open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.05.2011 N 516

Про реалізацію заходів з дерегуляції

підприємницької діяльності

З метою реалізації вимог Закону України від 7 квітня 2011 р.
N 3204-VI ( 3204-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Національного
плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних
реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентноспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого
Указом Президента України від 27 квітня 2011 року N 504/2011
( 504/2011 ), а також проведення подальшої роботи, спрямованої на
спрощення процедур започаткування господарської діяльності та
зменшення тиску при виконанні контрольно-наглядових функцій у
сфері пожежної та техногенної безпеки, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План з реалізації заходів з дерегуляції
підприємницької діяльності Державною інспекцією техногенної
безпеки (далі - План), що додається.
2. Голові Державної інспекції техногенної безпеки
(Улинець Е.М.) встановити контроль за виконанням Плану та
забезпечити у межах компетенції інформування відділу зв'язків із
засобами масової інформації та роботи з громадськістю МНС
(Єршова Ю.В.) про хід виконання Плану.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Балога

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС

23.05.2011 N 516

ПЛАН

з реалізації заходів з дерегуляції підприємницької

діяльності Державною інспекцією техногенної безпеки

------------------------------------------------------------------ N | Зміст заходу |Відповідальний за| Строк | Примітка | з/п| | виконання |виконання | | | | підрозділ | | | ---+--------------------+-----------------+----------+----------| 1. |Проведення |Кріса І.Я., | Згідно з | | |громадських слухань |Гасек І.В. | Планом | | |та обговорення | |нормотвор-| | |проектів | | чої | | |нормативно-правових | |діяльності| | |актів, які | | на рік | | |стосуються спрощення| | | | |процедур | | | | |започаткування | | | | |господарської | | | | |діяльності та | | | | |зменшення тиску при | | | | |виконанні | | | | |контрольно- | | | | |наглядових | | | | |функцій у сфері | | | | |пожежної та | | | | |техногенної безпеки | | | | ---+--------------------+-----------------+----------+----------| 2. |Підготовка та |Єршова Ю.В., | до | | |запровадження на |Улинець Е.М. |01.06.2011| | |веб-сайті МНС | | | | |рубрики "Дерегуляція| | | | |підприємницької | | | | |діяльності з питань | | | | |пожежної та | | | | |техногенної безпеки"| | | | ---+--------------------+-----------------+----------+----------| 3. |Забезпечення |Байтала М.Р., | постійно | | |систематичного та |Єршова Ю.В. | | | |оперативного | | | | |оприлюднення і | | | | |оновлення інформації| | | | |на веб-сайті МНС у | | | | |рубриці "Дерегуляція| | | | |підприємницької | | | | |діяльності з питань | | | | |пожежної та | | | | |техногенної безпеки"| | | | |про | | | | |дозвільно-реєстрацій| | | | |ну процедури у сфері| | | | |пожежної та | | | | |техногенної безпеки | | | | |та отримання | | | | |ліцензії на | | | | |виконання робіт та | | | | |послуг | | | | |протипожежного | | | | |призначення | | | | ---+--------------------+-----------------+----------+----------| 4. |Підготовка та |Улинець Е.М., | до | | |запровадження |Шаповалова В.Б. |01.08.2011| | |функціонування | | | | |веб-сайту | | | | |Держтехногенбезпеки | | | | |України | | | | ---+--------------------+-----------------+----------+----------| 5. |Забезпечення |Улинець Е.М., | до | | |реалізації вимог |Байтала М.Р. |01.11.2011| | |Закону України "Про | | | | |дозвільну систему у | | | | |сфері господарської | | | | |діяльності" | | | | |( 2806-15 ) щодо | | | | |започаткування | | | | |принципу | | | | |організаційної | | | | |єдності видачі | | | | |документів | | | | |дозвільного | | | | |характеру | | | | ---+--------------------+-----------------+----------+----------| 6. |Приведення |Улинець Е.М., | до | | |нормативно-правових |Байтала М.Р. |06.06.2011| | |актів МНС у | | | | |відповідність із | | | | |вимогами Закону | | | | |України "Про | | | | |дозвільну систему у | | | | |сфері господарської | | | | |діяльності" | | | | |( 2806-15 ) | | | | ---+--------------------+-----------------+----------+----------| 7. |Інформування |Улинець Е.М., | постійно | | |суспільства через |Єршова Ю.В., | | | |ЗМІ про заходи, |Шаповалова В.Б. | | | |спрямовані на | | | | |спрощення процедур | | | | |започаткування | | | | |господарської | | | | |діяльності та | | | | |зменшення тиску при | | | | |виконанні | | | | |контрольно- | | | | |наглядових | | | | |функцій у сфері | | | | |пожежної та | | | | |техногенної безпеки | | | | ---+--------------------+-----------------+----------+----------| 8. |Участь керівництва |Улинець Е.М. | Згідно з | | |Державної інспекції | | окремим | | |техногенної безпеки | | графіком | | |у роботі "гарячої" | |проведення| | |відомчої лінії. | | | | ---+--------------------+-----------------+----------+----------| 9. |Проведення Днів |Улинець Е.М., | Один раз | | |відкритих дверей для|керівники |на півроку| | |представників |структурних | | | |підприємницької |підрозділів | | | |діяльності, | | | | |інститутів | | | | |громадянського | | | | |суспільства, | | | | |зустрічей з | | | | |керівництвом | | | | |регіональних | | | | |управлінь щодо | | | | |спрощення процедур | | | | |започаткування | | | | |господарської | | | | |діяльності та | | | | |зменшення тиску при | | | | |виконанні | | | | |контрольно- | | | | |наглядових | | | | |функцій у сфері | | | | |пожежної та | | | | |техногенної безпеки,| | | | |налагодження | | | | |взаєморозуміння в | | | | |галузі забезпечення | | | | |техногенної та | | | | |пожежної безпеки в | | | | |державі | | | | ---+--------------------+-----------------+----------+----------| 10.|Проведення спільних |Улинець Е.М., | Згідно з | | |засідань, "круглих |керівники | окремим | | |столів" за участю |структурних | графіком | | |керівництва та |підрозділів |проведення| | |представників | | | | |Держтехногенбезпеки | | | | |України із | | | | |заінтересованими | | | | |відомствами, | | | | |громадськими | | | | |організаціями, | | | | |спілками для | | | | |обговорення | | | | |проблемних питань з | | | | |реалізації державної| | | | |політики в сфері | | | | |забезпечення | | | | |техногенної та | | | | |пожежної безпеки | | | | ---+--------------------+-----------------+----------+----------| 11.|Запровадження рубрик|Улинець Е.М., | до | | |"Дерегуляція |керівники |01.06.2011| | |підприємницької |структурних | | | |діяльності з питань |підрозділів, | | | |пожежної та |Шаповалова В.Б. | | | |техногенної безпеки"| | | | |на веб-сайтах | | | | |громадських | | | | |партнерів (за їх | | | | |згодою) | | | | ---+--------------------+-----------------+----------+----------| 12.|Вивчення та аналіз |Улинець Е.М., | за | | |громадської думки, |керівники |підсумками| | |вжиття комплексу |структурних |роботи за | | |заходів щодо |підрозділів, | півріччя | | |усунення недоліків у|Єршова Ю.В., | | | |роботі підрозділів |Шаповалова В.Б. | | | |Держтехногенбезпеки | | | | |та її територіальних| | | | |органів, їх | | | | |оприлюднення через | | | | |ЗМІ (за умови | | | | |бюджетного | | | | |фінансування) | | | | ---+--------------------+-----------------+----------+----------| 13.|Проведення |Кріса І.Я., | постійно | | |моніторингу |керівники | | | |пропозицій та |структурних | | | |зауважень |підрозділів, | | | |громадськості до |Шаповалова В.Б. | | | |роботи Державної | | | | |інспекції, | | | | |оприлюднених у | | | | |засобах масової | | | | |інформації, | | | | |забезпечення їх | | | | |аналізу, здійснення | | | | |заходів щодо | | | | |реагування | | | | -----------------------------------------------------------------
Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України Е.Улинець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: