open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
21.04.2005 N 1060

Про результати перевірки виконання

умов договорів купівлі-продажу

На виконання вимог чинного законодавства України щодо
здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням
умов договорів купівлі-продажу державного майна (далі - договір)
та наказу Фонду державного майна України (далі - Фонд) від
30 жовтня 1997 року N 1160 "Про організацію виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 року N 1012"
Фондом, його регіональними відділеннями та Фондом майна АР Крим у
першому кварталі 2005 року перевірено стан виконання покупцями
державного майна умов укладених договорів. Проконтрольовано виконання умов за 1591 договором
(28,8 відсотка всіх договорів, які підлягають контролю протягом
поточного року). Перевірками виявлено 194 договори (12,2 відсотка
кількості перевірених), умови яких не виконуються належним чином.
З метою усунення допущених покупцями порушень умов договорів
органами приватизації протягом кварталу з ними проводилась
відповідна робота. Загальні обсяги інвестицій, внесених у підприємства України
(наростаючим з 1995 року підсумком), становлять 4393,33 млн. грн.,
558,44 млн. дол. США та 15,33 млн. євро і в цілому перевищують
обсяги, передбачені на цей період умовами договорів. Зафіксовано
створення на підприємствах нових робочих місць. Реалізуються інші
зобов'язання покупців. Поряд з цим, у зв'язку з неналежним виконанням ряду умов
договорів недовнесено інвестицій на загальну суму 277,4 млн. грн.
і 7,1 млн. дол. США. Виявлено невиконання умов 2 договорів
купівлі-продажу щодо збереження кількості робочих місць та
створення нових. Мають місце випадки неналежного виконання інших
умов договорів. У зв'язку з виявленими порушеннями органами приватизації
вживались до покупців передбачені законодавством і договорами
купівлі-продажу заходи впливу. Протягом кварталу з покупців
стягнуто 133,6 тис. грн. штрафів і пені. Продовжувалась робота з
розірвання договорів купівлі-продажу за невиконання покупцями
об'єктів приватизації взятих зобов'язань та повернення таких
об'єктів у державну власність з метою їх повторного продажу.
Станом на початок квітня 2005 року у державну власність повернуто
162 об'єкти. Ще за 191 об'єктом така робота триває. З числа вже
повернутих у державну власність об'єктів вже повторно продано
84 об'єкти. Сума коштів, отриманих від повторного продажу,
перевищує отриману від першого продажу у 2,1 раза. У першому кварталі 2005 року Фонд, більшість його
регіональних відділень та Фонд майна АР Крим загалом забезпечили
виконання вимог нормативних та організаційно-розпорядчих
документів щодо організації та здійснення перевірок. Проте слід
звернути увагу регіональних відділень на необхідність дотримання
термінів представлення своїх звітів до Фонду та якість їх
складання.
У зв'язку з викладеним Н А К А З У Ю:
1. Звіт про результати контролю за виконанням умов договорів
купівлі-продажу об'єктів приватизації, здійсненого у першому
кварталі 2005 року, затвердити (додається).
2. Регіональним відділенням Фонду та Фонду майна АР Крим
продовжити роботу по контролю за виконанням умов договорів
купівлі-продажу об'єктів приватизації, забезпечивши неухильне
дотримання вимог нормативних та організаційно-розпорядчих
документів.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Парфененка Д.М.
Голова Фонду В.Семенюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна

України

21.04.2005 N 1060

ЗВІТ

про результати контролю за виконанням умов

договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації,

здійсненого у I кварталі 2005 року

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) щодо контролю
державними органами приватизації за виконанням умов договорів
купівлі-продажу державного майна, постанови Кабінету Міністрів
України від 12.09.97 N 1012 ( 1012-97-п ) "Про порядок контролю за
діяльністю підприємств, приватизація яких здійснюється за
погодженням з Кабінетом Міністрів України" та згідно з наказом
Фонду державного майна України (далі - Фонд) від 27.02.2004 N 372
( v0372224-04 ) протягом I кварталу 2005 року проведено перевірки
стану виконання покупцями державного майна умов укладених
договорів. Здійснений контроль показав таке. На обліку органів приватизації знаходиться 10813 договорів. З
них: - договорів купівлі-продажу пакетів акцій акціонерних
товариств - 1089; - договорів купівлі-продажу об'єктів малої приватизації
- 6752; - договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного
будівництва - 2972. Із загальної кількості зазначених договорів органами
приватизації зараз контролюється виконання умов за 5517 договорами
(решта 5296 договорів - це договори, умови яких уже виконані,
внаслідок чого ці договори знято з контролю). Протягом кварталу перевірено стан виконання умов за
1591 договором, що складає 28,8 відсотків договорів із тих, що
знаходяться на контролі (додаток 1). Більшість регіональних
відділень Фонду та Фонд майна АР Крим забезпечили охоплення
перевірками необхідної кількості договорів, як цього вимагають
відповідні нормативні та організаційно-розпорядчі документи Фонду. Збереглася тенденція до поліпшення загальних показників
виконання покупцями взятих зобов'язань. Якщо у 1996 році згідно з
результатами перевірок кількість договорів, за якими були виявлені
порушення тих чи інших умов, становила 36,6 відсотка від загальної
кількості договорів купівлі-продажу, то у 1997 році частка таких
договорів уже склала 32,4 відсотка, у 1998 - 26,6, у 2000 - 19,7,
у 2002 - 16,7, у 2004 - 13,6. У першому кварталі 2005 року
порушення умов договорів (головним чином - прострочення договірних
термінів) виявлене за 194 договорами, що складає 12,2 відсотків
від загальної кількості перевірених договорів. Найбільша кількість порушень тих чи інших умов договорів
виявлена регіональними відділеннями Фонду по Харківській області
(26 договорів), Фондом майна АР Крим (14), по місту Києву та по
Дніпропетровській області (по 12 у кожному). У кожному випадку виявлення порушення до покупців застосовані
відповідні санкції, передбачені чинним законодавством та
договорами. Тобто жодне відхилення від сформульованих договорами
заходів або від визначених договором термінів їх виконання не
залишилось без відповідного реагування з боку органів
приватизації. Сума штрафів та пені, стягнутих органами
приватизації в I кварталі 2005 року, становить 133,6 тис. грн.
Загальна сума штрафів та пені, стягнутих органами приватизації за
весь період здійснення ними контролю за виконанням умов договорів
купівлі-продажу (з 1995 року), склала 11137,1 тис. грн. та
149,9 тис. дол. США. При цьому вжиттю найбільш радикального заходу
- розірванню договору купівлі-продажу - завжди передує спільна з
покупцем і підприємством робота, спрямована на пошук можливості
врегулювання проблеми, що виникла. Стан виконання покупцями об'єктів приватизації найбільш
типових умов договорів і загальний стан справ за договорами
купівлі-продажу окремих груп об'єктів приватизації є таким. Найбільш значна частина порушень стосується порядку
розрахунків за придбані об'єкти приватизації. Протягом кварталу це
порушення встановлено за 40 договорами (2,5 відсотка перевірених
договорів). Найбільше таких випадків встановлено регіональними
відділеннями по місту Києву (6 договорів), Одеській (5),
Луганській (4) та Вінницькій (4) областях. Так, наприклад, у
Луганській області регіональним відділенням Фонду за несвоєчасну
сплату за пакет акцій ТОВ "Машинобудівельне виробництво Аскор"
покупцю (ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Синтез") нарахована
пеня в сумі 1,46 тис. грн., яку він сплатив у повному обсязі. В
Одеській області за несвоєчасні розрахунки за майно
хлібоприймального комплексу регіональним відділенням в результаті
претензійно-позовної роботи нарахована та стягнута з покупця (ВАТ
"Котовське зернопереробне підприємство") пеня у сумі
2,96 тис. грн. Недотримання порядку термінів державної реєстрації нової
форми власності на придбані покупцями об'єкти приватизації
виявлено загалом за 17 договорами (1,1 відсотка перевірених
договорів). Недисциплінованість покупців у цій частині виявлена
регіональними відділеннями Фонду по Харківській (5 договорів),
Запорізькій (4), Одеській (3) областях та деякими іншими
регіональними відділеннями. Факти невиконання зобов'язань щодо збереження виду діяльності
приватизованих об'єктів протягом кварталу виявлено за 6 договорами
(0,12 відсотка перевірених договорів). Порушення цієї умови
зафіксовано регіональними відділеннями Фонду по Дніпропетровській
(3 договори), Кіровоградській (1), Харківській (1) областях та
центральним апаратом Фонду (1). Так, наприклад, у
Дніпропетровській області при перевірці стану виконання умов
договорів купівлі-продажу об'єктів соціальної сфери - їдальні,
дитячого комбінату N 181 у м. Кривий Ріг та бібліотеки у
м. Нікополь зафіксовано використання цих об'єктів не за
призначенням. Регіональним відділенням здійснюється робота із
застосування до їх власників відповідних санкцій. Факти порушень виконання покупцями зобов'язань щодо
збереження або збільшення обсягів виробництва продукції (послуг)
впродовж звітного кварталу було зафіксовано за 2 договорами
(0,04 відсотка перевірених договорів). Такі порушення встановлені
центральним апаратом Фонду та регіональним відділенням по Одеській
області. Так, за результатами перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Вишнівський ливарно-ковальський
завод" встановлено, що покупцем (ЗАТ "Перша інвестиційна
програма") не виконана умова щодо сприяння дотриманню обсягів
виробництва ВАТ, які були на момент приватизації, а саме:
зменшились обсяги виробництва основної продукції (у 2002 році -
3,2 млн. грн., а у 2004 році - 1,8 млн. грн.). За це порушення
покупцю нараховано штраф на суму 16,66 тис. грн. Протягом кварталу органами приватизації перевірено також стан
виконання покупцями зобов'язань щодо збереження існуючої на момент
приватизації кількості робочих місць та створення нових. На
контролі органів приватизації знаходиться 412 договорів
(7,5 відсотка загальної кількості), які містять умову щодо
збереження кількості робочих місць, та 252 (4,5 відсотка загальної
кількості) - щодо створення нових. Протягом кварталу стан
виконання зазначених умов було проконтрольовано відповідно за 112
та 46 вказаними договорами. Невиконання зобов'язань щодо збереження кількості робочих
місць виявлене за 1 договором. Це договір купівлі-продажу пакета
акцій цілісного майнового комплексу державного комунального
книготорговельного підприємства "Дружба" (м. Кіровоград). Його
покупцем (фізична особа), поряд з невиконанням інших умов
договору, порушено умову щодо збереження існуючих на момент
приватизації 7 робочих місць. У зв'язку з цим регіональним
відділенням готуються документи для подання позову до суду щодо
розірвання вказаного договору і повернення зазначеного об'єкта у
власність держави. Порушення зобов'язання щодо створення нових робочих місць
виявлено також за 1 договором. Так, в Одеській області за
договором купівлі-продажу цілісного майнового комплексу державного
підприємства "Одеське спеціалізоване будівельно-монтажне
управління монолітного домобудування" покупцем (ТОВ
"Будівельно-монтажне управління "Монолітбуд") не виконано умову
щодо створення 5 робочих місць. Регіональним відділенням покупцю,
відповідно до умов договору, нараховано штраф у сумі 259,67 грн.,
яку він сплатив. Хоча порушення вказаних умов все ж існують, слід зазначити,
що вони мають поодинокий характер. Приклади створення нових робочих місць внаслідок належного
виконання новими власниками взятих зобов'язань є такі: - у Волинській області за договором купівлі-продажу об'єкта
незавершеного будівництва "Ливарно-механічний завод" у місті
Горохові на виконання умови договору щодо створення нових робочих
місць (без зазначення кількості) покупцем (ТзОВ "Мірмекс")
створено 20 нових робочих місць; - у Запорізькій області за договором купівлі-продажу
цілісного майнового комплексу обласного комунального підприємства
ТВП "Айсберг" покупцем (ТОВ "Скандінавія Плюс") виконується умова
щодо збільшення чисельності працюючих або створення нових робочих
місць (без зазначення кількості). Як показала проведена
регіональним відділенням перевірка, на сьогодні створено 37 нових
робочих місць. Крім того, в ході проведення перевірок органами приватизації
виявлена значна кількість прикладів створення нових робочих місць
на підприємствах, де договорами такі зобов'язання покупців
передбачені не були. Перевірками виявлено 42 таких договори, за
якими створено 2198 нових робочих місць. Так, наприклад: - за договором купівлі-продажу ВАТ "Центральний
гірничо-збагачувальний комбінат" покупцем (ЗАТ "Систем Кепитал")
на підприємстві створено 431 нове робоче місце; - у Житомирській області за договором купівлі-продажу об'єкта
незавершеного будівництва картоплесховища у селі Барашівка
Житомирського району покупцем (фізичною особою) за рахунок
відкриття цеху з обробки каменю створено 22 нових робочих місця; - у Черкаській області за договором купівлі-продажу пакета
акцій ВАТ "Уманьферммаш" покупець (ВАТ "Маріупольський
металургійний комбінат ім. Ілліча") виконав умову щодо збереження
932 робочих місць; крім того, на підприємстві створено додатково
192 робочих місця; - у Дніпропетровській області за договором купівлі-продажу
цілісного майнового комплексу державного підприємства "Ютон"
покупцем (ТОВ "ДВВ Груп") виконана умова договору щодо збереження
78 робочих місць, додатково створено 126 нових; - у Полтавській області за договором купівлі-продажу
цілісного майнового комплексу - їдальні у селі Ланна Кобеляцького
району - покупцем (ВАТ "Ланнівський цукровий завод") внаслідок
ефективного використання цього об'єкта створено 16 нових робочих
місць. У розрізі окремих груп договорів, з числа перевірених та
зазначених вище, стан виконання їх умов (за накопичувальним
підсумком) є таким. Серед груп договорів купівлі-продажу різних об'єктів
приватизації найбільша кількість порушень умов фіксується за
договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва
(додаток 2). На сьогодні невиконання їх умов органами приватизації
виявлено за 386 договорами (майже 13,0 відсотків загальної
кількості договорів цієї групи). У повному обсязі виконано умови
за 983 договорами (33,0 відсотка). Неналежне виконання умов має
місце за 155 договорами (5,2 відсотка). Термін виконання умов не
настав за 1448 договорами (48,7 відсотка). Найбільше договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного
будівництва обліковується і контролюється регіональними
відділеннями Фонду по Житомирській (365), Донецькій (212),
Львівській (200), Харківській (194), Луганській (171) областях і
Фондом майна АР Крим (157). Тому більшість перевірок виконання
умов договорів купівлі-продажу цих об'єктів здійснено у звітному
кварталі саме цими відділеннями. Найбільша кількість договорів купівлі-продажу - 6752
стосуються об'єктів малої приватизації (додаток 3). З них умови у
повному обсязі виконано за 4133 договорами (61,2 відсотка
загальної кількості цих договорів). Невиконання умов виявлене за
126 договорами (3,0 відсотка). Неналежне виконання умов має місце
за 108 договорами (2,6 відсотка). Термін виконання умов не настав
за 2385 договорами (57,7 відсотка). Стан виконання умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій є
таким (додаток 4). На обліку органів приватизації перебуває
1089 договорів купівлі-продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств. За результатами здійсненої перевірки повне і своєчасне
виконання умов відмічене за 785 договорами (72,0 відсотка
загальної кількості). Неналежне виконання умов, тобто відставання
від передбачених договорами термінів, допущене покупцями за
7 договорами (0,6 відсотка). Невиконання умов зафіксоване за
90 договорами (8,3 відсотка). За 207 договорами (19,0 відсотків)
терміни виконання умов не закінчились. Серед вищезазначеної кількості договорів купівлі-продажу
пакетів акцій 209 стосуються підприємств, що мають стратегічне
значення для економіки та безпеки держави. З них на обліку
центрального апарату Фонду знаходиться 135 таких договорів, Фонду
майна АР Крим та регіональних відділень Фонду - 74. Стан виконання цих договорів такий: - за 144 договорами, що становить 68,9 відсотка, умови
виконано у повному обсязі; - за 32 договорами (15,31 відсотка) зобов'язання знаходяться
в стадії виконання (інвестиційні зобов'язання та інші
зобов'язання, виражені у грошовій формі, виконані, а по інших
зобов'язаннях кінцеві терміни виконання ще не закінчились); - за 26 договорами (12,44 відсотка) кінцеві терміни внесення
інвестицій та виконання інших зобов'язань ще не закінчились; - за 7 договорами (3,35 відсотка) зафіксовано невиконання
умов, тому здійснюються заходи щодо забезпечення безумовного їх
виконання. У разі недосягнення позитивних результатів
вживатимуться заходи з розірвання договорів та повернення пакетів
акцій у державну власність (така робота проводиться за 3
договорами). Результати перевірок стану виконання інвестиційних
зобов'язань та інших зобов'язань, виражених у грошовій формі,
висвітлили таке. Вказані зобов'язання містять 845 договорів купівлі-продажу
пакетів акцій (у тому числі стратегічно важливих підприємств -
165), 409 договорів купівлі-продажу об'єктів малої приватизації і
54 - об'єктів незавершеного будівництва. Загалом ними передбачено внесення до підприємств протягом
1995 - 2009 років інвестицій та інших коштів на загальну суму
10707,08 млн. грн., 948,31 млн. дол. США та 19,26 млн. євро.
Фактично інвестицій та інших коштів на сьогодні надійшло -
4393,33 млн. грн., 558,44 млн. дол. США та 15,33 млн. євро, що у
перерахунку в національну валюту складає 6014,22 млн. грн. Це
перевищує обсяги, передбачені на цей період умовами договорів
(4281,04 млн. грн., 520,19 млн. дол. США, 14,54 млн. євро). За окремими групами договорів із числа зазначених інвестиції
розподіляються так. Договорами купівлі-продажу пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств передбачено надходження до них до 2009 року
10125,183 млн. грн., 943,28 млн. дол. США та 19,26 млн. євро
(додаток 5). У тому числі надходження на стратегічно важливі
підприємства мають скласти 6810,3 млн. грн., 718,12 млн. дол. США
та 0,4 млн. євро (додаток 6). У період з 1995 року до цього часу
їх надійшло: - за всіма договорами купівлі-продажу пакетів акцій
4210,88 млн. грн., 556,86 млн. дол. США та 15,33 млн. євро; - у тому числі за договорами купівлі-продажу пакетів акцій
стратегічно важливих підприємств - 2791,55 млн. грн.,
395,5 млн. дол. США та 0,86 млн. євро. Договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва
за цей період передбачено виконання їх покупцями зобов'язань, які
мають грошове вираження, на загальну суму 324,124 млн. грн. та
4,01 млн. дол. США. За даними перевірок вже внесено
39,88 млн. грн. і 0,3 млн. дол. США (додаток 7). За договорами купівлі-продажу об'єктів малої приватизації
аналогічними зобов'язаннями покупців передбачено виконання заходів
на загальну суму 257,68 млн. грн. і 1,02 млн. дол. США. Фактично
надійшло 142,57 млн. грн. і 1,28 млн. дол. США (додаток 8). Слід відмітити, що найбільшу зацікавленість інвесторів
викликають підприємства базових галузей економіки, а саме: чорної
та кольорової металургії (обсяг внесених інвестицій склав
1860,8 млн. грн. та 247,14 млн. дол. США), машинобудування та
металообробки (897,576 млн. грн. та 36,45 млн. дол. США),
енергетичної та паливної промисловості (634,41 млн. грн.,
57,92 млн. дол. США та 14,47 млн. євро). Аналіз напрямків залучення інвестицій в розрізі галузей
промисловості свідчить, що більша частина із залучених інвестицій
направляється на технічне переозброєння та реконструкцію
виробництва (обсяг внесених інвестицій склав 2090,65 млн. грн.,
271,86 млн. дол. США), що є необхідним для розвитку виробничої
бази з метою випуску конкурентоспроможної продукції та виходу на
нові ринки збуту. Наступними напрямками залучення інвестицій за кількісними
показниками є погашення кредиторської заборгованості підприємств,
у тому числі із заробітної плати (обсяг внесених інвестицій склав
812,31 млн. грн., 84,9 млн. дол. США та 14,47 млн. євро) і
поповнення обігових коштів підприємств (457,2 млн. грн. та
142,68 млн. дол. США). Загальне перевищення фактичних інвестиційних надходжень у
підприємства у порівнянні з плановими досягнуто за рахунок
випередження термінів виконання інвестиційних зобов'язань (та
перевищення запланованих обсягів) за рядом договорів
купівлі-продажу. Поряд з тим, за деякими договорами зафіксовано недовнесення
інвестицій у визначені договорами строки. Загальна сума
недовнесення інвестицій до запланованих договорами обсягів станом
на кінець 2004 року склала 277,4 млн. грн. та 7,1 млн. дол. США. З
них за договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ
"Херсонобленерго" заборгованість з інвестування підприємства
склала більше 200 млн. грн. Підвищену увагу Фонд приділяє контролю за станом виконання
умов 15 договорів купівлі-продажу пакетів акцій енергетичних
компаній. Згідно з їх умовами протягом 1996 - 2006 років на розвиток,
погашення простроченої кредиторської заборгованості та на
поповнення обігових коштів компаній передбачається внести
інвестицій на загальну суму 1041 млн. грн. та 13,3 млн. дол. США. Фактично станом на 15.04.2005 внесено інвестицій -
481,349 млн. грн. та 13,25 млн. дол. США за такими напрямками: - на погашення кредиторської заборгованості -
258,11 млн. грн.; - на поповнення обігових коштів - 46,03 млн. грн.; - на технічний розвиток підприємств - 176,22 млн. грн. та
12,5 млн. дол. США; - на здійснення заходів по екології - 1,0 млн. грн. та
750 тис. дол. США. Загальні відомості щодо реалізації покупцями умов договорів
такі: - з 9 договорів купівлі-продажу, укладених у 1998 році, умови
за 8 виконано своєчасно та в повному обсязі по ВАТ "ЕК
"Житомиробленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ
"Львівобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго", ВАТ "ЕК
"Чернігівобленерго", ВАТ "Сумиобленерго", ВАТ
"Кіровоградобленерго", ВАТ "Прикарпаттяобленерго". По ВАТ "ЕК
"Одесаобленерго" зобов'язання виконуються своєчасно, але термін їх
остаточного виконання ще не закінчився; - з 6 договорів, які були укладені у 2001 році, за 5
договорами (ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", ЗАТ "А.Е.С.
Київобленерго", ВАТ "ЕК "Севастопольенерго", ЗАТ "Ей-І-Ес
"Рівнеобленерго", ВАТ "Кіровоградобленерго") зобов'язання,
передбачені умовами договорів, виконуються вчасно, а по ВАТ "ЕК
"Херсонобленерго" - не виконуються. Результати перевірки умов
цього договору щодо погашення заборгованості компанії засвідчили,
що з 236,396 млн. грн. погашено лише 1,461 млн. грн. Але здійснити
роботу щодо його розірвання і повернення пакета акцій ВАТ у
державну власність Фонд не в змозі у зв'язку з невиконанням
державою зустрічних зобов'язань, визначених розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 07.04.2001 N 133-р ( 133-2001-р ).
Робота у цьому напрямку триває. У всіх виявлених випадках порушення покупцями зобов'язань
органами приватизації здійснювалась передбачена законодавством
відповідна претензійно-позовна робота. Зокрема, крім заходів із
стягнення пені й неустойок у наведених обсягах, після використання
всіх можливостей досудового врегулювання проблем в напрямку
забезпечення реалізації цих зобов'язань, здійснювались дії з
розірвання (визнання недійсними) договорів та повернення об'єктів
приватизації в державну власність для перепродажу ефективному
власнику. Станом на 01.04.2005 у власність держави повернуто
162 об'єкти приватизації (з яких 77 - пакети акцій, 31 - цілісні
майнові комплекси і 54 - об'єкти незавершеного будівництва); ще за
191 договором претензійно-позовна робота щодо їх розірвання
(визнання недійсними) і повернення об'єктів приватизації у
державне управління продовжується (з них 54 - пакети акцій,
38 - цілісні майнові комплекси та 99 - об'єкти незавершеного
будівництва). З числа повернутих у державну власність об'єктів приватизації
повторно продано 84 об'єкти. У їх числі: 39 - пакетів акцій; 28 - об'єктів незавершеного будівництва; 17 - цілісних майнових комплексів. Загальна сума коштів, одержаних від повторного продажу
повернутих об'єктів, склала 64,18 млн. грн. (для порівняння: від
першого продажу цих об'єктів було одержано 31,17 млн. грн.). На виконання пункту 7 наказу Фонду від 11.03.2003 N 390 щодо
надання у звітах окремим розділом прикладів позитивних результатів
приватизації наводимо таку інформацію. Перевірками фіксуються
конкретні приклади поліпшення виробничого та фінансового стану
приватизованих підприємств внаслідок успішної реалізації
власниками взятих зобов'язань. Серед них: - на виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій ЗАТ
"А.Е.С. Київобленерго", укладеного між Фондом та компанією "AES
Washington B.V.", власником виконано інвестиційну програму
розвитку компанії на загальну суму 5,97 млн. грн., в тому числі
проведено модернізацію та будівництво електричних мереж на суму
2,15 млн. грн., проводяться капітальні та поточні ремонти
електричних мереж, здійснюється заміна одно- та трьохфазних
лічильників. Товариство повністю розраховується з ДП "Енергоринок"
за куповану електроенергію. Завдяки проведеній власником роботі,
забезпечено безперебійне постачання електроенергії всім
споживачам, які вчасно розраховуються за спожиту електроенергію.
Зменшилась кількість аварійних відключень на лініях. На
підприємстві підвищився рівень заробітної плати на 36 відсотків (в
порівнянні з доприватизаційним періодом), організовується навчання
спеціалістів підприємства в університеті Дарден (штат Вірджинія,
США), організовано недержавне медичне страхування для робітників
та пенсіонерів; - за договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "ЕК
Житомиробленерго", укладеного Фондом з компанією "VS Energy
International", всі умови договору виконуються належним чином.
Підприємство повністю розраховується з ДП "Енергоринок" за
куповану електроенергію, згідно з договором про реструктуризацію
заборгованості погашена заборгованість підприємства на суму
36,1 млн. грн. Забезпечено безперебійне постачання електроенергії
всім споживачам, які вчасно розраховуються за спожиту
електроенергію, здійснено роботу з технічного покриття
електромереж; - у Запорізькій області внаслідок виконання покупцем (ЗАТ
Трудовий колектив "ВІТ") пакета акцій ВАТ "Український НДПКТІ
трансформаторобудування" умов договору збільшилися обсяги
виробництва ВАТ. Так, у 2000 році обсяги виробництва на
підприємстві складали 11,55 млн. грн., у 2003 році -
12,78 млн. грн., а у 2004 - 17,37 млн. грн. На підприємстві
здійснено заходи з модернізації та технічної його реконструкції на
суму 2,552 млн. грн., збережені робочі місця, створено 5 нових
робочих місць. У подальшій своїй роботі по контролю за реалізацією умов
продажу державного майна і супутнім йому напрямкам роботи
регіональним відділенням Фонду слід врахувати таке. Серед заходів, які здійснюються у державі стосовно аналізу
результатів приватизації, відпрацювання нової її концепції та
механізмів, значна увага приділяється і роботі, про яку йдеться у
цьому звіті. Зокрема, на урядовому рівні детально аналізується
стан виконання покупцями об'єктів приватизації зобов'язань, взятих
за результатами конкурсів з їх продажу, об'єктивність прийнятих
рішень щодо коригування умов договорів купівлі-продажу в період їх
чинності, достатність заходів, які вживаються органами
приватизації за підсумками контролю. Все це розглядається з
загальною метою оцінки (та визначення ефективності) всього
здійсненого в рамках продажу державного майна на конкурсних
засадах для поліпшення виробничого, фінансового стану вітчизняних
підприємств та вирішення питань соціального характеру. Загальний комплекс заходів, що здійснювався для досягнення
цих цілей, включає два головні аспекти: - оптимізацію умов продажу об'єктів приватизації; - забезпечення реалізації цих умов через контроль за їх
виконанням, пошук (спільно з покупцями і підприємствами) шляхів
подолання проблем, що виникають, коригування та оптимізацію (при
обгрунтованій необхідності) складу заходів, передбачених умовами
договорів купівлі-продажу, застосування санкцій до покупців
об'єктів приватизації, розірвання (у крайніх випадках) договорів
купівлі-продажу з поверненням об'єктів приватизації державі для їх
повторного продажу іншим власникам. Склад найбільш характерних умов продажу державного майна для
певних груп об'єктів приватизації є більш-менш типовим. Досвід
роботи з підприємствами по забезпеченню реалізації цих умов та
контролю за їх виконанням свідчить про особливу роль для долі
підприємств ряду з них, а саме: зобов'язань покупців щодо внесення
у підприємства інвестицій, збереження робочих місць або створення
нових, а також щодо погашення простроченої заборгованості
підприємств за різними напрямками - перед бюджетом, Пенсійним
фондом та заробітній платі перед працівниками підприємств. (Стан
інвестування підприємств має вирішальне значення для успішної
реалізації всього комплексу заходів, передбачених договором в
інтересах підприємства. Збереження або створення робочих місць -
це одна з найважливіших передумов для реалізації конституційного
права людини на працю. Погашення заборгованості підприємств - це
оздоровлення їх фінансового стану, створення передумов для
поступового вирівнювання і поліпшення фінансово-економічної
діяльності. Наявність в результаті приватизації підприємства
задіяних робочих місць і відповідної оплати праці - запорука
позитивної зміни у відношенні трудівників підприємства до ідеї
його роздержавлення). Проте ще й на сьогодні слід констатувати наявність певних
недоліків у формуванні конкурсних умов. Недостатньо враховується
специфіка окремих об'єктів приватизації. Умови продажу навіть
значних пакетів акцій стратегічно важливих підприємств не містять
зобов'язань покупців щодо забезпечення певних загальних показників
їх діяльності, без чого окремі заходи, передбачені умовами
конкурсу та договором купівлі-продажу, стають багато в чому просто
самоціллю. Тому рішенням колегії Фонду, що відбулася у лютому
2005 року, було прийнято рішення про необхідність включення до
розроблюваних законодавчих актів з питань приватизації норм, які
забезпечать відображення в умовах конкурсного продажу об'єктів
приватизації зобов'язань покупців по забезпеченню досягнення
певних економічних, фінансових, соціальних та екологічних
показників діяльності підприємств. В частині забезпечення реалізації умов продажу державного
майна органами приватизації здійснювалась робота щодо внормування
питань відповідальності покупців об'єктів приватизації за
невиконання взятих зобов'язань, постійний детальний контроль за
кожним договором і втручання у ситуацію при кожній необхідності,
законодавче і нормативне вирішення питань запобігання невиконанню
покупцями умов договорів. До останнього відноситься саме та
робота, яка базується тільки на практиці контролю. Засоби
припинення ухилення покупців від взятих зобов'язань розробляються
і впроваджуються органами приватизації у практику по мірі
"винаходу" покупцями шляхів ухилення. Це і продаж придбаних
пакетів акцій частинами без пропорційного розподілення взятих
зобов'язань, і незабезпечення переходу зобов'язань до наступного
власника, неповідомлення органу приватизації про своє нове
місцезнаходження, штучне банкрутство підприємства, проведення
додаткової емісії акцій товариством з метою суттєвого зменшення
розміру придбаного пакета акцій тощо. Слід зазначити, що темпи
законодавчого вирішення цих питань не з вини Фонду суттєво
відстають від темпів їх застосування недобросовісними набувачами
держмайна. Наприклад, пропозиції щодо повного вирішення питань
внормування відповідальності покупців за неналежне виконання умов
договорів були розроблені і належним чином подані для їх прийняття
Верховною Радою України ще у 1998 році. Але, після декількаразових
їх подань протягом часу, що минув, у складі різних проектів ці
пропозиції ще й на сьогодні не знайшли свого повного відображення
у законодавстві. Це суттєво знижує ефективність роботи по
забезпеченню реалізації умов продажу об'єктів приватизації. На
сьогодні ці пропозиції включено до пакета документів, що
підготовлені до прийняття разом з проектом нової державної
програми приватизації. Особливим є питання забезпечення повернення за певних умов у
державну власність об'єктів приватизації. На сьогодні воно є
достатньо внормованим в частині розірвання договорів
купівлі-продажу у зв'язку з невиконанням покупцями об'єктів
приватизації взятих зобов'язань (або визнання договорів
недійсними), повернення об'єктів приватизації у державну власність
для їх повторного продажу (питання закріплення у державній
власності таких об'єктів не передбачене). Ця робота є складовою
реалізації положень чинного законодавства з питань приватизації по
забезпеченню відчуження об'єктів приватизації на користь приватних
осіб з метою підвищення ефективності їх функціонування (за схемою:
конкурсний продаж об'єкта - контроль за виконанням умов продажу -
розірвання договору у разі невиконання цих умов та повернення
об'єкта у державну власність - повторний продаж об'єкта іншому
власнику та повернення колишньому власнику коштів, сплачених ним
за об'єкт, з отриманих від повторного продажу). Документами, якими зазначену роботу врегульовано, є: - Закон України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ): статті 7 (абзац п'ятнадцятий частини третьої) та 27 (абзац
шістнадцятий частини другої) - про здійснення державними органами
приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі -
продажу); частина дев'ята статті 27 - про необхідність повернення у
державну власність об'єкта приватизації у разі розірвання договору
купівлі-продажу внаслідок невиконання його умов; - постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 N 32
( 32-2001-п ) "Про затвердження Порядку повернення у державну
власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання
недійсними договорів купівлі-продажу" (до повторного продажу -
пункт 13); - наказ Фонду від 15.08.2000 N 1701 ( z0567-00 ) "Про
затвердження Порядку повернення покупцям коштів, сплачених за
об'єкти приватизації, у разі розірвання або визнання недійсними
договорів купівлі-продажу", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 31.08.2000 за N 567/4788 (про повернення колишньому
власнику коштів з одержаних від повторного продажу). Але все зазначене ніяк не забезпечує актуального напрямку
діяльності, пов'язаного з необхідністю відчуження у державну
власність приватизованих об'єктів, неефективне функціонування яких
створює загрозу для економіки держави (оскільки, як зазначалося
вище, умовами конкурсів з продажу об'єктів приватизації
зобов'язання покупців щодо забезпечення ефективної діяльності цих
об'єктів не визначаються). Реалізація цього завдання потребує
принципово інших критеріїв і підходів. Власне, мова йде про
націоналізацію, або викуп державою таких об'єктів. Виходячи з
цього, вбачається таке:
1. Критерієм необхідності повернення об'єкта у державну
власність повинен бути визначений не стан виконання його покупцем
умов договору купівлі-продажу, а рівень ефективності його
діяльності.
2. Необхідне вирішення питань закріплення (а не повторний
продаж) на певний час у державній власності повернутого об'єкта з
метою підвищення за державної допомоги ефективності його
діяльності, розробки та реалізації планів або програм їх
оздоровлення.
3. Необхідне визначення показників, якими повинна
характеризуватися ефективність діяльності підприємства
(організації), та їх нижньої межі, падіння показників за яку
свідчить про критично низький рівень його функціонального стану
(як критеріїв для прийняття рішення про відчуження об'єкта у
державну власність) та обмеження (за ознаками суспільної
необхідності) кола об'єктів, до яких, у разі необхідності, повинні
застосовуватися процедури націоналізації або викупу.
4. Необхідне визначення джерел фінансування для попереднього
і повного відшкодування власникам вартості таких об'єктів та для
державної підтримки їх оздоровлення. На сьогодні існує законопроект з цього питання, який
опрацьовується на державному рівні. Після майже річного періоду нормального стану звітування
регіональних відділень перед Фондом з питань здійсненого контролю
(на виконанням вимог наказу Фонду від 27.02.2004 N 372
( v0372224-04 ) з'явилася потреба повернутися до цього питання.
Окремими регіональними відділеннями стали допускатися випадки
несвоєчасного представлення своїх звітів Фонду, зниження якості їх
складання. Це значно ускладнює аналіз матеріалів та їх
узагальнення. На сьогодні, з огляду на вимоги щодо необхідності підвищення
відповідальності за забезпечення закріпленого напрямку діяльності
та кваліфікованості у її здійсненні регіональним відділенням Фонду
потрібно врахувати ці зауваження. У поточному році заплановано проведення двох семінарів з
фахівцями регіональних відділень Фонду з питань контролю за
виконанням умов договорів купівлі-продажу (червень та листопад).
Враховуючи все викладене у цьому звіті і можливе прийняття нових
документів - Державної програми приватизації, Закону України "Про
Фонд державного майна" та інших, пропонували б попередньо
проінформувати Фонд (Департамент реалізації та контролю за
виконанням умов договорів купівлі-продажу) про питання та
проблеми, які потребують висвітлення на семінарах.
Директор департаменту
реалізації та контролю
за виконанням умов договорів
купівлі-продажу Ю.Нікітін

Додаток 1

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

про результати перевірки виконання умов

договорів купівлі-продажу, здійсненої органами

приватизації у I-му кварталі 2005 року

------------------------------------------------------------------------------------ NN | Регіональні | База | План на | Фактично перевірено | Порушення | п/п |відділення Фонду | договорів | квартал | | | | | купівлі- |-------------+---------------------+-----------| | |продажу, що|кіль- | в %% | кіль-|% вико-| в %% |к-сть|в %% | | | підлягає |кість | до | кість| нання | до |дого-| до | | | перевірці | | бази | | плану | бази |ворів|факту| ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| | По області: | | | | | | | | | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 1 |Вінницькій | 147 | 37 | 25,0 | 51 | 137,8 | 34,7 | 4 | 0,1 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 2 |Волинській | 54 | 15 | 27,8 | 18 | 120,0 | 33,3 | 2 |11,1 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 3 |Дніпропетровській| 272 | 70 | 25,7 | 73,0 | 104,3 | 26,8 | 12 |16,4 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 4 |Донецькій | 793 | 199 | 25,0 | 199 | 100,0 | 25,0 | 5 | 2,5 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 5 |Житомирській | 268 | 67 | 25,0 | 68 | 101,5 | 25,4 | 20 |29,4 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 6 |Закарпатській | 111 | 28 | 25,0 | 28 | 100,0 | 25,0 | 3 |10,7 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 7 |Запорізькій | 247 | 69 | 27,9 | 77 | 111,6 | 31,2 | 11 |14,3 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 8 |Ів.-Франківській | 33 | 8 | 24,2 | 8 | 100,0 | 24,2 | 3 |37,5 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 9 |Київській | 198 | 54 | 27,3 | 54 | 100,0 | 27,3 | 1 | 1,9 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 10 |Кіровоградській | 91 | 23 | 25,3 | 23 | 100,0 | 25,3 | 2 | 8,7 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 11 |Луганській | 196 | 49 | 25,0 | 49 | 100,0 | 25,0 | 20 |42,9 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 12 |Львівській | 401 | 109 | 27,2 | 115 | 105,5 | 28,6 | 3 | 2,6 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 13 |Миколаївській | 130 | 34 | 26,0 | 34 | 100,0 | 26,0 | 3 | 9,0 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 14 |Одеській | 181 | 68 | 37,6 | 94 | 138,2 | 51,9 | 11 |11,7 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 15 |Полтавській | 195 | 89 | 45,6 | 90 | 101,2 | 46,1 | 4 | 4,4 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 16 |Рівненській | 143 | 41 | 28,7 | 41 | 100,0 | 28,7 | 1 | 2,4 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 17 |Сумській | 74 | 17 | 23,0 | 18 | 105,9 | 24,3 | 7 |38,9 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 18 |Тернопільській | 130 | 36 | 27,7 | 36 | 100,0 | 27,7 | 1 | 2,8 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 19 |Харківській | 216 | 54 | 25,0 | 63 | 116,7 | 29,2 | 26 |41,3 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 20 |Херсонській | 76 | 20 | 26,3 | 30 | 150,0 | 39,5 | 6 |20,0 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 21 |Хмельницькій | 62 | 25 | 41,6 | 25 | 100,0 | 41,6 | 0 | 0 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 22 |Черкаській | 160 | 40 | 25,0 | 40 | 100,0 | 25,0 | 1 | 0,0 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 23 |Чернівецькій | 51 | 12 | 23,5 | 16 | 133,3 | 31,4 | 0 | 0,0 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 24 |Чернігівській | 142 | 38 | 25,0 | 38 | 100,0 | 25,0 | 10 |26,0 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 25 |м. Києву | 268 | 73 | 27,2 | 73 | 100,0 | 27,2 | 12 |16,4 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 26 |м. Севастополю | 45 | 14 | 31,1 | 14 | 100,0 | 31,1 | 1 | 7,1 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 27 |ФМ АР Крим | 636 | 159 | 25,0 | 159 | 107,6 | 25,0 | 14 | 8,8 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| 28 |ЦА Фонду | 197 | 53 | 26,9 | 57 | | 28,9 | 11 |19,2 | ----+-----------------+-----------+------+------+------+-------+------+-----+-----| |Всього: | 5517 | 1501 | 27,2 | 1591 | 106,0 | 28,8 | 194 |12,2 | -----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

СТАН

виконання договорів купівлі-продажу об'єктів

незавершеного будівництва по регіонах України

станом на 12.04.2005

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Регіон | Кількість укладених договорів купівлі-продажу | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Центральним апаратом | Регіональним відділенням | По Україні | | |--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------| | |Всього|вико-| не |термін|нена- |Всього|вико-| не |термін|нена- |Всього|вико-| не |термін|нена- | | | |нані |вико-| не |лежне | |нані |вико-| не |лежне | |нані |вико-| не |лежне | | | | |нані |настав|викон.| | |нані |настав|викон.| | |нані |настав|викон.| ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 1 |ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 75 | 0 | 71 | 0 | 146 | 75 | 0 | 71 | 0 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 2 |ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 34 | 2 | 39 | 1 | 76 | 34 | 2 | 39 | 1 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 3 |ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 23 | 58 | 84 | 6 | 171 | 23 | 58 | 84 | 6 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 4 |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ| 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 118 | 49 | 28 | 37 | 4 | 132 | 49 | 30 | 49 | 4 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 5 |ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 60 | 30 | 96 | 26 | 212 | 60 | 30 | 96 | 26 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 6 |ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 151 | 51 | 105 | 58 | 365 | 151 | 51 | 105 | 58 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 7 |ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 15 | 0 | 23 | 8 | 0 | 15 | 0 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 8 |ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 53 | 21 | 33 | 5 | 112 | 53 | 21 | 33 | 5 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 9 |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 14 | 10 | 0 | 31 | 7 | 14 | 10 | 0 | |ОБЛАСТЬ | | | | | | | | | | | | | | | | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 10 |М. КИЇВ | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 57 | 24 | 8 | 24 | 1 | 66 | 27 | 10 | 28 | 1 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 11 |КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103 | 8 | 0 | 95 | 0 | 107 | 9 | 1 | 96 | 1 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 12 |КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 12 | 19 | 30 | 5 | 66 | 12 | 19 | 30 | 5 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 13 |М. СЕВАСТОПОЛЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 9 | 0 | 16 | 2 | 5 | 9 | 0 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 14 |АР КРИМ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 152 | 34 | 35 | 80 | 3 | 157 | 34 | 35 | 85 | 3 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 15 |ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199 | 22 | 6 | 164 | 7 | 200 | 23 | 6 | 164 | 7 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 16 |МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 94 | 2 | 29 | 0 | 125 | 94 | 2 | 29 | 0 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 17 |ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 39 | 2 | 47 | 26 | 115 | 39 | 2 | 48 | 26 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 18 |ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 | 1 | 21 | 1 | 40 | 17 | 1 | 21 | 1 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 19 |РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 24 | 0 | 64 | 0 | 88 | 24 | 0 | 64 | 0 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 20 |СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 31 | 13 | 27 | 4 | 75 | 31 | 13 | 27 | 4 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 21 |ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 38 | 6 | 40 | 0 | 84 | 38 | 6 | 40 | 0 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 22 |ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 44 | 58 | 90 | 2 | 194 | 44 | 58 | 90 | 2 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 23 |ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 55 | 17 | 3 | 32 | 3 | 58 | 18 | 3 | 34 | 3 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 24 |ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 | 0 | 53 | 0 | 62 | 9 | 0 | 53 | 0 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 25 |ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 52 | 3 | 44 | 0 | 100 | 52 | 4 | 44 | 0 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 26 |ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 28 | 13 | 53 | 1 | 95 | 28 | 13 | 53 | 1 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 27 |ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 22 | 2 | 31 | 1 | 56 | 22 | 2 | 31 | 1 | ----+------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| |ВСЬОГО | 39 | 7 | 6 | 25 | 1 | 2933 | 976 | 380 | 1423 | 154 | 2972 | 983 | 386 | 1448 | 155 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

СТАН

виконання договорів купівлі-продажу об'єктів

малої приватизації по регіонах України

станом на 12.04.2005

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Регіон | Кількість укладених договорів купівлі-продажу | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Центральним апаратом | Регіональним відділенням | По Україні | | |--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------| | |Всього|вико-| не |термін|нена- |Всього|вико-| не |термін|нена- |Всього|вико-| не |термін|нена- | | | |нані |вико-| не |лежне | |нані |вико-| не |лежне | |нані |вико-| не |лежне | | | | |нані |настав|викон.| | |нані |настав|викон.| | |нані |настав|викон.| ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 1 |ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 211 | 3 | 65 | 1 | 280 | 211 | 3 | 65 | 1 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 2 |ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 223 | 0 | 3 | 1 | 227 | 223 | 0 | 3 | 1 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 3 |ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 253 | 5 | 20 | 0 | 278 | 253 | 5 | 20 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 4 |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 286 | 121 | 5 | 156 | 4 | 287 | 121 | 5 | 157 | 4 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 5 |ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 516 | 75 | 3 | 418 | 20 | 518 | 75 | 3 | 420 | 20 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 6 |ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 111 | 0 | 18 | 4 | 133 | 111 | 0 | 18 | 4 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 7 |ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 79 | 2 | 38 | 0 | 120 | 79 | 2 | 39 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 8 |ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 370 | 15 | 122 | 3 | 510 | 370 | 15 | 122 | 3 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 9 |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 4 | 24 | 0 | 39 | 11 | 4 | 24 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 10 |М. КИЇВ | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 75 | 51 | 5 | 19 | 0 | 86 | 55 | 5 | 26 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 11 |КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 170 | 69 | 2 | 96 | 3 | 177 | 70 | 2 | 102 | 3 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 12 |КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 76 | 1 | 17 | 7 | 101 | 76 | 1 | 17 | 7 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 13 |М. СЕВАСТОПОЛЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 68 | 2 | 31 | 2 | 103 | 68 | 2 | 31 | 2 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 14 |АР КРИМ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1063 | 564 | 38 | 454 | 7 | 1066 | 564 | 38 | 457 | 7 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 15 |ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 570 | 403 | 4 | 159 | 4 | 573 | 406 | 4 | 159 | 4 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 16 |МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 142 | 1 | 66 | 0 | 209 | 142 | 1 | 66 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 17 |ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 299 | 201 | 3 | 55 | 40 | 301 | 201 | 3 | 57 | 40 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 18 |ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 94 | 1 | 166 | 2 | 263 | 94 | 1 | 166 | 2 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 19 |РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 81 | 0 | 107 | 4 | 192 | 81 | 0 | 107 | 4 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 20 |СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 129 | 1 | 26 | 2 | 158 | 129 | 1 | 26 | 2 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 21 |ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 64 | 1 | 70 | 0 | 135 | 64 | 1 | 70 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 22 |ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 198 | 3 | 45 | 2 | 248 | 198 | 3 | 45 | 2 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 23 |ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 126 | 104 | 1 | 20 | 1 | 128 | 104 | 1 | 22 | 1 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 24 |ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 25 |ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 264 | 2 | 97 | 0 | 363 | 264 | 2 | 97 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 26 |ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 92 | 20 | 52 | 1 | 165 | 92 | 20 | 52 | 1 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 27 |ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 66 | 2 | 8 | 0 | 76 | 66 | 2 | 8 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| |ВСЬОГО | 32 | 8 | 0 | 24 | 0 | 6720 | 4125| 126 | 2361 | 108 | 6752 | 4133| 126 | 2385 | 108 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
СТАН

виконання договорів купівлі-продажу пакетів

акцій підприємств по регіонах України

станом на 12.04.2005

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Регіон | Кількість укладених договорів купівлі-продажу | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Центральним апаратом | Регіональним відділенням | По Україні | | |--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------| | |Всього|вико-| не |термін|нена- |Всього|вико-| не |термін|нена- |Всього|вико-| не |термін|нена- | | | |нані |вико-| не |лежне | |нані |вико-| не |лежне | |нані |вико-| не |лежне | | | | |нані |настав|викон.| | |нані |настав|викон.| | |нані |настав|викон.| ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 1 |ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 2 |ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 3 |ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 30 | 20 | 1 | 9 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 4 |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | 57 | 30 | 4 | 23 | 0 | 69 | 56 | 9 | 3 | 1 | 126 | 86 | 13 | 26 | 1 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 5 |ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | 31 | 15 | 1 | 15 | 0 | 128 | 99 | 27 | 2 | 0 | 159 | 114 | 28 | 17 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 6 |ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 23 | 2 | 5 | 0 | 33 | 25 | 2 | 6 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 7 |ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 41 | 35 | 2 | 3 | 1 | 47 | 38 | 2 | 6 | 1 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 8 |ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | 25 | 18 | 2 | 5 | 0 | 59 | 51 | 5 | 3 | 0 | 84 | 69 | 7 | 8 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 9 |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 10 |М. КИЇВ | 55 | 36 | 0 | 19 | 0 | 106 | 84 | 3 | 19 | 0 | 161 | 120 | 3 | 38 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 11 |КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 34 | 26 | 4 | 4 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 12 |КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 13 |М. СЕВАСТОПОЛЬ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 14 |АР КРИМ | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 32 | 13 | 1 | 17 | 1 | 44 | 18 | 1 | 24 | 1 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 15 |ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 75 | 64 | 5 | 6 | 0 | 87 | 71 | 6 | 10 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 16 |МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 17 |ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | 14 | 10 | 0 | 3 | 1 | 35 | 26 | 0 | 8 | 1 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 18 |ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21 | 2 | 3 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 19 |РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 20 |СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 21 |ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 24 | 15 | 4 | 5 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 22 |ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 30 | 22 | 3 | 2 | 3 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 23 |ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 24 |ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 25 |ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 37 | 26 | 6 | 5 | 0 | 54 | 40 | 7 | 7 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 26 |ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| 27 |ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | ---+-------------------------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+------+------| |ВСЬОГО | 357 | 213 | 17 | 124 | 3 | 732 | 572 | 73 | 83 | 4 | 1089 | 785 | 90 | 207 | 7 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5

НАДХОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

на підприємства України по регіонах

станом на 11.04.2009

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Регіон | Валюта | Надходження інвестицій | | | |----------------------------------------------------------------------| | | | Центральний апарат | Регіональне | Всього | | | | | відділення | | | | |-----------------------+---------------------+------------------------| | | | За | Фактично | За | Фактично | За | Фактично | | | | договором | | договором| | договором | | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 1 |ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 20000.000 | 14826.560 | 6720.902 | 5579.866 | 26720.902 | 20406.426 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 2 |ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 4627.200 | 4627.200 | 150.000 | 238.700 | 4777.200 | 4865.900 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 22700.000 | 24457.500 | 0.000 | 0.000 | 22700.000 | 24457.500 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 3 |ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|1256271.200|271763.800 | 19273.132| 18202.984| 1275544.332| 289966.784| | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 25200.000 | 25215.800 | 1000.000 | 1000.000 | 26200.000 | 26215.800 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 18852.515 | 14469.510 | 410.000 | 859.700 | 19262.515 | 15329.210 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 4 |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|4092910.900|206055.024 | 39401.734| 46439.082| 4132312.634| 252494.106| | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 30466.000 | 30400.966 | 22967.524| 19917.351| 53433.524 | 50318.317 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 5 |ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|1382158.943|1216812.963| 25144.508| 24690.662| 1407303.451|1241503.625| | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 4000.000 | 4000.000 | 57220.062| 61515.885| 61220.062 | 65515.885 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 6 |ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 76170.689 | 53353.152 | 12099.500| 11217.950| 88270.189 | 64571.102 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 280.000 | 252.500 | 280.000 | 252.500 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 7 |ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 1509.400 | 1608.253 | 2543.381 | 2333.476 | 4052.781 | 3941.729 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 8 |ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|468466.760 |483268.862 | 36360.754| 43330.425| 504827.514 | 526599.287| | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD |322150.000 | 50947.970 | 105.000 | 1547.680 | 322255.000 | 52495.650 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 9 |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ|тис. грн.| 5000.000 | 5000.000 | 0.000 | 0.000 | 5000.000 | 5000.000 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 13250.000 | 13250.000 | 0.000 | 0.000 | 13250.000 | 13250.000 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 10 |М. КИЇВ |тис. грн.|206263.796 |178133.231 |119131.930|142711.420| 325395.726 | 320844.651| | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 9120.000 | 9264.100 | 819.096 | 319.900 | 9939.096 | 9584.000 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 11 |КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 11310.510 | 11237.742 | 2895.700 | 2257.900 | 14206.210 | 13495.642 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 5250.000 | 3313.674 | 8929.154 | 8933.321 | 14179.154 | 12246.995 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 12 |КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|109249.460 | 72852.585 | 758.820 | 2764.577 | 110008.280 | 75617.162 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 13 |М. СЕВАСТОПОЛЬ |тис. грн.| 63998.166 | 37523.930 | 938.000 | 951.332 | 64936.166 | 38475.262 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 1650.000 | 618.953 | 0.000 | 0.000 | 1650.000 | 618.953 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 14 |АР КРИМ |тис. грн.| 94811.579 | 39920.090 | 44912.050| 45042.055| 139723.629 | 84962.145 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 19500.000 | 4511.300 | 1388.066 | 1437.970 | 20888.066 | 5949.270 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 15 |ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 80107.352 | 85318.180 | 28091.000| 32977.682| 108198.352 | 118295.862| | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 11000.000 | 11558.490 | 1305.100 | 1344.239 | 12305.100 | 12902.729 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 16 |МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|113045.798 | 72261.511 | 1199.580 | 509.049 | 114245.378 | 72770.560 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD |152100.000 | 31826.200 | 0.000 | 0.000 | 152100.000 | 31826.200 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 17 |ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 74229.760 | 79138.996 | 11047.000| 13210.844| 85276.760 | 92349.840 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 28000.000 | 44669.432 | 0.000 | 0.000 | 28000.000 | 44669.432 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 18 |ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|339712.074 |309804.150 | 5515.000 | 2055.000 | 345227.074 | 311859.150| | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 69516.000 | 70294.351 | 10000.000| 10000.000| 79516.000 | 80294.351 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 19 |РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|178028.709 |156616.348 | 0.000 | 0.000 | 178028.709 | 156616.348| | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 807.300 | 809.666 | 807.300 | 809.666 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 20 |СУМСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|362645.990 |363908.117 | 1760.000 | 2101.300 | 364405.990 | 366009.417| | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 23300.000 | 25908.400 | 0.000 | 0.000 | 23300.000 | 25908.400 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 21 |ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 8583.000 | 8909.213 | 5761.786 | 5783.731 | 14344.786 | 14692.944 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 22 |ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 2340.000 | 2346.816 | 8426.544 | 8481.151 | 10766.544 | 10827.967 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 6953.450 | 9611.679 | 5500.000 | 5937.500 | 12453.450 | 15549.179 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 23 |ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|640102.525 | 4403.205 | 61587.000| 9530.368 | 701689.525 | 13933.573 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 1556.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1556.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 24 |ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 2092.450 | 3233.650 | 2092.450 | 3233.650 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 25 |ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 46020.000 | 42154.700 | 22309.483| 34075.917| 68329.483 | 76230.617 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 70050.000 | 70003.120 | 6230.000 | 3917.306 | 76280.000 | 73920.426 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 26 |ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 27960.000 | 28948.282 | 780.000 | 1609.110 | 28740.000 | 30557.392 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 8799.000 | 8858.200 | 2168.500 | 1221.000 | 10967.500 | 10079.200 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| 27 |ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 423.000 | 425.512 | 336.300 | 336.300 | 759.300 | 761.812 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| |ВСЬОГО |тис. грн.|9665946.811|3751218.423|459236.554|459664.530|10125183.365|4210882.953| | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. USD |824560.450 |438710.134 |118719.802|118154.318| 943280.252 | 556864.452| | |---------+-----------+-----------+----------+----------+------------+-----------| | |тис. EUR | 18852.515 | 14469.510 | 410.000 | 859.700 | 19262.515 | 15329.210 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 6

НАДХОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

на підприємства України, що мають стратегічне

значення для економіки та безпеки держави,

по регіонах станом на 11.04.2009

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Регіон | Валюта | Надходження інвестицій | | | |-------------------------------------------------------------------| | | | Центральний апарат | Регіональне | Всього | | | | | відділення | | | | |-----------------------+-------------------+-----------------------| | | | За | Фактично | За |Фактично | За | Фактично | | | | договором | |договором| | договором | | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 1 |ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 20000.000 | 14826.560 | 0.000 | 0.000 | 20000.000 | 14826.56 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 2 |ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 3500.000 | 3500.000 | 0.000 | 0.000 | 3500.000 | 3500.00 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 3 |ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 77675.000 | 79323.000 | 150.000 | 150.000 | 77825.000 | 79473.00 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 |1000.000 | 1000.000| 1000.000 | 1000.00 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 410.000 | 859.700 | 410.000 | 859.700 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 4 |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|4035634.500| 190875.944|28842.000|38780.292|4064476.500| 229656.23 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 4546.000 | 4546.000 |16300.000|16630.871| 20846.000 | 21176.871 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 5 |ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|1352845.550|1194996.545|9484.500 | 9916.927|1362330.050|1204913.472| | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 4000.000 | 4000.000 |56500.062|60795.885| 60500.062 | 64795.885 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 6 |ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 76170.689 | 53353.152 | 28.600 | 28.600 | 76199.289 | 53381.752 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 7 |ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 728.000 | 728.000 | 0.000 | 0.000 | 728.000 | 728.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 8 |ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|369125.760 | 383825.809|1410.000 | 1418.800|370535.760 | 385244.609| | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD |276450.000 | 50753.000 | 105.000 | 105.000 |276555.000 | 50858.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 9 |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ|тис. грн.| 5000.000 | 5000.000 | 0.000 | 0.000 | 5000.000 | 5000.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 13250.000 | 13250.000 | 0.000 | 0.000 | 13250.000 | 13250.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 10 |М. КИЇВ |тис. грн.| 942.700 | 942.700 |8113.500 | 6037.300| 9056.200 | 6980.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 11 |КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 9648.860 | 9649.099 | 0.000 | 0.000 | 9648.860 | 9649.099 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 3250.000 | 1313.264 | 0.000 | 0.000 | 3250.000 | 1313.264 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 12 |КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 13 |М. СЕВАСТОПОЛЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 14 |АР КРИМ |тис. грн.| 34500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34500.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 15 |ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 69672.397 | 77289.559 |3380.560 | 3531.791| 73052.957 | 80821.350 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 4000.000 | 4517.866 |1250.000 | 1280.300| 5250.000 | 5798.166 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 16 |МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 7000.000 | 7000.000 | 0.000 | 0.000 | 7000.000 | 7000.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD |152100.000 | 31826.200 | 0.000 | 0.000 |152100.000 | 31826.200 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 17 |ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 69705.770 | 76412.669 | 0.000 | 0.000 | 69705.770 | 76412.669 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 28000.000 | 44669.432 | 0.000 | 0.000 | 28000.000 | 44669.432 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 18 |ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 62610.000 | 62624.000 | 0.000 | 0.000 | 62610.000 | 62624.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 69516.000 | 70294.351 |10000.000|10000.000| 79516.000 | 80294.351 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 19 |РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|126406.290 | 126503.270| 0.000 | 0.000 |126406.290 | 126503.270| | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 20 |СУМСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|362197.100 | 363908.117| 0.000 | 0.000 |362197.100 | 363908.117| | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 21 |ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 7456.000 | 7782.213 |1500.000 | 1533.000| 8956.000 | 9315.213 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 22 |ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 590.000 | 596.676 | 0.000 | 0.000 | 590.000 | 596.676 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 3700.000 | 6356.000 | 0.000 | 0.000 | 3700.000 | 6356.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 23 |ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 898.000 | 2791.000| 898.000 | 2791.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 24 |ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 |1146.450 | 233.650 | 1146.450 | 233.650 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 25 |ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 39120.000 | 41354.700 | 82.000 | 82.200 | 39202.000 | 41436.900 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 70000.000 | 70000.000 | 650.000 | 663.306 | 70650.000 | 70663.306 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 26 |ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 27760.000 | 28748.282 | 480.000 | 1308.000| 28240.000 | 30056.282 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| 27 |ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| |ВСЬОГО |тис. грн.|6754788.616|2725740.296|55515.610|65811.560|6810304.226|2791551.856| | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. USD |632312.000 | 305026.113|85805.062|90475.362|718117.062 | 395501.475| | |---------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 410.000 | 859.700 | 410.000 | 859.700 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7

НАДХОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

на об'єкти незавершеного будівництва

по регіонах станом на 11.04.2009

------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Регіон | Валюта | Надходження інвестицій | | | |------------------------------------------------------------| | | |Центральний апарат| Регіональне | Всього | | | | | відділення | | | | |------------------+--------------------+--------------------| | | | За |Фактично| За |Фактично | За |Фактично | | | |договором| | договором| | договором| | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 1 |ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 2 |ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 3 |ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 4 |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|3850.000 | 0.000 | 1768.035 | 125.335 | 5618.035 | 125.335 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 5 |ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 110.000 | 110.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 6 |ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 5000.000 | 6559.200| 5000.000 |6559.200 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 7 |ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 8 |ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 9 |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ|тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 10 |М. КИЇВ |тис. грн.|51457.068|5165.814| 0.000 | 0.000 | 51457.068|5165.814 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 11 |КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 450.000 | 255.675| 0.000 | 0.000 | 450.000 | 255.675 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 12 |КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 13 |М. СЕВАСТОПОЛЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 13232.104| 1629.402| 13232.104|1629.402 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 14 |АР КРИМ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 |236193.004|24869.481|236193.004|24869.481| | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 4000.000 | 272.000 | 4000.000 | 272.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 15 |ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 78.000 | 84.733 | 550.000 | 0.000 | 628.000 | 84.733 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 16 |МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 17 |ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 11242.000| 883.350 | 11242.000| 883.350 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 18 |ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 19 |РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 27.756 | 10.000 | 27.756 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 20 |СУМСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 21 |ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 22 |ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 23 |ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 24 |ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 155.725 | 155.682| 2.147 | 2.147 | 157.872 | 157.829 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 25 |ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 36.159 | 36.159 | 36.159 | 36.159 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 26 |ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| 27 |ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| |ВСЬОГО |тис. грн.|55990.793|5661.904|268133.449|34215.074|324124.242|39876.978| | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 4010.000 | 299.756 | 4010.000 | 299.756 | | |---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 8

НАДХОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

на об'єкти малої приватизації

по регіонах станом на 11.04.2009

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Регіон | Валюта | Надходження інвестицій | | | |---------------------------------------------------------------| | | | Центральний апарат| Регіональне | Всього | | | | | відділення | | | | |-------------------+---------------------+---------------------| | | | За |Фактично | За | Фактично | За | Фактично | | | |договором| |договором | |договором | | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 1 |ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 400.075 | 409.115 | 400.075 | 409.115 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 2 |ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 3 |ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 4 |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 2871.157 | 2951.738 | 2871.157 | 2951.738 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 5 |ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 2299.822 | 2756.690 | 2299.822 | 2756.690 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 6 |ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 40.000 | 94.000 | 40.000 | 94.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 7 |ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 15070.840|15565.321 | 15070.840| 15565.321| | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 8 |ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 9 |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ|тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 2000.000 | 2749.000 | 2000.000 | 2749.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 10 |М. КИЇВ |тис. грн.| 693.151 | 651.274 | 26855.831|18128.304 | 27548.982| 18779.578| | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 11 |КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.|3008.816 | 143.484 | 0.000 | 0.000 | 3008.816 | 143.484 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 12 |КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 637.879 | 610.663 | 637.879 | 610.663 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 13 |М. СЕВАСТОПОЛЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 1642.407 | 853.959 | 1642.407 | 853.959 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 14 |АР КРИМ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 |138148.507|40487.083 |138148.507| 40487.083| | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 320.000 | 323.237 | 320.000 | 323.237 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 15 |ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 2427.000 | 2293.235 | 2427.000 | 2293.235 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 650.000 | 906.220 | 650.000 | 906.220 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 16 |МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 17 |ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 10464.521| 3639.691 | 10464.521| 3639.691 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 18 |ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 19 |РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 170.000 | 70.000 | 170.000 | 70.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 20 |СУМСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 196.600 | 212.207 | 196.600 | 212.207 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 21 |ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 26.710 | 46.181 | 26.710 | 46.181 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 22 |ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 1082.019 | 985.389 | 1082.019 | 985.389 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 23 |ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 24 |ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 140.000 | 0.000 | 140.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 25 |ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 9372.698 | 9795.758 | 9372.698 | 9795.758 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 26 |ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 40130.000|40130.000 | 40130.000| 40130.000| | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| 27 |ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |тис. грн.| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---+-------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| |ВСЬОГО |тис. грн.|3701.967 | 794.758 |253976.066|141778.334|257678.032|142573.091| | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. USD | 0.000 | 0.000 | 1020.000 | 1279.457 | 1020.000 | 1279.457 | | |---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | |тис. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: