open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
23.05.2005 N 10017/7/15-1117
Державні податкові

адміністрації в Автономній

Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі

Щодо порядку розрахунку

частини прибутку (доходу)

Державна податкова адміністрація України на численні запити
податкових органів та платників податків повідомляє порядок
проведення господарськими організаціями розрахунку частини
прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду
Державного бюджету України.
Відповідно до пункту 1.9 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон про прибуток)
під дивідендами розуміється платіж, який здійснюється юридичною
особою-емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів
на користь власника таких корпоративних прав (інвестиційних
сертифікатів) у зв'язку з розподілом частини прибутку такого
емітента, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. До
дивідендів прирівнюється також платіж, який здійснюється державним
некорпоратизованим, казенним чи комунальним підприємством на
користь відповідно держави або органу місцевого самоврядування у
зв'язку з розподілом частини прибутку такого підприємства. При
цьому наявність чи відсутність прибутку, розрахованого згідно з
правилами податкового обліку, не може впливати на прийняття чи
неприйняття рішення щодо нарахування дивідендів.
Статтею 65 Закону України "Про Державний бюджет України на
2005 рік" ( 2285-15 ) (статтею 63 в редакції Закону України "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" від 23.12.200 N 2285)
(далі - Закон) встановлено, що господарські організації: державні,
казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства, а
також акціонерні, холдінгові компанії та інші суб'єкти
господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки
(акції, паї), та їх дочірні підприємства сплачують до загального
фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).
На виконання вказаної статті Закону ( 2285-15 ) прийнято
постанову Кабінету Міністрів України від 15.01.05 N 50
( 50-2005-п ) (із змінами і доповненнями), якою затверджено
Порядок і нормативи відрахування господарськими організаціями до
загального фонду Державного бюджету України частини прибутку
(доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у
2004 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у
2005 році (далі - Порядок).
Відповідно до Порядку ( 50-2005-п ), господарські організації
(крім підприємств установ кримінально-виконавчої системи)
здійснюють відрахування до загального фонду Державного бюджету
України частини прибутку (доходу) за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2004 році (крім частини
прибутку (доходу), сплаченої відповідно до статті 72 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) та
наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської
діяльності у 2005 році.
Відрахування частини прибутку (доходу) за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2004 році (крім частини
прибутку (доходу), сплаченої відповідно до статті 72 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) та
за результатами фінансово-господарської діяльності у січні-лютому
2005 року здійснюється державними, в тому числі казенними,
підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами,
акціонерними, холдинговими компаніями та іншими суб'єктами
господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки
(акції, паї), та їх дочірніми підприємствами у розмірі
15 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Що стосується розрахунку частини прибутку (доходу) за
результатами фінансово-господарської діяльності у 2005 році, то
починаючи з березня, платник податку відповідно до зазначеного
Порядку ( 50-2005-п ), здійснює розрахунок розміру державної
частки (акцій, паїв) у його статутному фонді, і в залежності від
того, до якого виду підприємства відноситься зазначений платник
податку, здійснює відрахування відповідно до пункту 3 Порядку
(державні, казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні
підприємства - у розмірі 50 відсотків чистого прибутку (доходу), а
акціонерні, холдінгові компанії та інші суб'єкти господарювання, у
статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх
дочірні підприємства - у розмірі 30 відсотків).
Що стосується визначення розміру частки держави у статутному
фонді дочірнього підприємства, то ст. 10 Закону України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ) визначено, що учасники
товариства мають право брати участь у розподілі прибутку
товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на
отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного
з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок
строку виплати дивідендів.
Отже, частка держави у статутному фонді дочірнього
підприємства визначається шляхом множення частки господарської
організації у статуті дочірнього підприємства на частку держави у
статуті самої господарської організації на дату сплати частини
прибутку (доходу) до бюджету.
Пунктом 7 Порядку ( 50-2005-п ) встановлено, що інформацію
про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) відповідно до
цих Порядку і нормативів господарські організації подають
центральним та місцевим органам виконавчої влади, до сфери
управління яких вони належать або які здійснюють функції з
управління частками (акціями, паями), що належать державі у їх
статутному фонді, та відображають у декларації з податку на
прибуток.
Відображення нарахування частини прибутку (доходу) що
сплачується до бюджету господарськими організаціями, здійснюється
у рядку 21 Декларації з податку на прибуток підприємства
( z0271-03 ).
Для заповнення рядка 21 декларації з податку на прибуток
підприємства платники податку - державні, у тому числі казенні,
підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства повинні
враховувати позитивне значення рядка 220 Звіту про фінансові
результати (Форма N 2 ( z0397-99 ) або позитивне значення
рядка 190 Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва
(Форма 1-м ( z0161-00 ). В декларації з податку на прибуток
підприємства за перший квартал 2005 року ця категорія платників
податків відображає нараховану суму частини прибутку (доходу) за
результатами фінансово-господарської діяльності у 2004 році (крім
тих підприємств, які сплачували частину прибутку (доходу),
відповідно до статті 72 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2004 рік" ( 1344-15 ), нараховану суму частини прибутку
(доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у
січні - лютому 2005 року у розмірі 15 відсотків від чистого
прибутку (доходу) та нараховану суму частини прибутку (доходу) за
результатами фінансово-господарської діяльності у березні
2005 року у розмірі 50 відсотків від чистого прибутку (доходу).
Акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти
господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки
(акції, паї)} та їх дочірні підприємства для заповнення рядка 21
декларації з податку на прибуток підприємства повинні враховувати
позитивне значення рядка 220 Звіту про фінансові результати
(Форма N 2 ( z0397-99 ) або позитивне значення рядка 190
Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (Форма 1-м
( z0161-00 ). В декларації з податку на прибуток підприємства за
перший квартал 2005 року такі платники відображають нараховану
суму частини прибутку (доходу) за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2004 році (крім тих
підприємств, які сплачували частину прибутку (доходу), відповідно
до статті 72 Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ), нараховану суму частини прибутку (доходу)
за результатами фінансово-господарської діяльності у січні-лютому
2005 року у розмірі 15 відсотків від чистого прибутку (доходу) та
від розміру державної частки (акцій, паїв) у статутному фонді
підприємства та нараховану суму частини прибутку (доходу) за
результатами фінансово-господарської діяльності у березні
2005 року у розмірі 30 відсотків від чистого прибутку (доходу) та
від розміру державної частки (акцій, паїв) у статутному фонді
підприємства.
Поряд з цим зазначеними підприємствами сплачується авансовий
внесок з податку на прибуток з подальшим його відображенням у
рядку 20 декларації та в рядку 13.7 Додатка К6 до декларації
( z0271-03 ).
Відповідно до пункту 1.11 ст. 1 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон N 2181)
податкова декларація, розрахунок - це документ, що подається
платником податків до контролюючого органу у строки, встановлені
законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або
сплата податку, збору (обов'язкового платежу).
Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно із Законом
України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (п. З ст. 14) та
п. 7 Порядку ( 50-2005-п ), дивіденди в тому числі частина податку
на прибуток (дохід), яка прирівняна до дивідендів належать до
загальнодержавних податків і зборів, здійснення контролю щодо
сплати частини прибутку (доходу), господарськими організаціями:
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і
дочірніми підприємствами, а також акціонерними, холдінговими
компаніями та іншими суб'єктами господарювання, у статутному фонді
яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніми
підприємствами проводиться на підставі декларацій з податку на
прибуток, що ними подаються.
Крім того, господарські організації, які не є платниками
податку на прибуток, зобов'язані: розраховувати частину прибутку (доходу) виходячи з
встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.05
N 50 ( 50-2005-п ) нормативу та подавати відповідні відомості
органам державної податкової служби, відобразивши їх у рядку 21
декларації з податку на прибуток підприємства за звітний період; сплачувати частину прибутку (доходу) за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2004 році (крім тих
господарських організацій, які сплачували частину прибутку
(доходу), відповідно до статті 72 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) та за результатами
щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році в
строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємства.
Тобто, з метою виконання ст. 65 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) та постанови Кабінету
Міністрів України N 50 ( 50-2005-п ) підприємства, які знаходяться
на фіксованому сільськогосподарському податку, єдиному податку з
юридичних осіб, підприємства, основною діяльністю яких є
виробництво сільськогосподарської продукції та інші платники
частини прибутку (доходу), зокрема, ті, що мають річний звітний
податковий період повинні сплачувати у строки, передбачені для
сплати податку на прибуток, відповідно до п. 6 Порядку, тобто
щоквартально та подавати декларацію з податку на прибуток
підприємства в терміни передбачені для такого подання звичайним
платником податку, із заповненими 20 та 21 рядками.
Одночасно зі сплатою частини прибутку (доходу) до загального
фонду державного бюджету платники податку - емітенти корпоративних
прав відповідно до підпункту 7.8.2 п. 7.8 ст. 7 Закону про
прибуток ( 334/94-ВР ) нараховують та вносять до бюджету авансовий
внесок з податку на прибуток у розмірі ставки, встановленої
пунктом 10.1 статті 10 цього Закону, нарахованої на суму
дивідендів, призначених для виплати, без зменшення суми такої
виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок
вноситься до бюджету до/або одночасно із виплатою дивідендів та
відображається у рядку 20 декларації та рядку 13.7 Додатка К6
( z0271-03 ) до неї.
При цьому, згідно із абзацом четвертим підпункту 7.8.2 п. 7.8
ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) встановлено, що якщо згідно із законодавством
податок на прибуток є складовою частиною єдиного податку
(спеціального торгового патенту), то особа - платник такого
єдиного податку (спеціального торгового патенту) зобов'язана при
виплаті дивідендів нараховувати та сплачувати до бюджету, до якого
зараховується такий єдиний податок (вартість спеціального
торгового патенту) внесок за правилами, встановленими цим
підпунктом для сплати авансового внеску з податку на прибуток, без
права застосування норм підпункту 7.8.3 цього пункту.
Враховуючи те, що сума дивідендів господарських організацій:
державних, казенних підприємств та їх об'єднань і дочірніх
підприємств, а також акціонерних, холдінгових компаній та інших
суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать
частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств самостійно
відображається платниками у р. 21 декларації з податку на
прибуток, то за несвоєчасну сплату застосовуються штрафні санкції,
передбачені п. 17.1.7 Закону N 2181 ( 2181-14 ).
Разом з цим, підпунктом 7.8.2 п. 7.8 ст. 7 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР )
встановлено, що авансовий внесок з податку на прибуток на суму
дивідендів вноситься до бюджету до/або одночасно із виплатою
дивідендів.
Отже, якщо платник сплатив до бюджету дивіденди, але при
цьому не сплатив авансового внеску з податок на прибуток, то
органи державної податкової служби повинні застосувати до нього
штраф у двократному розмірі від суми авансового внеску відповідно
до підпункту 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 Закону N 2181 ( 2181-14 ).
Державним податковим адміністраціям у Автономній республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі: - забезпечити доведення цього листа до підпорядкованих
підрозділів та платників податку; - організувати створення тимчасових комісій в ДГО щодо
визначення остаточного переліку платників частини прибутку
(доходу) та забезпечення своєчасної та повної сплати такими
платниками цього платежу; - забезпечити використання цього листа при проведенні
перевірок результатів фінансово-господарської діяльності платників
частини прибутку (доходу); - організувати проведення семінарів із платниками податків
щодо справляння частини прибутку (доходу).
Заступник Голови Г.М.Оперенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: