open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2017  № 517

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 березня 2017 року № 155

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 березня 2017 року № 155 «Про деякі питання реформування земельних відносин» (далі - наказ) такі зміни:

1) Підпункт 6.2. пункту 6 наказу викласти у такій редакції: «6.2. Робочою групою з розроблення концепції національної моделі обігу земель сільськогосподарського призначення, утвореною відповідно до наказу Мінагрополітики від 30 травня 2017 року № 275 «Про утворення робочої групи з розроблення концепції національної моделі обігу земель сільськогосподарського призначення.».

2) Додаток 1 до наказу викласти у новій редакції, що додається.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань реформування земельних відносин, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк


Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
21.03.2017 № 155
(у редакції наказу Мінагрополітики
20.09.2017 № 517)

СКЛАД
Групи з питань реформування земельних відносин


МАРТИНЮК
Максим Петрович

-

перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, Координатор Проекту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні», голова групи


ШТЕЦЬ
Вікторія Сергіївна

-

експерт Офісу підтримки реформ, координатор групи


БАШЛИК
Денис Олександрович

-

головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, секретар групи


БОДАЄВ
Вадим Ігорович

-

голова Ради Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України» (за згодою)


ІВЧЕНКО
Вадим Євгенович

-

народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (за згодою)


МІРОШНІЧЕНКО
Іван Володимирович

-

народний депутат України (за згодою)


СЕВОСТЬЯНОВА
Наталія Іларіонівна

-

перший заступник Міністра юстиції України (за згодою)


НЕФЬОДОВ
Максим Євгенович

-

перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України (за згодою)


ГУТЕНКО
Денис Вікторович

-

директор Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (за згодою)


ТРОЯН
Олександра Іванівна

-

заступник директора Департаменту фінансів промисловості - начальник Управління фінансів агропромислового комплексу Міністерства фінансів України (за згодою)


ЦВЯХ
Олег Миколайович

-

виконуючий обов’язки Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (за згодою)


ШЕМЕЛИНЕЦЬ
Людмила Миколаївна

-

перший заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (за згодою)


ЗМІЙ
Юрій Мирославович

-

Голова Офісу підтримки реформ, Керівник Патронатної служби Міністра аграрної політики та продовольства України


СОВСУН
Інна Романівна

-

Віце-президент з публічного адміністрування Київської школи економіки (за згодою)


ВИСОЦЬКИЙ
Тарас Вікторович

-

генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (за згодою)


НІЗАЛОВ
Денис Володимирович

-

керівник Проекту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні» (за згодою)


ФЕДУН
Анна Дмитрівна

-

експерт Офісу підтримки реформ, експерт групи


ХЕЛЛ
Крістіан Бен

-

Аташе з питань сільського господарства, продовольчої безпеки та земельної реформи оперативного відділу економічного співробітництва, соціального та регіонального розвитку ЄС (за згодою)


РАЙДЕР
Патрік

-

директор Проекту USAID «Агросільрозвиток» (за згодою)


ШТРУБЕНХОФ
Хайнз

-

керівник програми «Інвестиційний клімат в агросекторі України», Міжнародна фінансова корпорація (за згодою)


ШКУРЛА
Олександр

-

радник Прем’єр-міністра України (за згодою)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
20.09.2017 № 517

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань реформування земельних відносин

1. Робоча група з питань реформування земельних відносин (далі - робоча група) є консультативно-дорадчим, координуючим органом Міністерства аграрної політики та продовольства України, який діє з метою сприяння реформуванню земельних відносин, координації вдосконалення інфраструктури ринку земель та інформаційної кампанії щодо реформування земельних відносин, узгодження нормативно-правових актів з питань реформування земельних відносин, у тому числі участь у розробці концепції обігу земель сільськогосподарського призначення, вдосконалення орендних відносин, кадастрово-реєстраційної системи, запровадження консолідації земель, вирішення інших актуальних питань у сфері земельних відносин.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

розроблення пропозицій щодо удосконалення формування та реалізації державної політики і законодавства з метою проведення земельної реформи в Україні;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері реформування земельних відносин, обігу земель сільськогосподарського призначення;

організація проведення експертизи проектів нормативно-правових актів у сфері реформування земельних відносин;

залучення інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, недержавних та міжнародних організацій, закладів науки та освіти, проектів міжнародної технічної допомоги, вітчизняних і міжнародних експертів до розроблення пропозицій, координація їх діяльності у частині підготовки пропозицій щодо формування та реалізації державної політики та законодавства у сфері реформування земельних відносин в Україні;

організація та проведення публічних заходів з обговорень актуальних проблем та шляхів їх вирішення у сфері реформування земельних відносин в Україні.

4. Робоча група має право:

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України інформацію, необхідну для виконання покладених на робочу групу завдань;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідну для її роботи інформацію;

утворювати тимчасові експертні групи для підготовки проектів нормативно-правових актів, інших документів з питань, віднесених до сфери діяльності робочої групи;

утворювати підгрупи за різними напрямками діяльності групи із залученням представників інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, державних та недержавних підприємств, організацій, установ, експертів Офісу підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики та продовольства України;

залучати до роботи спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками), провідних учених, експертів, іноземних фахівців;

надсилати рекомендації щодо здійснення земельної реформи до відповідних органів державної влади.

5. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з: Офісом підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики та продовольства України; Робочою групою з підготовки Концепції запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення; державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

6. Організаційною формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на два місяці.

Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо принаймні 5 членів робочої групи присутні особисто, через електронні засоби зв'язку або через призначених представників.

Про дату проведення засідання та порядок денний повідомляється членам робочої групи не пізніше ніж за один робочий день до такої дати.

Організаційною формою роботи підгруп робочої групи є засідання, які проводяться за необхідності.

7. Члени робочої групи для участі у засіданні можуть делегувати представників. Листи про призначення представників мають бути надіслані координатору або секретарю робочої групи до початку засідання та оголошуються на засіданні робочої групи.

Рішення робочої групи приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні робочої групи та секретарем робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

8. Рішення робочої групи мають рекомендаційний характер.

Рішення робочої групи головою робочої групи доводяться до відома Міністра аграрної політики та продовольства України, членів робочої групи, Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, Кабінету Міністрів України.

9. Роботу з оформлення протоколів засідань робочої групи та їх підписання забезпечує секретар робочої групи.

Протокол та матеріали розсилаються всім членам Робочої групи у тижневий строк з дня проведення засідання.

10. Робочу групу очолює керівник, яким за посадою є перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України.

Організацію поточної діяльності робочої групи забезпечує координатор робочої групи.

11. Порядок денний, місце проведення і час початку засідань робочої групи визначається керівником робочої групи за поданням координатора робочої групи, сформованого на основі пропозицій її членів.

Керівник Патронатної
служби МіністраЮ. Змій

{Текст взято з сайту Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: