open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.11.2007 N 514
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

вугільної промисловості

N 437 ( v0437644-08 ) від 22.08.2008 }
Про затвердження Положення

про порядок погодження планів санації

підприємств, що належать до сфери управління

Міністерства вугільної промисловості України

З метою забезпечення належного контролю за виконанням заходів
в процедурі санації та відновлення платоспроможності
підприємств-боржників: господарських товариств, державна частка в
статутних фондах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких
Мінвуглепром здійснює повноваження з управління державними
корпоративними правами, а також державних підприємств, що належать
до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України,
відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Закону України "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), Закону
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від
25.05.2004 N 576/2004 ( 576/2004 ) "Про невідкладні міри щодо
завершення погашення заборгованості із заробітної плати"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок погодження планів санації
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
вугільної промисловості України, що додається.
2. Створити постійно діючу комісію Міністерства вугільної
промисловості України з питань урегулювання банкрутства
підприємств вугільної галузі, що належать до сфери управління
Міністерства (далі - комісія) у складі:
------------------------------------------------------------------ Ященко Ю.П. |- Перший заступник Міністра, голова | |комісії; | -----------------------+----------------------------------------| Лазебник В.І. |- начальник Управління державної | |власності, заступник голови комісії; | -----------------------+----------------------------------------| Члени комісії: | | -----------------------+----------------------------------------| Коломієць В.О. |- директор Департаменту | |науково-технічних та виробничих програм;| -----------------------+----------------------------------------| Новашева О.І. |- директор Фінансово-економічного | |департаменту; | -----------------------+----------------------------------------| Лесик Л.С. |- начальник Управління бухгалтерського | |обліку, звітності та бюджетного | |фінансування; | -----------------------+----------------------------------------| Лазаренко С.Ж. |- начальник Управління юридичного | |забезпечення; | -----------------------+----------------------------------------| Новіков О.А. |- начальник відділу з питань | |реформування власності та банкрутства | |Управління державної власності; | -----------------------+----------------------------------------| Секретар комісії: | | -----------------------+----------------------------------------| за посадою |- головний спеціаліст відділу з питань | |реформування власності та банкрутства | |Управління державної власності. | -----------------------------------------------------------------
3. З метою недопущення штучного доведення до банкрутства
підприємств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому,
покласти на комісію, функцію з розробки заходів по виходу з
кризової ситуації на підприємствах, яким погрожує процедура
банкрутства.
4. У разі відсутності будь-кого з членів комісії, його
повноваження виконує особа, що його заміщує або виконує його
обов'язки в установленому в Мінвуглепромі порядку.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр С.Тулуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства вугільної

промисловості України

22.11.2007 N 514

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок погодження планів санації

Міністерством вугільної промисловості України

Метою цього Порядку є нормативно-правове врегулювання
процедури погодження Міністерством вугільної промисловості України
планів санації, які подаються керуючими санацією або керівниками
підприємств та містять заходи щодо відновлення платоспроможності
підприємств-боржників: господарських товариств, державна частка в
статутних фондах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких
Мінвуглепром здійснює повноваження з управління державними
корпоративними правами, а також державних підприємств, що належать
до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України.
1. Порядок подання до Міністерства вугільної

промисловості України планів санації підприємств,

що належать до сфери управління Мінвуглепрому
План санації підприємства надається в порядку, встановленому
ст. ст. 18, 43, 53 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ).
1.1. Керуючий санацією для погодження плану санації
підприємства-боржника звертається до Міністерства вугільної
промисловості України з відповідною письмовою заявою не пізніше,
ніж за 30 діб до засідання господарського суду, на якому повинно
бути затверджено план санації.
1.2. План санації, що подається до Міністерства вугільної
промисловості України для погодження, має бути попередньо
схвалений комітетом кредиторів.
1.3. План санації подається керуючим санацією до канцелярії
Міністерства вугільної промисловості України в 5 примірниках,
українською мовою, прошитий, пронумерований та скріплений
печаткою.
1.4. До плану санації додаються такі документи: - копія свідоцтва про державну реєстрацію
підприємства-боржника, засвідчена в установленому порядку; - копії установчих документів підприємства-боржника,
засвідчені в установленому порядку; - ухвала господарського (арбітражного) суду про порушення
провадження у справі про банкрутство; - ухвала господарського (арбітражного) суду про затвердження
реєстру вимог кредиторів; - ухвала господарського (арбітражного) суду про проведення
санації підприємства-боржника та призначення керуючого санацією; - копія ліцензії арбітражного керуючого, засвідчена в
установленому порядку; - протокол зборів кредиторів про утворення комітету
кредиторів з визначенням його кількісного складу та повноважень; - протокольне рішення комітету кредиторів про погодження
кандидатури керуючого санацією, вибір інвестора (інвесторів),
схвалення плану санації підприємства-боржника; - копія акту інвентаризації майна підприємства-боржника; - експертна оцінка майна підприємства-боржника, яке
реалізується в процесі санації; - інформація стосовно інвестора. Інформація про інвестора
повинна обов'язково містити: а) установчі документи; б) свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності; в) довідку про внесення до ЄДРПОУ; г) довідку регіонального Агентства з питань банкрутства (дата
реєстрації якої не перевищує 10-денний термін з дати її видачі)
для підтвердження факту, що проти інвестора не порушено справу про
банкрутство; д) річний фінансовий звіт; е) довідку банку про пересування грошових коштів за останній
рік; ж) довідку податкової інспекції про відсутність
заборгованості перед бюджетом; з) копію договору інвестора з підприємством-боржником.
1.5. План санації надається на розгляд та погодження до: Управління державної власності; Департаменту науково-технічних та виробничих програм; Управління бухгалтерського обліку, звітності та бюджетного
фінансування; Управління юридичного забезпечення. Департаменти та Управління у 5-денний термін надають до
Управління державної власності зауваження і пропозиції до плану
санації.
1.6. Управління державної власності здійснює узагальнення
наданих до плану санації зауважень і готує пропозиції щодо
можливості погодження плану санації.
1.7. Після розгляду плану санації Департаментами,
Управліннями, які зазначені у п. 1.5, план санації погоджується
заступником Міністра та першим заступником Міністра, відповідно до
розподілу обов'язків.
1.8. За наявності зауважень до плану санації, за
необхідності, Управління державної власності ініціює в
Міністерстві вугільної промисловості України засідання, створеної
відповідно до наказу Мінвуглепрому від N, постійно діючої комісії
з питань урегулювання банкрутства підприємств вугільної галузі, на
якому приймається рішення щодо погодження плану санації.
1.9. У випадку прийняття керівництвом Міністерства вугільної
промисловості України рішення щодо неможливості погодження плану
санації Управління державної власності готує зауваження від
Мінвуглепрому за підписом першого заступника Міністра та надсилає
їх керуючому санацією, а до господарського суду надсилає лист про
непогодження плану санації.
1.10. Погоджений Міністерством вугільної промисловості
України план санації (копія) зберігається в Управлінні державної
власності.
2. Характеристика плану санації
План санації повинен містити інформацію про виконання
зобов'язань перед: - працівниками підприємства; - кредиторами, відповідно до реєстру, затвердженого
господарським судом; - інвесторами. План повинен включати короткострокові та довгострокові дії. План повинен бути реалістичним: передбачати отримання
реальних грошових надходжень і реструктуризацію боргів та строки
відновлення платоспроможності. План санації має обов'язково передбачати положення щодо
виплати боржником заборгованості із заробітної плати у дев'яносто
денний термін з дня затвердження господарським судом плану санації
підприємства-боржника.
3. Зміст плану санації
3.1. Загальні відомості про підприємство: - скорочена історія, реквізити підприємства; - структура власності, інформація про власників акцій; організаційна структура, наявність дочірніх підприємств,
філій, представництв та інших відокремлених структурних
підрозділів, правовий статус майна цих підрозділів, відомості про
керівників основних структурних підрозділів; - скорочена характеристика продукції, ринків збуту та цін; - скорочений опис існуючого стану (фінансово-майновий стан
підприємства-боржника на останню звітну дату); - цілі реструктуризації.
3.2. Діагностика підприємства: - аналіз конкурентних переваг підприємства; - аналіз функціонального стану підприємства; - аналіз балансу та звіту про прибуток за попередні 3 роки; - аналіз грошових потоків за попередні 12 місяців; - аналіз фінансових показників; - аналіз і висновки щодо фінансової кризи та можливості щодо
її подолання.
3.3. Аналіз структури боргу: - загальна сума боргу та загальна кількість кредиторів, з
якими необхідно працювати; - структура кредиторської заборгованості;
3.4. Аналіз ліквідації (сума грошових коштів, яку можна
отримати після продажу активів з метою сплати боргів): - оцінка ліквідаційної вартості активів підприємства; - складання ліквідаційного балансу підприємства, розроблення
плану погашення вимог кредиторів відповідно до їх пріоритетів
згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ); - аналіз реальної можливості проведення ліквідації відповідно
до ліквідаційного балансу.
3.5. План дій щодо реструктуризації підприємства-боржника,
розрахунок необхідних коштів для реалізації заходів: Короткострокові дії: - загальне керівництво; - фінансовий менеджмент (у тому числі управління грошовими
коштами); - маркетинг; - виробництво. Довгострокові дії: - вибір стратегій; - менеджмент та управління людськими ресурсами; - маркетинг; - фінансове управління (у тому числі управління грошовими
потоками); - виробництво.
3.6. План дій щодо фінансової реструктуризації та джерел
фінансування: - мораторій на погашення боргів (кількість та по яких
кредиторах); - відстрочення боргів (кількість та по яких кредиторах); - обмін боргів на власність (кількість та по яких
кредиторах); - прощення боргів (кількість та по яких кредиторах); - продаж активів та обмін на борги (кількість та по яких
кредиторах); - загальні результати заходів щодо фінансової
реструктуризації.
3.7. Прогноз показників діяльності підприємства: - прогноз прибутків та збитків у перший рік по місяцях, в
наступні два роки - за загальним підсумком; - прогноз руху готівки в перший рік по квартально, в наступні
два роки - за загальним підсумком; - графік погашення боргів у перебігу прогнозованого періоду; - загальний аналіз можливості виходу із кризи та аналіз
ризиків.
3.8. Висновки: - скорочені підсумки в цілому за проектом санації; - підсумки щодо соціальних результатів санації; - підсумки щодо необхідності реструктуризації підприємства з
точки зору економіки регіону; - заходи, спрямовані на екологічну безпеку.
3.9. Додатки (відповідно до п. 1.4 цього Положення)
3.10. Під час складання планів санації доцільно дотримуватись
структури, наведеної у п. 3 цього Положення.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: