open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2011 N 512

Про затвердження Положення про ботанічний

заказник загальнодержавного значення

"Долинський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про ботанічний заказник
загальнодержавного значення "Долинський" у новій редакції, що
додається.
2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про
ботанічний заказник загальнодержавного значення "Долинський",
затверджене Міністром охорони навколишнього природного середовища
і ядерної безпеки України від 03.03.99.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Вільдмана І.Л.
Міністр М.В.Злочевський

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ

про ботанічний заказник загальнодержавного

значення "Долинський"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ботанічний заказник загальнодержавного значення
"Долинський" (далі - Заказник) створено відповідно до Указу
Президента України "Про території та об'єкти природно-заповідного
фонду загальнодержавного значення" від 09.12.98 N 1341/98
( 1341/98 ) з метою охорони та збереження рідкісних для України
лісів середземноморського типу, що мають значне природоохоронне
значення.
1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду
України, охороняється як національне надбання, щодо якого
встановлюється особливий режим охорони, відтворення і
використання.
1.3. Заказник загальною площею 815 гектарів розташований на
території Ананьївського району Одеської області в кварталах
24 - 30, 35 - 45, 47 - 51, 53 - 59, 61 (урочище "Глибокий Яр")
Долинського лісництва Державного підприємства "Ананьївське лісове
господарство" (далі - Землекористувач). Територія Заказника має наукове, природоохоронне, естетичне і
рекреаційне значення, як лісове урочище з високим ступенем
біологічного різноманіття. Переважна порода лісового масиву - дуб
звичайний.
1.4. Територія Заказника використовується: у природоохоронних цілях; у наукових цілях; в освітньо-виховних цілях; в оздоровчих та інших рекреаційних цілях, які не суперечать
меті створення та завданням Заказника.
1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається
з користування Землекористувача, який здійснює в її межах свою
діяльність згідно з цим Положенням.
1.6. Землекористувач на території Заказника в своїй
діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами
України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ),
іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим
Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та
додержання встановленого режиму території Заказника.
1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються
відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на
планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною
характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів
Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних
формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма
N 6-зем) ( z0788-98, za788-98 ) та землевпорядній документації,
обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих
територій.
1.8. Юридична адреса Землекористувача: 66400, Одеська
область, м. Ананьїв, провулок. Будівельний 3-б, тел./факс
(04863) 4-03-78.
2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Метою створення Заказника є збереження та своєчасне
відтворення рідкісних для України лісів середземноморського типу,
що мають велике значення для підтримання екологічного балансу в
регіоні та є одним з еталонів степового лісорозведення.
2.2. Основним завданням заказника є: охорона та збереження насаджень дуба звичайного; охорона та збереження рослин, занесених до Червоної книги
України і таких, що є рідкісними для Одеської області; охорона цінних природних комплексів; підтримання загального екологічного балансу в регіоні; поширення екологічних знань тощо.
3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ
3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний
фонд України" ( 2456-12 ) на території Заказника забороняється
будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника,
передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного
комплексу, у тому числі: будь-яке будівництво споруд (стаціонарних та тимчасових),
шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не
пов'язаних з охороною території Заказника; рубки головного користування; знищення та пошкодження дерев, підліску, підросту, чагарників
та трав'яного покрову; застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та
хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування
та дозволу Мінприроди; заготівля другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори,
деревної зелені, лісової підстилки, лікарської та технічної
сировини тощо); збирання рідкісних та занесених до Червоної книги України
рослин, а також їх квітів, насіння, плодів; меліоративні, пошуково-розвідувальні та інші роботи, що
можуть призвести до зміни гідрологічного режиму, а також такі, що
проводяться без відповідних наукових обґрунтувань та погоджень
Мінприроди; розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних
копалин та будь-яке порушення ґрунтового покриву; мисливство, за винятком селекційного та вибіркового
діагностичного відстрілу мисливських тварин для
ветеринарно-санітарної експертизи; турбування, знищення та відлов всіх видів птахів і тварин, що
мешкають у Заказнику, пошкодження їх гнізд, збирання яєць та пуху; усі види діяльності, що можуть призвести до погіршення
кормової бази тварин та птахів Заказника та умов їх існування; інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних,
узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та
погодження Мінприроди; знаходження на території Заказника з усіма видами
вогнепальної зброї, зі знаряддями лову об'єктів тваринного світу,
забороненими до використання; натаскування мисливських собак; проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального
користування, за винятком технологічного і службового транспорту
Землекористувача; влаштування місць для стоянки автотранспорту; використання та надання земельних ділянок під забудову; надання у господарське використання окремих земельних
ділянок; знищення та зміна рослинного покриву, розорювання,
заліснення, залуження ділянок Заказника; зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів
та відходів; випалювання сухої рослинності; засмічення та забруднення території Заказника; влаштування масового відпочинку; сінокосіння у весняний період до червня місяця; випас та прогін худоби територією Заказника; знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових
знаків та інформаційних щитів;
3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому
порядку: господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить
завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим
Положенням режиму території; збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів
Заказника; сінокосіння з червня; випасання худоби на спеціально відведених ділянках; обмежене мисливство у мисливський сезон; обмежене збирання ряски та лікарської сировини (у межах
затверджених лімітів), крім рослин занесених до Червоної книги
України;
3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах
території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих
уповноваженими на те органами державної влади в порядку,
передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених
Мінприроди.
3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок
у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.
3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється у
встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання
встановленого режиму території.
3.6. Режим охорони території Заказника враховується при
розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем
з розвитку, землевпорядкування тощо.
3.8. Державний контроль за додержанням режиму території
Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.
3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони
території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з
охорони довкілля.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах
Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну
або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ
5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника
проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: