open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.11.2011 N 1060/0/16-11

Про затвердження Положення

про Науково-методичну раду з питань

охорони культурної спадщини Міністерства

культури України, складу зазначеної

ради та регламенту роботи і складу

Експертної комісії

Відповідно до статті 7 Закону України "Про охорону культурної
спадщини" ( 1805-14 ), в межах повноважень, визначених Положенням
про Міністерство культури України, затвердженим Указом Президента
України від 06.04.2011 N 388 ( 388/2011 ), та на виконання
пункту 13 Порядку визначення категорій пам'яток для занесення
об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих
пам'яток, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27.12.2001 N 1761 ( 1761-2001-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Науково-методичну раду з питань
охорони культурної спадщини Міністерства культури України
(додаток 1).
2. Затвердити склад Науково-методичної ради з питань охорони
культурної спадщини Міністерства культури України (додаток 2).
3. Затвердити регламент роботи Експертної комісії з розгляду
питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України (додаток 3).
4. Затвердити склад Експертної комісії з розгляду питань
занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру
нерухомих пам'яток України (додаток 4)
5. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
культури і туризму від 25.08.2010 N 605/0/16-10 "Про затвердження
положення про Науково-методичну раду з питань охорони культурної
спадщини Міністерства культури і туризму України, складу
зазначеної ради та регламенту роботи і складу Експертної комісії з
розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до
Державного реєстру нерухомих пам'яток України" та від
19.11.2010 р. N 1081/0/16-10 "Про внесення змін до наказу МКТ від
25.08.2010 р. N 605/0/16-10".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Губіну О.О.
Міністр М.А.Кулиняк

Додаток 1

до наказу Міністерства

культури України

21.11.2011 N 1060/0/16-11

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-методичну раду з питань

охорони культурної спадщини

Міністерства культури України

1. Загальні положення
1.1. Науково-методична рада з охорони культурної спадщини
Міністерства культури України (надалі - Науково-методична рада) є
постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним
відповідно до статті 7 Закону України "Про охорону культурної
спадщини" ( 1805-14 ) для розгляду наукових рекомендацій та
пропозицій щодо виявлення, збереження, охорони пам'яток та
об'єктів культурної спадщини, а також розгляду найважливіших
програм, проектів з питань виявлення, збереження та охорони
культурної спадщини.
1.2. У своїй діяльності Науково-методична рада керується
законодавством України та цим Положенням.
1.3. До складу Науково-методичної ради входять провідні вчені
і висококваліфіковані фахівці-практики сфери охорони культурної
спадщини, працівники науково-дослідних і проектних організацій,
заповідників і музеїв, виробничники, представники органів
управління і громадських організацій. Члени Науково-методичної ради беруть участь у її роботі на
громадських засадах.
1.4. Персональний склад Науково-методичної ради
затверджується наказом Міністерства культури України за поданням
Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей.
2. Завдання Науково-методичної ради
2.1. Основним завданням Науково-методичної ради є
забезпечення професійного вирішення питань виявлення, обліку,
забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного
використання, консервації, ремонту, реабілітації реставраційного
відтворення, музеєфікації, пристосування, популяризації об'єктів
та пам'яток культурної спадщини, збереження традиційного характеру
середовища, історичних ареалів населених місць шляхом опрацювання
висновків, рішень, рекомендацій і пропозицій для органів державної
влади і місцевого самоврядування.
2.2. Завданнями Науково-методичної ради є також: розгляд програм, концепцій, проектів, пропозицій тощо, що
стосуються питань збереження пам'яток культурної спадщини, а також
традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених
місць; вирішення спірних питань науково-методичного характеру, що
стосуються сфери охорони та збереження об'єктів культурної
спадщини; затвердження висновків Експертної комісії щодо занесення
об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України, а також пропозицій щодо включення пам'яток
культурної спадщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
3. Функції Науково-методичної ради
3.1. Науково-методична рада відповідно до мети і завдань
своєї діяльності розглядає та оцінює: - проекти нормативно-правових та науково-методичних
документів щодо охорони та збереження культурної спадщини; - проекти програм, науково-дослідних, пошукових, проектних,
реставраційно-ремонтних робіт щодо збереження та охорони об'єктів
культурної спадщини, традиційного характеру середовища, історичних
ареалів населених місць; - пропозиції щодо занесення об'єктів культурної спадщини до
Державного реєстру нерухомих пам'яток України та до Списку
всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, а також щодо занесення
населених місць до Списку історичних населених місць України; - концепції, проекти збереження, консервації, реабілітації,
музеєфікації пам'яток культурної спадщини національного значення,
їхніх територій, а також перетворень у їх безпосередньому
оточенні, у зонах охорони таких пам'яток та у межах історичних
ареалів населених місць; - концепції, проекти збереження, консервації, реабілітації,
музеєфікації пам'яток культурної спадщини місцевого значення,
важливих з точки зору методології проектування, технології робіт,
змін характеру використання тощо; - концепції та проекти регенерації забудови історичних
ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених
місць України; - науково-технічні звіти науково-дослідних, проектних
інститутів, інших організацій незалежно від підпорядкованості і
форм власності, з питань впровадження досягнень науки і техніки
стосовно збереження культурної спадщини; - підготовлені до друку наукові й науково-популярні праці з
питань виявлення, збереження та охорони об'єктів культурної
спадщини, традиційного характеру середовища, історичних населених
місць України; - пропозиції щодо створення державних історико-культурних
заповідників, історико-культурних заповідних територій, проекти
планів організації територій державних історико-культурних
заповідників, музеїв-заповідників, історико-культурних заповідних
територій; - роботи у сфері охорони та збереження культурної спадщини,
що пропонуються до висунення на здобуття державних премій.
3.2. Науково-методична рада, відповідно до своїх завдань може
брати участь в організації і проведенні: - наукових семінарів, конференцій, нарад, круглих столів, з
питань виявлення, збереження і охорони пам'яток та об'єктів
культурної спадщини; - конкурсів проектів реставрації, реабілітації, музеєфікації
пам'яток культурної спадщини, реконструкції та регенерації
історичного середовища; - конкурсів на проекти забудови (реконструкції) в зонах
охорони пам'яток культурної спадщини та у межах історичних ареалів
населених місць.
4. Права і обов'язки Науково-методичної ради
4.1. Науково-методична рада має право: - отримувати необхідну інформацію і документи від усіх
структурних підрозділів Міністерства культури, підвідомчих йому
установ і організацій, місцевих органів охорони культурної
спадщини, а також установ та організацій, які виконують роботи на
пам'ятках та об'єктах культурної спадщини, або будь-які роботи, що
можуть позначитися на цих об'єктах; - запрошувати до участі у засіданнях керівних працівників
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій та
підприємств; - залучати до підготовки і розгляду конкретних питань
експертів, рецензентів, інших фахівців; - створювати секції, експертні групи та тимчасові комісії; - у разі необхідності готувати й передавати до засобів
масової інформації матеріали з питань, які розглядалися на
засіданнях Науково-методичної ради; - вносити пропозиції щодо обговорення на колегії Міністерства
культури важливих питань сфери охорони пам'яток культурної
спадщини.
4.2. Члени Науково-методичної ради зобов'язані: - брати участь у засіданнях Науково-методичної ради; - дотримуватися принципів наукової сумлінності й
об'єктивності при розв'язанні питань, що виносяться на розгляд
Науково-методичної ради; - узгоджувати з головою (заступниками голови)
Науково-методичної ради всі дії, які вони здійснюють за дорученням
чи від імені Науково-методичної ради; - докладати зусиль для реалізації рішень Науково-методичної
ради, в тому числі й через організації та установи, в яких вони
працюють.
5. Організація роботи науково-методичної ради
5.1. Науково-методична рада складається з голови, двох
заступників голови, відповідального секретаря та членів ради.
5.2. Відповідальним секретарем Науково-методичної ради, що
має право голосу, є працівник Департаменту культурної спадщини та
культурних цінностей Міністерства культури.
5.3. Голова Науково-методичної ради розглядає і затверджує
план роботи на півріччя. В плані визначаються питання, що мають
розглядатися, доповідачі, рецензенти або експерти, терміни подання
матеріалів на рецензування (експертизу) та терміни їх розгляду.
5.4. Відповідальний секретар Науково-методичної ради: - здійснює організаційне забезпечення засідань; - веде протокольну, наукову, та ділову документацію
Науково-методичної ради; - готує матеріали на розгляд засідань Науково-методичної ради
та її президії; - визначає, за погодженням з керівництвом, матеріали, що
пропонуються до розгляду; - контролює своєчасність надання та комплектність
документації, демонстративних матеріалів, що подаються на розгляд; - бере участь у підготовці планів роботи Науково-методичної
ради.
5.5. Для оперативного вирішення поточних питань створюється
президія Науково-методичної ради у складі: голови, його
заступників, відповідального секретаря, та членів президії.
Президія збирається на засідання у разі потреби.
5.6. Засідання Науково-методичної ради або її президії
відбуваються згідно з піврічними планами як правило 1 раз на
місяць (при необхідності).
5.7. Науково-методична рада проводить свою діяльність шляхом: пленарних засідань; оперативних засідань президії.
5.8. Засідання Науково-методичної ради або президії ради
вважається правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше 50
відсотків облікового складу її членів. У разі відсутності з поважних причин член Науково-методичної
ради має право передати свій голос одному з присутніх на засіданні
членів Науково-методичної ради. У разі відсутності з поважних причин відповідального
секретаря, він за погодженням з головою Науково-методичної ради
(або з його заступником, який буде головувати на засіданні)
делегує свої повноваження одному з членів Науково-методичної ради.
5.9. Засідання Науково-методичної ради або її президії веде
голова Науково-методичної ради або один з його заступників.
Головуючий визначає регламент засідання.
5.10. Рішення Науково-методичної ради, її президії,
приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів
присутніх членів. У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти",
вирішальним є голос голови Науково-методичної ради. На вимогу членів Науково-методичної ради, її президії в
протоколі засідання може зазначатися їхня особиста точка зору, що
не збігається з прийнятим рішенням.
5.11. Рішення Науково-методичної ради, її президії мають
рекомендаційний характер і оформлюються протокольно за підписами
головуючого та відповідального секретаря. За необхідністю,
зазначені рішення впроваджуються наказами Міністерства культури,
спільними рішеннями Міністерства культури з іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади та
установами.
5.12. Матеріали до розгляду Науково-методичною радою, її
президією готують і надають Департаменту культурної спадщини та
культурних цінностей науково-дослідні, проектні, реставраційні
організації, заповідники, музеї, заінтересовані міністерства і
відомства, громадські організації та об'єднання.
5.13. До розгляду Науково-методичною радою, її президією
науково-проектна, проектно-кошторисна документація на
реставраційно-ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини,
інша наукова та проектна документація, підлягає рецензуванню,
експертизі з подальшим погодженням і затвердженням у встановленому
порядку.
5.14. Діяльність Науково-методичної ради, її президії
забезпечує Департамент культурної спадщини та культурних
цінностей.
Директор Департаменту
культурної спадщини
та культурних цінностей А.М.Вінграновський

Додаток 2

до наказу Міністерства

культури України

21.11.2011 N 1060/0/16-11

СКЛАД

Науково-методичної ради з питань

охорони культурної спадщини

Міністерства культури України

Президія Науково-методичної ради
1 Вечерський - заступник директора Департаменту
Віктор Васильович культурної спадщини та культурних

цінностей, кандидат архітектури,

голова ради
2 Сердюк - директор Науково-дослідного інституту
Олена Михайлівна пам'яткоохоронних досліджень,

кандидат історичних наук, заступник

голови ради
3 Пашківська - головний спеціаліст відділу
Вікторія Василівна збереження та використання пам'яток

та територій, пов'язаних з охороною

нерухомої культурної спадщини

управління охорони нерухомої

культурної спадщини Департаменту

культурної спадщини та культурних

цінностей, секретар ради
4 Бевз - завідувач кафедрою Національного
Микола Валентинович університету "Львівська політехніка",

доктор архітектури, професор

(за згодою)
5 Бобровський - заступник директора Науково-
Тимур Анатолійович дослідного інституту

пам'яткоохоронних досліджень,

кандидат історичних наук
6 Гайда - керівник Західного відділення
Микола Павлович Науково-дослідного інституту

пам'яткоохоронних досліджень
7 Дьомін - завідувач кафедрою Київського
Микола Мефодійович національного університету

будівництва і архітектури, доктор

архітектури, професор (за згодою)
8 Івакін - заступник директора Інституту
Гліб Юрійович археології Національної академії

наук, доктор історичних наук,

професор (за згодою)
9 Романченко - головний архітектор Національного
Олександр Дмитрович Києво-Печерського

історико-культурного заповідника
10 Скорик - професор Національної академії
Лариса Павлівна образотворчого мистецтва

і архітектури, кандидат архітектури
11 Титова - директор Центру пам'яткознавства
Олена Миколаївна Національної академії наук

та Українського товариства охорони

пам'яток історії та культури,

кандидат історичних наук (за згодою)
12 Тур - голова Республіканського комітету з
Сергій Олександрович охорони культурної спадщини Ради

міністрів Автономної Республіки Крим,

кандидат історичних наук
13 Юрченко - директор Науково-дослідного інституту
Сергій Борисович історії архітектури (за згодою)
Члени Науково-методичної ради
1 Апостолова-Соса - доцент Київського національного
Любов Олександрівна університету будівництва

і архітектури, кандидат технічних

наук (за згодою)
2 Виноградова - генеральний директор національного
Віра Іллівна музею мистецтв імені Богдана

та Варвари Ханенків (за згодою)
3 Виноградова - завідувач відділом вивчення пам'яток
Марина Віталіївна ДІАЗ "Стародавній Київ" Київського

науково-методичного центру по

охороні, реставрації та використанню

пам'яток історії, культури

і заповідних територій (за згодою)
4 Гусак - заступник директора
Андрій Іванович Науково-дослідного інституту

пам'яткоохоронних досліджень
5 Гуцуляк - директор Державного
Роман Борисович науково-технологічного центру

консервації та реставрації пам'яток,

кандидат хімічних наук (за згодою)
6 Денисенко - старший науковий співробітник
Галина Григорівна Інституту історії України

Національної академії наук,

кандидат історичних наук (за згодою)
7 Дорофієнко - головний художник-реставратор
Інна Пантелеймонівна корпорації "Укрреставрація"

(за згодою)
8 Звіряка - старший науковий співробітник
Анна Іванівна Науково-дослідного інституту

пам'яткоохоронних досліджень
9 Карпенко - начальник управління охорони
Лідія Василівна нерухомої культурної спадщини

Департаменту культурної

спадщини та культурних цінностей
10 Колосок - вчений секретар Центру
Богдан Віталійович пам'яткознавства Національної

академії наук та Українського

товариства охорони пам'яток історії

та культури, кандидат архітектури

(за згодою)
11 Кос'яненко - головний архітектор проектів
Володимир Іванович інституту "УкрНДІпроектреставрація"

(за згодою)
12 Лосицький - директор інституту
Юрій Георгійович "Київпроектреставрація" (за згодою)
13 Моця - заступник начальника управління
Богдан Олександрович охорони нерухомої культурної

спадщини - начальник відділу

збереження та використання пам'яток

та територій, пов'язаних з охороною

нерухомої культурної спадщини

Департаменту культурної спадщини

та культурних цінностей, кандидат

історичних наук
14 Остапчук - художник-реставратор вищої
Анатолій Миколайович кваліфікації, головний художник-

реставратор Національного

заповідника "Софія Київська"
15 Савостіна - заступник директора
Лариса Євгенівна Науково-дослідного інституту

пам'яткоохоронних досліджень
16 Стрельнікова - генеральний директор Національного
Світлана науково-дослідного реставраційного
Олександрівна центру України
17 Стріленко - головний фахівець Науково-дослідного
Юлія Миколаївна інституту пам'яткоохоронних

досліджень
18 Строкова - завідувач Музею історичних
Людмила Володимирівна коштовностей Національного музею

історії України
19 Толочко - голова Українського товариства
Петро Петрович охорони пам'яток історії та культури,

академік Національної академії наук,

директор Інституту археології

Національної академії наук

(за згодою)
20 Трегубова - старший науковий співробітник
Тетяна Олександрівна Інституту мистецтвознавства,

фольклористики та етнології

ім. М.Рильського Національної

академії наук, кандидат архітектури

(за згодою)
21 Харлан - науковий співробітник відділу
Олександр Вікторович пам'яткоохоронних досліджень

Південного регіону Науково-дослідного

інституту пам'яткоохоронних

досліджень, кандидат архітектури
22 Четверікова - начальник відділу музейної справи
Ірина Дмитрівна управління музейної справи та

нормативно-методичного забезпечення

переміщення культурних цінностей

Департаменту культурної спадщини та

культурних цінностей
23 Юрченко-Микита - начальник відділу контролю управління
Олена Володимирівна регіональних представників з питань

охорони культурної спадщини

та переміщення культурних цінностей

Департаменту культурної спадщини

та культурних цінностей.
Директор Департаменту
культурної спадщини
та культурних цінностей А.М.Вінграновський

Додаток 3

до наказу Міністерства

культури України

21.11.2011 N 1060/0/16-11

РЕГЛАМЕНТ

роботи Експертної комісії з розгляду

питань занесення об'єктів культурної

спадщини до Державного реєстру

нерухомих пам'яток України

1. Загальні положення
1.1. Експертна комісія з розгляду питань занесення об'єктів
культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток
України (надалі - Експертна комісія) є постійно діючим дорадчим
органом, утвореним у Міністерстві культури відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1760 ( 1760-2001-п )
"Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для
занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру
нерухомих пам'яток України".
1.2. У своїй діяльності Експертна комісія керується чинним
законодавством України та цим Регламентом.
1.3. Забезпечення діяльності Експертної комісії здійснюють
Департамент культурної спадщини та культурних цінностей та
Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень.
1.4. Основним завданням Експертної комісії є забезпечення
професійного вирішення питань підготовки висновків щодо об'єктів
культурної спадщини для занесення/незанесення їх до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України (надалі - Реєстр).
1.5. Завданнями Експертної комісії також є: - розгляд програм, концепцій, пропозицій щодо виявлення,
оцінки, підготовки облікової документації стосовно об'єктів
культурної спадщини; - розгляд проектів нормативних і методичних документів, що
стосуються сфери виявлення, оцінки та підготовки облікової
документації щодо об'єктів культурної спадщини; - розгляд інших питань щодо обліку об'єктів культурної
спадщини.
1.6. Експертна комісія, відповідно до завдань своєї
діяльності: - розглядає і оцінює матеріали, що надходять до Міністерства
культури для занесення об'єктів культурної спадщини до Реєстру; - визначає категорії пам'яток культурної спадщини; - розглядає протоколи науково-методичної ради
Республіканського комітету з охорони культурної спадщини Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, консультативних рад органів
охорони культурної спадщини обласних державних адміністрацій,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій,
Українського товариства охорони пам'яток історії та культури,
оформлені за результатами оцінки відповідності об'єкта культурної
спадщини критеріям, визначеним законодавством; - розглядає протоколи наукових (вчених) рад установ та
організацій, діяльність яких пов'язана з охороною культурної
спадщини, оформлені за результатами оцінки відповідності об'єкта
культурної спадщини критеріям, визначеним законодавством; - розглядає і оцінює науково-технічні звіти науково-дослідних
установ і організацій з питань виявлення, дослідження, оцінки
об'єктів культурної спадщини, підготовки облікової документації.
1.7. Експертна комісія відповідно до своїх завдань може брати
участь в організації і проведенні наукових конференцій, семінарів,
нарад, наукових експедицій, розглядати інші питання стосовно
об'єктів культурної спадщини за дорученням Міністерства культури.
1.8. Експертна комісія має право запрошувати до участі в
засіданні керівників місцевих органів охорони культурної спадщини,
працівників, які підготували відповідні документи до розгляду, а
також інших спеціалістів, необхідних для підготовки висновків щодо
об'єктів культурної спадщини.
1.9. Члени експертної комісії беруть участь у її роботі на
громадських засадах.
1.10. Члени Експертної комісії зобов'язані дотримуватись
принципів наукової сумлінності й об'єктивності при розгляді
поданих матеріалів.
1.11. Персональний склад Експертної комісії затверджується
наказом Міністерства культури за поданням Департаменту культурної
спадщини та культурних цінностей.
2. Організація роботи Експертної комісії
2.1 Експертна комісія складається з голови Експертної
комісії, його заступників, відповідального секретаря Експертної
комісії та членів Експертної комісії.
2.2. Для оперативного вирішення питань, що належать до
повноважень Експертної комісії, створюється президія Експертної
комісії у складі голови Експертної комісії, його заступників,
відповідального секретаря Експертної комісії. Президія збирається
на засідання у разі потреби.
2.3. Голова Експертної комісії: - визначає порядок денний засідання Експертної комісії; - веде засідання Експертної комісії (президії); - підписує протокол засідання Експертної комісії; - погоджує матеріали, що пропонуються на розгляд Експертної
комісії; - має вирішальний голос на засіданні Експертної комісії в
разі, якщо при голосуванні голоси розподілились порівну.
2.4. Відповідальним секретарем Експертної комісії, що має
право голосу, є завідувач сектору набуття правового режиму
об'єктів та територій, пов'язаних з охороною нерухомої культурної
спадщини управління охорони нерухомої культурної спадщини
Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей.
2.5. Відповідальний секретар Експертної комісії: - здійснює організаційне забезпечення засідань; - веде протокольну, наукову та ділову документацію Експертної
комісії; - визначає за погодженням з головою, матеріали, що
пропонуються на розгляд Експертної комісії; - готує матеріали на розгляд засідань Експертної комісії.
2.6. Експертна комісія проводить свою роботу шляхом: - засідань комісії; - оперативних засідань президії.
2.7. Засідання Експертної комісії відбуваються за потребою по
мірі надходження відповідних матеріалів.
2.8. У разі відсутності голови засідання Експертної комісії
веде один з його заступників. Головуючий визначає регламент
засідання. В разі відсутності з поважних причин відповідального
секретаря, він за погодженням з головою Експертної комісії (або з
його заступником, який буде головувати на засіданні) делегує свої
повноваження одному з членів Експертної комісії. У разі відсутності з поважних причин член Експертної комісії
має право передати свій голос одному з присутніх на засіданні
членів комісії.
2.9. Засідання Експертної комісії вважається правоможним,
якщо в ньому бере участь понад 50 відсотків її складу (з
урахуванням делегованих голосів), а також голова або один з
заступників голови Експертної комісії та відповідальний секретар
Експертної комісії (або особа, якій делеговані повноваження
відповідального секретаря).
2.10. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів
Експертної комісії, присутніх на засіданні. На вимогу члена Експертної комісії в рішенні комісії може
зазначатися його особиста думка, що не збігається з прийнятим
рішенням.
2.11. Висновки Експертної комісії оформлюються протоколом і
підписуються головуючим та відповідальним секретарем Експертної
комісії.
2.12. Висновки Експертної комісії підлягають затвердженню
Науково-методичною радою з питань охорони культурної спадщини
Міністерства культури (надалі Науково-методична рада). У разі незатвердження Науково-методичною радою висновку, він
не набирає чинності.
2.13. Заступники голови мають право до засідання
опрацьовувати підготовлені відповідальним секретарем матеріали
засідання і, у разі необхідності, запросити від Науково-дослідного
інституту пам'яткоохоронних досліджень або інших наукових установ
у сфері охорони культурної спадщини додаткові наукові
обґрунтування, рецензії або експертні висновки фахівців за
відповідними напрямами.
2.14. Матеріали на розгляд Експертної комісії або її президії
готують і подають до Міністерства культури: - Республіканський комітет з охорони культурної спадщини Ради
міністрів Автономної Республіки Крим; - органи охорони культурної спадщини обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій; - Українське товариство охорони пам'яток історії та культури,
інші громадські організації, до статутних завдань яких належать
питання охорони культурної спадщини.
Директор Департаменту
культурної спадщини
та культурних цінностей А.М.Вінграновський

Додаток 4

до наказу Міністерства

культури України

21.11.2011 N 1060/0/16-11

СКЛАД

Експертної комісії з розгляду

питань занесення об'єктів культурної

спадщини до Державного реєстру

нерухомих пам'яток України

Президія Експертної комісії
1. Дьомін - доктор архітектури, завідувач
Микола Мефодійович кафедрою Київського національного

університету будівництва

і архітектури, голова Експертної

комісії (за згодою)
2 Вечерський - кандидат архітектури, заступник
Віктор Васильович директора Департаменту культурної

спадщини та культурних цінностей,

заступник голови Експертної комісії
3 Івакін - доктор історичних наук, заступник
Гліб Юрійович директора Інституту археології

Національної академії наук, заступник

голови Експертної комісії (за згодою)
4 Войток-Лужанська - завідувач сектору набуття правового
Ірина Григорівна режиму об'єктів та територій,

пов'язаних з охороною нерухомої

культурної спадщини управління

охорони нерухомої культурної спадщини

Департаменту культурної спадщини

та культурних цінностей,

відповідальний секретар

Експертної комісії
Члени Експертної комісії
1 Апостолова-Соса - кандидат технічних наук, доцент
Любов Київського національного університету

будівництва і архітектури (за згодою)
2 Бевз - доктор архітектури, завідувач
Микола Валентинович кафедрою Національного університету

"Львівська політехніка" (за згодою)
3 Бобровський - кандидат історичних наук, заступник
Тимур Анатолійович директора Науково-дослідного

інституту пам'яткоохоронних

досліджень
4 Біленкова - кандидат мистецтвознавства, доцент
Світлана Вікторівна Київського національного

університету будівництва

і архітектури (за згодою)
5 Виноградова - мистецтвознавець, завідувач відділом
Марина Віталіївна вивчення пам'яток ДІАЗ "Стародавній

Київ" Київського науково-методичного

центру по охороні, реставрації

та використанню пам'яток історії,

культури і заповідних

територій (за згодою)
6 Ганзенко - кандидат мистецтвознавства, старший
Лариса Георгіївна науковий співробітник Інституту

мистецтвознавства, фольклористики та

етнології ім. М.Рильського

Національної академії наук

(за згодою)
7 Денисенко - кандидат історичних наук, старший
Галина Григорівна науковий співробітник відділу

історико-краєзнавчих досліджень

Інституту історії України

Національної академії наук

(за згодою)
8 Колосок - кандидат архітектури, вчений секретар
Богдан Віталійович Центру пам'яткознавства Національної

академії наук та Українського

товариства охорони пам'яток історії

та культури (за згодою)
9 Могілевський - кандидат мистецтвознавства, доцент
Володимир Юрійович Національної академії образотворчого

мистецтва і архітектури
10 Моця - кандидат історичних наук, заступник
Богдан Олександрович начальника управління охорони

нерухомої культурної спадщини -

начальник відділу збереження та

використання пам'яток та територій,

пов'язаних з охороною нерухомої

культурної спадщини Департаменту

культурної спадщини та культурних

цінностей, кандидат історичних наук
11 Романченко - архітектор, головний архітектор
Олександр Дмитрович Національного Києво-Печерського

історико-культурного заповідника
12 Савостіна - юрист, заступник директора
Лариса Євгенівна Науково-дослідного інституту

пам'яткоохоронних досліджень
13 Сердюк - кандидат історичних наук, директор
Олена Михайлівна Науково-дослідного інституту

пам'яткоохоронних досліджень
14 Титова - кандидат історичних наук, директор
Олена Миколаївна Центру пам'яткознавства Національної

академії наук та Українського

товариства охорони пам'яток

історії та культури (за згодою)
15 Харлан - кандидат архітектури, науковий
Олександр Вікторович співробітник відділу

пам'яткоохоронних досліджень

Південного регіону

Науково-дослідного інституту

пам'яткоохоронних досліджень.
Директор Департаменту
культурної спадщини
та культурних цінностей А.М.Вінграновський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: