open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.06.2006 N 224
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

промислової політики

N 261 ( v0261581-10 ) від 31.05.2010 }
Про організацію роботи з питань ліцензування
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства промислової політики

N 06 ( v0006581-07 ) від 12.01.2007

N 498 ( v0498581-08 ) від 18.08.2008

N 136 ( v0136581-09 ) від 18.02.2009

N 775 ( v0775581-09 ) від 10.11.2009 }

З метою забезпечення якісної роботи з питань ліцензування
господарської діяльності у сфері розроблення, виготовлення,
реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння,
військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї
Н А К А З У Ю:
1. Створити в Міністерстві промислової політики України
постійно діючу комісію з питань ліцензування господарської
діяльності у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту,
модернізації та утилізації озброєння, військової техніки,
військової зброї і боєприпасів до неї у складі згідно з додатком
1.
2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань
ліцензування господарської діяльності у сфері розроблення,
виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації
озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до
неї. Керівникам структурних підрозділів Міністерства забезпечити
виконання цього Положення та надання комісії допомоги з питань, що
належать до їх компетенції.
3. Затвердити Порядок прийому та опрацювання заяв про видачу
ліцензій, їх копій і дублікатів або на переоформлення ліцензій та
документів, що додаються до них, та Типову форму опису документів,
які додаються до заяви про видачу ліцензії. { Абзац перший пункту
3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства промислової
політики N 06 ( v0006581-07 ) від 12.01.2007 } Директору Департаменту оборонно-промислової політики та
військово-технічного співробітництва Луханіну М.І. забезпечити
виконання вимог даного Порядку при провадженні ліцензійної роботи
відділом ліцензування розробок та виробництва та Постійно діючою
комісією з питань ліцензування розроблення, виготовлення,
реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння,
військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї і
організувати контроль за їх виконанням. { Абзац другий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства промислової
політики N 06 ( v0006581-07 ) від 12.01.2007 }
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра - голову Агентства з питань
оборонно-промислового комплексу Міністерства промислової політики
України Пінського О.І. Пункт 4 в редакції Наказів Міністерства промислової політики
N 06 ( v0006581-07 ) від 12.01.2007, N 136 ( v0136581-09 ) від
18.02.2009 }
Міністр В.М.Шандра

Додаток 1

до наказу Міністерства

промислової політики

України

22.06.2006 N 224

(зі змінами, внесеними

наказом Міністерства

промислової політики

України

10.11.2009 N 775)

( v0775581-09 )

СКЛАД

постійно діючої комісії з питань ліцензування

розроблення, виготовлення, реалізації,

ремонту, модернізації та утилізації

озброєння, військової техніки,

військової зброї і боєприпасів до неї

Луханін - заступник Голови Агентства з питань
Михайло Іванович оборонно-промислового комплексу;
Мішкаревич - начальник відділу державного
Григорій Йосипович оборонного замовлення

і ліцензування Агентства з питань

оборонно-промислового комплексу,

заступник голови комісії;
Кузнецов - головний спеціаліст відділу
Володимир Миколайович державного оборонного замовлення

і ліцензування Агентства з питань

оборонно-промислового комплексу,

секретар комісії
Кравченко - начальник відділу боєприпасів,
Володимир Михайлович озброєння та військової техніки

Агентства з питань

оборонно-промислового комплексу,

член комісії;
Юсіченко - начальник відділу фінансово-
Володимир Олександрович економічного аналізу діяльності

підприємств Агентства з питань

оборонно-промислового комплексу,

член комісії;
Декуша - головний спеціаліст відділу
Сергій Іванович суднобудівної промисловості

Агентства з питань

оборонно-промислового комплексу,

член комісії;
Іванов - начальник відділу авіаційної
Валерій Федорович промисловості Агентства з питань

оборонно-промислового комплексу,

член комісії;
Бурлаченко - начальник відділу консультацій та
Сергій Григорович нормотворчої роботи управління

юридичного забезпечення,

член комісії;
Висоцький - заступник начальника управління
Олександр Миколайович радіоелектронної промисловості та

приладобудування - начальник

відділу радіоелектроніки

член комісії;
Ручко - співробітник Департаменту
Роман Володимирович контррозвідувального-захисту

економіки держави СБУ, член комісії

(за згодою);
Литвиненко - заступник директора Департаменту з
Микола Миколайович питань розвитку машинобудування,

член комісії;
Хребтова - начальник відділу енергозбереження,
Людмила Іванівна охорони праці, навколишнього

середовища та пожежної безпеки,

член комісії.
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
промислової політики N 498 ( v0498581-08 ) від 18.08.2008; в
редакції Наказу Міністерства промислової політики N 775
( v0775581-09 ) від 10.11.2009 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

промислової політики України

22.06.2006 N 224

ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу комісію з питань ліцензування

господарської діяльності у сфері розроблення,

виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації

та утилізації озброєння, військової техніки,

військової зброї і боєприпасів до неї

1. Загальні положення
1.1. Постійно діюча комісія з питань ліцензування
господарської діяльності у сфері розроблення, виготовлення,
реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння,
військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї (далі -
Комісія) є постійно діючим органом Мінпромполітики, який
забезпечує реалізацію державної політики суб'єктами господарювання
всіх форм власності при провадженні господарської діяльності у цій
сфері.
1.2. Комісія в своїй діяльності керується: Законом України
від 1 червня 2000 року N 1775 ( 1775-14 ) "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності", постановами Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування", від 4 липня 2001 року
N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності" і від 17 травня 2006 року N 682
( 682-2006-п ) "Деякі питання ліцензування певних видів
господарської діяльності", а також рішеннями колегії
Мінпромполітики, розпорядженнями спеціально уповноваженого органу
з питань ліцензування, іншими законодавчими і нормативно-правовими
актами та даним Положенням.
1.3. Основними завданнями Комісії є: - визначення достатності та повноти змісту документів, що
надаються разом з заявою про видачу ліцензії для провадження
заявлених робіт, послуг, операцій конкретним суб'єктом
господарської діяльності; - прийняття обґрунтованих рішень про видачу або відмову у
видачі ліцензії, видачі копії, дублікату, про переоформлення
ліцензії або про визнання недійсними раніше виданих ліцензій чи їх
анулювання; - прийняття рішень про планові та позапланові (у разі
отримання письмових звернень центральних або місцевих органів
виконавчої влади про порушення ліцензійних умов) перевірки
суб'єктів господарської діяльності, які отримали ліцензії; - організація контролю за додержанням ліцензіатами
ліцензійних умов в частині затвердження складу перевірочної
комісії, визначення її завдань, аналізу результатів перевірки та
видачі розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов; - розгляд і затвердження методичних документів щодо
організації ліцензійної роботи в Мінпромполітики за даним
напрямком.
1.4. Кількісний і персональний склад Комісії затверджується
наказом Мінпромполітики. Роботу Комісії організує Голова Комісії, який має заступника.
У разі відсутності Голови Комісії його обов'язки покладаються на
заступника Голови Комісії. Протокольну частину роботи Комісії веде секретар Комісії.
2. Обов'язки та права Комісії
2.1. Комісія відповідно до своїх завдань зобов'язана: 1) керуватися у своїй діяльності вимогами чинного
законодавства та іншими нормативно-правовими актами України,
відстоювати інтереси держави і захищати права заявників і
ліцензіатів - суб'єктів господарської діяльності незалежно від їх
форм власності; 2) забезпечувати об'єктивність, неупередженість і
своєчасність прийняття рішень про видачу або відмову у видачі
ліцензії, видачі їх копій та дублікатів, переоформленні ліцензій,
а також при вирішенні питань щодо визнання недійсними чи
анулювання раніше виданих ліцензій; 3) за кожним виявленим фактом порушення ліцензійних умов
своєчасно приймати відповідні рішення щодо вжиття заходів по його
усуненню та проведенню профілактичних заходів з попередження
аналогічних порушень іншими ліцензіатами; 4) контролювати ведення та надавати методичні рекомендації
щодо організації ліцензійної роботи в Міністерстві.
2.2. Комісії для виконання покладених на неї обов'язків
надається право: Голові Комісії (а в разі його відсутності - заступнику голови
Комісії): 1) визначати порядок денний, дату, місце і час проведення
чергового та позачергового засідання Комісії; 2) у разі необхідності залучати для аналізу матеріалів заяв
про видачу ліцензії, а також документів щодо переоформлення чи
анулювання ліцензій фахівців та спеціалістів Агентства з питань
оборонно-промислового комплексу, інших департаментів та управлінь
Міністерства промислової політики, підприємств України та інших
центральних органів виконавчої влади (за їх згодою); Підпункт 2) пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства промислової політики N 775 ( v0775581-09 )
від 10.11.2009 } Членам Комісії: 1) при ознайомленні з матеріалами і документами, що
виносяться на розгляд Комісії, вимагати від спеціалістів відділу
державного оборонного замовлення та ліцензування, на яких
покладено ведення ліцензійної роботи, надання необхідних пояснень
щодо цих матеріалів і документів; Підпункт 1) пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства промислової політики N 775 ( v0775581-09 )
від 10.11.2009 } 2) надавати пропозиції щодо залучення для аналізу матеріалів
заяв про видачу ліцензії, а також документів щодо переоформлення
чи анулювання ліцензій, фахівців і спеціалістів Агентства з питань
оборонно-промислового комплексу, інших департаментів та управлінь
Міністерства промислової політики, підприємств України або
звертатися за консультаціями до інших центральних органів
виконавчої влади; Підпункт 2) пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства промислової політики N 775 ( v0775581-09 )
від 10.11.2009 } 3) надавати пропозиції щодо включення до плану контрольних
перевірок додержання ліцензійних умов конкретних ліцензіатів,
термінів проведення перевірок та пропозиції щодо складу
перевірочних комісій; 4) проводити аналіз порушень ліцензіатами ліцензійних умов,
готувати пропозиції щодо їх усунення, складати відповідні
розпорядження для ліцензіата та контролювати їх виконання.
2.3. Кожний член Комісії має право висловлювати усно і
письмово свою думку відносно будь-якого питання, що розглядається
на засіданнях Комісії, та, якщо вона відрізняється від прийнятого
рішення, має право внести її до протоколу засідання Комісії як
особливу думку.
2.5. Комісія має право заслуховувати начальника відділу
державного оборонного замовлення і ліцензування про стан справ
щодо обліку бланків ліцензій, правильності, своєчасності і
законності видачі, переоформлення та анулювання ліцензій,
правильності ведення ліцензійного реєстру. Пункт 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства промислової політики N 775 ( v0775581-09 ) від
10.11.2009 }
3. Організація роботи Комісії
3.1. Основною формою роботи Комісії є чергові засідання, які
проводяться не частіше одного разу на десять робочих днів по
середам.
3.2. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні понад 50 % чисельного складу Комісії. Відсутність на засіданні членів комісії можлива лише з
поважних причин, таких як відрядження, відпустка, хвороба тощо.
3.3. Засідання Комісії проводяться під керівництвом Голови
комісії або його заступника. Голова Комісії визначає час і місце засідання Комісії.
3.4. До основних питань, що розглядаються на засіданнях
Комісії, відносяться наступні: - розгляд заяв суб'єктів господарювання всіх форм власності
на отримання чи переоформлення ліцензії, отримання їх копій або
дублікатів і прийняття відповідних рішень про видачу або відмову у
видачі, а також щодо визнання недійсними раніше виданих ліцензій з
причин їх втрати, пошкодження чи будь-яких інших підстав, що
передбачаються законом; - розгляд актів перевірок дотримання ліцензіатами ліцензійних
умов та прийняття відповідних рішень щодо видачі розпоряджень про
усунення порушень ліцензійних умов або прийняття рішення про
анулювання раніше виданих ліцензій; - розгляд і схвалення проектів плану щорічних перевірок
дотримання ліцензіатами ліцензійних умов і кошторису витрат на
забезпечення роботи перевірочних комісій; - розгляд письмових заяв (повідомлень), що надійшли до органу
ліцензування, в тому числі і про порушення ліцензіатами
ліцензійних умов, та прийняття за результатами розгляду
відповідних рішень; - інші питання ліцензійної діяльності у сфері розроблення,
виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації
озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до
неї.
4. Порядок роботи Комісії
1. Секретар Комісії не менш як за два робочі дні до
проведення засідання інформує членів Комісії про дату, місце і час
проведення та порядок денний чергового засідання. Члени Комісії до початку засідання зобов'язані ознайомитися з
матеріалами, що виносяться на розгляд Комісії, опрацювати їх,
підготувати свої висновки з кожного питання порядку денного.
2. Якщо до порядку денного засідання Комісії внесені питання
про анулювання ліцензій на підставі акта про встановлення факту
неподання в установлений термін повідомлення про зміну даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви на видачу
ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов, на засідання Комісії відділом
державного оборонного замовлення і ліцензування Агентства з питань
оборонно-промислового комплексу для розгляду цих питань за
рішенням голови Комісії запрошується ліцензіат або його
представники. Пункт 2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства промислової політики N 775 ( v0775581-09 ) від
10.11.2009 }
3. Комісія приймає рішення в межах своєї компетенції простою
більшістю голосів від облікового складу членів Комісії.
4. Результати кожного засідання Комісії оформлюються
протоколом, який підписується головою (або заступником голови у
разі відсутності останнього) і секретарем Комісії і затверджується
першим заступником Міністра - головою Агентства з питань
оборонно-промислового комплексу Міністерства промислової політики
України. Пункт 4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства промислової політики N 136 ( v0136581-09 ) від
18.02.2009 }
5. Повідомлення ліцензіатів та заявників про прийняті
Комісією рішення здійснюються відділом державного оборонного
замовлення і ліцензування Агентства з питань оборонно-промислового
комплексу протягом трьох робочих днів з дати затвердження
протоколу засідання Комісії. Пункт 5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства промислової політики N 775 ( v0775581-09 ) від
10.11.2009 }
Директор Департаменту
оборонно-промислової політики
та військово-технічного
співробітництва М.І.Луханін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

промислової політики України

22.06.2006 N 224

ПОРЯДОК

прийому та опрацювання заяв про видачу ліцензій,

їх копій і дублікатів або на переоформлення ліцензій

та документів, що додаються до них
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства промислової політики N 06 ( v0006581-07 )

від 12.01.2007 }

Даний Порядок розроблений Міністерством промислової політики
України з метою виконання вимог Закону України "Про ліцензування
певних видів господарчої діяльності" ( 1775-14 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 р. N 682
( 682-2006-п ) "Деякі питання ліцензування певних видів
господарчої діяльності", інших законодавчих і нормативно-правових
актів при провадженні роботи з ліцензування господарської
діяльності у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту,
модернізації та утилізації озброєння, військової техніки,
військової зброї і боєприпасів до неї. При вирішенні питань, які не знайшли відображення в Порядку,
застосовуються відповідні положення чинних законів і інших
нормативно-правових актів України. Ліцензійна робота з даного виду господарчої діяльності в
Мінпромполітики покладена на відділ державного оборонного
замовлення і ліцензування Агентства з питань оборонно-промислового
комплексу (далі - Відділ ліцензування) та постійно діючу комісію з
питань ліцензування господарської діяльності у сфері розроблення,
виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації
озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до
неї (далі - Комісія). { Абзац третій із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства промислової політики N 775 ( v0775581-09 )
від 10.11.2009 } Відділ ліцензування отримує від суб'єктів господарювання,
які бажають отримати ліцензію (заявники) або які вже мають
ліцензію (ліцензіати) і бажають її переоформити, отримати копії
або дублікат ліцензії, відповідні заяви встановленого зразка
(затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня
2006 р. N 682 ( 682-2006-п ) "Деякі питання ліцензування певних
видів господарчої діяльності"): - про видачу ліцензії; - про переоформлення ліцензії; - про видачу копії ліцензії; - про видачу дубліката ліцензії. Абзац четвертий преамбули в редакції Наказу Міністерства
промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від 12.01.2007 } За результатами опрацювання отриманих документів відділ готує
пропозиції для прийняття відповідних рішень і проекти відповідей
заявникам або ліцензіатам. Крім того, за зверненнями суб'єктів
господарювання відділ ліцензування надає консультації з питань
підготовки документів. В своїй роботі відділ ліцензування повинен
дотримуватися наступних вимог. { Абзац п'ятий преамбули в редакції
Наказу Міністерства промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від
12.01.2007 }
1. Заява про видачу ліцензії або заява про видачу копії
ліцензії для новостворених філії або відокремленого підрозділу
ліцензіата, які не були зазначені в заяві про видачу ліцензії,
повинна доповнюватися комплектом документів, перелік яких
визначений постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001
року N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів,
які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності", зі змінами, введеними постановою
Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 року N 682
( 682-2006-п ) "Деякі питання ліцензування певних видів
господарської діяльності".

{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від
12.01.2007 }

{ Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від
12.01.2007 }

{ Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від
12.01.2007 }

{ Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від
12.01.2007 }

{ Абзац шостий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від
12.01.2007 }

2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
відділ ліцензування отримує від ліцензіата заяву про
переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає
переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально
засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни у вигляді
окремих документів для включення (приєднання) до існуючої
ліцензійної справи. При переоформленні ліцензії у зв'язку із змінами, пов'язаними
з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності,
якщо ця зміна пов'язана з намірами ліцензіата розширити свою
діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки,
передбачені для видачі ліцензії. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від 12.01.2007 }
3. Відділ ліцензування отримує від заявника заяви, які
подаються ним особисто або через уповноважену ним встановленим
порядком особу безпосередньо до Відділу ліцензування. { Абзац
перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від
12.01.2007 }

{ Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від
12.01.2007 }

4. Після перевірки повноти наданих заявником документів до
заяви про видачу ліцензії відповідальна особа Відділу ліцензування
підписує опис документів за встановленою формою, копія якого з
відміткою про дату прийняття документів і реєстрації заяви в
Журналі обліку заяв і виданих ліцензій засвідчується підписом
відповідальної особи і видається заявнику або уповноваженій ним
особі. Про отримання копії опису заявник або уповноважена ним
особа розписується на зворотній стороні оригіналу опису з
зазначенням дати її отримання. У разі подання ліцензіатом заяви про переоформлення ліцензії
заявникові або уповноваженій ним особі видається довідка про
прийняття заяви про переоформлення ліцензії. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від 12.01.2007 }
5. Прийнята від заявника заява проходить попередній аналіз у
Відділі ліцензування на визначення можливості її подальшого
розгляду.

{ Абзац другий пункту 5 вилучено на підставі Наказу
Міністерства промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від
12.01.2007 }

{ Абзац третій пункту 5 вилучено на підставі Наказу
Міністерства промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від
12.01.2007 }

6. У разі прийняття заяви для подальшого розгляду вона
формується Відділом ліцензування у окрему ліцензійну справу. В цій справі зберігаються документи, що подаються суб'єктом
господарювання для видачі, переоформлення ліцензії, видачі
дублікатів ліцензії, документи, пов'язані із зміною даних в
документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також
копії рішень органу ліцензування про видачу, переоформлення та
анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, розпорядження
про усунення порушень ліцензійних умов.
7. За результатами попереднього розгляду заяви
співробітниками Відділу ліцензування робиться довідка, яка разом
із заявою і документами до неї не пізніше ніж за три робочих дні
до засідання Комісії передається секретарю Комісії для включення
їх розгляду в порядок денний чергового засідання.
8. Після розгляду заяви Комісією на підставі затвердженого
протоколу її засідання Відділ ліцензування протягом трьох робочих
днів з дати затвердження протоколу письмово оповіщає заявників про
прийняті рішення. В разі відмови у видачі ліцензії чи її копії або в
переоформленні ліцензії, а також при анулюванні ліцензії заявники
також інформуються про підстави такої відмови або анулювання
ліцензії.

{ Пункт 9 вилучено на підставі Наказу Міністерства
промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від 12.01.2007 }

10. На підставі прийнятих рішень та наданого заявником
документа, що підтверджує внесення плати, Відділ ліцензування
оформляє встановленим порядком ліцензію (дублікат, копію ліцензії)
і вручає її керівнику заявника або уповноваженій ним особі.
10. Відділ ліцензування веде Журнал обліку заяв та виданих
ліцензій, в який вносить відомості про заявника, дату надходження
заяви на видачу ліцензії, номер та дату прийняття рішення про
видачу ліцензії або про відмову про її видачі, а також відомості
про видачу копій ліцензії.

{ Пункт 11 вилучено на підставі Наказу Міністерства
промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від 12.01.2007 }

{ Пункт 12 вилучено на підставі Наказу Міністерства
промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від 12.01.2007 }

{ Пункт 13 вилучено на підставі Наказу Міністерства
промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від 12.01.2007 }

14. Відділ ліцензування при виникненні підстав для анулювання
ліцензії (ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) на основі повідомлень
ліцензіата або відповідних актів комісії з контролю за додержанням
ліцензійних умов готує пропозиції до Комісії для прийняття
рішення, яке повинно бути прийняте у десятиденний строк від дати
встановлення підстав для анулювання ліцензії. { Абзац перший
пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від 12.01.2007 }

{ Абзац другий пункту 14 вилучено на підставі Наказу
Міністерства промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від
12.01.2007 }

15. Повідомлення ліцензіатів про прийняті Комісією рішення
щодо результатів розгляду підстав для анулювання раніше виданих
ліцензій (копій, дублікатів) протягом трьох робочих днів з дати
прийняття цих рішень надсилаються ліцензіату Відділом
ліцензування.
16. В разі отримання повідомлення державних контролюючих
органів та органів місцевого самоврядування або заяв (повідомлень)
інших осіб про порушення ліцензійних умов Відділ ліцензування
надає пропозиції до Комісії щодо прийняття рішення про організацію
і проведення позапланової перевірки ліцензіата.
16. Ліцензії, їх копії та дублікати на ведення господарської
діяльності в сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту,
модернізації та утилізації озброєння, військової техніки,
військової зброї і боєприпасів до неї підписуються першим
заступником Міністра головою Агентства з питань
оборонно-промислового комплексу Міністерства промислової політики
України та засвідчуються печаткою Міністерства промислової
політики України. Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
промислової політики N 136 ( v0136581-09 ) від 18.02.2009 }
17. Відділ ліцензування несе відповідальність за зберігання
ліцензійних справ, отримання, зберігання і використання бланків
ліцензії єдиного зразка, формує і веде ліцензійний реєстр, а також
подає дані до Єдиного ліцензійного реєстру. Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
промислової політики N 06 ( v0006581-07 ) від 12.01.2007 }
Директор Департаменту
оборонно-промислової політики
та військово-технічного
співробітництва М.І.Луханін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

промислової політики України

22.06.2006 N 224
Типова форма

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ОПИС

документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

на розроблення, виготовлення, реалізацію, ремонт,

модернізацію та утилізацію озброєння, військової

техніки, військової зброї і боєприпасів до неї

від _________________________________________________________

(суб'єкт господарювання)
документи подані _________________________________________________

(прізвище і ініціали особи, яка подала документи, -

керівника заявника або уповноваженої ним особи)
__________________________________________________________________

(реквізити документа, що підтверджує повноваження

уповноваженої особи)
Заявлений вид робіт (послуг, операцій) ______________________ _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ N | Найменування документа |Кіль- |Примітки | з/п| |кість |(причина | | |аркушів|(підстава) | | | |відсутності| | | |документа | | | |тощо) | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 1 |Заява на отримання ліцензії | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 2 |Копія довідки про внесення до Єдиного| | | |державного реєстру підприємств та| | | |організацій України | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 3 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 4 |Копія документа, що підтверджує право| | | |власності суб'єкта господарської| | | |діяльності або оренди ним приміщення, де| | | |буде провадитися відповідний вид| | | |господарської діяльності | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 5 |Копія дозволу на провадження| | | |відповідного виду господарської| | | |діяльності, пов'язаної з державною| | | |таємницею (у разі використання| | | |інформації, яка належить до державної| | | |таємниці) | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 6 |Копії відповідних дозволів (висновків)| | | |на початок (продовження) виконання робіт| | | |підвищеної небезпеки та на експлуатацію| | | |об'єктів, машин, механізмів,| | | |устаткування підвищеної небезпеки, а| | | |також про проходження працівниками, які| | | |залучаються до виконання робіт з| | | |підвищеною небезпекою відповідного| | | |навчання | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 7 |Відомості про наявність| | | |матеріально-технічної бази та персоналу| | | |відповідної кваліфікації, наявність| | | |системи якості та нормативно-технічної| | | |документації для провадження| | | |відповідного виду господарської| | | |діяльності (за підписом керівника| | | |заявника) | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 8 |Копія наказу про утворення служби| | | |охорони праці або призначення| | | |відповідального працівника | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 9 |Копія акта про прийняття в експлуатацію| | | |закінченого будівництвом об'єкта | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 10 |Копія дозволу на експлуатацію об'єкта| | | |поводження з небезпечними відходами| | | |(якщо у власності чи користуванні є такі| | | |об'єкти) | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 11 |Копія акта про підтвердження перевірки| | | |стану екологічно небезпечного об'єкта| | | |(якщо такий об'єкт є у власності або| | | |користуванні) | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 12 |Копія наказу про утворення| | | |мобілізаційного підрозділу або| | | |призначення відповідального працівника| | | |(якщо заявник має мобілізаційні завдання| | | |(замовлення) | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 13 |Копія договору обов'язкового страхування| | | |цивільної відповідальності суб'єкта| | | |господарювання за шкоду, яку може бути| | | |заподіяно пожежами та аваріями на| | | |об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи| | | |пожежовибухонебезпечні об'єкти та| | | |об'єкти, господарська діяльність на яких| | | |може призвести до аварій екологічного та| | | |санітарно-епідеміологічного характеру | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 14 |Копія погодженого та затвердженого плану| | | |локалізації і ліквідації аварійних| | | |ситуацій (якщо у власності або| | | |користуванні є об'єкти підвищеної| | | |небезпеки) | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 15 |Копія акта про прийняття в експлуатацію| | | |автоматичних (автоматизованих) систем| | | |пожежогасіння | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 16 |Копія дозволу органу державного| | | |пожежного нагляду на провадження| | | |господарської діяльності новоствореними| | | |підприємствами | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 17 |Копія акта про прийняття в експлуатацію| | | |локальної (об'єктової) системи виявлення| | | |загрози та оповіщення на випадок| | | |виникнення надзвичайної ситуації, яка| | | |забезпечує оповіщення чергових служб| | | |місцевих органів виконавчої влади,| | | |територіальних органів управління з| | | |питань надзвичайних ситуацій та| | | |аварійно-рятувальних служб | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 18 |Копія договору на обов'язкове| | | |обслуговування державною| | | |аварійно-рятувальною службою | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 19 |Копія позитивного висновку державної| | | |експертизи стосовно техногенної безпеки,| | | |наданого урядовим органом державного| | | |нагляду у сфері цивільного захисту | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 20 |Копія ліцензії на збирання, первинну| | | |переробку відходів і брухту дорогоцінних| | | |металів, дорогоцінного каміння,| | | |дорогоцінного каміння органогенного| | | |утворення, напівдорогоцінного каміння (у| | | |разі утилізації озброєння, військової| | | |техніки, бойової зброї та боєприпасів до| | | |неї, які містять дорогоцінні метали) | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 21 |Копія(ї) ліцензії(й) на заготівлю,| | | |переробку, металургійну переробку| | | |металобрухту кольорових і чорних металів| | | |(у разі утилізації озброєння, військової| | | |техніки, бойової зброї та боєприпасів до| | | |неї, які містять кольорові метали) | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 22 |Копія документа, що засвідчує внесення| | | |суб'єкта господарювання до Державного| | | |реєстру наукових установ, яким надається| | | |підтримка держави (у разі провадження| | | |господарської діяльності у сфері| | | |розроблення (модернізації) озброєння,| | | |військової техніки, військової зброї і| | | |боєприпасів до неї) | | | ---+----------------------------------------+-------+-----------| 23 |Копія інструкції щодо організації| | | |перепусткового та внутрішньооб'єктового| | | |режиму на виробництві. | | | -----------------------------------------------------------------
Заява зареєстрована в Журналі обліку заяв та виданих ліцензій
за N ______________
Документи згідно опису
прийняв: ________________ _____________________

(підпис (прізвище і ініціали)

відповідальної

особи)
"___" ____________ 200_ року
М.П.
Копію опису отримав: _________________ _____________________

(підпис керівника (прізвище і ініціали)

заявника або

уповноваженої

ним особи)
"___" ____________ 200_ року
------------------------------------------------------------------ Відмітка про оплату ліцензії | | ____________________________________________________________ | (назва документа, яким здійснено оплату, | його номер та дата платежу) | | ____________________________________________________________ | | ____________________________________________________________ | (підпис і прізвище посадової особи, | яка прийняла платіжний документ) | | __________________________________________________ | (дата запису про платіж) | -----------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: