open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.06.2011 N 516

Про тимчасове зупинення дії

спеціальної санкції, застосованої до суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, ураховуючи вжиття суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності України практичних заходів, що гарантують виконання
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) і
пов'язаних з ним законів України, та на підставі матеріалів
ТОВ "Домотехника-Норд" вих. від 10.06.2011 N 371/1, вх. від
16.06.2011 N 12/59397-11, вих. від 11.06.2011 N 371/2, вх. від
16.06.2011 N 12/59394-11, ТОВ "Єврокришка" вих. від 21.06.2011
б/н, вх. від 21.06.2011 N 12/59788-11, ТОВ "Босна Ел Джі" вих. від
06.06.2011 N 84, вх. від 07.06.2011 N 12/56846-11, вих. від
14.06.2011 N 97, вх. від 17.06.2011 N 12/60086-11,
ТОВ "Рекламно-поліграфічне агентство "Бріск" вих. від 06.06.2011
N 9/06, вх. від 08.06.2011 N 12/57451-11, вих. від 15.06.2011
N 30/06, вх. від 16.06.2011 N 12/59603-11 Н А К А З У Ю:
1. Тимчасово, до 10.10.2011 включно, зупинити дію спеціальної
санкції, що застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської
міської державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської
міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з
додатком до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Виконуючий обов'язки
голови комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України В.І.Мунтіян

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

25.06.2011 N 516

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,

до яких тимчасово зупинено дію

спеціальної санкції - індивідуального режиму

ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N| Назва | Область | Адреса резидента |Код згідно| Підстава |Підприємству відповідно до| | резидента | | | з ЄДРПОУ | | статті 9 Закону України | | | | | | | "Про зовнішньоекономічну | | | | | | |діяльність" ( 959-12 ) до | | | | | | | 12.09.2011 поінформувати | | | | | | |Міністерство економіки про| -+-------------+----------+----------------------------+----------+----------------------------+--------------------------| 1|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |ЮР. АДР.: 83112, |0024802690|Матеріали ТОВ "ДОМОТЕХНИКА- |хід виконавчого | |"ДОМОТЕХНІКА-| |М. ДОНЕЦЬК, | |НОРД" вих. від 10.06.2011 |провадження щодо стягнення| |НОРД" | |ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2; | |N 371/1 вх. від 16.06.2011 |заборгованості з компаній | | | |ФАКТ. АДР.: 83016, | |N 12/59397-11, вих. від |"ANT-SUPER-LANT S.R.L." | | | |М. ДОНЕЦЬК, | |11.06.2011 N 371/2 вх. від |(Республіка Молдова), | | | |ВУЛ. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА, 13 | |16.06.2011 N 12/59394-11 |"I.C.S. NOIPENTRU VOI | | | | | |(рішення арбітражного суду |S.R.L." (Республіка | | | | | |Придністровської Молдавської|Молдова), "DONTEH-PLUS | | | | | |Республіки від 29.03.2011 у |S.R.L." (Республіка | | | | | |справі N 158/11-02, |Молдова), | | | | | |виконавчий лист арбітражного|ТОВ "БЫТТЕХНИКА-ПЛЮС" | | | | | |суду Придністровської |(Республіка Молдова) та | | | | | |Молдавської Республіки від |стан повернення валютних | | | | | |29.03.2011 у справі |цінностей на територію | | | | | |N 158/11-02, листи судового |України. | | | | | |виконавця Міністерства | | | | | | |юстиції Республіки Молдова | | | | | | |від 31.05.2011, лист | | | | | | |"DONTEH-PLUS S.R.L." | | | | | | |(Республіка Молдова) від | | | | | | |07.04.2011, звіт адвоката | | | | | | |Г.Ботезату від 06.06.2011, | | | | | | |довідки ПАТ "Промінвестбанк"| | | | | | |від 10.06.2011 N 34-04/338, | | | | | | |ПАТ "КБ "ПриватБанк" від | | | | | | |10.06.2011 N Р.09.01/2-5421)| | -+-------------+----------+----------------------------+----------+----------------------------+--------------------------| 2|ТОВ |М. КИЇВ |ЮР. АДР.: 01103, М. КИЇВ, |0030401880|Матеріали ТОВ "ЄВРОКРИШКА" |хід виконавчого | |"ЄВРОКРИШКА" | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А. | |вих. від 21.06.2011 N б/н |провадження щодо стягнення| | | |ФАКТ. АДР.: 04119, М. КИЇВ, | |вх. від 21.06.2011 |заборгованості з | | | |ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21 | |N 12/59788-11 (лист |ТОВ "Торговий дом | | | | | |господарського суду Мінської|"Вишневка" (Республіка | | | | | |області (Республіка |Білорусь) та стан | | | | | |Білорусь) від 12.03.2011 |повернення валютних | | | | | |N 7-16Их/10, постанови |цінностей на територію | | | | | |господарського суду Мінської|України. | | | | | |області (Республіка | | | | | | |Білорусь) від 04.05.2011 | | | | | | |N 6-3872/11-21 від | | | | | | |04.05.2011 N 6-3871/11-2 про| | | | | | |відкриття виконавчого | | | | | | |провадження, довідки | | | | | | |ПАТ "Райффайзен банк Аваль" | | | | | | |від 15.06.2011 N 84-2-2/588,| | | | | | |ПАТ "ВіЕйБі Банк" від | | | | | | |16.06.2011 N 09/1/1-650) | | -+-------------+----------+----------------------------+----------+----------------------------+--------------------------| 3|ТОВ "БОСНА ЕЛ|М. КИЇВ |ЮР. АДР.: М. КИЇВ, |0030525505|Матеріали ТОВ "БОСНА ЕЛ ДЖІ"|стан повернення валютних | |ДЖІ" | |ПР. ВИЗВОЛИТЕЛІВ, 1. | |вих. від 06.06.2011 N 84 вх.|цінностей на територію | | | |ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, | |від 07.06.2011 N 12/56846-11|України. | | | |ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, 65, | |вих. від 14.06.2011 N 97 вх.| | | | |ОФ. 16 | |від 17.06.2011 N 12/60086-11| | | | | | |(ухвала господарського суду | | | | | | |м. Києва від 16.05.2011 у | | | | | | |справі N 6/492, довідки | | | | | | |ПАТ "Банк "Фінанси та | | | | | | |Кредит" від 17.06.2011 | | | | | | |N 1-001/0135, | | | | | | |ПАТ "КБ "ПриватБанк" від | | | | | | |14.06.2011 N 08 1-03/2841) | | -+-------------+----------+----------------------------+----------+----------------------------+--------------------------| 4|ТОВ РПА |ХАРКІВСЬКА|61093, М. ХАРКІВ, |0024140504|Матеріали ТОВ РПА "БРІСК" |заходи, вжиті для визнання| |"БРІСК" | |ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 117 | |вих. від 06.06.2011 N 9/06 |та виконання рішення | | | | | |вх. від 08.06.2011 |господарського суду | | | | | |N 12/57451-11, вих. від |Харківської обл. від | | | | | |15.06.2011 N 30/06 вх. від |18.04.2011 у справі | | | | | |16.06.2011 N 12/59603-11 |N 39/143-10 на території | | | | | |(рішення господарського суду|Іспанії, та стан | | | | | |Харківської обл. від |повернення валютних | | | | | |18.04.2011 у справі |цінностей на територію | | | | | |N 39/143-10, наказ |України. | | | | | |господарського суду | | | | | | |Харківської обл. від | | | | | | |10.05.2011 у справі | | | | | | |N 39/143-10, лист ТОВ РПА | | | | | | |"БРІСК" від 10.06.2011 | | | | | | |N 20/06 до господарського | | | | | | |суду Харківської обл., лист | | | | | | |господарського суду | | | | | | |Харківської обл. від | | | | | | |15.06.2011 N 013610, довідка| | | | | | |ПАТ "Укрсоцбанк" від | | | | | | |09.06.2011 | | | | | | |N 12.1.4.-35/67-4644) | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: