open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.10.2008 N 546

Про затвердження Методичних рекомендацій

до навчальних програм з питань підготовки

спеціалістів у сфері здійснення закупівель

та підвищення їх кваліфікації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

економіки

N 526 ( v0526665-09 ) від 01.06.2009

N 1429 ( v1429665-09 ) від 18.12.2009 }

Відповідно до пункту 10 Положення про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 ( 921-2008-п ) (зі
змінами), Н А К А З У Ю:{ Преамбула в редакції Наказу Міністерства економіки N 526
( v0526665-09 ) від 01.06.2009 }
1. Затвердити Методичні рекомендації до навчальних програм з
питань підготовки спеціалістів у сфері здійснення закупівель та
підвищення їх кваліфікації.
2. Департаменту державних закупівель забезпечити доведення
цього наказу до відома навчальних закладів, на базі яких
проводиться підготовка спеціалістів у сфері здійснення закупівель
та підвищення їх кваліфікації для застосування в роботі.
3. Рекомендувати навчальним закладам, на базі яких проходить
підготовка спеціалістів у сфері здійснення закупівель та
підвищення їх кваліфікації, враховувати затверджені Методичні
рекомендації при складанні навчальних програм.
Міністр Б.М.Данилишин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

09.10.2008 N 546

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до навчальних програм з питань підготовки

спеціалістів у сфері здійснення закупівель

та підвищення їх кваліфікації

{ Абзац перший виключено на підставі Наказу Міністерства
економіки N 526 ( v0526665-09 ) від 01.06.2009 }

{ Абзац другий виключено на підставі Наказу Міністерства
економіки N 526 ( v0526665-09 ) від 01.06.2009 }

{ Абзац третій виключено на підставі Наказу Міністерства
економіки N 526 ( v0526665-09 ) від 01.06.2009 }

Ці Методичні рекомендації розроблені з метою врахування їх
навчальними закладами, на базі яких проводиться навчання
(підвищення кваліфікації) з питань організації та проведення
процедур закупівель, при складанні навчальних програм, для
подальшого їх затвердження Мінекономіки.
Базовий курс навчання у сфері закупівель повинен становити не
менше ніж 40 годин лекційних та практичних занять, курс підвищення
кваліфікації - не менше ніж 16.
У результаті проведення навчання та підвищення кваліфікації у
сфері здійснення процедур закупівель, слухачі повинні
знати: основні напрями державної політики в сфері закупівель; основні положення законодавства про закупівлю товарів, робіт
і послуг; правові та економічні засади здійснення процедур закупівель; практичні аспекти процедур закупівель; головні функції, права та обов'язки членів тендерного
комітету; процедури здійснення закупівель та порядок їх проведення; зміст та вимоги до розроблення тендерної документації; специфіку укладання договорів про закупівлю товарів, робіт і
послуг; порядок подання та розгляду скарг;
уміти: кваліфіковано застосовувати у практичній діяльності
законодавство України про закупівлю товарів, робіт і послуг; планувати здійснення процедур закупівель; приймати рішення про вибір виду та проведення процедур
закупівлі; дотримуватись процедур закупівель; складати і оформляти тендерну документацію; порівнювати та оцінювати тендерні пропозиції; складати звітність про здійснення закупівель; дотримуватися встановленого порядку подання та розгляду
скарг; постійно підвищувати свою кваліфікацію, вивчати нове
законодавство з питань закупівель і практику його застосування.
Примірна структура навчальної програми з питань навчання
(підвищення кваліфікації) спеціалістів у сфері здійснення
закупівель.
Навчальна програма складається :
Вступна частина, яка повинна включати мету, завдання
навчання.
Розділ 1. Навчально-тематичний план, у формі таблиці, який
складається з (назва теми; кількість годин: лекційних, практичних
занять, самопідготовки; вид проведення перевірки отриманих знань:
тестування, іспит). Кожній темі навчально-тематичного плану окремо надається
коротка характеристика (зміст) зазначеного питання.
Розділ 2. Інформація про склад викладачів, що
забезпечуватимуть навчальний процес згідно з навчально-тематичним
планом, у формі таблиці, що повинна містити назву теми, форму
занять, інформацію про викладача.
Розділ 3. Розроблені і затверджені навчальним закладом
тестові завдання/білети щодо перевірки отриманих знань слухачів.
Наявність Інструкції про проведення іспиту щодо перевірки знань за
результатами проходження курсів навчання/підвищення кваліфікації.
Розділ 4. Перелік використаної літератури (Конституція
України ( 254к/96-ВР ), нормативно-правові акти, підручники тощо).
Висновок, у якому проводиться аналіз проведеної роботи,
очікувані результати проведення навчання. Вищі навчальні заклади, на базі яких проводиться навчання
(підвищення кваліфікації) з питань організації та проведення
процедур закупівель, повинні мати навчальний план, складений
згідно із зазначеною навчальною програмою. Нижче наводиться примірний перелік тем навчально-тематичного
плану з курсу навчання (підвищення кваліфікації), який може бути
змінений або доповнений навчальними закладами з метою розгляду
окремих питань щодо організації та проведення процедур закупівель.
Примірний перелік тем навчально-тематичного плану:
1. Державна політика у сфері закупівель. Система
функціонування закупівель в Україні. Громадський контроль у сфері
закупівель.
2. Законодавство України про закупівлю товарів, робіт і
послуг.
3. Порядок та основні умови планування закупівель.
4. Повноваження та функції тендерного комітету.
5. Порядок організації та проведення відкритих торгів.
6. Попередня кваліфікація учасників. Порядок організації та
проведення торгів з обмеженою участю.
7. Кваліфікаційні вимоги до учасників.
8. Тендерна документація. Порядок підготовки та затвердження.
9. Методики оцінки тендерних пропозицій.
10. Порядок організації та проведення двоступеневих торгів.
{ Пункт 11 виключено на підставі Наказу Міністерства
економіки N 526 ( v0526665-09 ) від 01.06.2009 }
11. Порядок організації та проведення редукціону.{ Примірний перелік доповнено пунктом 11 згідно з Наказом
Міністерства економіки N 1429 ( v1429665-09 ) від 18.12.2009}
12. Порядок організації та проведення процедури закупівлі
шляхом запиту цінових пропозицій (котирувань).
13. Порядок організації та проведення процедури закупівлі в
одного учасника.
14. Основні вимоги щодо укладання та виконання договору про
закупівлю.
15. Звітність щодо здійснення закупівель.
16. Порядок подання та розгляду скарг при проведенні процедур
закупівель.
17. Контроль за здійсненням закупівель.
18. Відповідальність за порушення законодавства при
здійсненні закупівель.
Директор департаменту
державних закупівель В.А.Новик

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: