open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.12.2007 N 534

Про затвердження Програми розвитку

фізичної культури і спорту

у вугільній галузі на 2007-2011 роки

З метою підвищення ефективності реалізації державної політики
у сфері фізичної культури і спорту, формуванню у трудових
колективах сталих традицій та мотивацій щодо фізичної культури і
спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя,
профілактики захворювань та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 15 листопада 2006 року N 1594
( 1594-2006-п ) "Про затвердження державної програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту у
вугільній галузі на 2007-2011 роки (далі - Програма), що
додається.
2. Покласти на спортивний комітет Мінвуглепрому функції
координатора з реалізації вказаної Програми.
3. Керівникам підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Мінвуглепрому, та щодо яких
міністерство здійснює функції з управління державними
корпоративними правами спільно із галузевими профспілками (за
згодою), до 1 березня 2008 розробити та подати до Мінвуглепрому: програму розвитку фізичної культури і спорту на
2008-2011 роки; розрахунок коштів необхідних для виконання Програми в
2008 році (на 2009-2011 до 20 червня).
4. Керівникам підприємств, установ, організацій, що належать
до сфери управління Мінвуглепрому, та щодо яких Міністерство
здійснює функції з управління державними корпоративними правами:
4.1. Забезпечити виконання в межах компетенції та фінансових
можливостей вказаної Програми.
4.2. Щороку, до 10 грудня подавати Мінвуглепрому відомості
про стан виконання Програми для узагальнення та подання
Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Зюкова Ю.Є.
Міністр С.Тулуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінвуглепрому

03.12.2007 N 534

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту

у вугільній галузі на 2007-2011 роки

Загальні питання
В Україні склалася критична ситуація у сфері фізичної
культури і спорту. Лише 13 відсотків населення залучено до занять
фізичною культурою і спортом. Світовий досвід свідчить, що рухова активність людини
протягом усього життя запобігає захворюванням та поліпшує стан
здоров'я. Нагального розв'язання потребує проблема розвитку фізичної
культури і спорту у вугільній галузі. Ситуація, що склалася у сфері фізичної культури і спорту,
зумовлена такими факторами: невідповідність нормативно-правової бази сучасним вимогам; недосконалість інфраструктури у виробничій і
соціально-побутовій сфері; недосконалість системи підготовки збірних команд, низький
рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення спорту; незадовільний стан матеріально-технічної бази; недостатнє фінансування; недостатня кількість інструкторів з фізкультурно-оздоровчої
діяльності; недостатнє пропагування серед широких верств населення
здорового способу життя.
Мета і завдання Програми
Мета Програми полягає у створенні умов для розвитку фізичної
культури і спорту, зокрема удосконалення відповідного
організаційного механізму. Основними завданнями Програми є: проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової
роботи за місцем проживання, роботи і у місцях масового відпочинку
громадян; забезпечення розвитку масових видів спорту; підвищення рівня кадрового, матеріально-технічного,
фінансового, інформаційного забезпечення.
Етапи виконання
Програма виконується двома етапами: перший (до 1 березня 2008 року) - розроблення та прийняття
відповідних програм з питань розвитку фізичної культури і спорту; другий ( 2008-2011 роки) - здійснення заходів згідно з
додатком та їх коригування.
Організація і контроль

за виконанням Програми
Організація виконання, забезпечення моніторингу і оцінки ходу
виконання Програми покладається на спортивний комітет
Мінвуглепрому.

Додаток

до Програми

ЗАХОДИ

з розвитку фізичної культури

і спорту на 2007-2011 роки

1. Організаційні заходи
1.1. Внести відповідні зміни та доповнення до галузевих угод
та колективних договорів щодо підтримки та розвитку в колективах
фізичної культури і спорту, залученню до занять спортом
працівників підприємств, установ, організацій.
Професійні спілки,

Мінвуглепром, підприємства,

установи та організації,

що належать до сфери

управління Мінвуглепрому.

2007-2011 роки.
1.2. Забезпечити збереження, використання та функціонування
мережі спортивних, фізкультурно-оздоровчих,
лікувально-фізкультурних закладів, що є у власності структурних
підрозділів.
Мінвуглепром, підприємства,

установи та організації,

що належать до сфери

управління Мінвуглепрому,

професійні спілки.

2007-2011 роки.
1.3. Мінвуглепрому спільно з професійними спілками розглянути
питання щодо можливості створення Центрального галузевого
спортивного клубу "Шахтар".
Мінвуглепром, професійні

спілки. 2008 рік.
1.4. Щорічно розглядати питання щодо укладання угоди між
Мінвуглепромом та Центральною радою фізкультурно-спортивного
товариства "Україна" щодо сприяння діяльності у розвитку фізичної
культури і спорту серед трудящих, що працюють на підприємствах в
установах та організаціях галузі.
Мінвуглепром, Центральна

рада

фізкультурно-спортивного

товариства "Україна".

2007-2011 роки.
2. Фізкультурно-оздоровча і спортивна робота у виробничій
сфері
2.1. Підготувати та подати пропозиції щодо реформування
системи фізичної культури та масового спорту в вугільній галузі із
урахуванням вимог чинного законодавства, передбачивши зокрема: - заборону передачі у комунальну власність або виставлення на
продаж об'єктів фізкультурно-спортивного призначення, побудованих
за кошти трудових колективів; - не допущення перепрофілювання об'єктів
фізкультурно-спортивного призначення або використання їх не за
призначенням; - надання фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних та
реабілітаційних послуг відомчими об'єктами
фізкультурно-спортивного призначення працівникам галузі і, в першу
чергу, дітям працівників, студентській молоді на безкоштовній
основі.
Мінвуглепром, підприємства,

установи та організації,

що належать до сфери

управління Мінвуглепрому,

професійні спілки.

2007-2011 роки.
2.2. Запровадити ефективні форми проведення виробничої
гімнастики у режимі робочого дня, активного відпочинку та
післятрудового відновлення, профілактичних занять
фізкультурно-спортивної спрямованості, для чого: - рекомендувати передбачати у колективних угодах надання
напередодні змагань вільних від роботи днів із збереженням
середньої заробітної плати працівникам, які приймають участь у
спортивних змаганнях галузевого, регіонального та міжрегіонального
рівнів; - впроваджувати активні форми сімейного дозвілля шляхом
організації відпочинку працівників та членів їх сімей у вихідні та
вільні від роботи дні у відомчих санаторно-курортних, оздоровчих
закладах з метою проведення рекреаційних та реабілітаційних
заходів.
Мінвуглепром, підприємства,

установи та організації,

що належать до сфери

управління Мінвуглепрому,

професійні спілки.

2007-2011 роки.
2.3. Розробити та визначити в установленому порядку критерії
оцінки ефективності розвитку фізичної культури і масового спорту
суб'єктами господарювання та проводити щороку конкурси на
визначення найкращого у цій сфері підприємства.
Мінвуглепром,

професійні спілки. 2008 рік.
2.4. Забезпечити проведення щорічних галузевих спартакіад та
інших масових спортивних змагань, для чого: - щорічно розробляти за участю зацікавлених сторін Плани
спортивно-масових, фізкультурно-оздоровчих та організаційних
заходів по галузі на наступний рік; - передбачати участь у спортивних змаганнях всіх вікових
категорій працюючих та членів їх сімей; - приурочувати проведення спортивних змагань, спартакіад до
професійних свят; - постійно розширювати перелік спортивних дисциплін та
програму змагань з видів спорту, що користуються популярністю у
працівників галузі.
Мінвуглепром, підприємства,

установи та організації,

що належать до сфери

управління Мінвуглепрому,

професійні спілки.

2007-2011 роки.
2.5. На підставі наданих відомостей створити
загальногалузевий реєстр спортивних споруд, об'єктів
фізкультурно-спортивного призначення, їх технічного стану.
Мінвуглепром, підприємства,

установи та організації,

що належать до сфери

управління Мінвуглепрому,

професійні спілки. 2008 рік.
2.6. Забезпечити ефективне збереження та використання
фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд,
лікувально-фізкультурних закладів, а також підтримку їх
функціонування.
Мінвуглепром, підприємства,

установи та організації,

що належать до сфери

управління Мінвуглепрому,

професійні спілки.

2007-2011 роки.
2.7. Постійно підвищувати ефективність загальної, професійної
та спеціальної фізичної підготовки у Державній воєнізованій
гірничорятувальній службі.
Мінвуглепром, Державна

воєнізована

гірничорятувальна служба.

2007-2011 роки.
3. Фізкультурно-оздоровча і спортивна робота за місцем
проживання та масового відпочинку працівників
3.1. Сприяти розвитку мережі сучасних центрів та клубів
фізкультурно-спортивної спрямованості різних
організаційно-правових форм, які надаватимуть доступні та
високоякісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем компактного
проживання працівників галузі та у відомчих санаторно-курортних і
оздоровчих закладах.
Мінвуглепром, підприємства,

установи та організації,

на балансі яких знаходиться

житловий фонд та заклади

відпочинку і оздоровлення.

2007-2011 роки.
3.2. Продовжити роботу із здійснення фізкультурно-оздоровчих,
рекреаційних та реабілітаційних заходів у санаторно-курортних,
оздоровчих, лікувальних закладах, для чого: - рекомендувати запровадити направлення осіб після
проходження реабілітаційних заходів у зв'язку із виробничою
травмою до санаторно-оздоровчих закладів з метою проходження
розширеного фізкультурно-оздоровчого курсу; - передбачати організацію навчання плаванню та безпечному
поводженню на воді відпочиваючих, в першу чергу, дітей, в
санаторно-курортних та оздоровчих закладах, дитячих закладах
відпочинку, відомчих басейнах.
Мінвуглепром, підприємства,

установи та організації,

на балансі яких знаходяться

лікувальні заклади

та заклади відпочинку

і оздоровлення.

2007-2011 роки.
3.3. Здійснити заходи щодо облаштування сучасних спортивних
майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку
громадян.
Мінвуглепром, підприємства,

установи та організації,

що належать до сфери

управління Мінвуглепрому,

професійні спілки.

2007-2011 роки.
4. Кадрове забезпечення
4.1. Сприяти введенню до штатного розпису суб'єктів
господарювання усіх форм власності посади інструктора з фізичної
культури в межах затвердженої граничної чисельності.
Мінвуглепром, підприємства,

установи та організації,

що належать до сфери

управління Мінвуглепрому.

2007-2011 роки.
5. Фінансове забезпечення
5.1. Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій для
розвитку сфери фізичної культури і спорту.
Мінвуглепром, підприємства,

установи та організації,

що належать до сфери

управління Мінвуглепрому.

2007-2011 роки.
6. Інформаційне забезпечення
6.1. Забезпечити висвітлення змагань з видів спорту,
пропагувати фізкультурно-спортивний рух серед працівників галузі.
Мінвуглепром, підприємства,

установи та організації,

що належать до сфери

управління Мінвуглепрому,

професійні спілки.

2007-2011 роки.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: