open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
25.12.2003 N 10605/6/11-1116
ВАТ "Баланс-клуб"

Щодо амортизації витрат, пов'язаних з

видобутком корисних копалин

Державна податкова адміністрація України розглянула запит ВАТ
"Баланс-клуб" від 04.12.2003 р. N 9 щодо амортизації витрат,
пов'язаних з видобутком корисних копалин, і повідомляє наступне.
Пунктом 9.1 статті 9 Закону України від 28.12.94 р. N 334
( 334/94-ВР ) "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі -
Закон N 334) встановлено, що будь-які витрати на розвідку
(дорозвідку), облаштування та розробку будь-яких запасів (родовищ)
корисних копалин (за винятком витрат, передбачених у підпункті
5.2.16 пункту 5.2 статті 5 цього Закону), включаються до окремої
групи витрат платника податку, на балансі якого перебувають такі
запаси (родовища), та підлягають амортизації.
Пунктом 9.5 статті 9 Закону N 334 ( 334/94-ВР ) встановлені
норми амортизації для свердловин, що використовуються для розробки
нафтових та газових родовищ.
При цьому облік балансової вартості витрат, пов'язаних з
видобутком корисних копалин, ведеться по кожному окремому родовищу
(кар'єру, шахті, свердловині). Порядок такого обліку
встановлюється Міністерством фінансів України (пункт 9.3 статті 9
Закону N 334).
При веденні обліку балансової вартості витрат, пов'язаних з
видобутком корисних копалин, слід керуватися Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", яке
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня
2000 року N 92 ( z0288-00 ).
Пунктом 29 вказаного Положення передбачено, що нарахування
амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому
об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.
Одночасно нарахування амортизації припиняється починаючи з
місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів,
переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову,
дообладнання, консервацію.
Згідно з вказаним пунктом місячна сума амортизації
визначається діленням річної суми амортизації на 12.
Таким чином, у випадку виведення з експлуатації нафтових або
газових свердловин амортизаційні відрахування, встановлені пунктом
9.5 статті 9 Закону N 334 ( 334/94-ВР ), не нараховуються на такі
свердловини починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення їх
з експлуатації.
Що стосується періодів нарахування амортизації, слід
зазначити наступне.
Норми амортизації для свердловин, що використовуються для
розробки нафтових та газових родовищ, встановлені пунктом 9.5
статті 9 Закону N 334 ( 334/94-ВР ) у відсотках до первісної
вартості таких свердловин в розрахунку на рік.
Відповідно до пункту 11.1 статті 11 Закону N 334
( 334/94-ВР ) для цілей цього Закону використовуються такі
податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали,
рік.
Податковий період починається з першого календарного дня
податкового періоду і закінчується останнім календарним днем
податкового періоду.
Враховуючи викладене, норми амортизації, встановлені пунктом
9.5 статті 9 Закону N 334 ( 334/94-ВР ) для свердловин, що
використовуються для розробки нафтових та газових родовищ,
застосовуються в розрахунку на календарний рік, тобто період, який
розпочинається 1 січня та закінчується 31 грудня звітного року.
При цьому амортизаційні відрахування для нафтогазових
свердловин, які нараховуються протягом календарного року,
відображаються у податковій звітності щоквартально наростаючим
підсумком з початку звітного року.
Наприклад, газову свердловину первісною вартістю 100 тис.грн.
вперше введено в експлуатацію 5 лютого 2004 року. У період з 15
липня по 15 жовтня 2004 року вказана свердловина була на
капітальному ремонті, після чого знов введена в експлуатацію.
Таким чином, для цілей податкового обліку і нарахування
амортизації вказана свердловина була в експлуатації 1 місяць у
першому кварталі 2004 року, у податковому періоді перше півріччя -
4 місяці, у податковому періоді три квартали - 5 місяців та у
податковому періоді рік - 7 місяців.
Відповідно до пункту 9.5 статті 9 Закону N 334 ( 334/94-ВР )
амортизація вказаної свердловини здійснюється у 2004 році за
нормою 10 відсотків річних.
Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних з видобутком
корисних копалин, заповнюється згідно з додатком К1/2 декларації з
податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом
ДПА України від 29.03.2003 р. N 143 ( z0271-03 ) (далі -
декларація).
У стовпчику 3 додатка К1/2 декларації ( z0271-03 ) буде
відображено первісну вартість свердловини - 100 тис.грн.
Сума амортизаційних відрахувань по цій свердловині складе: за перший квартал 2004 року - 0,8 тис.грн. (((10 % х
1/4)/100) х 100 тис.грн.) х 1/3); за перше півріччя 2004 року - 3,3 тис.грн. (((10 % х
1/2)/100) х 100 тис. грн.) х 4/6); за три квартали 2004 року - 4,2 тис.грн. (((10 % х 3/4)/100)
х 100 тис.грн.) х 5/9); за 2004 рік - 5,9 тис.грн. (((10 % х 4/4) / 100) х
100 тис.грн.) х 7/12).
У 2005 році амортизація вказаної свердловини
здійснюватиметься за нормою 18 відсотків річних.
Якщо, наприклад, нафтогазова свердловина вводиться в
експлуатацію у грудні 2004 року, то першим роком експлуатації цієї
свердловини в цілях нарахування податкової амортизації буде 2005
рік.
Що стосується витрат, пов'язаних з поліпшенням нафтогазових
свердловин, зазначаємо наступне.
Пунктом 9.5 статті 9 Закону N 334 ( 334/94-ВР ) встановлено,
що платники податку мають право протягом звітного року віднести до
валових витрат будь-які витрати, пов'язані із проведенням ремонту,
реконструкції, модернізації та іншим поліпшенням свердловин, що
використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, у сумі,
що не перевищує 10 відсотків первісної вартості окремої
свердловини.
Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до складу
відповідної групи основних фондів.
Враховуючи, що облік балансової вартості витрат, пов'язаних з
видобутком корисних копалин, ведеться по кожній окремій
свердловині, то витрати на поліпшення окремої свердловини, які
перевищують 10 відсотків її первісної вартості, збільшують
балансову вартість такої свердловини.
Перший заступник Голови О.Шитря

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: