open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний


У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про списання та реструктуризацію податкової
заборгованості платників податків - сільськогосподарських

підприємств і цукрових заводів (комбінатів)

за станом на 1 січня 1998 року

( Указ не діє. Діяв до набрання чинності Закону

N 428-XIV ( 428-14 ) від 05.02.99 )

Відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:

1. Списати з платників податків - сільськогосподарських
підприємств, включаючи рибні господарства, риболовецькі колгоспи
та селянські (фермерські) господарства, а також цукрових заводів
(комбінатів) незалежно від форм власності (далі - платники
податків) суми податкової заборгованості із сплати пені (крім сум
пені, нарахованих за порушення строків розрахунків за здійснення
операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності), штрафних та
фінансових санкцій до Державного бюджету України, Пенсійного фонду
України і Фонду соціального страхування України, нараховані
відповідно до законодавства, за станом на 1 січня 1998 року, без
врахування надходжень з 1 січня 1998 року до дня набрання чинності
цим Указом включно, які зараховуються в рахунок сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів) за 1998 рік.

2. Реструктуризувати суми податкової заборгованості із сплати
податків, зборів (обов'язкових платежів), перелічених у статті 4
цього Указу, без урахування сум пені, штрафних та фінансових
санкцій, нарахованих відповідно до законодавства на цю
заборгованість і списаних згідно із статтею 1 цього Указу, за
станом на 1 січня 1998 року, без врахування надходжень з 1 січня
1998 року до дня набрання чинності цим Указом включно, які
зараховуються в рахунок сплати податків, зборів (обов'язкових
платежів) за 1998 рік.

Реструктуризація провадиться шляхом розстрочення сплати
податкової заборгованості на 60 місяців.

Сплата реструктуризованої податкової заборгованості
розпочинається з 1 січня 2000 року і провадиться рівними частками
до 15 числа кожного місяця.

3. За умови сплати у 1998 році платниками податків сум
податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету
України і державних цільових фондів, що дорівнюють або перевищують
суму податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахованих для
сплати у 1998 році згідно із законодавством, таким платникам
податків списується вся сума податкової заборгованості до
Державного бюджету України і державних цільових фондів за станом
на 1 січня 1998 року.

4. Реструктуризація податкової заборгованості поширюється на:

податок на додану вартість;

податок на прибуток підприємств;

плату (податок) за землю;

збір до Державного інноваційного фонду України;

збір за спеціальне використання природних ресурсів;

збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення;

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

збір на обов'язкове соціальне страхування;

прибутковий податок з громадян - працівників колективних
сільськогосподарських підприємств, включаючи рибні господарства,
риболовецькі колгоспи;

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів.

5. Органи стягнення, де перебувають на обліку платники
податків, які мають заборгованість за зобов'язаннями перед
державою, за результатами розгляду фінансово-господарської
діяльності та бізнес-планів цих платників податків на засіданнях
міжвідомчої і регіональних комісій з питань проведення санації
підприємств агропромислового комплексу у місячний строк з дня
набрання чинності цим Указом приймають рішення щодо списання, а у
тримісячний - щодо реструктуризації сум податкової заборгованості,
зазначених відповідно у статтях 1 і 2 цього Указу, та повідомляють
про це платників податків.

6. У тижневий строк з дня прийняття відповідних рішень і до 1
січня 2000 року органи стягнення зупиняють стягнення з платників
податків у безспірному порядку сум реструктуризованої податкової
заборгованості і відкликають з уповноважених банків розрахункові
документи щодо їх сплати.

Суми податкової заборгованості, реструктуризованої у порядку,
визначеному цим Указом, у разі несплати платником податку у
встановлені статтею 2 цього Указу строки стягуються органами
стягнення у безспірному порядку.

7. За підсумками 1998 року платники податків, які виконали
умови, передбачені у статті 3 цього Указу, подають до органів
стягнення заяви про списання податкової заборгованості.

Органи стягнення у двотижневий строк приймають рішення щодо
списання цієї заборгованості.

8. Податкова заборгованість із сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів), передбачених законами України, але не
зазначених у статті 4 цього Указу, реструктуризації не підлягає,
крім випадків, передбачених статтею 9 цього Указу.

9. Рішення про списання та реструктуризацію податкової
заборгованості платників податків з місцевих податків і зборів
(обов'язкових платежів), а також з пені, штрафних і фінансових
санкцій, нарахованих відповідно до законодавства на заборгованість
із зазначених податків і зборів (обов'язкових платежів),
приймаються відповідною радою у двомісячний строк з дня набрання
чинності цим Указом згідно з умовами, визначеними цим Указом.

10. Списання та реструктуризація податкової заборгованості
провадиться в порядку та на умовах, визначених пунктами 4, 5 і 6
статті 3, пунктом 2 статті 4, пунктами 2, 3 і 4 статті 5 та
пунктом 2 статті 7 Закону України "Про списання та
реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за
станом на 31 березня 1997 року" ( 314/97-ВР ).

11. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому
пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 червня 1998 року

N 651/98

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу