open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.04.2010  № 513

Про результати перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" щодо контролю державними органами приватизації (далі - орган приватизації) за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 № 1012 "Про порядок контролю за діяльністю підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України", відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна Україна (далі - Фонд) від 19.08.98 № 1649 (зі змінами та доповненнями), та згідно з графіком перевірок, затвердженим наказом ФДМУ від 23.12.2009 № 2031 "Про організацію перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу у першому кварталі 2010 року", здійснено перевірки виконання покупцями державного майна умов укладених договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації.

У I кварталі 2010 року перевірено стан виконання умов 491 договору, що становить 24,7 відсотка кількості договорів, які знаходяться на контролі.

Невиконання або неналежне виконання покупцями об'єктів приватизації тих чи інших зобов'язань становить 12,6 відсотка загальної кількості перевірених договорів. За виявленими порушеннями органами приватизації вживалися передбачені законодавством і договорами відповідні заходи впливу.

З 1995 року до кінця першого кварталу 2010 року на виконання умов договорів українські підприємства отримали інвестицій та інших коштів на загальну суму 9,5 млрд.грн., 1,34 млрд.дол. США та 72,0 млн. євро, що у перерахунку на національну валюту становить 16,99 млрд.грн. (за договорами передбачено надходження інвестицій: 8,82 млрд.грн., 740,13 млн.дол. США та 19,26 млн. євро). У тому числі у стратегічно важливі для економіки і безпеки держави підприємства коштів внесено на загальну суму 5,13 млрд.грн., 1,08 млрд.дол. США при передбачених 4,75 млрд.грн. та 486,22 млн.дол. США.

Продовжувалася робота з розірвання договорів купівлі-продажу за невиконання покупцями взятих зобов'язань та робота із повернення таких об'єктів у державну власність, повторного їх продажу. Станом на 15.04.2010 у державну власність повернуто 289 об'єктів. З числа повернутих у державну власність повторно продано 150 об'єктів. Сума коштів, отриманих від їх повторного продажу, становить 97,44 млн.грн.

У звітному кварталі державні органи приватизації забезпечили виконання вимог організаційно-розпорядчих документів Фонду щодо обсягів охоплення укладених договорів перевірками стану виконання їх умов та термінів отримання Фондом звітів із регіонів. Кращими регіональними відділеннями в частині якості організації та здійснення контролю, звітності, відпрацювання пропозицій щодо подальшого нормативного та методологічного забезпечення контролю є регіональні відділення Фонду по Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Тернопільській, Черкаській областях, РВ ФДМУ в АР Крим та м. Севастополі, Фонд майна Автономної Республіки Крим.

Враховуючи наведене, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, здійсненого державними органами приватизації протягом першого кварталу 2010 року (додається).

2. Регіональним відділенням Фонду, Фонду майна Автономної Республіки Крим забезпечити у другому кварталі 2010 року проведення перевірок стану виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації в обсягах та у строки, встановлені організаційно-розпорядчими документами Фонду.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Потімкова О.Ю.

Голова Фонду

О. РябченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
20.04.2010 № 513

ЗВІТ
про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, здійсненого протягом першого кварталу 2010 року

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" щодо контролю державними органами приватизації (далі - орган приватизації) за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна (далі - договір), постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.97 № 1012 "Про порядок контролю за діяльністю підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України", наказу Фонду державного майна України (далі - Фонд) від 24.06.2009 № 967 та згідно з квартальним графіком перевірок, затвердженим наказом ФДМУ від 23.12.2009 № 2031 "Про організацію перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу у першому кварталі 2010 року", проведено перевірку виконання покупцями державного майна умов укладених договорів. Здійснений контроль показав таке.

1. Загальні дані про результати контролю, здійсненого протягом першого кварталу 2010 року

На обліку органів приватизації знаходиться 12168 договорів купівлі-продажу державного майна, у тому числі:

- пакетів акцій акціонерних товариств - 1047;

- об'єктів малої приватизації - 8023;

- об'єктів незавершеного будівництва - 3098.

Із загальної кількості зазначених договорів станом на 12.04.2010 органами приватизації контролюється стан виконання умов 1939 договорів (решта 10229 договорів - це договори, умови яких вже виконані, внаслідок чого їх знято з контролю).

Протягом кварталу перевірено стан виконання умов 491 договору, що становить 25,3 відсотка кількості договорів, які знаходяться на контролі.

За результатами цієї роботи можна зробити такі загальні висновки.

Перевірками встановлено, що зобов'язання, взяті покупцями об'єктів приватизації, переважно виконуються належним чином.

Поряд із зазначеним, невиконання тих чи інших умов встановлено у 62 випадках, що склало 12,6 відсотка від загальної кількості договорів, виконання умов яких було перевірено. Вагома частина такого невиконання зафіксована у Луганській (4,9 відсотка перевірених договорів), Житомирській (2,2 відсотка), Харківській та Херсонській (по 1,0 відсотку) областях, і воно стосується порушення термінів добудови та розбирання об'єктів, а також переоформлення права забудовника на об'єкт. Але однією з причин такого порушення власниками приватизованих об'єктів є зволікання органів місцевого самоврядування з переоформленням документів.

2. Аналіз стану виконання умов договорів окремих груп об'єктів приватизації

У розрізі окремих груп об'єктів з числа зазначених вище, стан виконання умов договорів (за накопичувальним підсумком) є таким.

З усіх договорів, які знаходяться на обліку органів приватизації, найбільша кількість порушень фіксується за договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва. Із 3098 договорів цієї групи невиконання умов встановлено за 199 договорами (6,4 відсотка загальної кількості договорів цієї групи). Неналежне виконання умов зафіксовано за 25 договорами (0,8 відсотка). Термін виконання умов не закінчився за 629 договорами (20,3 відсотка). У повному обсязі виконано умови 2245 договорів (72,5 відсотка).

Найбільша кількість договорів з тих, що обліковуються, відноситься до об'єктів малої приватизації. Із їх загальної кількості - 8023 договорів - умови у повному обсязі виконано за 6983 договорами (87,0 відсотка загальної кількості). Невиконання умов виявлене за 41 договором (0,5 відсотка). Неналежне виконання умов (з порушенням термінів) має місце за 27 договорами (0,3 відсотка). Строк виконання умов не закінчився за 972 договорами (12,1 відсотка).

Стан виконання умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій є таким.

На обліку органів приватизації перебуває 1047 договорів купівлі-продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств. Повне і своєчасне виконання умов відмічене за 957 договорами (91,4 відсотка загальної кількості). Неналежне виконання умов, тобто відставання від передбачених договорами термінів, допущено покупцями за 6 договорами (0,6 відсотка). Невиконання умов зафіксовано за 33 договорами (3,2 відсотка). За 51 договором (4,9 відсотка) термін виконання умов не настав.

Серед зазначених договорів купівлі-продажу пакетів акцій 124 договори стосується підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. З них на обліку у центральному апараті Фонду знаходиться 100 договорів, у регіональних відділеннях - 24.

Стан їх виконання є таким:

- за 116 договорами (93,5 відсотка загальної кількості) умови виконано у повному обсязі;

- за 5 договорами (4,0 відсотка) зобов'язання знаходяться в стадії виконання (інвестиційні зобов'язання та інші зобов'язання, виражені у грошовій формі, виконані, а по інших зобов'язаннях кінцеві терміни виконання ще не закінчились);

- за 3 договорами (2,4 відсотка) зафіксовано невиконання умов.

На сьогодні органами приватизації здійснюються заходи щодо забезпечення безумовного їх виконання, а у разі недосягнення позитивних результатів будуть вживатися заходи із розірвання договорів та повернення пакета акцій у державну власність.

3. Дані щодо стану виконання покупцями об'єктів приватизації найбільш характерних умов договорів

Значна кількість порушень умов договорів фіксується за договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва і стосується порушень термінів добудови та розбирання об'єктів. Протягом кварталу таке невиконання встановлено за 23 договорами (4,7 відсотка перевірених). Найбільшу кількість таких випадків зафіксовано регіональним відділенням Фонду по Луганській області. Вказаним регіональним відділенням розпочато претензійно-позовну роботу з метою застосування до покупців передбачених законодавством та договорами норм відповідальності.

Факти порушення розрахунків за придбані об'єкти приватизації встановлено за 4 договорами цієї групи (0,8 відсотка перевірених). Такі випадки встановлено регіональними відділеннями Фонду по Житомирській, Донецькій, Луганській та Львівській областях (по 1 договору). Недотримання термінів державної реєстрації нової форми власності придбаних покупцями об'єктів приватизації в ході перевірки не виявлено.

Порушень умов договорів в частині зобов'язань щодо збереження або збільшення обсягів виробництва продукції (послуг) в ході перевірки органами приватизації не встановлено.

Результати перевірки стану виконання покупцями зобов'язань щодо збереження існуючої на момент приватизації кількості робочих місць та створення нових такі. На контролі органів приватизації знаходиться 118 договорів (6,1 відсотка загальної кількості договорів, які контролюються органами приватизації), що містять умову щодо збереження кількості робочих місць, які існували на об'єктах на момент їх приватизації, та 125 договорів (6,4 відсотка) - щодо створення нових.

Протягом кварталу перевірено 27 договорів (5,5 відсотка загальної кількості перевірених), що містять умову щодо збереження робочих місць, та 31 договір (6,3 відсотка) щодо створення нових.

Результати перевірки показали, що існуюча на момент приватизації кількість робочих місць на підприємствах, стосовно яких укладено зазначені 27 договорів з умовою збереження робочих місць, становила 9818 одиниць. На сьогодні їх кількість складає 9955 одиниць, тобто власниками у післяприватизаційний період ця умова договорів виконана і додатково створено 137 нових робочих місць.

Наприклад, за договорами купівлі-продажу пакетів акцій ВАТ "Стахановська швейна фабрика" та ВАТ "Кіфадо" в Луганській області однією з умов є збереження робочих місць. В результаті перевірки встановлено, що на підприємствах з моменту приватизації робочі місця збережені, а кількість працюючих зросла: на ВАТ "Стахановська швейна фабрика" - на 34 чол.; на ВАТ "Кіфадо" - на 45 чол.

На виконання зобов'язання щодо створення нових робочих місць, яке передбачено 31 перевіреним договором, власниками цих об'єктів у постприватизаційний період створено 583 робочих місця, що на 174 одиниці більше, ніж передбачалось договорами.

Прикладом позитивного результату діяльності власника на приватизованому об'єкті є створення нових робочих місць у Рівненській області за договором купівлі-продажу групи інвентарних об'єктів Рокитнівського деревообробного цеху (покупець - ПП "Ро-Літа"). За умовами договору покупець був зобов'язаний створити нові робочі місця. На даний час зазначене зобов'язання виконано і створено 5 робочих місць.

Слід відзначити також створення нових робочих місць за договорами, де умови щодо збереження або створення нових робочих місць не передбачені. У звітному кварталі із загальної кількості перевірених такі приклади є на 10 об'єктах приватизації, де відмічено створення 247 нових робочих місць. Наприклад, в Кіровоградській області за договором купівлі-продажу ВАТ "Науково-виробниче об'єднання "ЕТАЛ" (покупець - ЗАТ "Завод крупних електричних машин") створено 65 робочих місць.

У Дніпропетровській області за договором купівлі-продажу ВАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (покупець - Компанія "Starmill Limited" (Кіпр)) створено 29 нових робочих місць.

Мають місце і інші приклади, де завдяки добросовісній діяльності власників приватизованих об'єктів та ефективному контролю з боку органів приватизації вдається досягати позитивних результатів не лише у фінансових, економічних, але і в соціальних аспектах.

Результати перевірок стану виконання інвестиційних зобов'язань та інших зобов'язань, виражених у грошовій формі, показали, що такі зобов'язання містять 824 договори купівлі-продажу пакетів акцій, 366 договорів купівлі-продажу об'єктів малої приватизації і 90 договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва.

Загалом цими договорами передбачено інвестування підприємств (у 1995 - 2020 роках) на загальну суму 11043,80 млн.грн., 1446,07 млн.дол. США та 19,26 млн. євро. У тому числі станом на 12.04.2010 - 8822,07 млн.грн., 740,13 млн.дол. США, 19,26 млн. євро. Фактично станом на 12.04.2010 українські підприємства отримали 9495,24 млн.грн., 1342,50 млн.дол. США та 72 млн. євро, що у перерахунку на національну валюту становить 16995,487 млн.грн.

За окремими групами договорів ці цифри розподіляються так.

Договорами купівлі-продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств передбачено надходження до них у період з 1995 року до 2020 року коштів на загальну суму 9546,18 млн.грн., 1423,41 млн.дол. США та 19,26 млн. євро. У тому числі стратегічно важливі для економіки та безпеки держави підприємства протягом вказаного періоду мають отримати 4935,52 млн.грн., 1097,00 млн.дол. США.

Фактично у період з 1995 року підприємствами вже отримано інвестицій:

- за всіма договорами купівлі-продажу пакетів акцій у розмірі 8831,117 млн.грн., 1340,860 млн.дол. США та 72,00 млн. євро;

- у тому числі за договорами купівлі-продажу пакетів акцій стратегічно важливих для економіки і безпеки держави підприємств - 5129,65 млн.грн., 1079,76 млн.дол. США. За умовами зазначених договорів у цей період повинно бути внесено 4755,48 млн.грн., 486,22 млн.дол. США.

Договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва заплановано надходження інвестицій у період з 1995 року до 2020 року - 1101,07 млн.грн. і 10 тис.дол. США, а станом на 12.04.2010 - 408,17 млн.грн., 10 тис.дол. США. Фактично станом на 12.04.2010 внесено 516,42 млн.грн. і 27,756 тис.дол. США.

Договорами купівлі-продажу об'єктів малої приватизації передбачено у період до 2020 року внесення інвестицій на загальну суму 3965,39 млн.грн. і 42,65 млн.дол. США, а станом на 12.04.2010 - 127,98 млн.грн. та 650,00 тис.дол. США. Фактично станом на 12.04.2010 надійшло 147,70 млн.грн. і 1612,90 тис.дол. США.

Зацікавленість інвесторів викликають підприємства базових галузей економіки, а саме: чорної та кольорової металургії (обсяг внесених інвестицій - 3728,65 млн.грн. та 1025,70 млн.дол. США), машинобудування та металообробки (1327,85 млн.грн. та 36,24 млн.дол. США), енергетичної та паливної промисловості (833,48 млн.грн., 57,92 млн.дол. США та 71,14 млн. євро).

Аналіз напрямків залучення інвестицій свідчить, що більша їх частина направляється на технічне переозброєння та реконструкцію виробництва (3251,87 млн.грн. та 867,77 млн.дол. США), що є необхідним для розвитку виробничої бази підприємств - випуску конкурентоспроможної продукції.

Наступними напрямками залучення інвестицій підприємствами України за кількісними показниками є погашення кредиторської заборгованості підприємств з платежів до бюджету всіх рівнів та перед Пенсійним фондом (104,52 млн.грн. 42,33 млн.дол. США).

4. Заходи, вжиті органами приватизації з метою усунення фактів порушень умов продажу об'єктів приватизації

У всіх виявлених випадках порушення покупцями взятих зобов'язань органами приватизації здійснювалася необхідна претензійно-позовна робота. Зокрема, крім заходів із стягнення штрафів, пені і неустойок (загальна сума за наростаючим підсумком за всі роки контролю - 76891,319 тис.грн. та 163,400 тис.дол. США), після використання всіх можливостей досудового врегулювання спорів у напрямку забезпечення реалізації цих умов, здійснювалися дії щодо розірвання (визнання недійсними) договорів та повернення відчужених за ними об'єктів у державну власність. У третьому кварталі сума сплачених штрафних санкцій - 340,061 тис.грн.

Станом на 15.04.2010 у власність держави повернуто 289 (за накопичувальним підсумком) об'єктів приватизації (з яких 82 - пакети акцій, 52 - цілісні майнові комплекси і 155 - об'єкти незавершеного будівництва). За 136 договорами продовжується претензійно-позовна робота щодо їх розірвання (визнання недійсними) і повернення відчужених за ними об'єктів у державну власність (з них 16 - пакети акцій, 13 - цілісні майнові комплекси та 107 - об'єкти незавершеного будівництва).

З числа повернутих у державну власність об'єктів приватизації повторно продано 150 об'єктів. У їх числі:

- 49 пакетів акцій;

- 72 об'єкти незавершеного будівництва;

- 29 цілісних майнових комплексів.

Загальна сума коштів, отриманих від продажу повернутих державі об'єктів за рішеннями судів, за накопичувальним підсумком становить 97,439 млн.грн.

5. Приклади позитивних результатів роботи органів приватизації та діяльності власників приватизованого майна в процесі виконання умов договорів

Перевірками фіксуються конкретні приклади поліпшення виробничого та фінансового стану приватизованих підприємств внаслідок успішної реалізації власниками взятих зобов'язань. Крім уже наведених, це:

- у Вінницькій області:

за договором купівлі продажу об'єкта незавершеного будівництва - Вінницького фольгопрокатного заводу, який реорганізовано у Вінницьку філію зовнішньоекономічного підприємства "Укркольорпром" "ВТОРЕКО", покупцем, ТОВ "Московін", достроково внесені інвестиції на добудову об'єкта у розмірі 720107,84 грн. Згідно умов договору добудову об'єкта розділено на два етапи. На виконання першого етапу (травень 2008 р.) було придбано будівельну техніку, виготовлено проектну документацію, проведено геологічні вишукування будівельних площадок та промислових будівель, введено в експлуатацію трансформаторну підстанцію, підготовлено площадку під виробничу лінію та закуплено обладнання по виготовленню керамзитобетонних блоків, добудовано та введено в експлуатацію адміністративну будівлю та проведено освітлення та огородження території об'єкта. Також даним договором передбачено не тільки створення нового виробництва будматеріалів, що відповідатимуть сучасним стандартам, а й організувати зони відпочинку, забезпечити частково електрифікацію та телефонізацію вулиць мікрорайону, що прилягають до заводу.

- у Одеській області:

за договором купівлі-продажу частки, яка належить державі, в майні сільськогосподарського ТОВ "Чорноморська птахофабрика" у 2009 році зроблено ремонт внутрішніх площадок та автодороги на суму 62,48 тис.грн. За договором передбачено збереження 12 та створення 60 робочих місць. Станом на сьогодні на підприємстві збережено 12 робочих місць та створено 97 робочих місць, тобто додатково створено 37 місць;

за договором купівлі-продажу об'єкта соціальної сфери - нежитлова будівля їдальні, власними силами консервного заводу було відремонтовано та введено в експлуатацію у 2007 році об'єкт приватизації. Щороку в їдальні проводився необхідний поточний ремонт, а саме: здійснення ремонту вентиляційної системи, оснащення кухні їдальні, оздоблення її лицювальною плиткою тощо. Обслуговуючий персонал їдальні налічує 5 осіб. У 2009 році дохід підприємства від реалізації продукції збільшився на 35 відсотків, чому сприяло покращення умов праці персоналу. На теперішній час у їдальні організовано харчування 300 осіб на добу (на підприємстві змінний графік роботи).

- у Черкаській області:

прикладом позитивної роботи підприємства є об'єкт незавершеного будівництва - завод великопанельного домобудування (ВПД-2), покупець ТОВ "Техно-Інвест". Будівництво підприємства було розпочато у травні 2007 року, а у першому кварталі 2009 року здійснено запуск нового виробництва. Завод "Техно" входить в корпорацію "ТехноНИКОЛЬ" - це перше сучасне підприємство по виробництву негорючої теплоізоляції на основі кам'яної вати в будівельній галузі України. Основною діяльністю заводу є забезпечення українських споживачів якісними теплоізоляційними матеріалами за оптимальними цінами та в необхідних об'ємах. Загальна площа виробничих приміщень заводу - 20 тис. кв. метрів. Завод "Техно" - це сучасне підприємство повного циклу. Процес виробництва охоплює всі етапи - від переробки сировини до упаковки продукції. Завод оснащений високотехнологічним обладнанням виробництва Чехії та Німеччини, таким чином, якість матеріалів, які виробляються, знаходиться на рівні світових стандартів. Потужність технологічної лінії до 35 тис. тонн утеплювача в рік. Завдяки вигідному географічному розташуванню завод може забезпечувати теплоізоляційними матеріалами всі регіони України. Місцерозташування підприємства дозволяє оптимізувати строки доставки сировини на підприємство, а також доставку продукції споживачам в будь-яке місце країни. В умовах тяжкої економічної ситуації в будівельній галузі корпорація здійснює безкоштовну доставку продукції по Україні. Сьогодні на підприємстві працює понад 200 осіб. Працівники проходять навчання та стажування, передбачена система підвищення кваліфікації. Для працівників підприємства передбачені всі необхідні соціальні гарантії. Особлива увага приділяється охороні праці. Працівники отримують спецодяг, додаткові засоби захисту. В виробничих приміщеннях встановлені системи циклонів та респірації, системи відкачки повітря, фільтри. В найближчих планах заводу передбачається розширення виробництва - запуск другої виробничої лінії, розширення асортименту продукції, налагодження системи сертифікації підрядних організацій, які виконують кровельні роботи, сертифікація заводу по системі ISO 9000. На сьогодні підприємство є лідером вітчизняного ринку по об'єму та якості випускаємої продукції.

6. Загальні питання роботи органів приватизації із забезпечення виконання умов продажу державного майна

Протягом I кварталу органами приватизації забезпечено виконання вимог відповідних організаційно-розпорядчих актів щодо обсягів охоплення укладених договорів перевірками виконання їх умов та термінів передачі звітів до Фонду. Кращими регіональними відділеннями в частині організації та здійснення контролю, звітності, відпрацювання пропозицій щодо його подальшого нормативного та методологічного забезпечення є регіональні відділення ФДМУ по Миколаївській, Тернопільській, Черкаській, Вінницькій, Луганській областях, РВ ФДМУ в АРК та м. Севастополь, Фонд майна Автономної Республіки Крим.

Департамент договірного менеджменту протягом кварталу проводив роботу, спрямовану на вдосконалення системи контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, удосконалення нормативно-правової бази з питань приватизації.

З цією метою забезпечувався контроль та постійний моніторинг стану виконання умов договорів купівлі-продажу згідно з графіком перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу. При проведенні контролю за виконанням інвестиційних та соціальних зобов'язань залучались представники профспілкових організацій.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України наказ Фонду державного майна України від 01.02.2010 № 133 "Про внесення змін до Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження та передачу в заставу об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30.03.2001 № 500". Наказом врегульовано особливості погодження подальшого відчуження цілісного майнового комплексу, що сприятиме впорядкуванню процедур при вирішенні питань розпорядження майном.

Інформація про роботу державних органів приватизації з питань контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу, його результатів, проблемних питань та шляхів їх вирішення висвітлюється засобами масової інформації (Державний інформаційний бюлетень про приватизацію), розміщується на сайті Фонду в рубриці "Договірний менеджмент", що забезпечує прозорість та відкритість проведення приватизаційних процесів.

Директор Департаменту

Ю. НікітінДодаток

Діаграма 1

Загальні дані про результати контролю, здійсненого у першому кварталі 2010 року

На обліку органів приватизації знаходиться всього 12168 договорів купівлі-продажу державного майна, з них:

Діаграма 2

Із 12168 договорів, що знаходяться на обліку, контролюється стан виконання умов 1939 договорів (решта 10229 - це договори, умови яких виконані, внаслідок чого їх знято з контролю).

Діаграма 3

Стан виконання умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (124 договори)

Діаграма 4

Кількість договорів купівлі-продажу (ДКП), що мають інвестиційні та інші зобов'язання, виражені у грошовій формі

Діаграма 5

Стан виконання зобов'язань щодо внесення інвестицій покупцями об'єктів приватизації відповідно до укладених договорів купівлі-продажу у перерахунку на національну грошову одиницю станом на 12.04.2010 (по роках)*

__________
* Надходження інвестицій за накопичувальним підсумком 16,995 млрд.грн.

Діаграма 6

Обсяги інвестування у розрізі галузей

Діаграма 7

Напрямки використання інвестицій підприємствами згідно з умовами договорів купівлі-продажу

Діаграма 8

Надходження інвестицій на погашення заборгованості підприємств


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: