open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.07.2011 N 513

Питання виконання Закону України

"Про доступ до публічної інформації"

у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань України та її робочих органах

На виконання Закону України "Про доступ до публічної
інформації" ( 2939-17 ) та постанови правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України від 20 липня 2011 року N 36 ( v0036583-11 )
"Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до
публічної інформації" у Фонді соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України" та з
метою належної організації у виконавчій дирекції Фонду та її
робочих органах доступу до публічної інформації, що знаходиться у
володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України, Н А К А З У Ю:
1. Установити, що: виконавча дирекція Фонду є розпорядником інформації, яка
отримана або створена в процесі забезпечення діяльності правління
Фонду та здійснення виконавчою дирекцією Фонду повноважень у межах
і порядку, визначеному законом та установчими документами, та яка
перебуває у безпосередньому володінні виконавчої дирекції Фонду; управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі є розпорядниками
інформації, яка отримана або створена в процесі виконання
повноважень по управлінню соціальним страхуванням від нещасного
випадку на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці, передбачених установчими документами, та яка перебуває у
безпосередньому володінні управлінь; відділення виконавчої дирекції Фонду в районах і містах
обласного значення є розпорядниками інформації, яка отримана або
створена в процесі виконання повноважень по здійсненню соціального
страхування від нещасного випадку на території одного або кількох
районів та міст обласного значення, передбачених установчими
документами, та яка перебуває у безпосередньому володінні
відділень.
2. Визначити управління забезпечення документообігу, контролю
виконання документів та організації доступу до публічної
інформації спеціальним структурним підрозділом, який організовує в
установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає
за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та
надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до
правління Фонду та виконавчої дирекції Фонду, а також надає
консультації під час оформлення таких запитів.
3. Затвердити Порядок організації доступу до публічної
інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України, що додається.
4. Управлінню інформаційного забезпечення (Сливкін П.І.): створити до 1 серпня 2011 року систему обліку документів, що
знаходяться у розпорядженні виконавчої дирекції Фонду і містять
публічну інформацію, та запитів на інформацію (далі - система
обліку), і передати протягом одного робочого дня з дня її
створення управлінню забезпечення документообігу, контролю
виконання документів та організації доступу до публічної
інформації для забезпечення ведення відповідного обліку у
виконавчій дирекції Фонду; здійснювати технічне та технологічне супроводження
програмного забезпечення системи обліку, збереження та захист
даних, що містяться у ній; вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу
до наявної у системі обліку інформації про особу інших осіб; створити до 1 серпня 2011 року єдину електронну адресу для
запитів на інформацію publishinfo@social.org.ua.
5. Управлінню забезпечення документообігу, контролю виконання
документів та організації доступу до публічної інформації
(Сокиран В.А.): забезпечити у виконавчій дирекції Фонду ведення обліку
запитів на інформацію, їх обов'язкову реєстрацію та збереження
оригіналів, а також ведення обліку документів, що знаходяться у
розпорядженні виконавчої дирекції Фонду і містять публічну
інформацію; внести зміни до Інструкції з діловодства, затвердженої
наказом виконавчої дирекції Фонду від 16.11.2004 N 1471,
доповнивши її розділом "Порядок організації доступу до публічної
інформації"; систематично інформувати директора виконавчої дирекції Фонду
про кількість та характер запитів на інформацію, що надходять
правлінню Фонду та виконавчій дирекції Фонду, включаючи інформацію
щодо дотримання самостійними структурними підрозділами виконавчої
дирекції Фонду строків розгляду в межах компетенції інформації,
яка надається для узагальнення відділу організації доступу до
публічної інформації та звернень громадян з метою підготовки
проекту відповіді запитувачу інформації; здійснювати постійно моніторинг виконання виконавчою
дирекцією Фонду та її робочими органами Закону України "Про доступ
до публічної інформації" ( 2939-17 ); скласти перелік і службові номери засобів зв'язку
відповідальних осіб з питань запитів на інформацію, визначених
начальниками робочих органів виконавчої дирекції Фонду, та у разі
потреби вносити до нього зміни; вносити, у разі потреби, пропозиції щодо змін до цього наказу
та Порядку організації доступу до публічної інформації, що
знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України.
6. Управлінню організаційної роботи (Ніконенко В.В.): внести пропозиції щодо змін до наказів виконавчої дирекції
Фонду, якими регламентується порядок підготовки у виконавчій
дирекції Фонду документів, на розгляд правління Фонду в частині
своєчасного оприлюднення проектів порядків денних засідань
правління Фонду та проектів рішень правління Фонду, що підлягають
обговоренню; забезпечити підтримку в актуальному стані розділу офіційного
веб-сайта Фонду "Доступ до публічної інформації"; забезпечити систематичне і оперативне оприлюднення та
оновлення на офіційному веб-сайті Фонду інформації про діяльність
Фонду, іншої інформації, зазначеної у Порядку організації доступу
до публічної інформації, та форм запитів на інформацію; забезпечити оперативне оприлюднення в офіційних друкованих
виданнях та на офіційному веб-сайті Фонду рішень правління Фонду.
7. Управлінню справами (Гайдай О.І.) до 10 серпня 2011 року
забезпечити встановлення окремого багатоканального телефонного та
факсового номера у відділі організації доступу до публічної
інформації та звернень громадян управління забезпечення
документообігу, контролю виконання документів та організації
доступу до публічної інформації.
8. Управлінню справами (Гайдай О.І.) підготувати проект
постанови правління Фонду "Про затвердження розміру граничних
витрат на копіювання або друк документів, що надаються виконавчою
дирекцією Фонду та її робочими органами за запитами на інформацію,
та порядку відшкодування цих витрат".
9. Управлінню правового забезпечення (Левшун Р.В.)
здійснювати постійно моніторинг судових рішень, прийнятих у
зв'язку з порушенням права на одержання публічної інформації,
відповідачем у справі яких виступає Фонд або робочі органи
виконавчої дирекції Фонду.
10. Начальникам самостійних структурних підрозділів
виконавчої дирекції Фонду, управлінь виконавчої дирекції Фонду в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
та відділень виконавчої дирекції Фонду забезпечити виконання
Порядку організації доступу до публічної інформації, що
знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України.
11. Визначити першого заступника директора Нестерова С.В.
уповноваженою особою на підписання відповідей на запити на
інформацію, що надходять до правління Фонду та виконавчої дирекції
Фонду.
12. Начальникам управлінь виконавчої дирекції Фонду в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі: визначити в управліннях та відповідних відділеннях
відповідальних осіб з питань запитів на інформацію, що
здійснюватимуть організацію та забезпечення доступу до публічної
інформації, розпорядником якої відповідно є управління або
відділення; запровадити облік запитів на інформацію та забезпечити
обов'язкову реєстрацію таких запитів; визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із
документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати
такі місця відповідною оргтехнікою; створити умови для подання письмових запитів потерпілими на
виробництві та громадянами з обмеженими фізичними можливостями; забезпечити систематичне і оперативне оприлюднення та
оновлення інформації про діяльність управління та відповідних
відділень; вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу
до наявної інформації про особу інших осіб; роз'яснювати населенню права та обов'язки суб'єктів
страхування від нещасного випадку на виробництві, передбачені
законодавством, з дотриманням вимог Закону України "Про доступ до
публічної інформації" ( 2939-17 ); подавати кожного місяця до 5 числа місяця, наступного за
звітним, управлінню забезпечення документообігу, контролю
виконання документів та організації доступу до публічної
інформації виконавчої дирекції Фонду інформацію про виконання
Закону України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 )
згідно з формою, наведеною у Додатку 1 цього наказу; подати управлінню забезпечення документообігу, контролю
виконання документів та організації доступу до публічної
інформації виконавчої дирекції Фонду до 1 серпня 2011 року
інформацію про: відповідальних осіб з питань запитів на інформацію та їх
службові номери засобів зв'язку; результати виконання організаційних заходів щодо забезпечення
доступу до публічної інформації в управлінні та відділеннях, які
входять до складу управління; подати управлінню справами пропозиції щодо розрахунку та
фінансування витрат, пов'язаних з обладнанням в управлінні та
відділеннях, які входять до складу управління, спеціальних місць
для роботи запитувачів із документами та їх копіями.
13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор Ю.Мельников

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ виконавчої дирекції

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

28.07.2011 N 513

ІНФОРМАЦІЯ

про роботу із запитами

про доступ до публічної інформації,

які надійшли до управління ВД ФССНВ

у ____________ області

у ________________ 20__ року

(вказати місяць)

----------------------------------------------------------------------- N | Назва показника | | п/п| | | ---+------------------------------------------------------+----------| 1 |Кількість запитів: | | ---+------------------------------------------------------+----------| 1.1|письмових | | ---+------------------------------------------------------+----------| 1.2|усних | | ---+------------------------------------------------------+----------| 1.3|телефоном | | ---+------------------------------------------------------+----------| 1.4|електронною поштою | | ---+------------------------------------------------------+----------| 2 |Кількість повторних запитів | | ---+------------------------------------------------------+----------| 3 |Розглянуто: | | ---+------------------------------------------------------+----------| 3.1|у термін | | ---+------------------------------------------------------+----------| 3.2|з порушенням терміну | | ---+------------------------------------------------------+----------| 4 |Результати розгляду, всього | | ---+------------------------------------------------------+----------| 4.1|задоволено | | ---+------------------------------------------------------+----------| 4.2|відхилено | | ---+------------------------------------------------------+----------| 4.3|знаходяться в стадії розгляду | | ---+------------------------------------------------------+----------| 5 |Проведено семінарів, нарад з питань практичного | | |застосування Закону України "Про доступ до публічної | | |інформації" | | ---+------------------------------------------------------+----------| 6 |Виготовлено стендів, інформаційних кутків для широкого| | |ознайомлення громадян з законодавчими актами України з| | |питань роботи із запитами про доступ до публічної | | |інформації | | ----------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ виконавчої дирекції

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

28.07.2011 N 513

ПОРЯДОК

організації доступу до публічної інформації,

що знаходиться у володінні Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

Розділ I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України від
13.01.2011 року N 2939-VI ( 2939-17 ) "Про доступ до публічної
інформації" (далі - Закон) та визначає організаційні питання,
пов'язані із здійсненням і забезпеченням у виконавчій дирекції
Фонду та її робочих органах права кожного на доступ до публічної
інформації, що заходиться у володінні Фонду соціального
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання України (далі - Фонд), в частині оприлюднення та
надання відповідної інформації за інформаційними запитами.
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: відповідальна особа з питань запитів на інформацію -
визначений керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду
працівник, який організовує в установленому порядку доступ до
публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік,
систематизацію, аналізування, надання відповідей на інформаційні
запити, що надходять до відповідного робочого органу виконавчої
дирекції Фонду, здійснює контроль щодо задоволення інформаційного
запиту та надає консультації під час оформлення запиту; відповідальна особа за оприлюднення інформації - визначений
керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду працівник, що
оприлюднює публічну інформацію; запитувач - фізична або юридична особа, крім суб'єктів
владних повноважень, об'єднання громадян без статусу юридичної
особи; інформаційний запит - письмовий запит на інформацію в
довільній формі, що містить відомості, визначені у частині п'ятій
статті 19 Закону ( 2939-17 ), або запит за рекомендованою формою,
встановленою Додатками 1-4 до цього Порядку, що складається та
подається запитувачем інформації у порядку, визначеному Додатком 5
до цього Порядку; керівник розпорядника інформації - директор виконавчої
дирекції Фонду, а у разі його відсутності - заступник директора,
який виконує його обов'язки, або заступник директора виконавчої
дирекції Фонду, який уповноважений на розгляд інформаційних
запитів і підписання відповіді на них, та керівник відповідного
робочого органу виконавчої дирекції Фонду; працівник відділення - працівник відділення виконавчої
дирекції Фонду, до компетенції якого належить питання, що
міститься в інформаційному запиті, та який бере участь в його
опрацюванні, або готує інформацію для оприлюднення; робочий орган - управління виконавчої дирекції Фонду в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
та відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах
обласного значення; розпорядник інформації - виконавча дирекція Фонду та її
робочі органи, які виконують обов'язки в межах повноважень,
визначених законом, установчими документами, а також установлених
наказом виконавчої дирекції Фонду; спеціальний структурний підрозділ - управління забезпечення
документообігу, контролю виконання документів та організації
доступу до публічної інформації виконавчої дирекції Фонду, яке
організовує в установленому порядку доступ до публічної
інформації, здійснює контроль щодо задоволення інформаційного
запиту та надає консультації під час оформлення запиту; структурний підрозділ - самостійний структурний підрозділ
виконавчої дирекції Фонду та структурний підрозділ управління
виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, до компетенції якого належить
питання, що міститься в інформаційному запиті, та який бере участь
в його опрацюванні, або готує інформацію для оприлюднення. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі
( 2939-17 ).
1.3. Дія цього Положення не поширюється на надання: - інформації, розпорядниками якої не є виконавча дирекція
Фонду та її робочі органи, зокрема, інформація інших державних
органів України, органів влади інших держав, міжнародних
організацій, фондів за іншими видами загальнообов'язкового
державного соціального страхування, та інформація, яка може бути
отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або
потребує створення в інший спосіб; - інформації, яка отримана або створена при листуванні з
органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
фондами з інших видів загальнообов'язкового державного соціального
страхування, підприємствами, організаціями, установами,
громадянами; - інформації, що міститься в документах виконавчої дирекції
Фонду та її робочих органів, які становлять внутрівідомчу службову
кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони
пов'язані з розробкою напряму діяльності Фонду або процесом
прийняття рішень і передують публічному обговоренню; - інформації, яка міститься в базі даних про страхувальників,
та інформації, яка міститься в документах справ про страхові
виплати, за винятком випадків запиту такої інформації
безпосередньо запитувачем інформації, відомості про якого
містяться в базі даних або в документах справи про страхові
виплати.
1.4. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом
України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).
1.5. Цей Порядок є обов'язковим для виконання у виконавчій
дирекції Фонду та її робочих органах. Недодержання вимог Закону ( 2939-17 ) та цього Порядку є
правопорушенням і тягне за собою юридичну відповідальність,
визначену законом.
1.6. Особою, відповідальною за надання в межах компетенції
відомостей з питань, що містяться в інформаційному запиті, а також
своєчасність та достовірність подання даних про документи, що
містять публічну інформацію та знаходяться у безпосередньому
володінні розпорядника інформації, є: керівник структурного підрозділу - у виконавчій дирекції
Фонду та управліннях виконавчої дирекції Фонду в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; працівник відділення.
1.7. Відповідальним за розгляд, опрацювання, облік,
систематизацію, аналізування, підготовку відповіді на інформаційні
запити, зберігання оригіналів інформаційних запитів, що надходять
до розпорядника інформації, є: спеціальний структурний підрозділ; відповідальна особа з питань запитів на інформацію - у
робочих органах.
1.8. Відповідальним за оприлюднення інформації та її
розміщення у спосіб, визначений цим Порядком, є: управління організаційної роботи - у виконавчій дирекції
Фонду; відповідальна особа за оприлюднення інформації - у робочому
органі.
Розділ II. Забезпечення доступу до публічної інформації
2.1. Доступ до публічної інформації забезпечується
розпорядником інформації шляхом: 1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційному веб-сайті Фонду; на веб-сайті робочого органу; на інформаційних стендах у приміщенні розпорядника публічної
інформації; в будь-якій іншій визначеній керівником розпорядника
інформації формі; 2) надання інформації за інформаційними запитами.
2.2. Публічна інформація за інформаційним запитом може
надаватися за вибором запитувача в усній або письмовій формі, у
вигляді електронного документа або копій документів.
2.3. Публічна інформація в усній формі надається запитувачу
під час особистого прийому, з дотриманням положень Інструкції з
діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і
місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян на підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах
масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 14.04.97 р. N 348 ( 348-97-п ) (із змінами). У такий
самий спосіб може надаватися інформація по телефону, крім
інформації про особу, яка містить персональні данні або відомості
про страхові випадки, результати медичних обстежень, суми
одержуваних виплат, надані їй послуги тощо.
2.4. Інформація про особу надається безпосередньо цій особі
на особистому прийомі або за її інформаційним запитом шляхом
направлення документованої інформації (копій запитуваних
документів про особу) поштою з повідомленням. Зазначена у абзаці першому цього пункту інформація може
надаватися представникам особи лише за його письмовою згодою,
дорученням або рішенням суду.
2.5. Публічна інформація у письмовій формі надається
запитувачу за його вибором під час особистого прийому або шляхом
надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою.
2.6. Публічна інформація у вигляді електронного документа або
сканованого оригіналу документа надається запитувачу за його
вибором під час особистого прийому шляхом перенесення зазначеного
документа на носій інформації або електронною поштою.
2.7. Копії документів, які містять публічну інформацію,
надаються запитувачу за його вибором під час особистого прийому
або надсилаються поштою, телефаксом.
2.8. Доступ до публічної інформації обмежується, якщо вказана
інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.
2.9. Для забезпечення збереження та доступу до публічної
інформації оригінали документів, що знаходяться у розпорядника
інформації, підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку,
що повинна містити: - назву документа; - дату створення документа; - дату надходження документа; - джерело інформації (правління Фонду, члени правління Фонду,
виконавча дирекція Фонду, робочий орган виконавчої дирекції Фонду,
керівники розпорядника інформації або їх заступники, відповідний
структурний підрозділ тощо); - передбачену Законом ( 2939-17 ) підставу віднесення
інформації до категорії з обмеженим доступом; - строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона
віднесена до інформації з обмеженим доступом; - ключові слова; - тип, носій (текстовий документ, плівки, аудіозапис,
відеозапис тощо); - вид (нормативні акти, договори, угоди, рішення, протоколи,
звіти, прес-релізи тощо); - проекти рішень (постанови, накази, розпорядчі документи,
доповідні та службові записки, звернення, заяви, подання,
пропозиції, листи тощо); - форму та місце зберігання документа; - інші відомості. Система обліку публічної інформації ведеться розпорядником
інформації та не може бути віднесена до категорії інформації з
обмеженим доступом.
2.10. Дані про документи, що місять публічну інформацію та
знаходяться у безпосередньому володінні розпорядника інформації,
заносяться у систему обліку на підставі поданих спеціальному
структурному підрозділу (відповідальній особі з питань запитів на
інформацію) службових записок, які підготовлені структурними
підрозділами (працівником відділення), з дотриманням вимог п. 2.9
цього Порядку.
2.11. Спеціальний структурний підрозділ та відповідальна
особа з питань запитів на інформацію зобов'язані: - обробляти інформаційні запити, що пройшли реєстрацію в
установленому порядку; - систематично вести облік документів, що містять публічну
інформацію та знаходяться у безпосередньому володінні розпорядника
інформації; - вести облік інформаційних запитів і зберігати їх оригінали; - у спеціально визначеному місці для роботи запитувачів з
документами чи їх копіями забезпечувати можливість робити виписки
з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на
будь-які носії інформації (крім документів, які містяться у
справах про страхові виплати); - надавати консультації під час оформлення інформаційного
запиту за рекомендованою формою.
2.12. У випадках, якщо розпорядник інформації володіє
інформацією про особу, спеціальний структурний підрозділ та
відповідальна особа з питань запитів на інформацію зобов'язані: - надавати таку інформацію безперешкодно і безкоштовно на
вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених
Законом ( 2939-17 ), та коли запитувач просить надати йому в
оригіналі справу про страхові виплати (запитувачу надається для
ознайомлення копія справи про страхові виплати, що має містити
копії усіх документів та однакову кількість листів, яка є в
оригіналі справи та описі); - використовувати її лише з метою та у спосіб, визначених
Законом ( 2939-17 ); - вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого
доступу до неї інших осіб; - виправляти неточну та застарілу інформацію про особу
самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування,
незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення
інформації можуть бути оскаржені.
Розділ III. Надання публічної інформації

шляхом її оприлюднення
3.1. Доступ до публічної інформації у спосіб, визначений
підпунктом 1 пункту 2.1 цього Порядку, забезпечується у: виконавчій дирекції Фонду - управлінням організаційної
роботи; робочому органі - відповідальною особою за оприлюднення
інформації.
3.2. Управління організаційної роботи забезпечує оприлюднення
на офіційному веб-сайті Фонду інформації, підготовленої
структурним підрозділом за напрямом діяльності, визначеним у
переліку, наведеному у Додатку 6 цього Порядку. Відповідальні особи за оприлюднення інформації забезпечують
оприлюднення на веб-сайтах робочих органів інформації,
підготовленої структурним підрозділом за напрямами діяльності
відповідно до наказу робочого органу виконавчої дирекції Фонду або
працівником відділення.
3.3. На офіційному веб-сайті Фонду у строки, встановлені
частинами другою та третьою статті 15 Закону ( 2939-17 ),
розміщується: 1) інформація про організаційну структуру Фонду, функції та
повноваження органів Фонду, основні завдання соціального
страхування від нещасного випадку, статутні напрями діяльності
Фонду, структура бюджету Фонду, механізм витрачання страхових
коштів тощо; 2) нормативно-правова база, яка регламентує діяльність
виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, рішення правління
та наглядової ради Фонду, накази виконавчої дирекції Фонду (крім
актів індивідуальної дії та внутрішньоорганізаційних), проекти
рішень правління Фонду, що підлягають обговоренню; 3) перелік страхових виплат та умови їх отримання у разі
настання страхового випадку за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві,
категорія осіб, яка має право на отримання страхових виплат та
соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, форми заяв і зразки
документів, затверджених постановами правління Фонду або наказами
виконавчої дирекції Фонду, правила їх заповнення; 4) порядок складання та подання запитів на публічну
інформацію, розпорядником якої є виконавча дирекція Фонду та її
робочі органи; 5) інформація про систему обліку, види інформації, які
зберігає виконавча дирекція Фонду; 6) плани проведення та проекти порядків денних відкритих
засідань правління Фонду; 7) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам
форми заяв, бланків, документів тощо; 8) правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчої
дирекції Фонду; 9) порядок звернення до виконавчої дирекції Фонду відповідно
до Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) та Закону
України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ); 10) звіти, в тому числі щодо результатів розгляду
інформаційних запитів; 11) інформація про діяльність виконавчої дирекції Фонду: - місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку,
адреса офіційного веб-сайта Фонду та єдиної електронної пошти для
направлення запитів на інформацію; - прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів
зв'язку, адреси електронної пошти голови правління Фонду, його
заступників, членів правління Фонду, директора виконавчої дирекції
Фонду та його заступників, керівників робочих органів, а також
керівників самостійних структурних підрозділів виконавчої дирекції
Фонду; - основні функції самостійних структурних підрозділів
виконавчої дирекції Фонду та структурних підрозділів робочих
органів виконавчої дирекції Фонду, крім випадків, коли ці
відомості належать до інформації з обмеженим доступом; - розклад роботи та прийому громадян у виконавчій дирекції
Фонду; - вакансії; - перелік і службові номери засобів зв'язку робочих органів; 12) інша інформація про діяльність органів управління Фонду. Інформація для розміщення на офіційному веб-сайті Фонду,
підготовленої структурним підрозділом, погоджується із заступником
директора виконавчої дирекції Фонду, що координує роботу цього
підрозділу відповідно до розподілу функціональних обов'язків, та
передається для оприлюднення управлінню організаційної роботи
разом із службовою запискою, в якій зазначається дата оприлюднення
документа і дата оновлення інформації. Копія зазначеної записки в
той же день подається спеціальному структурному підрозділу.
3.4. На веб-сайтах робочих органів у строки, встановлені
частинами другою та третьою статті 15 Закону ( 2939-17 ),
розміщується: 1) інформація про організаційну структуру робочого органу,
його функції та повноваження, основні завдання, напрями
діяльності, структуру кошторису робочого органу, механізм
витрачання страхових коштів, передбачених в кошторисі робочого
органу, тощо; 2) нормативна-правова база, яка регламентує діяльність
робочого органу, розпорядчі акти (крім актів індивідуальної дії та
внутрішньоорганізаційних і тих, що стосуються призначення,
перерахування та здійснення страхових виплат); 3) перелік страхових виплат та умови їх отримання у разі
настання страхового випадку за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві,
категорія осіб, яка має право на отримання страхових виплат та
соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, форми заяв і зразки
документів, затверджених постановами правління Фонду або наказами
виконавчої дирекції Фонду, правила їх заповнення; 4) порядок складання та подання запитів на публічну
інформацію, розпорядником якої є виконавча дирекція Фонду та її
робочі органи; 5) інформація про систему обліку, види інформації, які
зберігає робочий орган; 6) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам
форми заяв, бланків, документів, тощо; 7) правила внутрішнього трудового розпорядку робочого органу; 8) порядок звернення до робочого органу відповідно до Закону
України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) та Закону України
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ); 9) звіти, в тому числі щодо результатів розгляду
інформаційних запитів; 10) інформація про діяльність робочого органу: - місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку,
адреса офіційного веб-сайта робочого органу та єдиної електронної
пошти для направлення інформаційних запитів; - прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів
зв'язку, адреси електронної пошти керівника робочого органу, його
заступників та керівників структурних підрозділів чи працівників
відділення; - основні функції структурних підрозділів робочого органу,
крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з
обмеженим доступом; - розклад роботи та прийому громадян у робочого органу; - вакансії; 13) інша інформація про діяльність робочих органів. Інформація для розміщення на веб-сайті робочого органу,
підготовлена структурним підрозділом чи працівником відділення,
погоджується з керівником розпорядника інформації або його
заступником відповідно до розподілу функціональних обов'язків та
передається для оприлюднення відповідальній особі за оприлюднення
інформації разом із службовою запискою, в якій зазначається дата
оприлюднення документа і дата оновлення інформації. Копія
зазначеної записки в той же день подається відповідальній особі з
питань запитів на інформацію.
3.5. Оприлюднення інформації в засобах масової інформації,
розміщення такої інформації на інформаційних стендах у приміщенні
розпорядника інформації або у іншій формі проводиться у порядку,
визначеному абзацом двадцятим пункту 3.3 та абзацом вісімнадцятим
пункту 3.4 цього Порядку. Інформація про бюджет Фонду та звіт про страхову діяльність
Фонду, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний
захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів
оприлюднюється відповідно до вимог Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ).
3.6. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація
про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про
заходи, що застосовуються у зв'язку з цим.
3.7. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті
оприлюдненої публічної інформації розпорядником інформації
запитувач для перевірки та уточнення такої інформації може
звернутися з інформаційним запитом до: спеціального структурного підрозділу - у виконавчій дирекції
Фонду; відповідальної особи з питань запитів на інформацію - у
робочому органі.
Розділ IV. Реєстрація інформаційних

запитів та їх опрацювання
4.1. Запитувач реалізує право доступу до інформації за
інформаційним запитом, який подається до розпорядника інформації. Рекомендовану форму запиту на інформацію запитувач може
отримати у: виконавчій дирекції Фонду у кімнаті прийому громадян
(за адресою м. Київ, просп. Перемоги, 92/2) та на офіційному
веб-сайті Фонду; робочому органі у спеціально відведеній керівником
розпорядника інформації кімнаті та на веб-сайті робочого органу. У разі якщо з поважних причини (інвалідність, обмежені
фізичні можливості тощо) фізична особа не може подати письмовий
запит, його оформляє у: виконавчій дирекції Фонду - працівник спеціального
структурного підрозділу; робочому органі - відповідальна особа з питань запитів на
інформацію. Особа, що оформляє від імені запитувача інформаційний запит,
в обов'язковому порядку зазначає своє прізвище, ім'я та по
батькові, контактний службовий телефон, та надає копію такого
запиту запитувачу.
4.2. Інформаційний запит може бути індивідуальним або
колективним. Інформаційний запит може подаватися до розпорядника
інформації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом,
телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
4.3. Діловодство щодо інформаційних запитів ведеться окремо
від інших видів діловодства і покладається у: виконавчій дирекції Фонду - на спеціальний структурний
підрозділ; робочому органі - на відповідальну особу з питань запитів на
інформацію.
4.4. Інформаційні запити, що надходять правлінню Фонду та
виконавчій дирекції Фонду, приймаються, попередньо опрацьовуються
і реєструються спеціальним структурним підрозділом відповідно до
Інструкції з діловодства, затвердженої наказом виконавчої дирекції
Фонду від 16.11.2004 N 1471 (із змінами), з урахуванням вимог
цього Порядку. Інформаційні запити, що надходять робочому органу,
приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються
відповідальною особою з питань запитів на інформацію відповідно до
правил ведення діловодства, установлених робочим органом з
урахуванням вимог цього Порядку. Реєстрація та опрацювання інформаційних запитів, які надійшли
до розпорядника інформації електронною поштою, здійснюється
спеціальним структурним підрозділом та відповідальною особою з
питань запитів на інформацію після їх роздрукування на паперовий
носій. Реєстрація інформаційних запитів, які надійшли до
розпорядника інформації по телефону, здійснюється спеціальним
структурним підрозділом та відповідальною особою з питань запитів
на інформацію після заповнення ними рекомендованої форми з
дотриманням вимог, визначених абзацом восьмим пункту 4.1 цього
Порядку.
4.5. Для реєстрації інформаційного запиту на нижньому полі
першого аркуша запиту праворуч ставиться відмітка про дату його
надходження та реєстраційний номер.
4.6. Реєстраційний номер інформаційного запиту складається з
порядкового номера запиту та доповнений іншими позначеннями, що
забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання
інформаційних запитів.
4.7. У разі надходження повторних інформаційних запитів їм
надається черговий реєстраційний номер. Повторними вважаються інформаційні запити, у яких: - оскаржується відповідь на попередній інформаційний запит,
що надійшов до розпорядника інформації; - повідомляється про несвоєчасну відповідь на попередній
інформаційний запит, якщо з часу надходження останнього минув
установлений Законом ( 2939-17 ) строк розгляду і відповідь
запитувачу не надавалася; - не надана відповідь по суті або надана не в повному обсязі
на перший інформаційний запит. Інформаційні запити одного й того ж запитувача з одного й
того ж питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на
розгляд розпорядника інформації, обліковуються черговим
реєстраційним номером.
4.8. Інформаційний запит реєструється спеціальним структурним
підрозділом (відповідальною особою з питань запитів на інформацію)
у день його надходження в електронній базі обліку інформаційних
запитів (журналі реєстрації інформаційних запитів), який готує
пропозиції щодо його розгляду.
4.9. Інформаційний запит разом з пропозиціями щодо його
розгляду невідкладно (протягом цього ж робочого дня) подається
структурним підрозділом (відповідальною особою з питань запитів на
інформацію) керівнику розпорядника інформації для прийняття
відповідного рішення.
4.10. За результатами розгляду інформаційного запиту
керівником розпорядника інформації приймається одне з таких рішень
про: - задоволення запиту та надання відповіді; - відмову в задоволенні запиту; - направлення запиту належному розпоряднику інформації з
одночасним повідомленням про це запитувача; - відстрочку в задоволенні запиту. Відповідне рішення зазначається в резолюції керівника
розпорядника інформації.
4.11. В резолюції керівника розпорядника інформації про
задоволення запиту та надання відповіді або відстрочку в
задоволенні запиту визначається структурний підрозділ (працівник
відділення).
4.12. В резолюції керівника розпорядника інформації про
відмову в задоволенні запиту зазначає відповідальний структурний
підрозділ, який готуватиме обгрунтовану відмову запитувачу з
дотриманням вимог, передбачених статтею 22 Закону ( 2939-17 ).
4.13. Якщо в резолюції керівника розпорядника інформації
зазначається рішення про направлення належному розпоряднику
інформації з одночасним повідомленням про це запитувача,
спеціальний структурний підрозділ (відповідальна особа з питань
запитів на інформацію) у день отримання інформаційного запиту
разом з резолюцією готує листи належному розпоряднику інформації
та запитувачу.
4.14. Розпорядник інформації зобов'язаний надавати відповідь
на інформаційний запит запитувачу не пізніше п'яти робочих днів з
дня його отримання. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту
життя чи свободи особи, інших надзвичайних подій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян і відносяться до
компетенції розпорядника публічної інформації, відповідь має бути
надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У такому разі
запитувач повинен надати обґрунтоване клопотання про термінове
опрацювання запиту.
4.15. У разі якщо інформаційний запит стосується надання
великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед
значної кількості даних, розпорядник публічної інформації може
продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з
обгрунтуванням такого продовження та обов'язковим повідомленням
про це запитувача не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання
запиту.
4.16. У випадках коли запитувана інформація містить документи
обсягом більш як 10 сторінок, начальник спеціального структурного
підрозділу (відповідальна особа з питань запитів на інформацію) не
пізніше п'яти робочих днів з дня отримання інформаційного запиту
розпорядником інформації повідомляє про це запитувача із
зазначенням вартості фактичних витрат, пов'язаних з копіюванням
або друком документів, та казначейські (банківські) реквізити і
порядок сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації
здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження
оплати вартості фактичних витрат.
4.17. У разі якщо інформаційний запит, поряд з проханням
надати публічну інформацію, містить прохання надати інформацію,
яка не відноситься до публічної інформації, то відповідь на
інформаційний запит в частині публічної інформації надається
згідно з цим Порядком, на інші питання у терміни та порядки,
передбачені Законом України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ).
Розділ V. Надання відповіді на інформаційний запит
5.1. У виконавчій дирекції Фонду: 5.1.1. Спеціальний структурний підрозділ у день надходження
інформаційного запиту реєструє його та невідкладно (протягом цього
ж робочого дня) передає на розгляд керівнику розпорядника
інформації. У день проставляння резолюції інформаційний запит передається
до спеціального структурного підрозділу для внесення тексту
резолюції в реєстраційно-контрольну картку. Після внесення тексту резолюції в реєстраційно-контрольну
картку спеціальний структурний підрозділ передає копію
інформаційного запиту структурним підрозділам, зазначеним у
резолюції, для розгляду та підготовки інформації, відповідно до їх
компетенції. 5.1.2. Відповідальний структурний підрозділ протягом двох
робочих днів опрацьовує інформаційний запит та надає спеціальному
структурному підрозділу службову записку, в якій відповідно до
компетенції повинна бути в повному обсязі викладена інформація, що
була витребувана в запиті. Службова записка передається спеціальному структурному
підрозділу завізована виконавцем, підписана керівником
структурного підрозділу та погоджена заступником директора
виконавчої дирекції Фонду, що координує роботу цього підрозділу,
відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Заступники директора виконавчої дирекції Фонду, відповідно до
розподілу функціональних обов'язків, які погоджують інформацію, та
начальники структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду
несуть персональну відповідальність за достовірність та
правдивість даних, наведених у службовій записці. 5.1.3. Спеціальний структурний підрозділ після отримання
службових записок протягом одного робочого дня узагальнює їх та
подає на підпис проект відповіді на інформаційний запит
уповноваженій директором виконавчої дирекції Фонду особі. 5.1.4. Після підписання відповіді на інформаційний запит
спеціальний структурний підрозділ реєструє її та надсилає
запитувачу. 5.1.5. У разі коли визначений у резолюції структурний
підрозділ не володіє інформацією, яка вимагається у інформаційному
запиті, його керівник негайно (в день його отримання) письмово
повідомляє про це спеціальний структурний підрозділ та вносить
пропозиції щодо необхідності внесення зміни до резолюції. Спеціальний структурний підрозділ негайно інформує про це
керівника розпорядника інформації з метою прийняття ним
відповідного рішення. Після внесення змін до резолюції запит надається визначеному
у цій резолюції структурному підрозділу, який розглядає цей запит
та готує інформацію відповідно до пункту 5.1.2 цього Порядку. 5.1.6. Якщо структурним підрозділом протягом двох днів не
надано службову записку по суті запиту, спеціальний структурний
підрозділ ініціює перед керівником розпорядника інформації
проведення наради за участю структурних підрозділів для прийняття
відповідного рішення. 5.1.7. У разі прийняття керівником розпорядника інформації
рішення про проведення наради спеціальний структурний підрозділ
терміново її організовує, забезпечує ведення протоколу, який
підписується усіма присутніми на нараді. 5.1.8. За результатами наради керівник розпорядника
інформації дає протокольне доручення, яким визначається окремий
порядок надання відповіді на конкретний запит щодо доступу до
публічної інформації.
5.2. У робочому органі: 5.2.1. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію у
день надходження інформаційного запиту реєструє його та
невідкладно (протягом цього ж робочого дня) передає на розгляд
керівнику розпорядника інформації для прийняття відповідного
рішення. У день проставляння резолюції інформаційний запит передається
до відповідальної особи з питань запитів на інформацію для
внесення тексту резолюції в реєстраційно-контрольну картку (журнал
реєстрації). Після внесення тексту резолюції до реєстраційно-контрольної
картки (журналу реєстрації) відповідальна особа з питань запитів
на інформацію передає інформаційний запит структурним підрозділам
(працівникам відділення), зазначеним у резолюції, для розгляду та
підготовки інформації, відповідно до їх компетенції. 5.2.2. Структурний підрозділ протягом двох робочих днів
опрацьовує інформаційний запит та надає відповідальній особі з
питань запитів службову записку, в якій відповідно до компетенції
повинна бути в повному обсязі викладена інформація, що була
витребувана в запиті. Службова записка передається відповідальній особі з питань
запитів, завізована виконавцем, підписана керівником структурного
підрозділу та погоджена заступником начальника управління за
напрямом діяльності. Заступники начальника управління виконавчої дирекції Фонду,
що координують роботу відповідно до розподілу функціональних
обов'язків, які погоджують інформацію, та керівники структурних
підрозділів управлінь, працівники відділень виконавчої дирекції
Фонду несуть персональну відповідальність за достовірність та
правдивість даних, наведених у службовій записці. 5.2.3. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію
після отримання службових записок протягом одного робочого дня
узагальнює їх та подає проект відповіді на підпис керівнику
розпорядника інформації або уповноваженій ним особі. 5.2.4. Після підписання відповіді на інформаційний запит
відповідальна особа з питань запитів на інформацію реєструє її та
надсилає запитувачу. 5.2.5. У разі коли визначений у резолюції структурний
підрозділ (працівник відділення) не володіє інформацією, яка
вимагається у запиті, його керівник негайно (в день його
отримання) письмово повідомляє про це відповідальну особу з питань
запитів на інформацію та вносить пропозиції щодо необхідності
внесення змін до резолюції. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію негайно
інформує про це керівника розпорядника інформації з метою
прийняття ним відповідного рішення. Після внесення змін до резолюції інформаційний запит
надається визначеному у ній іншому структурному підрозділу
(працівнику відділення), який розглядає цей запит та готує
інформацію відповідно до пункту 5.2.2 цього Порядку. 5.2.6. Якщо структурним підрозділом протягом двох днів не
надано службову записку по суті запиту, відповідальна особа з
питань запитів на інформацію ініціює перед керівником розпорядника
інформації проведення наради за участю інших структурних
підрозділів для прийняття відповідного рішення. 5.2.7. У разі прийняття керівником розпорядника інформації
рішення про проведення наради відповідальна особа з питань запитів
на інформацію терміново її організовує, забезпечує ведення
протоколу, який підписується усіма присутніми на нараді. 5.2.8. За результатами наради керівник розпорядника
інформації дає протокольне доручення, яким визначається окремий
порядок надання відповіді на даний конкретний запит щодо доступу
до публічної інформації), який визначений у зміненій резолюції.
5.3. Рішення, дії або бездіяльність спеціального структурного
підрозділу запитувач має право оскаржити до директора виконавчої
дирекції Фонду або до суду. Рішення, дії або бездіяльність відповідальної особи з питань
запитів на інформацію запитувач має право оскаржити до начальника
управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, виконавчої дирекції Фонду
або до суду.

Додаток 1

до п. 1.2 Порядку

організації доступу

до публічної інформації,

що знаходиться у володінні

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

ФОРМА

для подання запиту на отримання

публічної інформації від фізичної особи

(юридичної особи або об'єднання громадян,

які не мають статусу юридичної особи)

в письмовому вигляді (по телефону)

Розпорядник інформації: Виконавча дирекція Фонду соціального

страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних

захворювань України

пр. Перемоги, 92/2, м. Київ, 03062
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
----------------------------------------------------------------------- Спосіб подання запиту |(вказується один із способів: | |письмовий вигляд або по телефону*) | ---------------------------------------------------------------------| Відомості про запитувача інформації | ---------------------------------------------------------------------| Прізвище, ім'я та по батькові | | фізичної особи (найменування | | юридичної особи або об'єднання | | громадян без статусу юридичної | | особи) | | ---------------------------------+-----------------------------------| поштова адреса або адреса | | електронної пошти | | ---------------------------------+-----------------------------------| номер телефону |(зазначається на вибір запитувача | |контактний телефон) | ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3-5, 9 і 10 | Закону України "Про доступ до публічної інформації" прошу надати мені| таку інформацію: | ---------------------------------------------------------------------| Вид, назва, реквізити, зміст | | документа | | ---------------------------------+-----------------------------------| або | | ---------------------------------+-----------------------------------| Загальний опис необхідної | | інформації | | ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь на | інформаційний запит прошу направити в письмовому вигляді**: | ---------------------------------------------------------------------| поштою |(вказується поштова адреса) | ---------------------------------+-----------------------------------| факсом |(вказується номер факсу) | ---------------------------------+-----------------------------------| електронною поштою |(вказується e-mail) | ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- Прошу надати копію документа (чи копії документів) або його | електронну копію | ---------------------------------------------------------------------| особисто на руки |(у разі запиту на особистому | |прийомі) | ---------------------------------+-----------------------------------| направити поштою, факсом, |вказується залежно від способу | електронною поштою (необхідне |надання (поштова адреса, номер | підкреслити) |факсу або електронна адреса) | ---------------------------------------------------------------------| Про ознайомлення з положеннями Закону України "Про | (підпис | доступ до публічної інформації" щодо відшкодування | запитувача у | фактичних витрат на копіювання та друк копій | разі запиту | документів обсягом більш як 10 сторінок підтверджую|копій документів)| своїм підписом | | ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- Посада, прізвище, ім'я, по |(вказується у разі подання запиту | батькові та підпис представника |юридичною особою або представником | запитувача |фізичної особи***) | ---------------------------------+-----------------------------------| Посада, прізвище, ім'я, по |(вказується у разі подання запиту | батькові та підпис керівника |об'єднанням громадян без статусу | (представника керівника) |юридичної особи) | запитувача | | ---------------------------------+-----------------------------------| Дата запиту, підпис |(вказується дата |(ставиться підпис| |запиту) |запитувача) | ----------------------------------------------------------------------
Примітка: * форма інформаційного запиту за погодженням запитувача може
заповнюватися ним або працівником спеціального структурного
підрозділу також на особистому прийомі, про що ставиться відмітка
у полі "спосіб подання запиту", якщо запит надійшов по телефону,
форму запиту заповнює працівник виконавчої дирекції Фонду; ** ставиться відмітка запитувачем на його вибір щодо одного
із наведених способів надання відповіді на інформаційний запит; *** посада не ставиться у разі звернення представника
фізичної особи та до запиту додається копія документа, що дає
право представнику звернутися за інформацією про особу.

Додаток 2

до п. 1.2 Порядку

організації доступу

до публічної інформації,

що знаходиться у володінні

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

ФОРМА

для подання запиту на отримання

публічної інформації від фізичної особи

(юридичної особи або об'єднання громадян,

які не мають статусу юридичної особи)

в письмовому вигляді (по телефону)

Розпорядник інформації: Управління виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України

(вказується найменування та

місцезнаходження управління)
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
----------------------------------------------------------------------- Спосіб подання запиту |(вказується один із способів: | |письмовий вигляд або по телефону*) | ---------------------------------------------------------------------| Відомості про запитувача інформації | ---------------------------------------------------------------------| Прізвище, ім'я та по батькові | | фізичної особи | | (найменування юридичної особи | | або об'єднання громадян без | | статусу юридичної особи) | | ---------------------------------+-----------------------------------| поштова адреса або адреса | | електронної пошти | | ---------------------------------+-----------------------------------| номер телефону |(зазначається на вибір | |запитувача контактний телефон) | ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3-5, 9 і 10 | Закону України "Про доступ до публічної інформації" прошу надати мені| таку інформацію: | ---------------------------------------------------------------------| Вид, назва, реквізити, зміст | | документа | | ---------------------------------+-----------------------------------| або | | ---------------------------------+-----------------------------------| Загальний опис необхідної | | інформації | | ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь на | інформаційний запит прошу направити в письмовому вигляді**: | ---------------------------------------------------------------------| поштою |(вказується поштова адреса) | ---------------------------------+-----------------------------------| факсом |(вказується номер факсу) | ---------------------------------+-----------------------------------| електронною поштою |(вказується e-mail) | ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- Прошу надати копію документа або його електронну копію (чи копії | документів) | ---------------------------------------------------------------------| особисто на руки |(у разі запиту на особистому | |прийомі) | ---------------------------------+-----------------------------------| направити поштою, факсом, |вказується залежно від способу | електронною поштою (необхідне |надання (поштова адреса, номер | підкреслити) |факсу або електронна адреса) | ---------------------------------------------------------------------| Про ознайомлення з положеннями Закону України "Про | (підпис | доступ до публічної інформації" щодо відшкодування | запитувача у | фактичних витрат на копіювання та друк копій | разі запиту | документів обсягом більш як 10 сторінок підтверджую|копій документів)| своїм підписом | | ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- Посада, прізвище, ім'я, по |(вказується у разі подання запиту | батькові та підпис представника |юридичною особою або представником | запитувача |фізичної особи***) | ---------------------------------+-----------------------------------| Посада, прізвище, ім'я, по |(вказується у разі подання запиту | батькові та підпис керівника |об'єднанням громадян без статусу | (представника керівника) |юридичної особи) | запитувача | | ---------------------------------+-----------------------------------| Дата запиту, підпис |(вказується дата |(ставиться підпис| |запиту) |запитувача) | ----------------------------------------------------------------------
Примітка: * форма інформаційного запиту за погодженням запитувача може
заповнюватися ним або відповідальною особою з питань запитів на
інформацію також на особистому прийомі, про що ставиться відмітка
у полі "спосіб подання запиту", якщо запит надійшов по телефону,
форму запиту заповнює працівник управління; ** ставиться відмітка запитувачем на його вибір щодо одного
із наведених способів надання відповіді на інформаційний запит; *** посада не ставиться у разі звернення представника
фізичної особи та до запиту додається копія документа, що дає
право представнику звернутися за інформацією про особу.

Додаток 3

до п. 1.2 Порядку

організації доступу

до публічної інформації,

що знаходиться у володінні

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

ФОРМА

для подання запиту на отримання

публічної інформації від фізичної особи

(юридичної особи або об'єднання громадян,

які не мають статусу юридичної особи)

в письмовому вигляді (по телефону)

Розпорядник інформації: Відділення виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України (вказується

найменування та місцезнаходження

відділення)
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
----------------------------------------------------------------------- Спосіб подання запиту |(вказується один із способів: | |письмовий вигляд або по телефону*) | ---------------------------------------------------------------------| Відомості про запитувача інформації | ---------------------------------------------------------------------| Прізвище, ім'я та по батькові | | фізичної особи | | (найменування юридичної особи | | або об'єднання громадян без | | статусу юридичної особи) | | ---------------------------------+-----------------------------------| поштова адреса або адреса | | електронної пошти | | ---------------------------------+-----------------------------------| номер телефону |(зазначається на вибір | |запитувача контактний телефон) | ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3-5, 9 і 10 | Закону України "Про доступ до публічної інформації" прошу надати мені| таку інформацію: | ---------------------------------------------------------------------| Вид, назва, реквізити, зміст | | документа | | ---------------------------------+-----------------------------------| або | | ---------------------------------+-----------------------------------| Загальний опис необхідної | | інформації | | ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь на | інформаційний запит прошу направити в письмовому вигляді**: | ---------------------------------------------------------------------| поштою |(вказується поштова адреса) | ---------------------------------+-----------------------------------| факсом |(вказується номер факсу) | ---------------------------------+-----------------------------------| електронною поштою |(вказується e-mail) | ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- Прошу надати копію документа або його електронну копію | ---------------------------------------------------------------------| особисто на руки |(у разі запиту на особистому | |прийомі) | ---------------------------------+-----------------------------------| направити поштою, факсом, |вказується залежно від способу | електронною поштою (необхідне |надання (поштова адреса, номер | підкреслити) |факсу або електронна адреса) | ---------------------------------------------------------------------| Про ознайомлення з положеннями Закону України "Про | (підпис | доступ до публічної інформації" щодо відшкодування | запитувача у | фактичних витрат на копіювання та друк копій | разі запиту | документів обсягом більш як 10 сторінок підтверджую|копій документів)| своїм підписом | | ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- Посада, прізвище, ім'я, по |(вказується у разі подання запиту | батькові та підпис представника |юридичною особою або представником | запитувача |фізичної особи***) | ---------------------------------+-----------------------------------| Посада, прізвище, ім'я, по |(вказується у разі подання запиту | батькові та підпис керівника |об'єднанням громадян без статусу | (представника керівника) |юридичної особи) | запитувача | | ---------------------------------+-----------------------------------| Дата запиту, підпис |(вказується дата |(ставиться підпис| |запиту) |запитувача) | ----------------------------------------------------------------------
Примітка: * форма інформаційного запиту за погодженням запитувача може
заповнюватися ним або відповідальною особою з питань запитів на
інформацію також на особистому прийомі, про що ставиться відмітка
у полі "спосіб подання запиту", якщо запит надійшов по телефону,
форму запиту заповнює працівник відділення; ** ставиться відмітка запитувачем на його вибір щодо одного
із наведених способів надання відповіді на інформаційний запит; *** посада не ставиться у разі звернення представника
фізичної особи та до запиту додається копія документа, що дає
право представнику звернутися за інформацією про особу.

Додаток 4

до п. 1.2 Порядку

організації доступу

до публічної інформації,

що знаходиться у володінні

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

ФОРМА

для подання запиту на отримання

публічної інформації від фізичної особи

(юридичної особи або об'єднання громадян,

які не мають статусу юридичної особи)

електронною поштою

----------------------------------------------------------------------- (залежно від розпорядника |Виконавча дирекція Фонду | інформації у формі вказується) |соціального страхування від | |нещасних випадків на виробництві та| |професійних захворювань України | |пр. Перемоги, 92/2, м. Київ, 03062 | | | |Управління виконавчої дирекції | |Фонду соціального страхування від | |нещасних випадків на виробництві та| |професійних захворювань України | |(вказується найменування та | |місцезнаходження управління) | | | |Відділення виконавчої дирекції | |Фонду соціального страхування від | |нещасних випадків на виробництві та| |професійних захворювань України | |(вказується найменування та | |місцезнаходження відділення) | ---------------------------------------------------------------------| ЗАПИТ | на отримання публічної інформації | ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- |Фізична особа | |Юридична | |Об'єднання громадян | | | |особа | |без статусу юридичної особи | ---------------------------------------------------------------------| (зазначається запитувачем під час оформлення запиту) | ---------------------------------------------------------------------| Відомості про запитувача | | інформації | | ---------------------------------+-----------------------------------| Прізвище, ім'я та по батькові | | фізичної особи (найменування | | юридичної особи або об'єднання | | громадян без статусу юридичної | | особи) | | ---------------------------------+-----------------------------------| поштова адреса або адреса | | електронної пошти та номер | | контактного телефону | | ---------------------------------+-----------------------------------| Вид, назва, реквізити, зміст | | документа, що запитується | | ---------------------------------+-----------------------------------| або | | ---------------------------------+-----------------------------------| Загальний опис інформації, що | | запитується | | ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь на | інформаційний запит прошу направити в письмовому вигляді**: | ---------------------------------------------------------------------| |Поштою | |Факсом | |Електронною поштою | ---------------------------------------------------------------------| (зазначається запитувачем під час оформлення запиту) | ---------------------------------------------------------------------| Контактна електронна пошта |(зазначається запитувачем у | |випадку вибору форми відповіді | |"Електронною поштою") | ---------------------------------+-----------------------------------| Факс |(зазначається запитувачем у випадку| |вибору форми відповіді "Факсом") | ---------------------------------+-----------------------------------| Посада |(заповнюється представником | |юридичної особи або об'єднання | |громадян без статусу юридичної | |особи) | ---------------------------------+-----------------------------------| Прізвище ім'я та по батькові |(заповнюється керівником | керівника (представника) |(представником) юридичної особи | запитувача |або об'єднання громадян без | |статусу юридичної особи) | ---------------------------------+-----------------------------------| Дата запиту | | ---------------------------------+-----------------------------------| Щоб стерти невірно введенні |Очистити | дані, натисніть кнопку | | ---------------------------------+-----------------------------------| Щоб передати запит, натисніть |Відправити | кнопку | | ---------------------------------------------------------------------| Заповнюється працівником спеціального структурного підрозділу | (відповідальною особою з питань запитів на інформацію) | ---------------------------------------------------------------------| Посада, прізвище, ініціали, | | телефон, підпис працівника, | | що прийняв запит | | ---------------------------------+-----------------------------------| Час та дата | | ----------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до п. 1.2 Порядку

організації доступу

до публічної інформації,

що знаходиться у володінні

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на публічну інформацію,

розпорядником якої є виконавча дирекція Фонду

та її робочі органи

1. Фізична або юридична особа. Об'єднання громадян без
статусу юридичної особи (далі - запитувач) має право звертатися із
запитом на інформацію до виконавчої дирекції Фонду та її робочих
органів.
2. Запит на інформацію надається запитувачем в усній чи
письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання
поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном.
3. Запит на інформацію подається у довільній формі або з
використанням рекомендованої розпорядником форми.
4. Запит на інформацію, який подається в довільній формі,
повинен містити: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку
(якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
5. Запит за рекомендованою розпорядником формою або
розміщеною на офіційному веб-сайті Фонду чи веб-сайтах робочих
органів виконавчої дирекції Фонду, запитувач заповнює самостійно
та подає відповідному розпоряднику інформації.
6. Запит на інформацію може бути подано: - до виконавчої дирекції Фонду через управління забезпечення
документообігу, контролю виконання документів та організації
доступу до публічної інформації щодня з 10.00 до 17.00, у п'ятницю
з 10.00 до 16.00, крім вихідних і святкових днів, у кімнаті
прийому громадян на 1 поверсі приміщення виконавчої дирекції
Фонду; - до управління виконавчої дирекції в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі через відповідальну
особу з питань запитів на інформацію щодня згідно графіка,
затвердженого в управлінні; - до відділення виконавчої дирекції через відповідальну особу
з питань запитів на інформацію щодня згідно графіка, затвердженого
у відділенні.
7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає
зручну для нього форму отримання інформації.
8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені
фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит
до виконавчої дирекції Фонду, його оформляє працівник відділу
організації доступу до публічної інформації та звернення громадян
управління забезпечення документообігу, контролю виконання
документів та організації доступу до публічної інформації
виконавчої дирекції Фонду із зазначенням прізвища, імені, по
батькові, контактного телефону, який надає копію запиту
запитувачу, до робочого органу - відповідальна особа з питань
запитів на інформацію.
9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту
проставляється структурним підрозділом або відповідальною особою
найменування розпорядника інформації, дата надходження та вхідний
номер запиту. Така копія повертається запитувачу.
Примітки. 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
перебувають у володінні Фонду, розміщено на веб-сайті
www.social.org.ua 2. Запит може бути поданий: на поштову адресу 03062, м. Київ, пр. Перемоги 92/2; на електронну адресу publishinfo@social.org.ua; телефаксом ____________________________________________; телефоном ______________________________________________. 3. Запит може бути подано особисто у виконавчу дирекцію Фонду
до управління забезпечення документообігу, контролю виконання
документів та організації доступу до публічної інформації, у
робочих органах до відповідальних осіб з питань запитів на
інформацію, якою володіє розпорядник публічної інформації, в
робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. 4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження
запиту. 6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо
стану навколишнього природного середовища, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається
протягом 48 годин з дня отримання запиту. 7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти
робочих днів з дня надходження запиту. 8. Інформація на запит надається безоплатно. 9. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом більш як 10 аркушів, про це протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після
підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках: 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом; 3) запитувач не оплатив фактичних витрат, пов'язаних з
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих
приміток; 4) не дотримано вимог щодо складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а саме не
зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Додаток 6

до п. 3.2 Порядку

організації доступу

до публічної інформації,

що знаходиться у володінні

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

ПЕРЕЛІК

інформації, що підлягає оприлюдненню

------------------------------------------------------------------ Вид інформації | Назва | | структурного | | підрозділу | | виконавчої | | дирекції Фонду | -----------------------------------------------+----------------| 1. інформація про організаційну структуру |Відділ кадрів | Фонду, функції та повноваження органів Фонду, | | вакансії, основні функції самостійних | | структурних підрозділів виконавчої дирекції | | Фонду та структурних підрозділів робочих | | органів виконавчої дирекції Фонду, правила | | внутрішнього трудового розпорядку виконавчої | | дирекції Фонду, інша інформація, віднесена до | | компетенції кадрової служби (за винятком тієї, | | яка законом віднесена до інформації з | | обмеженим доступом) | | -----------------------------------------------+----------------| 2. інформація про основні завдання соціального |Управління | страхування від нещасного випадку, статутні |організаційної | напрями діяльності Фонду, діяльність виконавчої|роботи | дирекції Фонду (місцезнаходження, поштова | | адреса, номери засобів зв'язку, адреса | | офіційного веб-сайта Фонду та єдиної | | електронної пошти для направлення запитів на | | інформацію; прізвища, імена та по батькові, | | службові номери засобів зв'язку, адреси | | електронної пошти голови правління Фонду, його | | заступників, членів правління Фонду, директора | | виконавчої дирекції Фонду та його заступників, | | керівників робочих органів виконавчої дирекції | | Фонду, а також керівників самостійних | | структурних підрозділів виконавчої дирекції | | Фонду; перелік і службові номери засобів | | зв'язку робочих органів виконавчої дирекції | | Фонду), рішення правління та наглядової ради | | Фонду, проекти рішень правління Фонду, що | | підлягають обговоренню, плани проведення та | | проекти порядків денних відкритих засідань | | правління Фонду, річні звіти про діяльність | | Фонду (у тому числі за півроку), інша | | інформація, віднесена до компетенції | | самостійного структурного підрозділу (за | | винятком тієї, яка законом віднесена до | | інформації з обмеженим доступом) | | -----------------------------------------------+----------------| 3. нормативна-правова база, яка регламентує |Управління | діяльність Фонду, виконавчої дирекції Фонду та |правового | її робочих органів, інша інформація, віднесена |забезпечення | до компетенції юридичної служби (за винятком | | тієї, яка законом віднесена до інформації з | | обмеженим доступом) | | -----------------------------------------------+----------------| 4. інформація про фінансові ресурси, структура |Управління | бюджету Фонду, обсяг бюджетних коштів за |планування та | статтями, порядок і механізм витрачання |поточної | страхових коштів, річні звіти про виконання |фінансово- | бюджету Фонду, інша інформація, віднесена до |економічної | компетенції самостійних структурних підрозділів|діяльності та | (за винятком тієї, яка законом віднесена до |управління | інформації з обмеженим доступом) |бухгалтерського | |обліку, | |звітності та | |методології; | -----------------------------------------------+----------------| 5. накази виконавчої дирекції Фонду (крім актів|Управління | індивідуальної дії та |забезпечення | внутрішньоорганізаційних), порядок складання та|документообігу, | подання запитів на публічну інформацію, |контролю | розпорядником якої є виконавча дирекція Фонду |виконання | та її робочі органи, порядок звернення до |документів та | виконавчої дирекції Фонду відповідно до Закону |організації | України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) |доступу до | та Закону України "Про доступ до публічної |публічної | інформації" ( 2939-17 ), звіти щодо результатів|інформації | розгляду запитів на інформацію, інформація про | | систему обліку, види інформації, які зберігає | | виконавча дирекція Фонду, розташування місць, | | де надаються необхідні запитувачам форми заяв, | | бланків, документів тощо, розклад роботи та | | прийому громадян у виконавчій дирекції Фонду, | | інша інформація, віднесена до компетенції | | самостійного структурного підрозділу (за | | винятком тієї, яка законом віднесена до | | інформації з обмеженим доступом) | | -----------------------------------------------+----------------| 6. перелік страхових виплат та умови їх |Управління | отримання у разі настання страхового випадку за|методологічної | загальнообов'язковим державним соціальним |організації | страхуванням від нещасного випадку на |відшкодування | виробництві, категорія осіб, яка має право на |шкоди та роботи | отримання страхових виплат за рахунок коштів |з потерпілими | Фонду, форми заяв і зразки документів, | | затверджених наказами виконавчої дирекції | | Фонду, інша інформація, віднесена до | | компетенції самостійного структурного | | підрозділу (за винятком тієї, яка законом | | віднесена до інформації з обмеженим доступом) | | -----------------------------------------------+----------------| 7. перелік соціальних послуг та умови їх |Управління | надання потерпілим на виробництві у разі |організації | настання страхового випадку, що фінансуються за|надання | рахунок коштів Фонду, форми заяв і зразки |соціальних | документів, затверджених постановами правління |послуг | Фонду або наказами виконавчої дирекції Фонду, | | правила їх заповнення, інша інформація, | | віднесена до компетенції самостійного | | структурного підрозділу (за винятком тієї, яка | | законом віднесена до інформації з обмеженим | | доступом) | | -----------------------------------------------+----------------| 8. перелік медичних послуг та умови їх надання |Управління | потерпілим на виробництві у разі настання |організації | страхового випадку, що фінансуються за рахунок |послуг | коштів Фонду, форми заяв і зразки документів, | | затверджених постановами правління Фонду або | | наказами виконавчої дирекції Фонду, правила їх | | заповнення, інша інформація, віднесена до | | компетенції самостійного структурного | | підрозділу (за винятком тієї, яка законом | | віднесена до інформації з обмеженим доступом) | | -----------------------------------------------+----------------| 9. інформація про ведення обліку |Управління | страхувальників та доходів, інша інформація, |обліку | віднесена до компетенції самостійного |страхувальників | структурного підрозділу (за винятком тієї, яка |та доходів | законом віднесена до інформації з обмеженим | | доступом) | | -----------------------------------------------+----------------| 10. інформація про порядок визначення класу |Відділ | професійного ризику, його зміна, розрахунки та |розрахунку та | застосування страхових тарифів, інша |застосування | інформація, віднесена до компетенції |страхових | самостійного структурного підрозділу (за |тарифів | винятком тієї, яка законом віднесена до | | інформації з обмеженим доступом) | | -----------------------------------------------+----------------| 11. інформація про проведення профілактичних |Управління | заходів, спрямованих на усунення шкідливих і |організації | небезпечних виробничих факторів, роботу служби |профілактичних | страхових експертів з охорони праці, інша |заходів та | інформація, віднесена до компетенції |страхових | самостійного структурного підрозділу (за |експертиз | винятком тієї, яка законом віднесена до | | інформації з обмеженим доступом) | | -----------------------------------------------+----------------| 12. інформація, віднесена до компетенції |Управління | самостійного структурного підрозділу (за |контрольно- | винятком тієї, яка законом віднесена до |ревізійної | інформації з обмеженим доступом) |роботи | -----------------------------------------------+----------------| 13. Доступ до інформації про матеріально- |Управління | технічне забезпечення Фонду, інша інформація, |справами | віднесена до компетенції самостійного | | структурного підрозділу (за винятком тієї, яка | | законом віднесена до інформації з обмеженим | | доступом) | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: