open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.06.2013  № 518

Про організацію виконання завдань, визначених Указом Президента України від 24 травня 2013 року № 307

З метою виконання Плану організації виконання завдань, визначених Указом Президента України від 24 травня 2013 року № 307 "Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 3 червня 2013 року (протокол № 39), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План Міністерства охорони здоров'я України з організації виконання завдань, визначених Указом Президента України від 24 травня 2013 року № 307 "Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території" (далі - План МОЗ України), що додається.

2. Першому заступнику Міністра О. Качуру, заступнику Міністра - керівнику апарату Р. Богачеву, заступнику Міністра О. Толстанову, голові Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та інших соціально небезпечних захворювань Т. Александріній, голові Державної санітарно-епідеміологічної служби України А. Пономаренку, голові Державної служби України з лікарських засобів О. Соловйову, керівниками структурних підрозділів МОЗ України у межах компетенції забезпечити виконання Плану МОЗ України у визначені терміни.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.

Міністр

Р. Богатирьова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
18.06.2013 № 518

ПЛАН
Міністерства охорони здоров'я України з організації виконання завдань, визначених Указом Президента України від 24 травня 2013 року № 307 "Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території"

№ статті Указу

Положення акта законодавства

Зміст заходу з виконання відповідних завдань / відповідальні за виконання

Відповідальний за виконання від МОЗ

Строк виконання

Індикатор виконання

Завдання, відповідальність за виконання яких покладено актом на Кабінет Міністрів України

2

1) Підготувати та подати у тримісячний строк для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації у повному обсязі завдань і повноважень місцевих державних адміністрацій, визначених Конституцією України, передбачивши, зокрема:
визначення механізму передачі місцевим державним адміністраціям повноважень органів виконавчої влади вищого рівня, у тому числі:
повноважень територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
удосконалення механізму взаємодії центральних органів виконавчої влади з місцевими державними адміністраціями

подання до Кабінету Міністрів України проекту відповідного Закону


Виконавці: Мін'юст за участю заінтересованих інших центральних та місцевих органів влади

Сіденко Ю. Г.
Пивоваров А. А.
керівники структурних підрозділів МОЗ
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.

червень - липень 2013 року

надання пропозицій МОЗ України, опрацювання проекту Закону

 

3) затвердити у двомісячний строк порядок координації головами місцевих державних адміністрацій діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, забезпечення сприяння у виконанні покладених на ці органи завдань.

подання до Кабінету Міністрів України проекту акта щодо затвердження порядку координації головами місцевих держадміністрацій територіальних органів міністерств, інших ЦОВВ та забезпечення сприяння у виконанні покладених на них завдань


Виконавці: Мінрегіон - скликання, Мін'юст, інші заінтересовані ЦОВВ, РМ АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська МДА

Сіденко Ю. Г.
Пивоваров А. А.
керівники структурних підрозділів МОЗ
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.

до 25 червня 2013 року

перегляд нормативно-
правових актів та внесення відповідних пропозицій

6

1) привести рішення Кабінету Міністрів у відповідність із цим Указом

подати в установленому порядку проекти актів Кабінету Міністрів України про приведення рішень Уряду у відповідність з Указом Президента України


Виконавці: Мін'юст за участю заінтересованих міністерств, інших центральні органів виконавчої влади

Сіденко Ю. Г.
Пивоваров А. А.
керівники структурних підрозділів МОЗ
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.

до 24 червня 2013 року

перегляд нормативно-
правових актів Кабінету Міністрів України, підготовка та внесення відповідних пропозицій (проектів актів)

 

2) привести акти міністерств, інших органів виконавчої влади у відповідність із цим Указом

привести власні рішення у відповідність з Указом Президента України


Виконавці: міністерства, інші центральні органів виконавчої влади

керівники структурних підрозділів МОЗ
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.

до 24 червня 2013 року

перегляд наказів МОЗ України та внесення відповідних змін

Завдання, відповідальність за виконання яких покладено актом безпосередньо на органи виконавчої влади

2

1) Визначити пріоритети роботи територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, утворених як структурні підрозділи апаратів міністерств (далі - територіальні органи центральних органів виконавчої влади), структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади, затверджувати плани роботи таких територіальних органів, структурних підрозділів за попереднім письмовим погодженням із головами відповідних місцевих державних адміністрацій

здійснити заходи з удосконалення планування роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, забезпечити узгодження зазначених планів з головами відповідних місцевих державних адміністрацій

Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.

постійно

узгодження планів роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, внесення відповідних пропозицій. Надання інформації про проведену роботу

Про результати проведеної роботи проінформувати Адміністрацію Президента України і Кабінет Міністрів України


Виконавці: міністерства, інші центральні органів виконавчої влади (за списком)

до 20 червня 2013 року

 

2) забезпечувати:
надання міністерствами, центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інформації місцевим державним адміністраціям, необхідної для здійснення місцевими державними адміністраціями покладеного на них державного контролю
виконання розпоряджень голів місцевих державних адміністрацій, прийнятих у межах їх компетенції, відповідними територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерства та інших центральних органів виконавчої влади
опублікування оголошень про проведення конкурсів на заміщення посад у територіальних органах центральних органів виконавчої влади у місцевих засобах масової інформації

забезпечити виконання Указу Президента України, а також довести його положення до відома територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, що належать до сфери їх управління


Про результати проведеної роботи проінформувати Адміністрацію Президента України та Кабінет Міністрів України


Виконавці: міністерства, інші центральні органів виконавчої влади (за списком)


Структурні підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів України (відповідно до компетенції)

Сіденко Ю. Г.
Осійчук М. С.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Александріна Т. А.

до 20 червня 2013 року

забезпечення у межах компетенції виконання вимог Указу, інформаційний супровід заходів щодо взаємодії з місцевими державними адміністраціями. Надання інформації про проведену роботу

 

3) не допускати:
порушення вимог законодавства щодо погодження з головами місцевих державних адміністрацій призначення на посади керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, звільнення з посад керівників таких підприємств, установ, організацій і здійснення таких призначень, звільнень без одержання погодження голів місцевих державних адміністрацій фактів ігнорування вмотивованих подань голів місцевих державних адміністрацій про відповідність займаній посаді керівників, інших працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
призначень виконуючих обов'язки, тимчасово виконуючих обов'язки, покладення виконання обов'язків, тимчасового виконання обов'язків керівників центральних органів виконавчої влади, керівників структурних підрозділів територіальних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади, у разі якщо такі посади є вакантними

здійснити додаткові заходи з активізації взаємодії з головами відповідних місцевих державних адміністрацій під час призначення на посади та звільнення з посад відповідних осіб


Про результати проведеної роботи проінформувати Адміністрацію Президента України та Кабінет Міністрів України


Виконавці: міністерства, інші центральні органів виконавчої влади (за списком)


Департамент забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами, Департамент кадрового забезпечення, Департамент фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України

Осійчук М. С.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Александріна Т. А.

до 20 червня 2013 року

забезпечення у межах компетенції виконання вимог Указу; затвердження заходів щодо взаємодії з місцевими державними адміністраціями. Надання інформації про проведену роботу

 

4) попередньо погоджувати звільнення з посад керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, призначення на посади та звільнення з посад їх заступників, керівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади, та їх заступників з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та не допускати звільнення з посад, здійснення зазначених призначень на посади без одержання таких погоджень

забезпечити виконання вимог Указу Президента України


Виконавці: міністерства, інші центральні органів виконавчої влади (за списком)


Департамент забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами, Департамент кадрового забезпечення, Департамент фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів

Осійчук М. С.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.

постійно

забезпечення у межах компетенції виконання вимог Указу; врахування виконання положення у заходах щодо взаємодії з місцевими державними адміністраціями

 

5) здійснювати погодження призначення на посади, звільнення з посад стосовно керівників у територіальних органах центральних органів виконавчої влади, що утворені в містах обласного значення та як міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи, з головами обласних державних адміністрацій

забезпечити виконання вимог Указу Президента України


Виконавці: міністерства, інші центральні органів виконавчої влади (за списком)


Департамент забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами, Департамент кадрового забезпечення, Департамент фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів

Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Осійчук М. С.

постійно

забезпечення у межах компетенції виконання вимог Указу; врахування виконання положення у заходах щодо взаємодії з місцевими державними адміністраціями

3

Головам державних місцевих адміністрацій:
1) Забезпечувати:
б) активізацію роботи підрозділів місцевих державних адміністрацій щодо виконання на відповідній території державних цільових програм, своєчасне інформування Кабінету Міністрів України, а також центральних органів виконавчої влади - державних замовників державних цільових програм стосовно проблем, що виникають у зв'язку з реалізацією таких програм, виникнення потреби щодо внесення до них змін

виконання на місцях державних цільових програм, а також здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень щодо дотримання контролю у відповідних галузях
Розглянути результати аналізу на засіданнях колегій за участю керівників відповідних територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та вжити за їх результатами додаткових заходів щодо поліпшення стану виконання зазначеної роботи


Виконавці: РМ АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська МДА


Департамент забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами, Департамент фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів

Довганчин Г. С.
Хобзей М. К.
Терещенко А. В.
Григоренко А. А.
Пономаренко А. М.
Александріна Т. А.

До 20 червня 2013 року

забезпечення відповідно до компетенції взаємодії з місцевими державними адміністраціями щодо виконання на місцях державних цільових програм у сфері охорони здоров'я;

в) посилення державного контролю, покладеного на місцеві державні адміністрації, у тому числі за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням зобов'язань перед бюджетом, за охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці, використанням та охороною земель, інших природних ресурсів, охороною пам'яток історії та культури; діяльністю забудовників, пов'язаною із залученням коштів фізичних та юридичних осіб;

Дуда В. П.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Александріна Т. А.

постійно

здійснення аналізу та подання пропозицій із вказаних у пунктах "б" та "в" питань, у т. ч. для розгляду на засіданнях спільних колегій МОЗ та місцевих державних адміністрацій

 

2) додержуватись установлених строків розгляду питань про погодження призначення на посади керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, звільнення з посад керівників таких підприємств, установ і організацій;

забезпечувати неухильне дотримання визначених законодавством строків розгляду питань щодо погодження призначення на посади керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, звільнення з посад керівників таких підприємств, установ і організацій;


Виконавці: РМ АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська МДА


Департамент забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами Секретаріату Кабінету Міністрів

Осійчук М. С.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Александріна Т. А.

постійно

здійснення аналізу та інформування керівництва МОЗ України та органів, відповідальних за виконання, щодо забезпечення виконання вказаного у пункті положення

 

3) розглядати питання про попереднє погодження звільнення з посад керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, призначення на посади та звільнення з посад їх заступників, керівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади, та їх заступників у двотижневий строк

забезпечити виконання вимог Указу Президента України


Виконавці: РМ АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська МДА


Департамент забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами Секретаріату Кабінету Міністрів

Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.

постійно

Забезпечення погодження звільнення/призначення вказаних посадових осіб у визначений термін;
здійснення аналізу та інформування керівництва МОЗ України та органів, відповідальних за виконання, щодо забезпечення виконання вказаного у пункті положення

 

4) запровадити практику:
регулярного заслуховування колегіями місцевих державних адміністрацій інформації про роботу територіальних органів центральних органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади, про роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; розроблення та внесення в установленому порядку за результатами таких слухань пропозицій щодо вдосконалення діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів, взаємодії таких органів, підрозділів, підприємств, установ та організацій з місцевими державними адміністраціями;
розгляду колегіями місцевих державних адміністрацій питань про відповідність займаній посаді керівників, інших працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, та порушення головами місцевих державних адміністрацій у встановленому порядку вмотивованих питань із цього приводу на підставі прийнятих колегією рішень.

передбачити під час формування затвердження планів роботи колегій місцевих державних адміністрацій (засідань Ради міністрів Автономної Республіки Крим) розгляд питань, визначених Указом Президента України, підготовку відповідних пропозицій заінтересованим центральним органам виконавчої влади за результатами розгляду зазначених питань на засіданнях колегій


Виконавці: РМ АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська МДА


Департамент забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами, Департамент фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів

Сіденко Ю. Г.
Керівники структурних підрозділів МОЗ
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Александріна Т. А.

постійно

забезпечення у межах повноважень взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та врахування/подання відповідних пропозицій до РМ АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

4

Попередити голів місцевих державних адміністрацій про персональну відповідальність за забезпечення належного здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади в областях і районах, містах Києві та Севастополі

подавати у відповідних випадках пропозиції про необхідність заслуховування звітів голів місцевих державних адміністрацій на засіданнях Уряду


Виконавці: міністерства, інші центральні органів виконавчої влади (за списком)


Департамент забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами Секретаріату Кабінету Міністрів

Сіденко Ю. Г.
керівники структурних підрозділів МОЗ
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Александріна Т. А.

у разі необхідності

підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо заслуховування звітів голів місцевих державних адміністрацій на засіданнях Уряду

 

Забезпечувати інформування органів, відповідальних за виконання Указу, про проведену в межах компетенції роботу з виконання завдань

забезпечувати взаємодію з органами, відповідальними за виконання Указу

керівники структурних підрозділів МОЗ
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Александріна Т. А.

відповідно до визначених термінів та запитів органів, відповідальних за виконання Указу

подання інформації у межах повноважень

 

Забезпечувати подання узагальненої інформації до Секретаріату Кабінету Міністрів України про проведену в межах компетенції МОЗ України, іншими центральними органами виконавчої влади роботу з виконання Указу

узагальнювати та забезпечувати інформування про виконання вимог Указу

Сіденко Ю. Г.
керівники структурних підрозділів МОЗ
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Александріна Т. А.

відповідно до визначених термінів та запитів

подання звітної (за місяць, квартал, рік) інформації про проведену роботу

Перший заступник Міністра

О. Качур

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: