open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Управління методології бухгалтерського обліку
Л И С Т
21.01.2005 N 31-04200-10-10/1001

Щодо порушених питань

Міністерство фінансів України на запит щодо порушених питань
повідомляє.
Відповідно до статті 8 Конституції України ( 254к/96-ВР ) в
Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція
України має найвищу юридичну силу, Закони України є документами
вищої юридичної сили.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України
( 254к/96-ВР ) органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
Відповідно до статті 1, частин 2 і 6 статті 6 Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( 996-14 ) нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з
питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності мають вищу,
ніж методичні рекомендації, юридичну силу.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7
"Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 27 квітня 2000 року N 92 ( z0288-00 ), рішення про
визнання предметів необоротними матеріальними активами приймається
підприємством виходячи з очікуваного строку їх корисного
використання.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16
"Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
31 грудня 1999 року N 318 ( z0027-00 ), об'єктом обліку витрат є
продукція, роботи , послуги або вид діяльності підприємства, які
потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням)
витрат. Враховуючи наведене та з урахуванням Положення (стандарту)
бухгалтерського 18 "Будівельні контракти", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 28 квітня 2001 року N 205
( z0433-01 ), об'єктом обліку витрат у зв'язку з виконанням робіт,
передбачених будівельним контрактом, є роботи за будівельним
контрактом, об'єкт будівництва. Виходячи з частини 5 статті 8
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ) підприємство може в системі
внутрішньовиробничого (управлінського) обліку визначати інші
(подрібнені) об'єкти обліку витрат, зокрема окремі види
будівельно-монтажних робіт, етапи будівництва тощо.
Згідно з пунктом 14 Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 18 ( z0433-01 ) оплата праці апарату управління будівельним
виробництвом (цехами, дільницями, об'єктами будівництва), зокрема
виконроба, включається до складу загальновиробничих витрат. Склад
загальновиробничих витрат визначено незалежно від умов
відшкодування замовником.
Витрати, які включаються підприємством до статей
калькулювання "Експлуатація будівельних машин і механізмів" та
"Відрахування на соціальні заходи" не повинні включатися до статей
витрат "Прямі матеріальні витрати", "Прямі витрати на оплату
праці", "Інші прямі витрати".
Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року
N 291 ( z0892-99, z0893-99 ), сума створеного забезпечення
відображається за дебетом рахунків бухгалтерського обліку
операційних витрат в залежності від того, для відшкодування яких
майбутніх витрат створюється відповідне забезпечення.
Заступник Міністра В.Д.Чалий

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: