open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2012  № 518

Про затвердження Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Антопільський парк"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Антопільський парк", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

Міністр

Е.А. СтавицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
19.10.2012 № 518

ПОЛОЖЕННЯ
про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Антопільський парк"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Антопільський парк" (далі - Парк-пам'ятка) оголошено постановою колегії Держкомітету Ради Міністрів УРСР по екології і раціональному природокористуванню від 30.08.90 № 18.

1.2. Парк-пам'ятка входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Парк-пам'ятка загальною площею 27 гектарів розташований на території с. Антопіль Марківської сільської ради Томашпільського району Вінницької області і перебуває у користуванні Антопільського психоневрологічного інтернату (далі - Землекористувач).

1.4. Землекористувач на території Парку-пам'ятки у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Парку-пам'ятки та додержання встановленого режиму території.

1.5. Межі Парку-пам'ятки встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.6. Утримання та реконструкція Парку-пам'ятки проводиться за проектами, що розробляються спеціалізованими науковими та проектними установами і затверджуються органом, у підпорядкуванні якого перебуває Парк-пам'ятка, за погодженням із Мінприроди.

1.7. Адреса Землекористувача: с. Антопіль, Томашпільський район, Вінницька область, тел. (04348) 2-32-84.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Парк-пам'ятку створено з метою охорони старовинного ландшафтного парку, заснованого в кінці XVIII століття, з насадженнями, які представлені місцевими породами, серед яких 300-річні ясени, віковий дуб (500 років), відомий як "дуб Пушкіна", сосна кримська. У парку є будинок колишнього палацу, три ставки з греблями.

2.2. Основними завданнями Парку-пам'ятки є:

охорона та збереження найбільш визначних та цінних зразків паркового будівництва з метою охорони їх і використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях;

забезпечення охорони його території з усіма природними об'єктами, додержання режиму території;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Парку-пам'ятки забороняється діяльність, що суперечить меті та завданням Парку-пам'ятки, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-які порушення ґрунтового покриву, розкопки;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових, охоронних знаків, алей, стежок, рекреаційних об'єктів і паркових меблів;

самовільне влаштування городів, пошкодження дерев, кущів, квітників, газонів;

вивезення і звалювання у не відведених для цього місцях відходів, сміття, трави, гілок, деревини, снігу, листя тощо;

складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання;

встановлення об'єктів зовнішньої реклами, торговельних лотків, павільйонів, кіосків тощо, без відповідних дозволів;

посипання кухонною сіллю снігу та льоду на тротуарах;

знищення чи пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності, гілок дерев;

влаштовування ігор на газонах;

спалювання сухої рослинності, розпалювання багаття та порушення інших правил протипожежної безпеки;

добування з дерев соку, смоли, нанесення механічних пошкоджень;

проведення рубок головного користування та прохідних рубок;

знищення мурашників, лов птахів і звірів;

здійснення сінокосіння, крім догляду за газонами і знищення бур'янів та за виключенням спеціально відведених планом землекористування ділянок;

випасання худоби, вигул та дресирування тварин у не відведених для цього місцях;

використання хімічних засобів боротьби зі шкідниками та хворобами рослин, за винятком окремих ситуацій, коли є загроза існуванню природного комплексу, що охороняється, на підставі наукового обґрунтування;

псування та забруднення земель виробничими, комунальними та іншими відходами;

влаштування стоянок автомашин;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком службового транспорту Землекористувача, протипожежної техніки;

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Парку-пам'ятки;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

здійснення ремонту, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів.

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного та гідрохімічного режимів території Парку-пам'ятки;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Парку-пам'ятки дозволяється у встановленому порядку:

проведення екскурсій і масовий відпочинок населення;

догляд за насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев і чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, вжиття заходів щодо запобігання самосіву, збереження композицій із дерев, чагарників і квітів, трав'яних газонів;

наукова, природоохоронна, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Парку-пам'ятки і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Парку-пам'ятки.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Парку-пам'ятки здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Парк-пам'ятка охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Парку-пам'ятки здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Парку-пам'ятки оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.7. Режим території Парку-пам'ятки враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Парку-пам'ятки здійснюється Державною екологічною інспекцією України та іншими спеціально уповноваженими на те державними органами.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Парку-пам'ятки здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Парку-пам'ятки тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Парку-пам'ятки проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: