open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Департаменті з питань державного регулювання

заробітної плати та умов праці
Л И С Т
15.05.2008 N 106/13/116-08
Депутату Харківської

обласної ради

м. Харків, 61002

Про надання роз'яснення

У Департаменті з питань державного регулювання заробітної
плати та умов праці розглянуто Ваше звернення і в межах
компетенції повідомляється.
Згідно із ст. 7 Закону України "Про колективні договори і
угоди" ( 3356-12 ) у колективному договорі встановлюються взаємні
зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, і
соціально-економічних відносин, зокрема режиму роботи, тривалості
робочого часу і відпочинку.
Відповідно до зазначеного режим роботи, тривалість робочого
часу і часу відпочинку встановлюються роботодавцем у правилах
внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з
дотриманням норм законодавства про працю.
Працівник протягом робочого часу повинен виконувати трудові
обов'язки, передбачені трудовим договором чи посадовою
інструкцією, і додержуватись правил внутрішнього трудового
розпорядку.
Статтею 62 КЗпП ( 322-08 ) визначено, що надурочні роботи, як
правило, не допускаються. Надурочними вважаються роботи понад
встановлену тривалість робочого дня.
Роботодавець може застосовувати надурочні роботи лише у
виняткових випадках, що визначаються законодавством, і лише з
дозволу профспілкового комітету підприємства, установи,
організації.
Залучення працівників до надурочних робіт оформляється
наказом з поіменним переліком працівників, які залучаються до
надурочних робіт. Видання наказу необхідно для належного
врегулювання обов'язку працівників виконувати надурочну роботу, і
як підстава для оплати праці у підвищеному розмірі.
Робота працівників з ненормованим режимом робочого часу понад
нормальну тривалість робочого часу не вважається надурочною.
Як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь
напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність
періодичного виконання службових завдань понад встановлену
тривалість робочого часу працівникам, які працюють на умовах
ненормованого робочого дня, надається додаткова відпустка
тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт
та професій, визначених колективним договором, угодою.
Стаття 139 КЗпП ( 322-08 ) зобов'язує працівника чесно і
сумлінно працювати, своєчасно і точно виконувати розпорядження
власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і
технологічної дисципліни, вимог нормативних актів щодо охорони
праці, пожежної безпеки, дбайливо ставитися до майна власника, з
яким укладено трудовий договір.
У разі невиконання трудових обов'язків, що визначаються
статутами, положеннями або правилами внутрішнього трудового
розпорядку, які затверджуються трудовим колективом підприємств,
установ, організацій, в т. ч. за порушення режиму трудового часу,
до працівника можуть бути застосовані заходи дисциплінарної
відповідальності, а також інші заходи впливу щодо забезпечення
дисципліни праці - позбавлення працівника премії повністю чи
частково, передбаченої системою оплати праці, винагороди за
підсумками роботи за рік, одноразової винагороди за вислугу років
тощо.
Згідно зі статтею 147 КЗпП ( 322-08 ) за порушення трудової
дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких
заходів стягнення як догана чи звільнення.
Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть
бути передбачені для окремих категорій працівників й інші
дисциплінарні стягнення. Це може бути зауваження, сувора догана
тощо.
До застосування дисциплінарного стягнення власник або
уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової
дисципліни письмові пояснення (ст. 149 КзпП ( 322-08 )). Проте
відсутність таких пояснень не перешкоджає застосуванню стягнення,
якщо власник має докази того, що пояснення від працівника він
зажадав, але працівник їх не дав. Як правило, таким доказом є акт,
складений за підписом декількох осіб у підтвердження відмови
працівника надати пояснення по суті порушення трудової дисципліни.
Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.Товстенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: