінету Міністрів України"; - постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 р.
N 1052 ( 1052-2001-п ) "Про заходи щодо поглиблення
співробітництва Кабінету Міністрів України і Верховної Ради
України"; - Положення про Міністерство транспорту України, затверджене
Указом Президента України від 11.05.2000 р. N 678/2000
( 678/2000 ) (із змінами і доповненнями); - Протокол N 1 наради Державного секретаря Кабінету Міністрів
України з державними секретарями міністерств, заступниками
міністрів і керівників інших центральних органів виконавчої влади,
які забезпечують взаємодію з Верховною Радою України та
керівниками структурних підрозділів Секретаріату кабінету
Міністрів України від 31.08.2001 р.; доручення Прем'єр-міністра України від 05.06.2001 р.
N 7385/97; наказ Міністерства транспорту України від 20.07.2000 р. N 382
"Про призначення відповідальних осіб за взаємодію з Верховною
Радою України та заходи щодо удосконалення нормотворчої діяльності
в системі Мінтрансу", із змінами, внесеними наказом Мінтрансу від
19.11.2001 р. N 802; наказ Міністерства транспорту України від 11.09.2001 р. N 599
( v0599361-01 ) "Про призначення відповідального за забезпечення
взаємодії Міністерства транспорту України з комітетами,
депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України".
2. Основні напрями взаємодії Міністерства транспорту

України і Верховної Ради України
2.1 Проведення спільних засідань Колегії Мінтрансу і Комітету
Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку
по вдосконаленню законодавчого поля транспортно-дорожнього
комплексу та розгляд інших питань.
2.2 Створення із представників Мінтрансу і народних депутатів
України (за згодою) робочих груп для якісної підготовки
законопроектів.
2.3 Обов'язковий розгляд законопроектів, розроблених
відповідно до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України
( 915-2000-п ), на засіданнях Колегії Мінтрансу за участю народних
депутатів України - членів Комітету з питань будівництва,
транспорту і зв'язку та інших комітетів Верховної Ради України,
причетних до їх опрацювання.
2.4 Погодження щорічних планів законопроектної роботи з
Комітетом з питань будівництва, транспорту і зв'язку.
2.5 Погодження першочергових законопроектів для розгляду на
пленарних засіданнях Верховної Ради України;
2.6 Участь керівництва Мінтрансу, державних департаментів,
Укрзалізниці, Укравтодору у засіданнях Комітетів та пленарних
засіданнях Верховної Ради України при розгляді законопроектів, що
регулюють діяльність транспортно-дорожнього комплексу України.
2.7 Проведення спільних нарад, "круглих столів", на яких
розглядаються актуальні питання діяльності транспорту.
2.8 Внесення пропозицій та участь у роботі Консультативної
Ради з питань співробітництва Кабінету Міністрів України і
Верховної Ради України.
2.9 Обговорення законопроектів стосовно діяльності
транспортно-дорожнього комплексу у депутатських фракціях Верховної
Ради України.
3. Організація взаємного зв'язку та інформування щодо

супроводження законопроектів
3.1 Інформування щодо супроводження законопроектів
здійснюється відповідно до графіку засідань комітетів та розкладу
пленарних засідань Верховної ради України.
3.2 Супроводження та опрацювання законопроектів у Верховній
Раді України покладається на заступника Державного секретаря
Мінтрансу визначеного відповідальним за взаємодію і
співробітництво з Верховною Радою України та керівника
структурного підрозділу Міністерства або Державного департаменту,
Укрзалізниці, Укравтодору, відповідального за його підготовку.
3.3 Відділом роботи з Верховною Радою України та громадськими
організаціями з метою своєчасного інформування керівництва
Міністерства щодо розгляду законопроектів у комітеті Верховної
Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку кожний
понеділок (крім тижня, коли депутати працюють в округах)
отримується порядок денний засідання Комітету, який подається на
розгляд Державному секретарю Мінтрансу, або заступнику Державного
секретаря, відповідальному за взаємодію з Верховною Радою України.
3.4 Інформація комітетам Верховної Ради України щодо
супроводження законопроектів Мінтрансом України надається згідно з
дорученнями Державного секретаря або його заступників.
3.5 Представлення законопроектів на пленарних засіданнях
Верховної Ради України, внесених Президентом України та Кабінетом
Міністрів України, здійснюється доповідачами, визначеними Главою
держави та Урядом.
3.6 Посадова особа Мінтрансу, яка представляє законопроект у
Верховній Раді України повинна мати при собі: - примірник тексту законопроекту з відповідними матеріалами; - інформаційно-політичні та інші матеріали для виступу; - висновки Головного юридичного та Науково-економічного
управлінь Апарату Верховної Ради України; - висновки комітетів Верховної Ради України, які розглядали
зазначений законопроект, а також зауваження та пропозиції до
законопроекту окремих народних депутатів України (за наявністю); - інформацію про альтернативні законопроекти (у разі їх
наявності); - матеріали виступів у засобах масової інформації з
роз'ясненням необхідності прийняття закону, його впливу на
суспільно-політичну та економічну ситуацію в державі.
3.7 При супроводженні законопроекту на пленарному засіданні
Верховної Ради України у другому читанні посадова особа Мінтрансу
повинна мати при собі порівняльну таблицю, яка містить: законопроект, прийнятий у першому читанні за основу; всі внесені і не відкликані у встановленому порядку
пропозиції, поправки, що мають суцільну нумерацію і розміщуються
поряд з відповідними їм статтями законопроекту в порядку їх
голосування із зазначенням ініціаторів їх внесення; висновки Комітету Верховної Ради України, відповідального за
підготовку даного законопроекту, щодо внесення пропозицій,
поправок; законопроект, запропонований цим Комітетом в остаточній
редакції.
3.8 Прийнятий Верховною Радою України Закон України, що
регулює діяльність транспортно-дорожнього комплексу, за дорученням
Уряду у визначений термін опрацьовується Мінтрансом і з
відповідними пропозиціями надсилається до Кабінету Міністрів
України для подальшого подання на підпис Президенту України.
Начальник Департаменту
нормативно-правового забезпечення Л.Логінова
Приложение к информационному бюллетеню
"Весь транспорт Онлайн" N 144, от 15.08.2002 г.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: