open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.07.2006 N 536

Про запровадження укладання

тристоронніх угод "вищий навчальний

заклад - студент - роботодавець"

Відповідно до ст. 56 Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) та на виконання Указу Президента України від 4 липня
2005 року N 1013/2005 ( 1013/2005 ) "Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні"
Н А К А З У Ю:
1. Запровадити, починаючи з 2007/2008 навчального року,
укладання тристоронніх угод "вищий навчальний заклад - студент -
роботодавець" з особами, які навчаються за напрямами і
спеціальностями педагогічного профілю за державним замовленням за
цільовими направленнями на другому курсі.
2. Затвердити Примірну угоду про працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів, які навчалися за напрямами і
спеціальностями педагогічного профілю за державним замовленням, що
додається.
3. Ректорам вищих навчальних закладів, у яких здійснюється
підготовка педагогічних працівників, Міністерству освіти і науки
АР Крим, керівникам управлінь освіти і науки обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій:
3.1. Провести відповідну роботу щодо практики укладання
тристоронніх угод для вказаної категорії молодих спеціалістів.
3.2. Про проведену роботу інформувати щорічно МОН до 1 липня
поточного року.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Степка М.Ф.
Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

17.07.2006 N 536

ПРИМІРНА УГОДА

про працевлаштування випускників вищих

навчальних закладів, які навчалися

за напрямами і спеціальностями

педагогічного профілю

за державним замовленням

________________________ _________________________

(місце укладення) (дата укладення)
1. Вищий навчальний заклад ______________________________________
в особі ректора ________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі Статуту.
2. Студент ______________________________________________________ ________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані)
що навчається за спеціальністю _________________________________,
освітньо-кваліфікаційним рівнем ______________, курс ___________.
3. Управління освіти і науки ____________________________________
в особі керівника _______________________________________________
(далі Роботодавець), що діє на підставі _________________________,
затвердженого _________________________________________________________________,

(назва органу)
уклали тристоронню угоду про наступне:
1. Предмет угоди
За цією угодою:
1.1. Студент отримує у Вищому навчальному закладі базову або
повну вищу освіту за спеціальністю ______________________________
освітньо-кваліфікаційного рівня _______________________________та
працевлаштовується на роботу згідно зі спеціальністю та
кваліфікацією, визначеними в його направленні на навчання до
вищого навчального закладу від _______________________ N _______,
виданого _______________________________________________________.

(назва установи)
2. Обов'язки сторін
2.1. Вищий навчальний заклад: 2.1.1. Забезпечує реалізацію державної політики в галузі
вищої освіти, виконання державного замовлення та угод на
підготовку фахівців з вищою освітою. 2.1.2. Вивчає попит на фахівців на ринку праці і сприяє їх
працевлаштуванню відповідно до Закону України "Про вищу освіту".
2.2. Роботодавець: 2.2.1. Надає щорічно до 1 лютого поточного року вищому
навчальному закладу пропозиції щодо наявності вакантних посад
педагогічних працівників із зазначенням умов оплати праці,
наявності чи відсутності житла у визначеному населеному пункті,
наявності інших соціально-побутових умов. 2.2.2. Створює резерв робочих місць на кількість осіб, які
були направлені на навчання до вищого навчального закладу. 2.2.3. Організовує прийняття прибулих, працевлаштування
відповідно до направлення та в двотижневий термін інформує вищий
навчальний заклад про працевлаштування молодого фахівця. 2.2.4. Забезпечує: - матеріальне стимулювання молодого фахівця відповідно до
чинного законодавства; - постановку молодого фахівця на квартоблік як особи, що
потребує поліпшення житлових умов, а також прикріплення до
медичної установи; - безпечні та нешкідливі умови праці молодого фахівця.
2.3. Молодий фахівець зобов'язаний:

2.3.1. Прибути до Роботодавця у термін до
"___" ___________200_ року та укласти трудовий договір на умовах,
установлених у підпункті 2.2.4 пункту 2.2 цієї угоди. 2.3.1. Прибути до Роботодавця у термін до
"___" ___________200_ року та укласти трудовий договір на умовах,
установлених у підпункті 2.2.4 пункту 2.2 цієї угоди. 2.3.2. Відпрацювати у Роботодавця на обраній посаді згідно з
терміном, визначеним у трудовому договорі. 2.3.3. Виконувати трудові обов'язки згідно з вимогами
законодавства та посадовою інструкцією.
3. Інші умови
3.1. Умови угоди між Вищим навчальним закладом, Роботодавцем
та Молодим фахівцем можуть бути змінені за згодою сторін.
3.2. Молодий фахівець може розірвати цю угоду в будь-який час
у разі невиконання Роботодавцем зобов'язань, узятих за трудовим
договором.
3.3. Сторони, винні у порушенні умов цієї Угоди, несуть
відповідальність відповідно до закону.
3.4. Спори, що виникають у разі порушення угоди,
розглядаються у судовому порядку.
3.5. Угода складена в трьох примірниках, які зберігаються у
кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
3.6. Угода набирає чинності з моменту її підписання і діє до
"___" ____________ 200_ року.
4. Місцезнаходження сторін
4.1. Вищий навчальний заклад
Місцезнаходження ________________________________________________ _________________________________________________________________
Повне найменування, його підпорядкованість ______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Телефон, факс, електронна пошта _________________________________
Банківські реквізити ____________________________________________
4.2. Студент
Місце постійного проживання _____________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________ _________________________________________________________________
Дата народження _________________________________________________
Телефон, факс, електронна пошта _________________________________
4.3. Роботодавець
Місцезнаходження ________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Повне найменування ______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Телефон, факс, електронна пошта _________________________________
Банківські реквізити ____________________________________________
1. Керівник вищого 2. Студент
навчального закладу
Печатка ________________________________ __________________________

(прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали)
3. Керівник органу
управління освітою
Печатка _____________________________
(прізвище та ініціали)
Директор Департаменту
вищої освіти Я.Я.Болюбаш

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: