open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
05.09.2008 N 518

Про утворення науково-гігієнічної ради

з питань планування та забудови населених пунктів

З метою наукового та методичного забезпечення функціонування
санітарно-епідеміологічної служби при розгляді питань планування
та забудови населених пунктів в особливо складних випадках,
керуючись ст. 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), п.7 Положення
про державну санітарно-епідеміологічну службу України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.02
N 1218 ( 1218-2002-п ), п.14 Положення про державну
санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров'я
України, затвердженого наказом МОЗ України від 19.11.02 N 420
( z0960-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.12.02 за N 960/7248, Н А К А З У Ю:
1. Утворити на правах консультативно-дорадчого органу
науково-гігієнічну раду з питань планування та забудови населених
пунктів.
2. Затвердити:
2.1. Склад науково-гігієнічної ради з питань планування та
забудови населених пунктів (додається).
2.2. Положення про науково-гігієнічну раду з питань
планування та забудови населених пунктів (додається).
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. Першого
заступника Міністра,
головного державного
санітарного лікаря України А.М.Пономаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

05.09.2008 N 518

СКЛАД

науково-гігієнічної ради

з питань планування та забудови

населених пунктів

1. Полька Н.С. - голова науково-гігієнічної ради, заступник

директора Державної установи "Інститут

гігієни та медичної екології

ім. О.М. Марзєєва АМН України", д.м.н.

(за згодою);
2. Петраков І.Ю. - співголова науково-гігієнічної ради,

заступник головного лікаря Центральної

санітарно-епідеміологічної станції

МОЗ України;
3. Кіреєва І.С. - заступник голови науково-гігієнічної ради,

завідувач лабораторії гігієни планування

населених місць Державної установи

"Інститут гігієни та медичної екології

ім. О.М. Марзєєва АМН України", д.м.н.

(за згодою);
4. Протас С.В. - заступник голови науково-гігієнічної ради,

завідувач відділу комунальної гігієни

Центральної санітарно-епідеміологічної

станції МОЗ України;
5. Акіменко В.Я. - завідувач лабораторії атмосферного повітря

Державної установи "Інститут гігієни

та медичної екології ім. О.М. Марзєєва

АМН України", д.м.н. (за згодою);
6. Думанський Ю.Д. - завідувач лабораторії гігієни

електромагнітних випромінювань Державної

установи "Інститут гігієни та медичної

екології ім. О.М. Марзєєва АМН України",

д.м.н. (за згодою);
7. Бережнов С.П. - заступник директора Державного

підприємства "Інститут екогігієни

та токсикології ім. Л.І. Медведя
8. Некрасова Л.С. - Головний лікар Центральної

санітарно-епідеміологічної станції

МОЗ України;
9. Махнюк В.М. - секретар науково-гігієнічної ради,

с.н.с. лабораторії гігієни планування

населених місць Державної установи

"Інститут гігієни та медичної екології

ім. О.М. Марзєєва АМН України", к.м.н.

(за згодою);
10. Гаркавий С.І. - завідувач кафедрою комунальної гігієни

та екології людини Національного медичного

університету ім. О.О. Богомольця, д.м.н.;
11. Тімошина Д.П. - с.н.с. Комітету з питань гігієнічного

регламентування МОЗ України, к.м.н.;
12. Пастушенко С.Г. - заступник головного державного санітарного

лікаря м. Києва;
13. Вакарчук О.В. - заступник головного державного санітарного

лікаря Київської області.
Заступник головного
державного санітарного
лікаря України М.А.Ситенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

05.09.2008 N 518

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-гігієнічну раду

з питань планування та забудови

населених пунктів

1. Загальні положення
1.1. Науково-гігієнічна рада з питань планування та забудови
населених пунктів (далі - Рада) створюється на правах
консультативно-дорадчого органу для наукового та методичного
забезпечення функціонування санітарно-епідеміологічної служби при
розгляді питань планування та забудови населених пунктів в
особливо складних випадках, зокрема складних містобудівних
проектів та проектів будівництва (реконструкції) об'єктів різного
призначення, що можуть призводити до несприятливого впливу на
здоров'я населення і умови його проживання, встановлення та зміни
розміру санітарно-захисних зон підприємств та інших виробничих
об'єктів тощо.
1.2. Рада створюється відповідно до п.7 Положення про
державну санітарно-епідеміологічну службу України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.02 N 1218
( 1218-2002-п ), п.14 Положення про державну
санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров'я
України, затвердженого наказом МОЗ України від 19.11.02 N 420
( z0960-02 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
06.12.02 за N 960/7248.
1.3. Місце проведення засідань Ради визначає голова Ради.
2. Мета та завдання Ради
2.1. Мета роботи Ради - забезпечити дотримання вимог
санітарного законодавства щодо безпеки для життя і здоров'я
населення та умов його життєдіяльності при реалізації документів
містобудівного планування, проектів промислового,
житлово-громадського та інших видів будівництва.
2.2. Основними завданнями Ради є комплексний розгляд за
участю компетентних спеціалістів науково-дослідних установ
гігієнічного профілю, закладів та установ державної
санітарно-епідеміологічної служби України та при необхідності
проектних інститутів і прийняття узгоджених рішень щодо: - проектів будівництва об'єктів різного призначення, що
потребують особливої уваги до їх розміщення (нові види виробництв,
що не мають досвіду експлуатації в Україні, нові проектні рішення
щодо містобудівного планування та житлово-громадської забудови, на
які відсутні нормативні документи санітарного законодавства тощо)
з метою попередження можливого несприятливого впливу на здоров'я
населення та умови його проживання; - проектів будівництва (реконструкції) великих і складних
промислових комплексів та інших об'єктів, що можуть створювати
небезпечний вплив на довкілля, здоров'я і умови проживання
населення та потребують нетрадиційних рішень стосовно умов їх
реалізації; - проектів організації санітарно-захисних зон підприємств та
інших виробничих об'єктів; - об'єктів, що будуються, побудованих або введених в
експлуатацію за погодженими проектами, при реалізації яких
комісіями МОЗ України виявлені порушення санітарного
законодавства; - нормативних документів, що стосуються планування та
забудови населених місць.
3. Склад Ради
3.1. До складу Ради входять провідні науковці та фахівці
з питань планування та забудови населених пунктів.
3.2. Склад Ради затверджується наказом головного державного
санітарного лікаря України.
4. Права та обов'язки членів Ради
4.1. Члени Ради повинні бути присутніми на засіданнях, брати
активну участь в обговоренні питань, запропонованих до розгляду,
якісно та у встановлений термін виконувати рішення Ради, а також
доручення щодо підготовки питань для обговорення на засіданні.
4.2. Члени Ради мають право широкого та вільного обміну
думками з питань, які розглядаються на засіданні науково-технічної
ради, знайомитися з усіма матеріалами та науковими працями, що
обговорюються на засіданні.
4.3. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських
засадах.
5. Організація роботи Ради
5.1. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться
за наявності питань, що відносяться до компетенції Ради та
виносяться на її розгляд відповідно до підготовлених матеріалів.
Планові засідання Ради проводяться, як правило, останнього
четверга місяця.
5.2. На засідання Ради крім постійних її членів можуть
запрошуватись представники відповідних галузей, керівники об'єктів
будівництва, спеціалісти проектних установ, експерти, представники
територіальних закладів держсанепідслужби та інші спеціалісти, до
компетенції яких належить розробка та розгляд документів, що
виносяться на обговорення Ради.
5.3. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів від
кількості членів Ради, присутніх на засіданні. Прийняті на
засіданні Ради рішення оформляються протоколами засідання Ради та
підписуються всіма її членами.
5.4. Рекомендації Ради за результатами розгляду винесених на
її обговорення питань передаються головному державному санітарному
лікарю України для прийняття відповідних рішень з цих питань.
6. Порядок підготовки і розгляду матеріалів

на засіданні науково-технічної ради
6.1. Експертна комісія, яка проводила державну
санітарно-епідеміологічну експертизу матеріалів з питань
планування та забудови населених пунктів готує розгляд цих питань
на засіданні Ради.
6.2. Рада розглядає матеріали, які використовувались для
проведення експертизи, а також опрацьовує підготовлений експертною
комісією протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи
та приймає рішення щодо підготовки відповідного проекту висновку і
рекомендації щодо його затвердження.
6.3. Організацію підготовки та проведення засідання Ради
здійснює секретар Ради, який за 7 днів до проведення засідання
Ради надсилає членам Ради матеріали з питань, що виносяться на її
розгляд, готує порядок денний засідання Ради, сповіщає членів Ради
та інших запрошених її учасників про дату, час і місце проведення
засідання, а також забезпечує ведення і оформлення протоколу
засідання Ради.
Заступник головного
державного санітарного
лікаря України М.А.Ситенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: