open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ

про схвалення рішень директорів департаментів

Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

------------------------------------------------------------------ | Зміст розпорядження | Номер розпорядження | | | Комісії від 11.03.2010 р.| |----------------------------------------------------------------| | Департамент реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур | |----------------------------------------------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 236 | |директора департаменту реєстрації, | | |ліцензування та дозвільних процедур | | |від 19.02.2010 N 367-СЖ про | | |виключення з Державного реєстру | | |фінансових установ та анулювання | | |свідоцтва про реєстрацію фінансової | | |установи Закритого акціонерного | | |товариства "Українська промислова | | |страхова компанія - Життя" (код за | | |ЄДРПОУ - 30468826; місцезнаходження, | | |відповідно до інформації, внесеної | | |до Державного реєстру фінансових | | |установ: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе,| | |будинок 39, офіс 212) у зв'язку із | | |закінченням строку дії ліцензії. | | |-------------------------------------+--------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 237 | |директора департаменту реєстрації, | | |ліцензування та дозвільних процедур | | |від 01.03.2010 N 447-БР про | | |виключення з державного реєстру | | |страхових та перестрахових брокерів | | |фізичної особи - підприємця Пінчука | | |Сергія Миколайовича (ідентифікаційний| | |код 2150105970, місцезнаходження: | | |02232, м. Київ, вул. Милославська, | | |35, кв. 60) згідно з поданою заявою. | | |-------------------------------------+--------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 238 | |директора департаменту реєстрації, | | |ліцензування та дозвільних процедур | | |від 09.03.2010 N 505-лр про видачу | | |Закритому акціонерному товариству | | |"Акціонерна страхова компанія | | |"ІнтерТрансПоліс" (ідентифікаційний | | |код 31451838; місцезнаходження: | | |04070, | | |м. Київ, вул. Григорія Сковороди, | | |21/16) ліцензії строком на три роки | | |на здійснення страхової діяльності у | | |формі обов'язкового страхування, а | | |саме такого виду: | | |страхування цивільно-правової | | |відповідальності власників наземних | | |транспортних засобів. | | |-------------------------------------+--------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 239 | |директора департаменту реєстрації, | | |ліцензування та дозвільних процедур | | |від 09.03.2010 N 506-лр про видачу | | |Закритому акціонерному товариству | | |"Європейський страховий альянс" | | |(ідентифікаційний код 19411125; | | |місцезнаходження: 04050, м. Київ, | | |вул. Глибочицька, 33 - 37) | | |безстрокової ліцензії на здійснення | | |страхової діяльності у формі | | |добровільного страхування, а саме | | |такого виду: | | |медичне страхування (безперервне | | |страхування здоров'я). | | |-------------------------------------+--------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 240 | |директора департаменту реєстрації, | | |ліцензування та дозвільних процедур | | |від 09.03.2010 N 507-лр про видачу | | |Відкритому акціонерному товариству | | |"Страхова компанія "Дніпро" | | |(ідентифікаційний код 02305896; | | |місцезнаходження: м. Дніпропетровськ,| | |вул. Глінки, 12) безстрокових | | |ліцензій на здійснення страхової | | |діяльності у формі добровільного | | |страхування, а саме таких видів: | | |медичне страхування (безперервне | | |страхування здоров'я); | | |страхування залізничного транспорту. | | |-------------------------------------+--------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 243 | |директора департаменту реєстрації, | | |ліцензування та дозвільних процедур | | |від 05.03.2010 N 499-КС щодо | | |виключення інформації про кредитну | | |спілку "Профспілкова каса | | |взаємодопомоги ВАТ "Турбоатом" | | |(61037, місто Харків, проспект | | |Московський, будинок 199; код за | | |ЄДРПОУ: 25858020) з Державного | | |реєстру фінансових установ та | | |анулювати свідоцтво про реєстрацію | | |фінансової установи від 02.07.2004 | | |КС N 326 у зв'язку з припиненням | | |юридичної особи. | | |-------------------------------------+--------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 244 | |директора департаменту реєстрації, | | |ліцензування та дозвільних процедур | | |від 19.02.2010 N 378-Л про анулювання| | |ліцензії на провадження діяльності по| | |залученню внесків (вкладів) членів | | |кредитної спілки на депозитні рахунки| | |кредитній спілці "КАПІТАЛ ІНВЕСТ | | |ПЛЮС" (86600, Донецька обл., | | |м. Торез, пр. Гагаріна, будинок 146, | | |офіс 1, код за ЄДРПОУ 35045244) на | | |підставі рішення Держфінпослуг про | | |виключення кредитної спілки з | | |Державного реєстру фінансових | | |установ. | | |-------------------------------------+--------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 245 | |директора департаменту реєстрації, | | |ліцензування та дозвільних процедур | | |від 19.02.2010 N 380-Л про анулювання| | |ліцензії на провадження діяльності по| | |залученню внесків (вкладів) членів | | |кредитної спілки на депозитні рахунки| | |Київській міській кредитній спілці | | |"Київське кредитне товариство" | | |(03150, м. Київ, вул. | | |Червоноармійська, буд. 72, корп. А, | | |оф.гр. приміщень N 45-А; код за | | |ЄДРПОУ 26520027) на підставі рішення | | |Держфінпослуг про виключення | | |кредитної спілки з Державного реєстру| | |фінансових установ. | | |-------------------------------------+--------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 246 | |директора департаменту реєстрації, | | |ліцензування та дозвільних процедур | | |від 19.02.2010 N 381-Л про анулювання| | |ліцензії на провадження діяльності по| | |залученню внесків (вкладів) членів | | |кредитної спілки на депозитні рахунки| | |кредитній спілці "Імперіал - кредит" | | |(61070, м. Харків, вул. Рудика, буд. | | |4, оф. 16; код за ЄДРПОУ 34014524) | | |на підставі рішення Держфінпослуг про| | |виключення кредитної спілки з | | |Державного реєстру фінансових | | |установ. | | |-------------------------------------+--------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 247 | |директора департаменту реєстрації, | | |ліцензування та дозвільних процедур | | |від 19.02.2010 N 382-Л про анулювання| | |ліцензії на провадження діяльності по| | |залученню внесків (вкладів) членів | | |кредитної спілки на депозитні рахунки| | |кредитній спілці "Наша справа" | | |(27500, Кіровоградська обл., | | |м. Світловодськ, вул. Леніна, | | |буд. 94; код за ЄДРПОУ 30327713) | | |на підставі рішення | | |Держфінпослуг про виключення | | |кредитної спілки з Державного | | |реєстру фінансових установ. | | |-------------------------------------+--------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 248 | |директора департаменту реєстрації, | | |ліцензування та дозвільних процедур | | |від 19.02.2010 N 377-ЛК про | | |анулювання ліцензії на провадження | | |діяльності по залученню внесків | | |(вкладів) членів кредитної спілки на | | |депозитні рахунки та ліцензії на | | |провадження діяльності з надання | | |фінансових кредитів за рахунок | | |залучених коштів, крім внесків | | |(вкладів) членів кредитної спілки на | | |депозитні рахунки, кредитній спілці | | |"РЕЗЕРВ" (65069, м. Одеса, проспект | | |Добровольського, буд. 77, корп. А; | | |код за ЄДРПОУ 34996320) на підставі | | |рішення Держфінпослуг про виключення | | |кредитної спілки з Державного реєстру| | |фінансових установ. | | |----------------------------------------------------------------| | Інспекційний департамент | |----------------------------------------------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 241 | |директора інспекційного департаменту | | |від 04.03.2010 N 17-л про зупинення | | |дії всіх ліцензій на здійснення | | |страхової діяльності, виданих | | |Закритому акціонерному товариству | | |"Страхова компанія "Мега-Поліс" | | |(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |30860173; місцезнаходження відповідно| | |до інформації, внесеної до Державного| | |реєстру фінансових установ: 01023, | | |м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12). | | |-------------------------------------+--------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 249 | |директора інспекційного департаменту | | |від 05.03.2010 N 29-ЛК-АД про | | |анулювання Довідки про взяття на | | |облік юридичної особи Товариства з | | |обмеженою відповідальністю "Андей | | |Лізинг" (код за ЄДРПОУ 35016564, | | |04208, м. Київ, Подільський р-н, | | |пр-т Правди, буд. 94, кв. 98) та | | |виключення запису з Переліку | | |юридичних осіб, які мають право | | |надавати фінансові послуги та | | |перебувають на обліку в | | |Держфінпослуг, у зв'язку з | | |відсутністю Товариства з обмеженою | | |відповідальністю "Андей Лізинг" за | | |місцезнаходженням, зазначеним у | | |Довідці про взяття на облік юридичної| | |особи, та неповідомленням | | |Держфінпослуг та державного | | |реєстратора в строки, установлені | | |законодавством, про зміну свого | | |місцезнаходження. | | |-------------------------------------+--------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 250 | |директора інспекційного департаменту | | |від 05.03.2010 N 30-ЛК-АД про | | |анулювання Довідки про взяття на | | |облік юридичної особи Товариства з | | |обмеженою відповідальністю "БУК - | | |Лізинговий дім" (код за ЄДРПОУ | | |32530344, 03164, м. Київ, Генерала | | |Наумова, 23-б) та виключення запису з| | |Переліку юридичних осіб, які мають | | |право надавати фінансові послуги та | | |перебувають на обліку в | | |Держфінпослуг, у зв'язку з | | |відсутністю Товариства з обмеженою | | |відповідальністю "БУК - Лізинговий | | |дім" за місцезнаходженням, зазначеним| | |у Довідці про взяття на облік | | |юридичної особи, та неповідомленням | | |Держфінпослуг та державного | | |реєстратора в строки, установлені | | |законодавством, про зміну свого | | |місцезнаходження. | | |-------------------------------------+--------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 251 | |директора інспекційного департаменту | | |від 05.03.2010 N 31-ЛК-АД про | | |анулювання Довідки про взяття на | | |облік юридичної особи Товариства з | | |обмеженою відповідальністю "НІКО | | |ЛІЗИНГ" (код за ЄДРПОУ 33638346, | | |01133, м. Київ, Печерський р-н, | | |бульвар Лесі Українки, 5) та | | |виключення запису з Переліку | | |юридичних осіб, які мають право | | |надавати фінансові послуги та | | |перебувають на обліку в | | |Держфінпослуг, у зв'язку з | | |відсутністю Товариства з обмеженою | | |відповідальністю "НІКО ЛІЗИНГ" за | | |місцезнаходженням, зазначеним у | | |Довідці про взяття на облік юридичної| | |особи, та неповідомленням | | |Держфінпослуг та державного | | |реєстратора в строки, установлені | | |законодавством, про зміну свого | | |місцезнаходження. | | ------------------------------------------------------------------
Протокол засідання Комісії

від 11 березня 2010 р. N 547

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: