open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З

22.08.2003 N 515

Про затвердження Положення про Департамент

міжнародних зв'язків та його структурні підрозділи

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

фінансів

N 377 ( v0377201-04 ) від 09.06.2004 )
( У тексті Наказу та додатках до нього слова "Департамент

міжнародних зв'язків", "Управління міжнародного

співробітництва", "Управління зовнішньоекономічної

діяльності та європейської інтеграції" та "Відділ

адаптації законодавства з питань оподаткування та

фінансових послуг" у всіх відмінках замінено відповідно

словами "Департамент міжнародних зв'язків та

європейської інтеграції", "Управління міжнародного

співробітництва з питань бюджетно-податкової політики",

"Управління міжнародних відносин та європейської

інтеграції" та "Відділ адаптації законодавства з питань

оподаткування до міжнародних стандартів" у відповідних

відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів

N 377 ( v0377201-04 ) від 09.06.2004 )
Відповідно до пункту 12 Положення про Міністерство фінансів
України, затвердженого Указом Президента України від 26.08.99
N 1081/99 ( 1081/99 ) та пункту 3 наказу Міністерства від
03.03.2003 р. N 178 ( v0178201-03 ) "Про питання структури
Міністерства фінансів України та розподіл функцій і процедур у
центральному апараті Міністерства" Н А К А З У Ю:
Затвердити такі, що додаються: Положення про Департамент міжнародних зв'язків та
європейської інтеграції; Положення про Управління міжнародного співробітництва з
питань бюджетно-податкової політики; Положення про відділ з питань міжнародного оподаткування та
моніторингу податкових угод Управління міжнародного
співробітництва з питань бюджетно-податкової політики; Положення про відділ співробітництва з міжнародними
організаціями з питань бюджетно-податкової політики Управління
міжнародного співробітництва з питань бюджетно-податкової
політики; Положення про Відділ адаптації законодавства з питань
оподаткування до міжнародних стандартів до міжнародних стандартів
Управління міжнародного співробітництва з питань
бюджетно-податкової політики; Положення про Управління міжнародних відносин та європейської
інтеграції; Положення про відділ європейської інтеграції, вступу України
до СОТ та двостороннього співробітництва Управління міжнародних
відносин та європейської інтеграції; Положення про відділ зв'язків з державними і міждержавними
органами країн СНД Управління міжнародних відносин та європейської
інтеграції; Положення про відділ фінансового забезпечення
зовнішньополітичної діяльності Управління міжнародних відносин та
європейської інтеграції.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

22.08.2003 N 515

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент міжнародних зв'язків та

європейської інтеграції

1. Загальні положення
1.1. Департамент міжнародних зв'язків та європейської
інтеграції (далі - Департамент) є структурним підрозділом
Міністерства фінансів України (далі - Міністерство), діяльність
якого спрямовується і координується заступником Міністра згідно з
розподілом функціональних повноважень.
1.2. Департамент забезпечує: 1.2.1. міжнародне співробітництво Міністерства у сфері
оподаткування, моніторинг податкових угод та взаємодію з
міжнародними фінансовими органами у сфері бюджетної та податкової
політики; 1.2.2. проведення заходів з євроінтеграційної політики та з
питань вступу і участі України у Світовій організації торгівлі
(далі - СОТ); 1.2.3. співробітництво Міністерства в рамках Співдружності
незалежних держав (далі - СНД) і Об'єднання країн - членів ГУУАМ
(Грузія, Україна, Узбекистан, Азербайджан, Молдова) (далі - ГУУАМ)
та їх органів, а також інших міждержавних об'єднаннях; 1.2.4. розгляд фінансових питань, що виникають у галузі
зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності України.
1.3. Департамент у своїй роботі керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство фінансів
України, наказами Міністерства, дорученнями Міністра та його
заступників, а також цим Положенням.
1.4. До складу Департаменту входять: - Управління міжнародного співробітництва з питань
бюджетно-податкової політики; - Управління міжнародних відносин та європейської інтеграції.
2. Основними завданнями Департаменту є:
2.1. забезпечення міжнародного співробітництва у сфері
оподаткування;
2.2 моніторинг податкових угод та взаємодія з міжнародними
фінансовими органами у сфері бюджетної і податкової політики;
2.3. організація роботи з адаптації податкового законодавства
до законодавства Європейського Союзу (далі - ЄС) та норм і вимог
системи угод СОТ;
2.4. забезпечення проведення Міністерством євроінтеграційної
політики України, в т.ч. з питань фінансового забезпечення
євроінтеграційних заходів;
2.5. забезпечення участі Міністерства у заходах щодо вступу
України до СОТ;
2.6. забезпечення участі Міністерства у комісіях, групах,
створених з метою співробітництва України з іншими країнами світу;
2.7. забезпечення участі Міністерства у співробітництві
України в рамках СНД і ГУУАМ;
2.8. фінансове забезпечення захисту прав та інтересів України
під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах;
2.9. фінансове забезпечення зовнішньополітичної і
зовнішньоекономічної діяльності України.
3. Департамент відповідно до покладених

на нього завдань:
3.1. забезпечує підготовку та укладання міждержавних угод з
питань уникнення подвійного оподаткування, доходів і майна, які
одержують або якими володіють суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності;
3.2. забезпечує узгодження і супровід розроблених та
переданих на розгляд у Кабінет Міністрів України, Верховну Раду
України проектів законодавчих і нормативно-правових актів з
міжнародного оподаткування та міжнародних податкових угод і
організовує їх виконання після набрання ними чинності;
3.3. забезпечує співробітництво з фінансовими органами інших
країн та відповідними підрозділами міжнародних організацій у сфері
бюджетної та податкової політики;
3.4. здійснює оперативний зв'язок з дипломатичними
представництвами України в інших державах (у т.ч. з
торговельно-економічними місіями), дипломатичними представництвами
інших держав в Україні та компетентними органами інших держав щодо
укладання та дотримання міждержавних угод з питань оподаткування і
надання в установленому порядку пропозицій, що витікають з чинних
угод;
3.5. вивчає досвід зарубіжних країн щодо методів і форм
справляння податків з доходів від зовнішньоекономічної діяльності
та розробляє пропозиції із впровадження кращих методів і форм у
цій сфері в Україні;
3.6. забезпечує координацію роботи з Міжвідомчою
координаційною радою з питань адаптації законодавства України до
законодавства ЄС та приймає участь у роботі робочих груп
Міжпарламентської Асамблеї країн СНД та інших створених у СНД
міжнародних структур, зокрема Об'єднання країн - членів ГУУАМ;
3.7. готує матеріали, інформації, довідки, доповіді, службові
записки на теми, що стосуються адаптації нормативно-правових актів
України з питань оподаткування до законодавства ЄС і
співробітництва із СОТ та бере участь у розробці проектів
нормативно-правових актів з питань оподаткування та готує
пропозиції щодо вдосконалення діючих нормативно-правових актів з
питань оподаткування з метою узгодження їх з нормами законодавства
ЄС;
3.8, організовує підбір нормативно-правових актів,
відстеження змін, проведення моніторингу щодо питань оподаткування
у законодавстві ЄС та нормах СОТ;
3.9. бере участь у роботі підкомісії з питань податкового і
фінансового законодавства Міжвідомчої координаційної ради;
3.10. досліджує можливості використання в Україні світового
досвіду трансфертного ціноутворення та законодавчого врегулювання
проблеми трансфертного ціноутворення;
3.11. опрацьовує проекти угод про надання Україні технічної
та гуманітарної допомоги з боку іноземних держав, урядів та
міжнародних організацій та здійснює контроль за їх виконанням
після набрання ними чинності;
3.12. опрацьовує питання, які пов'язані з наданням Україною
іншим державам технічної та гуманітарної допомоги, веде реєстр
угод та здійснює контроль за їх виконанням;
3.13. забезпечує співпрацю з Міністерством закордонних справ
України та Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України в опрацюванні проектів законодавчих та
нормативних актів, необхідних для ефективної реалізації положень
прийнятих угод про надання Україні технічної та гуманітарної
допомоги;
3.14. забезпечує проведення фінансової експертизи проектів
угод з міжнародної діяльності, які пропонуються центральними
органами виконавчої влади до укладення, готує висновки про
доцільність (недоцільність) їх підписання;
3.15. здійснює постійний моніторинг дії окремих положень угод
з міжнародної діяльності, що прямо чи опосередковано стосуються
державного та місцевих бюджетів;
3.16. співпрацює з Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України, та іншими центральними органами
виконавчої влади з питань співробітництва з ЄС та координує
діяльність структурних підрозділів Міністерства щодо виконання
заходів, спрямованих на євроінтеграцію та поглиблення співпраці з
ЄС, зокрема з питань стратегії фінансового забезпечення
євроінтеграційних заходів;
3.17. бере участь у розробці та опрацюванні проектів
законодавчих та нормативно-правових актів з питань проведення
державної політики щодо європейської інтеграції України та
забезпечує контроль за виконанням Міністерством фінансів вимог
Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та
Європейськими співтовариствами та їх державами-членами (далі УПС)
( 998_012 ), Стратегії ( 615/98 ) та Програми інтеграції України
до ЄС ( n0001100-00 );
3.18. здійснює підготовку та узгодження документів,
необхідних для належного виконання УПС у т.ч. для проведення
переговорів з Європейською Стороною;
3.19. готує необхідні матеріали для участі керівництва і
відповідальних працівників Міністерства у роботі державних,
міждержавних, міжурядових, міжвідомчих органів з питань,
пов'язаних із співробітництвом України з ЄС, зокрема: Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС; Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС; Підкомітету з питань торгівлі та інвестицій; Підкомітету з питань фінансів, економіки та статистики; Робочих груп Комітету з питань співробітництва між Україною
та ЄС; Державної ради з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України;
3.20. бере участь у розробці щорічних Планів дій з реалізації
пріоритетних положень Програми інтеграції України до ЄС
( n0001100-00 ), здійснює контроль за виконанням затверджених
Планів та здійснює координацію і моніторинг дій департаментів
Міністерства щодо фінансового забезпечення щорічних Планів дій з
реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до ЄС
(співпрацює з цього питання з Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України) та Планів роботи з адаптації
законодавства України до законодавства ЄС, Загальнодержавної
програми адаптації законодавства України (співпрацює з цього
питання з Міністерством юстиції України);
3.21. готує звіти Кабінету Міністрів України та узагальнені
матеріали Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції України і Міністерству юстиції України щодо фінансового
забезпечення процесів інтеграції України до ЄС і адаптації
українського законодавства до законодавства ЄС;
3.22. координує діяльність структурних підрозділів
Міністерства з вирішення проблемних питань переговорного процесу
вступу України до СОТ;
3.23. бере участь у розробці та опрацюванні проектів
законодавчих та нормативно-правових актів з питань вступу України
до СОТ;
3.24. готує необхідні матеріали для участі керівництва
Міністерства у роботі Міжвідомчої комісії з питань вступу України
до СОТ; у двосторонніх переговорах з доступу до ринків товарів та
послуг з країнами - членами Робочої групи з розгляду заявки
України про вступ до СОТ; забезпечує членство у складі Робочої
групи експертів у рамках Міжвідомчої комісії з питань вступу
України до СОТ;
3.25. забезпечує участь Міністерства у двосторонньому та
багатосторонньому співробітництві України з країнами світу, в т.ч.
підготовці необхідних матеріалів і фінансового забезпечення
проведення засідань Міжурядових комісій (комітетів), а також
підготовці матеріалів для участі у проведенні двосторонніх та
багатосторонніх переговорів (зустрічей);
3.26. проводить моніторинг виконання Міністерством
домовленостей, досягнутих у результаті проведення Міжурядових
комісій (комітетів) та готує відповідні звіти (довідки) Кабінету
Міністрів України і секретаріатам комісій;
3.27. готує матеріали для участі керівництва і відповідальних
працівників Міністерства у роботі міждержавних, міжурядових і
міжвідомчих органах СНД та ГУУАМ;
3.28. координує діяльність структурних підрозділів
Міністерства у сфері фінансового співробітництва в рамках СНД і
ГУУАМ. Проводить роботу стосовно вирішення проблемних питань
співпраці України в рамках СНД і ГУУАМ, які відносяться до
компетенції Міністерства;
3.29. організовує роботу у процесі складання, розгляду,
затвердження, виконання та контролю Зведеного бюджету органів СНД
та готує пропозиції з використання фінансових можливостей, які
надає Україні участь у регіональних і субрегіональних органах
СНД;
3.30. бере участь у підготовці проектів директив,
нормативно-правових актів, пропозицій та інших матеріалів до
засідань Ради голів Держав, Ради голів урядів СНД, Ради міністрів
закордонних справ, структур Виконавчого комітету СНД та у рамках
ГУУАМ;
3.31. готує аналітичні матеріали для участі керівництва
Міністерства у міжнародних форумах (конференціях, саммітах);
3.32. бере участь у бюджетному процесі на стадіях складання,
розгляду, затвердження і внесення змін, виконання загального та
спеціального фонду бюджету, підготовки та розгляду звіту про
виконання Державного бюджету у розрізі закріплених за
Департаментом доходів та видаткових програм;
3.33. забезпечує формування інформаційної бази даних щодо
надходження коштів, отриманих за вчинення консульських дій, та
факторів (чинників), які впливають на обсяги зарахування цих
коштів до доходів державного бюджету;
3.34. взаємодіє з Міністерством закордонних справ України та
Державним казначейством України з питання забезпечення повноти та
своєчасності зарахування коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, до Державного бюджету.
Розробляє рекомендації та пропозиції щодо удосконалення проведення
цієї роботи;
3.35. опрацьовує питання щодо джерел здійснення видатків,
пов'язаних із виконанням фінансових зобов'язань України перед
міжнародними організаціями, членство в яких набуто Україною
відповідно до міжнародних договорів, укладених від імені України,
Кабінету Міністрів України і центральних органів виконавчої влади;
3.36. готує та подає на розгляд керівництва Міністерства
пропозиції щодо проведення заходів з метою поступової ліквідації
заборгованості України перед міжнародними організаціями та
запобіганню подальшому її зростанню;
3.37. здійснює фінансове забезпечення придбання за межами
України у державну власність нерухомого майна для розміщення
закордонних дипломатичних установ України;
3.38. бере участь у роботі міжвідомчих експертних груп, які
за дорученням Кабінету Міністрів України виїжджають на
місцезнаходження об'єкта придбання і готують висновки щодо
доцільності придбання у власність України нерухомого майна;
3.39. забезпечує участь Міністерства у роботі
українсько-російської експертної групи з питань нерухомого майна
колишнього СРСР за кордоном;
3.40. забезпечує участь Міністерства у роботі Ради з питань
виставкової діяльності в Україні (підготовка необхідних матеріалів
для участі керівництва і відповідальних працівників Міністерства у
засіданнях Ради з питань виставкової діяльності в Україні, участь
у розробці та опрацюванні проектів законодавчих та
нормативно-правових актів з питань забезпечення українських
підприємств у міжнародних виставкових заходах і презентація ними
наукових розробок та вітчизняних товарів, проведення роботи щодо
фінансового забезпечення участі українських підприємств у
міжнародних виставках і ярмарках за відповідними бюджетними
програмами Державного бюджету України);
3.41. здійснює фінансове забезпечення захисту прав та
інтересів України під час розгляду справ у закордонних
юрисдикційних органах;
3.42. забезпечує нормативне урегулювання порядку здійснення
закордонних відряджень, а також умов матеріального забезпечення
осіб, направлених за кордон у службові відрядження, на навчання,
стажування, для підвищення кваліфікації;
3.43. отримує звіти та довідки від міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, що використовують бюджетні
асигнування на здійснення зовнішньополітичної діяльності;
3.44. вивчає практику роботи Міністерств фінансів інших країн
з питань контролю за цільовим використанням бюджетних коштів з
метою урахування позитивного досвіду при підготовці пропозицій про
внесення змін і доповнень з питань фінансового забезпечення
зовнішньополітичної діяльності до бюджетного законодавства та
інших нормативно-правових актів;

3.45. надає роз'яснення щодо застосування бюджетного
законодавства України та нормативно-правових актів з питань
фінансового забезпечення зовнішньополітичної діяльності;
3.46. проводить на постійній основі співбесіди з особами, які
відряджаються до роботи у закордонні дипломатичні установи України
на посади спеціалістів з фінансових питань (бухгалтерів);
3.47. здійснює (разом з Міністерством закордонних справ
України) перевірки окремих питань фінансово-господарської
діяльності закордонних дипломатичних установ України та розроблює
пропозиції керівництву Міністерства та Міністерства закордонних
справ України щодо усунення чинників, що призвели до виникнення
виявлених порушень;
3.48. бере участь у підготовці і проведенні міжвідомчих
семінарів з питань європейської інтеграції та політики вступу
України до СОТ, а також з інших питань зовнішньоекономічної та
зовнішньополітичної діяльності;
3.49. за дорученням керівництва Міністерства бере участь у
нарадах на рівні експертів, що проводяться в Адміністрації
Президента України, Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів
України, центральних органах виконавчої влади;
3.50. бере участь у підготовці матеріалів на урядові комітети
та засідання Кабінету Міністрів України;
3.51. здійснює інші функції, які необхідні для виконання
покладених на Департамент завдань;
4. Департамент має право:
4.1. за дорученням керівництва представляти Міністерство в
інших органах виконавчої влади, брати участь у засіданнях
міжурядових, міжвідомчих комісій з питань, що належать до
компетенції Департаменту;
4.2. взаємодіяти з дипломатичними, торговельними
представництвами і органами законодавчої та виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування України та підприємствами,
установами, організаціями, громадськими об'єднаннями щодо
отримання, використання та аналізу інформації, необхідних
статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються
діяльності Департаменту;
4.3. надавати консультації працівникам структурних
підрозділів Міністерства та інших органів виконавчої влади з
питань компетенції Департаменту.
5. Директор департаменту
5.1. Департамент очолює директор, який призначається на
посаду та звільняється з посади у встановленому законодавством
порядку;
5.2. Директор Департаменту має заступників відповідно до
штатного розпису Міністерства;
5.3. Директор Департаменту призначається з осіб, які мають
вищу освіту, необхідний досвід управлінської роботи та
відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством.
5.4. Директор Департаменту: 5.4.1. здійснює керівництво Департаментом і організовує його
роботу; 5.4.2. несе відповідальність перед керівництвом Міністерства
за виконання покладених на Департамент завдань; 5.4.3. погоджує Положення про структурні підрозділи
Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту; 5.4.4. подає керівництву Міністерства пропозиції щодо
заохочення та притягнення до відповідальності працівників
Департаменту; 5.4.5. подає керівництву Міністерства пропозиції про
призначення, звільнення та переміщення працівників Департаменту; 5.4.6. подає керівництву Міністерства пропозиції щодо
вдосконалення роботи Департаменту; 5.4.7. бере участь у засіданнях Колегії Міністерства, а також
у нарадах, які проводяться в Міністерстві, у разі розгляду питань,
що належать до повноважень Департаменту; 5.4.8. може брати участь у засіданнях урядових комітетів,
інших органів державного управління Секретаріату Кабінету
Міністрів, Комітетів та комісій Верховної Ради України при
розгляді питань, пов'язаних із компетенцією Департаменту; 5.4.9. підписує від імені Департаменту службові листи,
доповідні записки, довідки і документи інформаційного, довідкового
або аналітичного характеру, які підготовлені для внутрішнього
використання в центральному апараті Міністерства; 5.4.10. вживає заходів для підвищення кваліфікації
працівників Департаменту, співпрацює з цих питань із структурними
підрозділами Міністерства, органами державної влади України, а
також з іншими органами.
Директор Департаменту
міжнародних зв'язків В.С.Парфенов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

22.08.2003 N 515

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління міжнародного співробітництва з

питань бюджетно-податкової політики

1. Загальні положення
1.1. Управління міжнародного співробітництва з питань
бюджетно-податкової політики (далі - Управління) є структурним
підрозділом Департаменту міжнародних зв'язків та європейської
інтеграції (далі - Департамент) Міністерства фінансів України
(далі - Міністерство) і підпорядковується директору Департаменту.
1.2. Управління забезпечує: 1.2.1. здійснення заходів із укладення міжнародних договорів
України з питань оподаткування та забезпечення їх виконання; 1.2.2. співробітництво з фінансовими органами інших країн та
відповідними підрозділами міжнародних організацій у сфері
бюджетної та податкової політики; 1.2.3. організацію роботи з адаптації податкового
законодавства до законодавства Європейського Союзу (далі - ЄС) та
норм і вимог системи угод Світової організації торгівлі ( далі -
СОТ); 1.2.4. здійснення контролю за отриманням і використанням
технічної та гуманітарної допомоги, що надходить в Україну; 1.2.5. встановлення контролю за підготовкою та укладанням
центральними органами виконавчої влади угод, які пов'язані з
міжнародною діяльністю та прямо чи опосередковано стосуються
державного та місцевих бюджетів.
1.3. У практичній роботі Управління керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство,
наказами Міністерства, дорученнями Міністра та його заступників.
Положенням про Департамент, а також цим Положенням.
1.4. До складу Управління входять наступні відділи: - відділ з питань міжнародного оподаткування та моніторингу
податкових угод; - відділ співробітництва з міжнародними організаціями з
питань бюджетно-податкової політики; - відділ адаптації законодавства з питань оподаткування до
міжнародних стандартів.
2.Основними завданнями Управління є:
2.1. забезпечення міжнародного співробітництва у сфері
оподаткування;
2.2. моніторинг податкових угод та взаємодія з міжнародними
фінансовими органами у сфері бюджетної і податкової політики;
2.3. організація роботи з адаптації податкового законодавства
до законодавства ЄС та норм і вимог системи угод СОТ;
3. Управління відповідно до покладених

на нього завдань:
3.1. забезпечує підготовку та укладання міждержавних угод з
питань уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, які
одержують або якими володіють суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності;
3.2. забезпечує узгодження і супровід розроблених та
переданих на розгляд у Кабінет Міністрів України, Верховну Раду
України проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань
міжнародного оподаткування та міжнародних податкових угод;
3.3. за дорученням керівництва Міністерства забезпечує
підготовку та проведення переговорів з іншими державами та
узгоджує питання, які виникають при укладанні угод з питань
оподаткування;
3.4. здійснює оперативний зв'язок з дипломатичними
представництвами України в інших державах (у т.ч. з
торговельно-економічними місіями), дипломатичними представництвами
інших держав в Україні та компетентними органами інших держав щодо
укладання та дотримання міждержавних угод з питань оподаткування і
надання в установленому порядку інформації та відомостей, що
витікають з діючих угод;
3.5. проводить роботу з обміну інформацією та надає довідкові
матеріали в межах компетенції Міністерства щодо імплементації
міждержавних угод з питань уникнення подвійного оподаткування за
запитами компетентних органів інших держав та платників податків -
нерезидентів;
3.6. вивчає досвід зарубіжних країн щодо методів і форм
справляння податків з доходів від зовнішньоекономічної діяльності
та готує пропозиції із впровадження кращих методів і форм у цій
сфері в Україні;
3.7. забезпечує співробітництво з фінансовими органами інших
країн та відповідними підрозділами міжнародних організацій у сфері
бюджетної та податкової політики;
3.8. забезпечує координацію роботи з Міжвідомчою
координаційною радою з питань адаптації законодавства України до
законодавства ЄС та бере участь у роботі робочих груп
Міжпарламентської Асамблеї країн Співдружності Незалежних Держав
(далі - СНД) та інших, створених у СНД міжнародних структур,
зокрема Об'єднання країн - членів ГУУАМ (Грузія, Україна,
Узбекистан, Азербайджан, Молдова (далі - ГУУАМ));
3.9. забезпечує підготовку матеріалів, інформацій, довідок,
доповідей, службових записок на теми, що стосуються адаптації
нормативно-правових актів України з питань оподаткування до
законодавства ЄС та норм і вимог системи угод СОТ і готує
пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань
оподаткування з метою узгодження їх з нормами законодавства ЄС та
норм і вимог системи СОТ, бере участь у розробці проектів
нормативно-правових актів з питань оподаткування;
3.10. відстежує зміни, які відбуваються у законодавстві ЄС,
проводить моніторинг діючого податкового законодавства розвинених
країн світу, організовує підбір нормативно-правових актів, які
стосуються питань оподаткування, та замовляє їх переклад в Центрі
перекладів актів європейського права при Міністерстві юстиції
України;
3.11. бере участь у роботі підкомісії з питань податкового і
фінансового законодавства Міжвідомчої координаційної Ради;
3.12. досліджує можливості використання в Україні світового
досвіду трансфертного ціноутворення та законодавчого врегулювання
проблеми трансфертного ціноутворення;
3.13. опрацьовує проекти угод про надання Україні технічної і
гуманітарної допомоги з боку іноземних держав, урядів та
міжнародних організацій та здійснює контроль за виконанням
міжнародних угод про отримання і використання технічної та
гуманітарної допомоги, що надходить в Україну;
3.14. опрацьовує питання, які пов'язані з наданням Україною
іншим державам технічної та гуманітарної допомоги, веде реєстр
угод та здійснює контроль за їх виконанням;
3.15. забезпечує співпрацю з Міністерством закордонних справ
України та Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України в опрацюванні проектів законодавчих та
нормативних актів, необхідних для ефективної реалізації положень
прийнятих угод про надання Україні технічної та гуманітарної
допомоги;
3.16. забезпечує проведення фінансової експертизи проектів
угод з міжнародної діяльності, які пропонуються центральними
органами виконавчої влади до укладення, готує висновки про
доцільність (недоцільність) їх підписання;
3.17. за дорученням керівництва Міністерства бере участь у
нарадах на рівні експертів, що проводяться в Адміністрації
Президента України, Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів
України, центральних органах виконавчої влади;
3.18. складає річні та квартальні плани роботи Управління;
3.19. бере участь у підготовці матеріалів на урядові комітети
та засідання Кабінету Міністрів України і супроводжувальних
записок;
3.20. здійснює інші функції, необхідні для виконання
покладених на Управління завдань.
4. Управління має право:
4.1. за дорученням керівництва Міністерства і директора
Департаменту представляти Міністерство в інших органах виконавчої
влади, брати участь у засіданнях міжурядових, міжвідомчих комісій
з питань, що належать до компетенції Управління;
4.2. взаємодіяти з дипломатичними, торговельними
представництвами і органами законодавчої та виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування України та підприємствами,
установами, організаціями, громадськими об'єднаннями щодо
отримання, використання та аналізу інформації, необхідних
статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються
діяльності Управління;
4.3. з метою проведення моніторингу податкових угод
отримувати інформаційні довідки від Державної податкової
адміністрації України, в частині виконання податкових угод;
4.4. залучати інші структурні підрозділи Міністерства до
виконання заходів щодо адаптації діючого податкового законодавства
до законодавства ЄС та норм і вимог системи угод СОТ;
4.5. отримувати від інших центральних органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування інформацію щодо
отримання та використання благодійної та гуманітарної допомоги;
4.6. надавати консультації працівникам структурних
підрозділів Міністерства та інших органів виконавчої влади з
питань компетенції Управління.
5. Начальник Управління.
5.1. Управління очолює начальник, який призначається на
посаду та звільняється з посади у встановленому порядку.
5.2. Начальник Управління має заступника відповідно до
штатного розпису Міністерства.
5.3. Начальник Управління призначається з осіб, які мають
вищу освіту, необхідний досвід управлінської роботи та
відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством.
5.4. Начальник Управління: 5.4.1. здійснює керівництво Управлінням і організовує його
роботу; 5.4.2. несе відповідальність перед керівництвом Міністерства
та директором Департаменту за виконання покладених на Управління
завдань; 5.4.3. розподіляє обов'язки між заступниками начальника
Управління - начальниками відділів, іншими працівниками
Управління, розробляє положення про Управління, посадові
інструкції працівників Управління; 5.4.4. подає керівництву Департаменту пропозиції щодо
заохочення та притягнення до відповідальності працівників
Управління; 5.4.5. подає керівництву Департаменту пропозиції про
призначення, звільнення та переміщення працівників Управління; 5.4.6. подає керівництву Департаменту пропозиції про
вдосконалення роботи Управління; 5.4.7. бере участь у засіданнях Колегії Міністерства, а також
у нарадах, які проводяться у Міністерстві, стосовно питань, що
належать до компетенції Управління; 5.4.8. підписує від імені Управління службові листи,
доповідні записки, довідки і документи інформаційного, довідкового
або аналітичного характеру, які підготовлені для внутрішнього
використання в центральному апараті Міністерства; 5.4.9. вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
Управління, співпрацює з цих питань із структурними підрозділами
Міністерства, органами державної влади України, а також з іншими
органами; 5.4.10. за письмовим дорученням начальника Управління
документи та поточне листування з питань, віднесених до
компетенції Управління, підписує його заступник.
Заступник начальника Управління -
начальник відділу адаптації
законодавства з питань оподаткування
до міжнародних стандартів О.І.Рубашевська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

22.08.2003 N 515

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань міжнародного оподаткування

та моніторингу податкових угод Управління міжнародного

співробітництва з питань бюджетно-податкової політики

1. Загальні положення
1.1. Відділ з питань міжнародного оподаткування та
моніторингу податкових угод (далі - Відділ) Управління
міжнародного співробітництва з питань бюджетно-податкової політики
(далі - Управління) Департаменту міжнародних зв'язків та
європейської інтеграції (далі - Департамент) є структурним
підрозділом Міністерства фінансів України (далі - Міністерство) і
підпорядковується начальнику Управління.
1.2. Відділ забезпечує міжнародне співробітництво у сфері
оподаткування.
1.3. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство, наказами
Міністерства, дорученнями Міністра та його заступників, а також
цим Положенням.
2. Основним завданням Відділу є:
Здійснення заходів з укладання міжнародних договорів України
з питань міжнародного оподаткування і моніторингу податкових угод
та забезпечення їх виконання.
3. Відділ відповідно до покладених

на нього завдань:
3.1. забезпечує підготовку проектів та укладання угод з
питань уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, які
одержують або якими володіють суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності;
3.2. забезпечує узгодження і супровід розроблених та
переданих на розгляд у Кабінет Міністрів України, Верховну Раду
України проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань
міжнародного оподаткування та міжнародних податкових угод;
3.3. здійснює оперативний зв'язок з дипломатичними
представництвами України в інших державах (у т.ч. з
торговельно-економічними місіями), дипломатичними представництвами
інших держав в Україні та компетентними органами інших держав щодо
укладання та дотримання міждержавних угод з питань оподаткування і
надання в установленому порядку інформації та відомостей, що
витікають з діючих угод;
3.4. забезпечує проведення експертизи міждержавних та
міжурядових проектів угод, які пропонуються центральними органами
виконавчої влади до укладення, готує висновки та пропозиції з
питань компетенції Міністерства;
3.5. бере участь у підготовці матеріалів на урядові комітети
та засідання Кабінету Міністрів України і супроводжувальних
записок;
3.6. здійснює інші функції, необхідні для виконання
покладених на Відділ завдань.
4. Відділ має право:
4.1. відповідно до функцій і прав, визначених цим Положенням
виконання, співпрацювати з відділами Головного управління
податкової та митної політики та іншими структурними підрозділами
Міністерства;
4.2. отримувати від структурних підрозділів Міністерства та
інших центральних органів виконавчої влади необхідну інформацію
для виконання завдань і функцій Відділу;
4.3. надавати роз'яснення, консультації, рекомендації з
питань, які відносяться до компетенції Відділу, у відповідності з
законодавством, чинними нормативними документами, наказами і
інструкціями Міністерства.
5. Начальник Відділу
5.1. Відділ з питань міжнародного оподаткування та
моніторингу податкових угод очолює начальник Відділу, який
призначається на посаду та звільняється з посади у встановленому
порядку;
5.2. начальник Відділу призначається з осіб, які мають вищу
освіту, необхідний досвід управлінської роботи та відповідають
іншим вимогам, передбаченим законодавством;
5.3. Начальник Відділу: 5.3.1. здійснює керівництво Відділом і організовує його
роботу; 5.3.2. несе відповідальність перед керівництвом Міністерства
за виконання покладених на Відділ завдань; 5.3.3. розподіляє обов'язки між працівниками Відділу,
розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників
Відділу; 5.3.4. складає плани роботи Відділу; 5.3.5. подає керівництву Управління пропозиції: 5.3.5.1. щодо заохочення та притягнення до відповідальності
працівників відділу; 5.3.5.2. про призначення, звільнення та переміщення
працівників Відділу; 5.3.5.3. про вдосконалення роботи Відділу та Управління; 5.3.6. бере участь у нарадах, які проводяться у Міністерстві,
стосовно питань, що належать до компетенції Відділу; 5.3.7. вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
Відділу, співпрацює з цих питань із структурними підрозділами
Міністерства, органами державної влади України, а також з іншими
органами; 5.3.8. підписує від імені Відділу службові листи, довідки і
документи інформаційного або аналітичного характеру, які
підготовлені для внутрішнього користування в межах Департаменту.
Начальник відділу з питань
міжнародного оподаткування
та моніторингу податкових угод С.П.Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

22.08.2003 N 515

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ співробітництва з міжнародними організаціями
з питань бюджетно-податкової політики Управління міжнародного

співробітництва з питань бюджетно-податкової політики

1. Загальні положення
1.1. Відділ співробітництва з міжнародними організаціями з
питань бюджетно-податкової політики (далі - Відділ) Управління
міжнародного співробітництва з питань бюджетно-податкової політики
(далі - Управління) Департаменту міжнародних зв'язків та
європейської інтеграції (далі - Департамент) є структурним
підрозділом Міністерства фінансів України (далі - Міністерство) і
підпорядковується начальнику Управління.
1.2. Відділ забезпечує співробітництво з фінансовими органами
інших країн та відповідними підрозділами міжнародних організацій у
сфері бюджетної та податкової політики.
1.3. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство, наказами
Міністерства, положеннями про Департамент, Управління та цим
Положенням.
2. Основним завданням Відділу є:
забезпечення співробітництва з міжнародними організаціями з
питань бюджетно-податкової політики у сфері оподаткування.
3. Відділ відповідно до покладених

на нього завдань:
3.1. забезпечує співробітництво з фінансовими органами інших
країн та відповідними підрозділами міжнародних організацій у сфері
бюджетної та податкової політики;
3.2. здійснює оперативний зв'язок з дипломатичними
представництвами України в інших державах (у т.ч. з
торговельно-економічними місіями), дипломатичними представництвами
інших держав в Україні та компетентними органами інших держав і
надання в установленому порядку відповідей на звернення, які
надходять від дипломатичних представництв з питань оподаткування
та бюджетного процесу;
3.3. вивчає досвід зарубіжних країн щодо методів і форм
справляння податків з доходів від зовнішньоекономічної діяльності
та готує пропозиції із впровадження кращих методів і форм у цій
сфері в Україні;
3.4. опрацьовує проекти угод про надання Україні технічної та
гуманітарної допомоги з боку іноземних держав, урядів та
міжнародних організацій;
3.5. здійснює контроль за виконанням міжнародних угод про
отримання і використання технічної та гуманітарної допомоги, що
надходить в Україну;
3.6. опрацьовує питання, які пов'язані з наданням Україною
іншим державам технічної та гуманітарної допомоги, веде реєстр
угод та здійснює контроль за їх виконанням;
3.7. забезпечує співпрацю з Міністерством закордонних справ
України та Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України в опрацюванні проектів законодавчих та
нормативних актів, необхідних для ефективної реалізації положень
прийнятих угод про надання Україні технічної та гуманітарної
допомоги;
3.8. досліджує можливості використання в Україні світового
досвіду трансфертного ціноутворення та законодавчого врегулювання
проблеми трансфертного ціноутворення;
3.9. бере участь в опрацюванні нормативно-правових актів,
міжнародних договорів і підготовці висновків з питань
оподаткування у межах компетенції Відділу;
3.10. бере участь у підготовці матеріалів на урядові комітети
та засідання Кабінету Міністрів України і супроводжувальних
записок;
3.11. здійснює інші функції, необхідні для виконання
покладених на Відділ завдань.
4. Відділ має право:
4.1. відповідно до функцій і прав, визначених цим Положенням
працює у взаємодії з відділами Головного управління податкової та
митної політики та іншими структурними підрозділами Міністерства;
4.2. співпрацювати з міжнародними фінансовими організаціями
та отримувати від них інформацію з питань бюджетно-податкової
політики;
4.3. отримувати інформацію від структурних підрозділів
Міністерства щодо напрямків бюджетно-податкової політики України.
5. Начальник Відділу
5.1. Відділ співробітництва з міжнародними організаціями з
питань бюджетно-податкової політики очолює начальник Відділу, який
призначається на посаду та звільняється з посади у встановленому
порядку;
5.2. начальник Відділу призначається з осіб, які мають вищу
освіту, необхідний досвід управлінської роботи та відповідають
іншим вимогам, передбаченим законодавством;
5.3. Начальник Відділу: 5.3.1. здійснює керівництво Відділом і організовує його
роботу; 5.3.2. несе відповідальність перед керівництвом Міністерства
за виконання покладених на Відділ завдань; 5.3.3. розподіляє обов'язки між працівниками Відділу,
розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників
Відділу; 5.3.4. складає плани роботи Відділу; 5.3.5. подає керівництву Управління пропозиції: 5.3.5.1. щодо заохочення та притягнення до відповідальності
працівників Відділу; 5.3.5.2. про призначення, звільнення та переміщення
працівників Відділу; 5.3.5.3. пропозиції про вдосконалення роботи Відділу та
Управління; 5.3.6. бере участь у нарадах, які проводяться у Міністерстві,
стосовно питань, що належать до компетенції Відділу; 5.3.7. вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
Відділу, співпрацює з цих питань із структурними підрозділами
Міністерства, органами державної влади України, а також з іншими
органами; 5.3.8. підписує від імені Відділу службові листи, довідки і
документи інформаційного або аналітичного характеру, які
підготовлені для внутрішнього користування в межах Департаменту.
Заступник начальника Управління -
начальник відділу адаптації
законодавства з питань оподаткування
до міжнародних стандартів О.І.Рубашевська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

22.08.2003 N 515

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ адаптації законодавства з питань

оподаткування до міжнародних стандартів Управління

міжнародного співробітництва

1. Загальні положення
1.1. Відділ адаптації законодавства з питань оподаткування до
міжнародних стандартів (далі - Відділ) Управління міжнародного
співробітництва з питань бюджетно-податкової політики (далі -
Управління) Департаменту міжнародних зв'язків та європейської
інтеграції (далі - Департамент) є структурним підрозділом
Міністерства фінансів України (далі - Міністерство) і
підпорядковується начальнику Управління.
1.2. Відділ забезпечує організацію роботи з адаптації
податкового законодавства до законодавства Європейського Союзу
(далі - ЄС) та норм і вимог системи угод Світової організації
торгівлі (далі - СОТ);
1.3. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство, наказами
Міністерства, дорученнями Міністра та його заступників,
положеннями про Департамент, Управління та цим Положенням.
2.Основними завданнями Відділу є:
2.1. забезпечення адаптації актів законодавства України з
питань оподаткування до законодавства ЄС;
2.2. забезпечення гармонізації національного законодавства з
питань оподаткування до норм та вимог системи угод СОТ.
3. Відділ відповідно до покладених

на нього завдань:
3.1. здійснює організацію отримання перекладів нормативних
актів з питань оподаткування ЄС, забезпечує ними головні
управління (управління) Міністерства;
3.2. забезпечує координацію роботи Міністерства з Міжвідомчою
координаційною радою з питань адаптації законодавства України до
законодавства ЄС (далі - МКР);
3.3. забезпечує підготовку матеріалів, для участі керівництва
Міністерства у засіданнях МКР, Національної ради з питань
адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
3.4. забезпечує підготовку матеріалів, інформації, довідок,
доповідей, службових записок на теми, що стосуються адаптації
нормативно-правових актів України з питань оподаткування до
законодавства ЄС та норм і вимог системи угод СОТ;
3.5. готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з
питань оподаткування з метою узгодження його з законодавством ЄС
та нормами і вимогами системи угод СОТ, бере участь у розробці
проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування;
3.6. відстежує зміни, які відбуваються у законодавстві ЄС,
проводить моніторинг діючого податкового законодавства розвинених
країн світу;
3.7. організовує підбір нормативно-правових актів, які
стосуються питань оподаткування, та замовляє їх переклад в Центрі
перекладів актів європейського права при Міністерстві юстиції
України;
3.8. бере участь у роботі підкомісії з питань податкового і
фінансового законодавства МКР;
3.9. забезпечує разом з іншими структурними підрозділами
Міністерства проведення експертизи проектів законодавчих та
нормативно-правових актів з питань податкового законодавства,
підготовлених головними управліннями (управліннями),
департаментами Міністерства та здійснює підготовку довідок про їх
відповідність нормам європейського законодавства (у разі, якщо
положення зазначених проектів нормативно-правових актів належать
до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до
законодавства ЄС);
3.10. забезпечує разом з іншими структурними підрозділами
Міністерства проведення експертизи проектів нормативно-правових
актів з питань реформування зовнішньоторговельного режиму України,
податкового законодавства, підготовлених головними управліннями
(Управліннями), департаментами Міністерства, на відповідність їх
положень нормам та вимогам системи угод СОТ;
3.11. бере участь у підготовці матеріалів на урядові комітети
та засідання Кабінету Міністрів України і супроводжувальних
записок;
3.12. здійснює інші функції, необхідні для виконання
покладених на Відділ завдань.
4. Відділ має право:
4.1. відповідно до функцій і прав, визначених цим Положенням
співпрацювати з відділами Головного управління податкової та
митної політики та іншими структурними підрозділами Міністерства;
4.2. отримувати інформацію від структурних підрозділів
Міністерства, що стосується адаптації нормативно-правових актів
України з питань оподаткування до законодавства ЄС;
4.3. замовляти Центру перекладів Міністерства юстиції та
отримувати переклад нормативно-правових актів ЄС, які стосуються
питань оподаткування.
5. Начальник Відділу
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади у встановленому порядку.
5.2. Начальник Відділу призначається з осіб, які мають вищу
освіту, необхідний досвід управлінської роботи та відповідають
іншим вимогам, передбаченим законодавством.
5.3. Начальник Відділу: 5.3.1. здійснює керівництво Відділом і організовує його
роботу; 5.3.2. несе відповідальність перед керівництвом Міністерства
за виконання покладених на Відділ завдань; 5.3.3. розподіляє обов'язки між працівниками Відділу,
погоджує положення про Відділ, посадові інструкції працівників
Відділу; 5.3.4. складає плани роботи Відділу; 5.3.5. подає керівництву Управління пропозиції: 5.3.5.1. щодо заохочення та притягнення до відповідальності
працівників Відділу; 5.3.5.2. про призначення, звільнення та переміщення
працівників Відділу; 5.3.5.3. про вдосконалення роботи Відділу та Управління; 5.3.6. бере участь у нарадах, які проводяться в Міністерстві,
стосовно питань, що належать до компетенції Відділу; 5.3.7. вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
Відділу, співпрацює з цих питань із структурними підрозділами
Міністерства, органами державної влади України, а також з іншими
органами; 5.3.8. підписує від імені Відділу службові листи, довідки і
документи інформаційного або аналітичного характеру, які
підготовлені для внутрішнього користування в межах Департаменту.
Заступник начальника Управління -
начальник відділу адаптації
законодавства з питань оподаткування
до міжнародних стандартів О.І.Рубашевська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

22.08.2003 N 515

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління міжнародних відносин та європейської

інтеграції

1. Загальні положення
1.1. Управління міжнародних відносин та європейської
інтеграції (далі - Управління) є структурним підрозділом
Департаменту міжнародних зв'язків та європейської інтеграції (далі
- Департамент) Міністерства фінансів України (далі - Міністерство)
і підпорядковується директору Департаменту.
1.2. Управління забезпечує координацію роботи структурних
підрозділів Міністерства при проведенні державної політики
європейської інтеграції, проведенні роботи із вступу України до
Світової організації торгівлі (далі - СОТ), участі Міністерства у
роботі двосторонніх комісій по співробітництву між Україною і
країнами світу, по співробітництву України в рамках Співдружності
Незалежних Держав (далі - СНД), Об'єднання країн - членів ГУУАМ
(Грузія, Україна, Узбекистан, Азербайджан, Молдова (далі - ГУУАМ),
єдиного економічного простору України, Росії, Білорусі і
Казахстану (ЄЕП) та з іншими міждержавними об'єднаннями, а також
фінансове забезпечення зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної
діяльності України.
1.3. Управління у своїй роботі керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, положенням про Міністерство, наказами Міністерства,
дорученнями Міністра та його заступників, положенням про
Департамент, а також цим Положенням.
1.4. До складу Управління входять наступні відділи: - відділ європейської інтеграції, вступу України до СОТ та
двостороннього співробітництва; - відділ зв'язків з державними і міждержавними органами країн
СНД; - відділ фінансового забезпечення зовнішньополітичної
діяльності.
2.Основними завданнями Управління є:
2.1. забезпечення проведення Міністерством євроінтеграційної
політики України, в т.ч. з питань фінансування євроінтеграційних
заходів за рахунок коштів державного бюджету;
2.2. забезпечення участі Міністерства у заходах щодо вступу
України до СОТ;
2.3. забезпечення участі Міністерства у двосторонньому
співробітництві України з країнами світу, в т.ч. підготовка
необхідних матеріалів і фінансове забезпечення проведення засідань
двосторонніх комісій (комітетів);
2.4. підготовка аналітичних матеріалів для участі керівництва
Міністерства у міжнародних форумах (конференціях, самітах);
2.5. забезпечення участі Міністерства у співробітництві
України в рамках СНД, ГУУАМ і ЄЕП їх регіональних і
субрегіональних, статутних органах, установах і організаціях СНД,
ГУУАМ і ЄЕП;
2.6. фінансове забезпечення захисту прав та інтересів України
під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах;
2.7. фінансове забезпечення зовнішньополітичної і
зовнішньоекономічної діяльності України;
2.8. здійснення контролю за надходженням до державного
бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами
України та оформлення дозволів Міністерству закордонних справ на
їх використання;
2.9. забезпечення придбання за рахунок бюджетних коштів за
межами України у державну власність нерухомого майна для
розміщення закордонних дипломатичних установ України;
2.10. участь у розробці проектів законодавчих та нормативних
актів щодо порядку здійснення закордонних відряджень, а також умов
матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон у службові
відрядження, на навчання, стажування, для підвищення кваліфікації.
3. Управління відповідно до покладених

на нього завдань:
3.1. координує діяльність структурних підрозділів
Міністерства з вирішення проблемних питань переговорного процесу
вступу України до СОТ та щодо виконання заходів, спрямованих на
євроінтеграцію та поглиблення співпраці з ЄС, зокрема з фінансових
питань співробітництва з ЄС;
3.2. забезпечує контроль за виконанням Міністерством вимог
Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та
Європейськими співтовариствами та їх державами-членами (УПС)
( 998_012 ), Стратегії ( 615/98 ) та Програми інтеграції України
до ЄС ( n0001100-00 );
3.3. здійснює підготовку та узгодження документів, необхідних
для належного виконання вимог УПС та проведення переговорів з
Європейською Стороною;
3.4. готує необхідні матеріали для участі керівництва і
відповідальних працівників Міністерства у роботі державних,
міждержавних, міжурядових, міжвідомчих органів з питань,
пов'язаних із співробітництвом України з ЄС, зокрема Ради з питань
співробітництва між Україною та ЄС, Комітету з питань
співробітництва між Україною та ЄС, Підкомітету з питань торгівлі
та інвестицій та Підкомітету з питань фінансів, економіки та
статистики, а також робочих груп Комітету з питань співробітництва
між Україною та ЄС; Державної ради з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України;
3.5. організовує вирішення проблемних питань у двосторонньому
співробітництві з ЄС, які належать до компетенції Міністерства,
здійснює підготовку узагальнених пропозицій з цих питань;
3.6. бере участь у розробці та опрацюванні проектів
законодавчих та нормативно-правових актів з питань проведення
державної політики щодо європейської інтеграції України та з
питань вступу України до СОТ;
3.7. бере участь у розробці щорічних Планів дій з реалізації
пріоритетних положень Програми інтеграції України до ЄС та
здійснює контроль за виконанням затверджених Планів;
3.8. бере участь у розробці методичних рекомендацій та
пропозицій щодо забезпечення бюджетного фінансування
євроінтеграційних заходів, зокрема тих, що передбачаються
щорічними Планами дій з реалізації пріоритетних положень Програми
інтеграції України до ЄС ( n0001100-00 ) та Планами роботи з
адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
3.9. здійснює координацію і моніторинг дій департаментів
Міністерства щодо бюджетного фінансування щорічних Планів дій з
реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до ЄС
(співпрацює з цього питання з Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України) та Планів роботи з адаптації
законодавства України до законодавства ЄС, Загальнодержавної
програми адаптації законодавства України (співпрацює з цього
питання з Міністерством юстиції України);
3.10. співпрацює з Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України та іншими центральними органами
виконавчої влади з питань співробітництва з ЄС;
3.11. бере участь у підготовці і проведенні семінарів, з
питань євроінтеграційної політики та проведенні роз'яснювальної
роботи серед структурних підрозділів Міністерства з питань
євроінтеграційної політики і вступу України до СОТ;
3.12. розробляє стратегію бюджетного фінансування
євроінтеграційних заходів;
3.13. готує звіти Кабінету Міністрів України та узагальнені
матеріали Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції України і Міністерству юстиції України щодо фінансового
забезпечення процесів інтеграції України до ЄС і адаптації
українського законодавства до законодавства ЄС.
3.14. готує необхідні матеріали для участі керівництва
Міністерства у роботі Міжвідомчої комісії з питань вступу України
до СОТ; у двосторонніх переговорах з доступу до ринків товарів та
послуг з країнами - членами Робочої групи з розгляду заявки
України про вступ до СОТ; забезпечує членство у складі Робочої
групи експертів у рамках Міжвідомчої комісії з питань вступу
України до СОТ;
3.15. координує участь Міністерства у роботі двосторонніх
комісій по співробітництву між Україною і країнами світу; здійснює
підготовку матеріалів для участі керівництва та представників
Міністерства у двосторонніх Міжурядових комісіях з питань
торговельно-економічного співробітництва з країнами світу, бере
участь у поточній роботі, підготовці та проведенні засідань
вказаних комісій, бере участь у забезпеченні фінансування їх
діяльності;
3.16. проводить моніторинг виконання Міністерством
домовленостей, досягнутих у результаті проведення двосторонніх
Міжурядових комісій з питань торговельно-економічного
співробітництва з країнами світу та готує відповідні звіти
(довідки);
3.17. забезпечує членство України в міждержавних,
регіональних та субрегіональних органах, у тому числі органах СНД,
шляхом участі у проведенні оформлення та сплати часткових внесків
України на їх утримання;
3.18. разом із зацікавленими міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади готує відповідні документи
по проектах міждержавних та багатосторонніх Угод і Договорів з
країнами СНД, ГУУАМ та ЄЕП і здійснює заходи з набуття ними
чинності (подання на затвердження Кабінетом Міністрів України,
ратифікацію Верховною Радою України);
3.19. бере участь в опрацюванні і підготовці до засідань Ради
голів держав, Ради голів урядів СНД, Ради міністрів закордонних
справ, структур Виконавчого комітету СНД, директив, нормативних
актів, пропозицій та інших матеріалів, розгляді проектів Угод,
протоколів і рішень з питань багатостороннього співробітництва
України з СНД та країнами - учасницями СНД;
3.20. здійснює аналіз політики державних і міждержавних
установ зарубіжних країн, у тому числі країн - учасниць СНД щодо
України та готує пропозиції щодо розробки концепції фінансової і
зовнішньоекономічної політики України з питань, що стосуються
компетенції Управління;
3.21. бере участь у фінансовому забезпеченні презентації за
кордоном українських товаровиробників та наукових розробок, участі
українських підприємств у міжнародних виставках і ярмарках, а
також у фінансовому забезпеченні міжнародного співробітництва у
військово-промисловій і військово-технічній сферах;
3.22. у межах покладених на Управління завдань бере участь у
здійсненні фінансування витрат, пов'язаних із захистом фінансових
інтересів держави та фінансових прав підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, у тому числі в
арбітражних процесах, розпочатих проти держави іноземними
інвесторами;
3.23. забезпечує розробку, підготовку, узгодження та
підписання Угод між Міністерством фінансів України та
міністерствами фінансів країн СНД.
3.24. бере участь у бюджетному процесі на стадіях складання,
розгляду, затвердження і внесення змін, виконання бюджету,
підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету: - розробляє пропозиції до проекту Державного бюджету України
в частині питань компетенції Управління; - бере участь у розробці інструкцій щодо підготовки бюджетних
запитів; - опрацьовує бюджетні запити, що подаються головними
розпорядниками коштів, з точки зору їх відповідності меті,
пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних
коштів з метою включення до пропозиції проекту Державного бюджету
України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України; - розглядає та вживає заходів щодо усунення розбіжностей з
головними розпорядниками бюджетних коштів; - готує висновки з неузгоджених питань до бюджетних
пропозицій, які подаються Кабінету Міністрів України; - готує пояснювальну записку до проекту закону про Державний
бюджет України, розрахунки та обгрунтування показників доходів і
видатків бюджету; - бере участь у засіданнях відповідних комітетів Верховної
Ради України згідно з графіком розгляду проекту закону про
Державний бюджет України; - опрацьовує висновки та пропозиції до проекту закону про
Державний бюджет України і таблиці пропозицій суб'єктів права
законодавчої ініціативи; - доопрацьовує проект закону про Державний бюджет України з
метою прийняття його Верховною Радою України; - бере участь у здійсненні загальної організації та в
управлінні виконанням Державного бюджету України, координації
діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання
державного бюджету; - бере участь у складанні бюджетного розпису, Річного розпису
асигнувань Державного бюджету України на рік та Помісячного
розпису асигнувань загального фонду бюджету на рік; оформленні в
установленому порядку Довідок про зміни показників згаданих
документів за зверненням головних розпорядників бюджетних коштів; - опрацьовує пропозиції щодо здійснення перерозподілу
видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу
бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному
фонду державного бюджету; - готує звернення до Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету за обгрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних
коштів про перерозподіл видатків (у межах їх загального обсягу),
що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по
загальному і спеціальному фондах; - здійснює за погодженням з Комітетом Верховної Ради України
з питань бюджету перерозподіл видатків по загальному і
спеціальному фондах бюджету; - збирає, накопичує, аналізує інформацію про надходження
коштів, отриманих за вчинення консульських дій, та факторів
(чинників), які впливають на обсяги зарахування цих коштів до
доходів державного бюджету; - координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань
формування та затвердження кошторисів бюджетних установ і
складання звітності про їх виконання по відповідних бюджетних
програмах; - аналізує виконання законів про Державний бюджет України,
готує відповідні інформаційно-аналітичні довідки з цих питань,
опрацьовує висновки і звіти Рахункової палати про результати
виконання законів про Державний бюджет України (у межах
компетенції Управління);
3.25. бере участь у підготовці матеріалів на засідання
Колегії (у т.ч. щодо вдосконалення діяльності Міністерства з
питань компетенції Управління;
3.26. опрацьовує питання щодо джерел здійснення видатків,
пов'язаних із виконанням фінансових зобов'язань України перед
міжнародними організаціями, членство в яких набуто відповідно до
міжнародних договорів, укладених від імені України, Кабінету
Міністрів України і центральних органів виконавчої влади;
3.27. готує та подає пропозиції щодо проведення заходів з
метою поступової ліквідації заборгованості України перед
міжнародними організаціями та запобігання подальшому її зростанню;
3.28. здійснює фінансове забезпечення придбання за межами
України у державну власність нерухомого майна для розміщення
закордонних дипломатичних установ України. Бере участь у роботі
міжвідомчих експертних груп, які за дорученням Кабінету Міністрів
України виїжджають на місцезнаходження об'єкта придбання і готують
висновки щодо доцільності придбання у власність України того чи
іншого нерухомого майна;
3.29. забезпечує участь Міністерства у роботі
українсько-російської експертної групи з питань нерухомого майна
колишнього СРСР за кордоном;
3.30. забезпечує підготовку спільних з Міністерством
закордонних справ України актів (наказів) про затвердження Порядку
зарахування до доходів загального та спеціального фондів
державного бюджету та використання коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України;
3.31. здійснює роботу щодо зарахування до доходів державного
бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами
України. Взаємодіє з Міністерством закордонних справ України та
Державним казначейством України з питання проведення роботи щодо
зарахування цих коштів до доходів загального та спеціального
фондів державного бюджету коштів та здійснює контроль за
дотриманням вимог встановленого Порядку їх зарахування;
3.32. оформлює і веде облік дозволів Міністерства на
зарахування до доходів загального фонду державного бюджету коштів,
нарахованих іноземними банками за користування тимчасово вільними
коштами закордонних дипломатичних установ України;
3.33. розробляє проекти нормативно-правових актів щодо умов
матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на
навчання, стажування, для підвищення кваліфікації. Здійснює
перегляд норм добових витрат, граничних норм відшкодування витрат
на наймання житлового приміщення за добу, порядку відшкодування
витрат на проїзд, провезення багажу, службові телефонні розмови
тощо;
3.34. розглядає запити і звернення з питань порядку
здійснення закордонних відряджень та відшкодування витрат, готує
відповіді на звернення. На підставі такого розгляду розробляє
пропозиції щодо вдосконалення порядку здійснення закордонних
відряджень та відшкодування витрат;
3.35. організовує і проводить семінари (за необхідності) з
питань застосування законодавства щодо порядку здійснення
закордонних відряджень та умов матеріального забезпечення осіб,
направлених за кордон у службові відрядження, на навчання,
стажування, для підвищення кваліфікації;
3.36. проводить роботу з реалізації положень підписаної Угоди
між Міністерством фінансів України і Міністерством фінансів і цін
Республіки Куба про співробітництво;
3.37. виконує (бере участь у виконанні) доручень Верховної
Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів
України, звернень міністерств, інших органів державного
управління, підприємств та організацій, листів та скарг громадян і
готує за результатами розгляду проектів доповідей і відповідей з
питань, що відносяться до компетенції Управління.
3.38. здійснює іншу роботу, необхідну для виконання
покладених на Управління завдань.
4. Управління має право:
4.1. за дорученням керівництва Міністерства і директора
Департаменту представляти Міністерство в інших органах виконавчої
влади, брати участь у засіданнях міжурядових, міжвідомчих комісій
з питань, що належать до компетенції Управління;
4.2. взаємодіяти з дипломатичними, торговельними
представництвами і органами законодавчої та виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування України та підприємствами,
установами, організаціями, громадськими об'єднаннями стосовно
отримання, використання та аналізу інформації, необхідних
статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються
діяльності Управління;
4.3. у разі надходження до Міністерства термінових доручень
Президента України або Кабінету Міністрів України щодо
євроінтеграційної політики, вступу України до СОТ, роботи
двосторонніх комісій, а також у разі термінових доручень
керівництва Міністерства готувати директорові Департаменту проекти
доручень щодо доведення відповідних завдань департаментам
Міністерства для підготовки необхідних матеріалів та позиції
Міністерства (директив) з питань, що належать до їх компетенції;
4.4. надавати консультації працівникам структурних
підрозділів Міністерства та інших органів виконавчої влади з
питань компетенції Управління;
4.5. підвищувати рівень кваліфікації фахівців Управління,
забезпечувати вдосконалення знань іноземних мов на курсах,
семінарах і в учбових програмах, що проводяться для державних
службовців, в тому числі за кордоном.
5. Начальник Управління
5.1. Управління очолює начальник Управління, який
призначається на посаду та звільняється з посади у встановленому
порядку.
5.2. Начальник Управління має заступників відповідно до
штатного розпису Міністерства.
5.3. Начальник Управління та його заступники призначаються з
осіб, які мають вишу освіту, необхідний досвід управлінської
роботи та відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством.
5.4. Начальник Управління: 5.4.1. здійснює керівництво Управлінням і організовує його
роботу; 5.4.2. несе відповідальність перед керівництвом Міністерства
та директором Департаменту за виконання покладених на Управління
завдань; 5.4.3. розподіляє обов'язки між заступниками начальника
Управління - начальниками відділів, іншими працівниками
Управління, погоджує положення про Управління, посадові інструкції
працівників Управління; 5.4.4. подає керівництву Департаменту пропозиції щодо
заохочення та притягнення до відповідальності працівників
Управління; 5.4.5. подає керівництву Департаменту пропозиції про
призначення, звільнення та переміщення працівників Управління; 5.4.6. подає керівництву Департаменту пропозиції про
вдосконалення роботи Управління, Департаменту; 5.4.7. бере участь у засіданнях Колегії Міністерства, а також
у нарадах, які проводяться у Міністерстві, у разі розгляду питань,
що належать до компетенції Управління; 5.4.8. підписує від імені Управління службові листи,
доповідні записки, довідки і документи інформаційного, довідкового
або аналітичного характеру, які підготовлені для внутрішнього
використання в центральному апараті Міністерства; 5.4.9. вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
Управління, співпрацює з цих питань із структурними підрозділами
Міністерства, органами державної влади України, а також з іншими
органами. 5.4.10. за письмовим дорученням начальника Управління
документи та поточне листування з питань, віднесених до
компетенції Управління, підписують його заступники.
Начальник Управління
зовнішньоекономічної діяльності
та європейської інтеграції В.В.Ткачук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

22.08.2003 N 515

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ європейської інтеграції, вступу України

до СОТ та двостороннього співробітництва Управління

міжнародних відносин та європейської інтеграції

Департаменту міжнародних зв'язків та європейської

інтеграції

1. Загальні положення
1.1. Відділ європейської інтеграції, вступу України до СОТ та
двостороннього співробітництва (далі - Відділ) є структурним
підрозділом Управління міжнародних відносин та європейської
інтеграції (далі - Управління) Департаменту міжнародних зв'язків
та європейської інтеграції (далі - Департамент) Міністерства
фінансів України (далі - Міністерство) і підпорядковується
начальнику Управління.
1.2 Відділ забезпечує координацію роботи структурних
підрозділів Міністерства при проведенні державної політики
європейської інтеграції з економічних і фінансових питань,
виконанні програм та стратегій співробітництва з Європейським
Союзом, проведенні роботи із вступу України до СОТ, а також участі
Міністерства у роботі двосторонніх комісій по співробітництву між
Україною і країнами світу (крім країн СНД).
1.3. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства, дорученнями
Міністра та його заступників, положеннями про Міністерство,
Департамент, Управління, а також цим Положенням.
2.Основними завданнями Відділу є:
2.1. забезпечення виконання законодавчих, нормативно-правових
актів, в т.ч. наказів Міністерства, доручень Президента України,
Кабінету Міністрів України з питань міжнародного двостороннього
співробітництва та співробітництва з СС;
2.2. забезпечення координації діяльності структурних
підрозділів Міністерства з фінансових питань співробітництва з ЄС
при виконанні заходів щодо європейської інтеграції, програм
взаємодії з Європейським Союзом, вступу України до СОТ;
2.3. підготовка та опрацювання проектів Законів України,
Указів Президента України, постанов і розпоряджень Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України, наказів та інших
нормативно-правових актів Міністерства з питань проведення
державної політики щодо європейської інтеграції України та вступу
України до СОТ;
2.4. підготовка участі у розробці і проведенні Міністерством
фінансів спільно з Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України, Міністерством закордонних справ
України, Міністерством юстиції України та іншими центральними
органами виконавчої влади євроінтеграційної політики;
2.5. підготовка матеріалів для участі керівництва і
відповідальних працівників Міністерства у роботі міждержавних,
міжурядових, міжвідомчих органів з питань, пов'язаних із
співробітництвом України з Європейським Союзом, вступом України до
СОТ та з двостороннім співробітництвом.
3. Відділ відповідно до покладених

на нього завдань:
3.1. проводить аналіз чинних законодавчих та
нормативно-правових актів з питань міжнародного двостороннього
співробітництва та співробітництва з ЄС, розробляє і вносить
пропозиції щодо їх удосконалення;
3.2. координує діяльність структурних підрозділів
Міністерства щодо виконання заходів, спрямованих на
євроінтеграцію та поглиблення співпраці з ЄС, зокрема з фінансових
питань співробітництва з ЄС;
3.3 забезпечує контроль за виконанням Міністерством вимог
УПС ( 998_012 ), Стратегії ( 615/98 ) та Програми інтеграції
України до ЄС ( n0001100-00 );
3.4. здійснює підготовку та узгодження документів, необхідних
для належного виконання УПС у т.ч. для проведення переговорів з
Європейською Стороною;
3.5. здійснює підготовку матеріалів для участі керівництва і
відповідальних працівників Міністерства у роботі державних,
міждержавних, міжурядових, міжвідомчих органів з питань,
пов'язаних із співробітництвом України з Європейським Союзом,
зокрема Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС, Комітету
з питань співробітництва між Україною та ЄС, Підкомітету з питань
торгівлі та інвестицій та Підкомітету з питань фінансів, економіки
та статистики, а також робочих груп Комітету з питань
співробітництва між Україною та ЄС; Державної ради з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України;
3.6. забезпечує організацію вирішення проблемних питань щодо
двостороннього співробітництва з ЄС, які належать до компетенції
Міністерства, та здійснює підготовку узагальнених пропозицій;
3.7. бере участь у розробці та опрацюванні проектів
законодавчих та нормативно-правових актів з питань проведення
державної політики щодо європейської інтеграції України;
3.8. бере участь у розробці щорічних Планів дій з реалізації
пріоритетних положень Програми інтеграції України до ЄС
( n0001100-00 ) та здійснює контроль за їх виконанням;
3.9. співпрацює з відповідними структурними підрозділами
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
та інших центральних органів виконавчої влади з питань
співробітництва з ЄС;
3.10. бере участь у підготовці і проведенні семінарів з
питань євроінтеграційної політики та забезпечує проведення
роз'яснювальної роботи серед структурних підрозділів Міністерства
з питань євроінтеграційної політики та вступу України до СОТ;
3.11. розробляє стратегію бюджетного фінансування
євроінтеграційних заходів;
3.12. бере участь у розробці методичних рекомендацій та
пропозицій щодо забезпечення бюджетного фінансування
євроінтеграційних заходів, зокрема тих, що передбачаються
щорічними Планами дій з реалізації пріоритетних положень Програми
інтеграції України до ЄС та Планами роботи з адаптації
законодавства України до законодавства ЄС;
3.13. здійснює координацію і моніторинг дій департаментів
Міністерства щодо бюджетного фінансування щорічних Планів дій з
реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до ЄС
(співпрацює з цього питання з Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України) та Планів роботи з адаптації
законодавства України до законодавства ЄС, Загальнодержавної
програми адаптації законодавства України (співпрацює з цього
питання з Міністерством юстиції України);
3.14. готує звіти Кабінету Міністрів України та узагальнені
матеріали Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції України і Міністерству юстиції України щодо фінансового
забезпечення процесів інтеграції України до ЄС і адаптації
українського законодавства до законодавства ЄС;
3.15. координує діяльність структурних підрозділів
Міністерства з вирішення проблемних питань переговорного процесу
вступу України до СОТ;
3.16. бере участь у розробці та опрацюванні проектів
законодавчих та нормативно-правових актів з питань вступу України
до СОТ;
3.17. готує матеріали для участі керівництва Міністерства у
роботі Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ; у
двосторонніх переговорах з доступу до ринків товарів та послуг з
країнами - членами Робочої групи з розгляду заявки України про
вступ до СОТ; забезпечує членство у складі Робочої групи експертів
у рамках Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ;
3.18 координує участь Міністерства у роботі двосторонніх
комісій по співробітництву між Україною і країнами світу (крім
країн СНД); здійснює підготовку матеріалів для участі керівництва
та представників Міністерства у двосторонніх Міжурядових комісіях
з питань торговельно-економічного співробітництва з країнами світу
(крім країн СНД) та двосторонніх зустрічах;
3.19. проводить моніторинг виконання Міністерством
домовленостей, досягнутих у результаті проведення двосторонніх
Міжурядових комісій з питань торговельно-економічного
співробітництва з країнами світу та готує відповідні звіти;
3.20. готує матеріали з питань компетенції Міністерства для
участі офіційної української делегації, а також представників
Міністерства у проведенні міжнародних форумів (відповідно до
порядку денного);
3.21. забезпечує виконання (бере участь) доручень Верховної
Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів
України, звернень міністерств, інших органів державного
управління, підприємств та організацій, листів та скарг громадян і
готує за результатами розгляду проекти доповідей і відповідей з
питань, що відносяться до компетенції Відділу;
3.22. здійснює інші функції, необхідні для виконання
покладених на Відділ завдань.
4. Відділ має право:
4.1. за дорученням начальника Управління та директора
Департаменту представляти Міністерство в інших органах виконавчої
влади, брати участь у засіданнях міжурядових, міжвідомчих комісій
з питань, що належать до компетенції Відділу;
4.2. отримувати від органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій, громадських об'єднань необхідні статистичні
та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності
Відділу;
4.3. у разі надходження до Міністерства термінових доручень
Президента України або Кабінету Міністрів України щодо
євроінтеграційної політики, вступу України до СОТ, роботи
двосторонніх комісій, а також у разі термінових доручень
керівництва Міністерства готувати директорові Департаменту проекти
доручень щодо доведення відповідних завдань департаментам
Міністерства для підготовки необхідних матеріалів та позиції
Міністерства (директив) з питань, що належать до їх компетенції;
4.4. вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Управління,
Департаменту або Міністерства та державної служби в цілому;
4.5. надавати консультації працівникам структурних
підрозділів Міністерства та інших органів виконавчої влади з
питань компетенції Відділу;
4.6. підвищувати рівень кваліфікації фахівців Відділу,
забезпечувати вдосконалення знань іноземних мов на курсах,
семінарах і в учбових програмах, що проводяться для державних
службовців, в тому числі за кордоном.
5. Начальник Відділу
5.1. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на
посаду та звільняється з посади у встановленому порядку;
5.2. Начальник Відділу має заступника відповідно до штатного
розпису Міністерства;
5.3. Начальник Відділу та його заступник призначаються з
осіб, які мають вишу освіту, необхідний досвід управлінської
роботи та відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством;
5.4. Начальник Відділу: 5.4.1. здійснює керівництво Відділом і організовує його
роботу; 5.4.2. несе відповідальність перед начальником Управління та
директором Департаменту за виконання покладених на Відділ завдань;
5.4.3. розподіляє обов'язки між заступником начальника
Відділу та іншими працівниками Відділу, розробляє Положення про
Відділ, посадові інструкції працівників Відділу; 5.4.4. подає керівництву Управління та Департаменту
пропозиції щодо заохочення та притягнення до відповідальності
працівників Відділу; 5.4.5. подає керівництву Управління та Департаменту
пропозиції про призначення, звільнення та переміщення працівників
Відділу; 5.4.6. подає керівництву Управління та Департаменту
пропозиції про вдосконалення роботи Відділу, Управління; 5.4.7. за дорученням керівництва бере участь у Колегіях
Міністерства і нарадах, які проводяться в Міністерстві, у разі
розгляду питань, що належать до компетенції Відділу; 5.4.8. вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
Відділу, співпрацює з цих питань із структурними підрозділами
Міністерства, органами державної влади України, а також з іншими
органами. 5.4.9. підписує від імені Відділу службові листи, довідки і
документи інформаційного або аналітичного характеру, які
підготовлені для внутрішнього користування в межах Департаменту.
Начальник відділу європейської
інтеграції, вступу України до
СОТ та двостороннього співробітництва І.А.Нестеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

22.08.2003 N 515

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ зв'язків з державними та міждержавними

органами країн СНД Управління міжнародних відносин

та європейської інтеграції

1. Загальні положення
1.1. Відділ зв'язків з державними та міждержавними органами
країн СНД (далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління
міжнародних відносин та європейської інтеграції (далі -
Управління) Департаменту міжнародних зв'язків та європейської
інтеграції (далі - Департамент) Міністерства фінансів України
(далі - Міністерство) і підпорядковується Начальнику Управління.
1.2. Відділ забезпечує координацію роботи у Міністерстві по
співробітництву України в рамках Співдружності Незалежних Держав
(далі - СНД) і Об'єднання країн - членів ГУУАМ (Грузія, Україна,
Узбекистан, Азербайджан, Молдова (далі - ГУУАМ)), Єдиного
економічного простору Республіки Бєларусь, Республіки Казахстан,
Російської Федерації і України (далі - ЄЕП) та з іншими
міждержавними об'єднаннями.
1.3. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями
Міністерства, дорученнями Міністра та його заступників, Положенням
про Міністерство, Департамент і Управління, а також цим
Положенням.
2. Основними завданнями Відділу є:
2.1. забезпечення виконання законодавчих, нормативно-правових
актів, в т.ч. наказів Міністерства, доручень Президента України,
Кабінету Міністрів України з питань міжнародного двостороннього
співробітництва, у тому числі з країнами - учасницями СНД;
2.2. підготовка матеріалів для участі керівництва і
відповідальних працівників Міністерства у роботі міждержавних,
міжурядових і міжвідомчих органах СНД, ГУУАМ та ЄЕП;
2.3. організація роботи у процесі складання, розгляду,
затвердження, виконання та контролю Зведеного бюджету органів СНД;
2.4. координація діяльності структурних підрозділів
Міністерства у сфері фінансового співробітництва в рамках СНД,
ГУУАМ і ЄЕП та проведення роботи стосовно вирішення проблемних
питань співпраці України в рамках СНД, ГУУАМ і ЄЕП, які
відносяться до компетенції Міністерства;
2.5. участь у розробці та опрацюванні проектів законодавчих і
нормативно-правових актів з питань участі України в рамках СНД,
ГУУАМ і ЄЕП;
2.6. співпраця з відповідними структурними підрозділами
міністерствами, інших центральних органів виконавчої влади з
питань співробітництва України в рамках СНД, ГУУАМ і ЄЕП.
3. Відділ відповідно до покладених

на нього завдань:
3.1. забезпечує членство України в міждержавних, регіональних
та субрегіональних органах, у тому числі органах СНД шляхом участі
у проведенні оформлення та сплати часткових внесків України на їх
утримання;
3.2. проводить роботу з використання фінансових можливостей,
які надає участь України у регіональних і субрегіональних
організаціях СНД;
3.3. бере участь у розробці законодавчих та нормативних актів
з фінансових питань міжнародного співробітництва;
3.4. готує інформаційно-аналітичні довідки та звіти Верховній
Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінетові
Міністрів України та підпорядкованим їм органам з питань
співробітництва України в рамках СНД, ГУУАМ і ЄЕП;
3.5. разом із зацікавленими міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади готує відповідні документи
по проектах міждержавних та багатосторонніх Угод і Договорів з
країнами СНД і здійснює заходи по набуттю ними чинності (подання
на затвердження Кабінетом Міністрів України, ратифікацію Верховною
Радою України);
3.6. бере участь в опрацюванні і підготовці до засідань Ради
голів держав, Ради голів урядів СНД, Ради міністрів закордонних
справ, структур Виконавчого комітету СНД, директив, нормативних
актів, пропозицій та інших матеріалів, розгляді проектів Угод,
протоколів і рішень з питань багатостороннього співробітництва
України з СНД та країнами - учасницями СНД;
3.7. бере участь у підготовці матеріалів до проведення
зустрічей Президента України, Прем'єр-міністра України, інших
посадових осіб держави та керівництва Міністерства до зустрічі з
представниками країн - учасниць СНД;
3.8 готує та розглядає документи до проведення засідань
міжурядових двосторонніх комісій з країнами - учасницями СНД, бере
участь у поточній роботі, підготовці та проведенні засідань
вказаних комісій, бере участь у забезпеченні фінансування
діяльності двосторонніх комісій з країнами світу;
3.9. бере участь у перевірці та узгодженню кошторисів,
фінансування поточних витрат, протокольних заходів, пов'язаних з
офіційними візитами;
3.10. бере участь у проведенні аналізу політики державних і
міждержавних установ зарубіжних країн, у тому числі країн -
учасниць СНД щодо України та готує пропозиції щодо розробки
концепції фінансової і зовнішньоекономічної політики України з
питань, що стосуються компетенції Відділу;
3.11. проводить роботу щодо забезпечення
фінансово-економічних інтересів України шляхом співробітництва з
міжнародними та державними спеціалізованими регіональними та
субрегіональними установами;
3.12. бере участь у фінансово-економічному забезпеченні
презентації за кордоном українських товаровиробників та наукових
розробок, участі українських підприємств у міжнародних виставках і
ярмарках;
3.13. бере участь у фінансово-економічному забезпеченні
міжнародного співробітництва у військово-промисловій і
військово-технічній сферах;
3.14. бере участь у розробці державного бюджету України, веде
розрахунки, надає матеріали Департаменту зведеного бюджету,
здійснює контроль та фінансування витрат по видатковій частині
Державного бюджету України в межах своєї компетенції;
3.15 взаємодіє з дипломатичними, торговельними
представництвами і органами законодавчої та виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування України та іноземних країн
стосовно отримання, використання та аналізу інформації у межах
своєї компетенції;
3.16. готує матеріали для проведення офіційних переговорів,
засідань, міжнародних конференцій, семінарів;
3.17. у межах покладених на Відділ завдань бере участь у
здійсненні фінансування витрат, пов'язаних із захистом фінансових
інтересів держави та фінансових прав підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, у тому числі у
арбітражних процесах, розпочатих проти держави іноземними
інвесторами;
3.18. забезпечує розробку, підготовку, узгодження та
підписання Угод між Міністерством фінансів України та
міністерствами фінансів країн СНД;
3.19. здійснює інші функції, необхідні для виконання
покладених на Відділ завдань.
4. Відділ має право:
4.1. за дорученням керівництва Міністерства представляти
Міністерство в інших органах виконавчої влади, брати участь у
засіданнях міжурядових, міжвідомчих комісій з питань, що належать
до компетенції Відділу;
4.2. для координації роботи і одержання необхідних даних та
консультацій підтримувати робочі контакти з представниками
міждержавних органів, у тому числі органів СНД, урядових та
неурядових структур зарубіжних країн, у тому числі країн -
учасниць СНД, структурними підрозділами Міністерства у межах
покладених на Відділ обов'язків;
4.3. підвищувати рівень кваліфікації фахівців Відділу,
забезпечувати вдосконалення знань іноземних мов на курсах,
семінарах і в учбових програмах, що проводяться для державних
службовців, в тому числі за кордоном.
5. Начальник Відділу
5.1. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на
посаду та звільняється з посади у встановленому порядку.
5.2. Начальник Відділу має заступника відповідно до штатного
розпису Міністерства.
5.3. Начальник Відділу та його заступник призначаються з
осіб, які мають вишу освіту, необхідний досвід управлінської
роботи та відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством.
5.4. Начальник Відділу: 5.4.1. здійснює керівництво Відділом і організовує його
роботу; 5.4.2. несе відповідальність перед керівництвом Міністерства
за виконання покладених на Відділ завдань; 5.4.3. розподіляє обов'язки між заступником начальника
Відділу та іншими працівниками Відділу, розробляє Положення про
Відділ, посадові інструкції працівників Відділу; 5.4.4. подає керівництву Управління та Департаменту
пропозиції щодо заохочення та притягнення до відповідальності
працівників Відділу; 5.4.5. подає керівництву Управління та Департаменту
пропозиції про призначення, звільнення та переміщення працівників
Відділу; 5.4.6. подає керівництву Міністерства пропозиції про
вдосконалення роботи Відділу, Управління; 5.4.7. бере участь у засіданнях Колегії Міністерства і у
нарадах, які проводяться в Міністерстві, у разі розгляду питань,
що належать до компетенції Відділу; 5.4.8. вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
Відділу, співпрацює з цих питань із структурними підрозділами
Міністерства, органами державної влади України, а також з іншими
органами; 5.4.9. за письмовим дорученням начальника Відділу документи
та поточне листування з питань, віднесених до компетенції Відділу,
підписує його заступник; 5.4.10 підписує від імені Відділу службові листи, доповідні
записки, довідки і документи інформаційного або аналітичного
характеру, які підготовлені для внутрішнього користування в межах
Департаменту.
Начальник Відділу зв'язків з
державними та міждержавними у
органами країн СНД Ю.Б.Шаповаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

22.08.2003 N 515

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансового забезпечення зовнішньополітичної
діяльності Управління міжнародних відносин та європейської

інтеграції

1. Загальні положення
1.1. Відділ фінансового забезпечення зовнішньополітичної
діяльності (далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління
міжнародних відносин та європейської інтеграції (далі -
Управління) Департаменту міжнародних зв'язків та європейської
інтеграції (далі - Департамент) і підпорядковується начальнику
Управління.
1.2. Основним напрямом роботи Відділу є фінансове
забезпечення зовнішньополітичної діяльності України відповідно
до закріплених за структурним підрозділами Міністерства функцій та
процедур.
1.3. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законам України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, положенням про Міністерство, наказами
Міністерства, дорученнями Міністра та його заступників, положенням
про Департамент та Управління, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями Відділу є:
2.1. участь у бюджетному процесі на усіх його стадіях з
питань фінансової забезпечення зовнішньополітичної діяльності;
2.2. контроль за надходженням до державного бюджету коштів,
отриманих за вчинення консульських дій за межами України, та
оформлення Дозволів Міністерству закордонних справ України на їх
використання;
2.3. нормативне врегулювання порядку здійснення закордонних
відряджень, а також умов матеріального забезпечення осіб,
направлених за кордон у службові відрядження, на навчання,
стажування, для підвищення кваліфікації;
2.4. участь у розробці бюджетного законодавства та проведення
роботи удосконалення нормативної бази з питань фінансового
забезпечення зовнішньополітичної діяльності;
2.5. контроль за дотриманням бюджетного законодавства, що
регламентує питання фінансового забезпечення зовнішньополітичної
діяльності.
3. Відділ відповідно до покладених

на нього завдань:
3.1. проводить роботу із складання, розгляду, затвердження,
внесення змін, виконання державного бюджету, підготовки та
розгляду звіту про виконання бюджету за окремими кодами доходів та
бюджетними програмами;
3.2. застосовує програмно-цільовий підхід при складанні
проекту Державного бюджету України, бере участь у розробці
бюджетної класифікації та удосконаленні її складових частин,
розділів і функцій;
3.3. готує (ініціює) пропозиції про внесення змін і доповнень
з питань фінансового забезпечення зовнішньополітичної діяльності
до бюджетного законодавства та інших нормативно-правових актів з
урахуванням досвіду зарубіжних країн;
3.4. готує проекти постанов Кабінету Міністрів України,
наказів Міністерства фінансів України та інструкцій, вносить
уточнення і доповнення до чинного законодавства з питань, що
регламентують порядок здійснення відряджень за кордон (терміном до
60 днів), довготермінових відряджень для роботи за кордоном (понад
60 днів) та умов матеріального забезпечення осіб, направлених за
кордон на навчання, стажування, для підвищення кваліфікації;
3.5. розглядає запити і звернення народних депутатів,
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій та громадян з питань порядку здійснення закордонних
відряджень та відшкодування витрат; готує відповіді на звернення;
надає необхідну консультативну допомогу в роз'ясненні законодавчих
актів (зокрема, стосовно норм відшкодування витрат на відрядження
за кордон);
3.6. бере участь у підготовці матеріалів на засідання Колегії
(у т.ч. щодо вдосконалення роботи Міністерства фінансів України з
питань фінансового забезпечення зовнішньополітичної діяльності);
3.7. опрацьовує питання щодо джерел здійснення видатків,
пов'язаних із виконанням фінансових зобов'язань України перед
міжнародними організаціями, членство в яких набуто Україною
відповідно до міжнародних договорів, укладених від імені України,
Кабінету Міністрів України і центральних органів виконавчої влади;
3.8. готує та подає пропозиції щодо проведення заходів з
метою поступової ліквідації обсягу заборгованості України перед
міжнародними організаціями та запобіганню подальшому його
зростанню;
3.9. здійснює фінансове забезпечення придбання за межами
України у державну власність нерухомого майна для розміщення
закордонних дипломатичних установ України;
3.10. бере участь у роботі міжвідомчих експертних груп, які
за дорученням Кабінету Міністрів України виїжджають на
місцезнаходження об'єкта придбання і готують висновки щодо
доцільності придбання у власність України того чи іншого
нерухомого майна;
3.11. співпрацює з Міністерством закордонних справ України та
заінтересованими органами виконавчої влади стосовно підготовки
проектів відповідних розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо
кожного об'єкта придбання нерухомого майна;
3.12. готує та (відповідно до прийнятих Кабінетом Міністрів
України рішень) пропозиції щодо спрямування (в установленому
порядку) на здійснення видатків із розширення мережі власності
України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб
дипломатичних установ України коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України (у межах бюджетних призначень,
затверджених для Міністерства закордонних справ України у законі
про Державний бюджет України на ці цілі) та проводить моніторинг
виконання зазначених розпоряджень Кабінету Міністрів України про
придбання нерухомого майна в частині фінансування відповідних
витрат та здійснює контроль за проведенням Міністерством
закордонних справ України щорічної інвентаризації виділених із
державного бюджету коштів;
3.13. забезпечує участь Міністерства у роботі
українсько-російської експертної групи з питань нерухомого майна
колишнього СРСР за кордоном;
3.14. відповідно до законодавства готує та видає спільні з
Міністерством закордонних справ України акти (накази) про
затвердження Порядку зарахування до доходів загального та
спеціального фондів державного бюджету та використання коштів,
отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
3.15. здійснює роботу із зарахування до доходів державного
бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами
України: - на підставі звернення Міністерства закордонних справ
України оформлює за встановленою формою Дозволи Міністерства
фінансів України на зарахування до доходів загального фонду
державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій
за межами України, і спрямування їх на здійснення видатків з
функціонування закордонних дипломатичних установ України
(розширення мережі власності України за кордоном у вигляді
нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України) та у
разі забезпечення коштами функціонування закордонних дипломатичних
установ на достатньому рівні, спрямування їх на видатки по інших
програмах; - опрацьовує оформлені Міністерством закордонних справ
України Повідомлення про зарахування до доходів спеціального фонду
державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій
за межами України, і спрямування їх на здійснення виплат,
пов'язаних з функціонуванням Консульської служби України;
3.16. оформлює Дозволи Міністерства на зарахування до доходів
загального фонду державного бюджету коштів, нарахованих іноземними
банками за користування тимчасово вільними коштами закордонних
дипломатичних установ України;
3.17. веде облік оформлених Дозволів і наданих Повідомлень,
формує інформаційну базу даних про надходження коштів, отриманих
за вчинення консульських дій за межами України та зарахування цих
коштів до доходів державного бюджету та здійснює контроль за
дотриманням Міністерством закордонних справ України Порядку
зарахування до доходів загального та спеціального фондів
державного бюджету та використання коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України;
3.18. здійснює контроль за виконанням Міністерством
закордонних справ України доведених відповідно до закону про
Державний бюджет України завдань із забезпечення надходження
коштів, отриманих за вчинення консульських дій, до державного
бюджету;
3.19. розробляє нормативно-правові акти та готує пропозиції
щодо порядку зарахування до державного бюджету та використання
коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
порядку фінансування витрат, пов'язаних з утриманням працівників
закордонних дипломатичних установ України (у т.ч. здійснення
заходів щодо врегулювання на законодавчому рівні відпрацьованого
за роки незалежності України порядку проведення цих видатків
виключно через Міністерство закордонних справ України); порядку
забезпечення приміщеннями закордонних дипломатичних установ
України; граничної чисельності працівників закордонних
дипломатичних установ України; окремих питань фінансового
забезпечення діяльності закордонних дипломатичних установ України
та умови оплати праці їх працівників;
3.20. співпрацює з відповідними структурними підрозділами
Міністерства закордонних справ України стосовно: - налагодження єдиного державного обліку міжнародних
організацій, членом яких є Україна (у т.ч. щодо регулярного
поповнення бази даних Єдиного державного реєстру міжнародних
організацій); - удосконалення законодавства з питань порядку участі
центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних
організацій; - отримання на регулярній основі інформації від Міністерства
закордонних справ України про перелік міжнародних організацій,
сплату внесків до яких здійснює Міністерство закордонних справ
України, із зазначенням суми заборгованості України із сплати
внесків до цих організацій;
3.21. організовує та проводить наради, робочі зустрічі, надає
роз'яснення і практичну допомогу щодо застосування бюджетного
законодавства України та нормативно-правових актів з питань
фінансового забезпечення зовнішньополітичної діяльності (у т.ч.
ті, які висвітлюються у запитах та зверненнях);
3.22. проводить роботу із узгодження, підготовки та внесення
пропозицій до законодавчих актів (законів, указів, постанов,
розпоряджень та інших нормативних актів), що знаходяться на
розгляді у Відділі за дорученням керівництва Міністерства;
3.23. проводить роботу із реалізації положень підписаної
Угоди між Міністерством фінансів України і Міністерством фінансів
і цін Республіки Куба про співробітництво;
3.24. проводить моніторинг щодо виконання Міністерством
закордонних справ України установленого порядку: - складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів в
іноземній валюті з урахуванням специфіки видатків на
функціонування закордонних дипломатичних установ України; - фінансування витрат, пов'язаних з утриманням працівників
закордонних дипломатичних установ України;
3.25. опрацьовує пропозиції щодо поетапного перегляду
граничної чисельності працівників закордонних дипломатичних
установ України з урахуванням фінансових ресурсів держави та
першочергових пріоритетів у сфері зовнішніх зносин, що передбачає
відкриття нових установ;
3.26. проводить на постійній основі співбесіди з особами, які
відряджаються до роботи у закордонні дипломатичні установи України
на посади спеціалістів з фінансових питань (бухгалтерів);
3.27. здійснює спільні (разом з Міністерством закордонних
справ України) перевірки окремих питань фінансово-господарської
діяльності закордонних дипломатичних установ України та готує
пропозиції керівництву Міністерства фінансів України та
Міністерства закордонних справ України щодо усунення чинників, що
призвели до виникнення виявлених порушень;
3.28. проводить моніторинг щодо виконання Державним
казначейством України законодавства з питань проведення видатків
державного бюджету, пов'язаних з міжнародною діяльністю, в
іноземній валюті;
3.29. розробляє і запроваджує форми звітності (довідок)
головними розпорядниками бюджетних коштів, що пов'язані з
функціональними обов'язками Відділу, для організації та
забезпечення аналітичної роботи;
3.30. взаємодіє з іншими органами виконавчої влади з питань,
пов'язаних із здійсненням контролю за дотриманням бюджетного
законодавства;
3.31. контролює дотримання головними розпорядниками
нормативно-правових актів, які регламентують питання фінансового
забезпечення зовнішньополітичної діяльності;
3.32. попереджує відповідних головних розпорядників бюджетних
коштів щодо виявлених порушень бюджетного законодавства та готує
висновки і пропозиції (у разі необхідності) керівництву
Міністерства для вжиття заходів реагування щодо усунення виявлених
недоліків та правопорушень;
3.33. вивчає практику роботи міністерств фінансів інших країн
з питань контролю за дотриманням бюджетного законодавства з метою
використання позитивного досвіду;
3.34. готує відповіді на звернення головних розпорядників
бюджетних коштів щодо застосування бюджетного законодавства;
3.35. здійснює інші функції, необхідні для виконання
покладених на Відділ завдань.
4. Відділ має право:
4.1. розробляти та запроваджувати форми звітності (довідок),
що пов'язані з функціональними обов'язками Відділу, для
організації і забезпечення аналітичної роботи та її вдосконалення;
4.2. одержувати від Міністерства закордонних справ України,
інших міністерств та органів державної влади (що отримують
бюджетні асигнування в іноземній валюті на здійснення
зовнішньополітичної діяльності) звіти (довідки) та іншу необхідну
інформацію для забезпечення виконання завдань Відділу;
4.3. готувати пропозиції щодо призупинення бюджетних
асигнувань у разі виявлення бюджетних правопорушень та притягнення
до відповідальності винних осіб згідно з законом.
5. Начальник Відділу:
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади у встановленому порядку.
5.2. Начальник Відділу має заступника відповідно до штатного
розпису Міністерства.
5.3. Начальник Відділу та його заступник призначаються з
осіб, які мають вишу освіту, необхідний досвід управлінської
роботи та відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством.
5.4. Начальник Відділу: 5.4.1. здійснює керівництво Відділом і організовує його
роботу; 5.4.2. несе відповідальність перед керівництвом Міністерства
за виконання покладених на Відділ завдань; 5.4.3 розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, погоджує
Положення про Відділ, посадові інструкції працівників відділу; 5.4.4. подає керівництву Управління пропозиції щодо
заохочення та притягнення до відповідальності працівників Відділу; 5.4.5. подає керівництву Управління пропозиції про
призначення, звільнення та переміщення працівників Відділу; 5.4.6 подає керівництву Управління пропозиції про
вдосконалення роботи Відділу; 5.4.7. бере участь у засіданнях колегії Міністерства і у
нарадах, які проводяться в Міністерстві, у разі розгляду питань,
що належать до компетенції Відділу. 5.4.8. вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
Відділу, співпрацює з цих питань із структурними підрозділами
Міністерства, органами державної влади України, а також з іншими
установами та організаціями; 5.4.9. підписує від імені Відділу службові листи та документи
інформаційного або аналітичного характеру, які підготовлені для
внутрішнього користування в межах Департаменту.
Начальник відділу фінансового
забезпечення зовнішньополітичної
діяльності Т.Г.Гудзенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: