open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2012  № 512

Про проведення експерименту щодо організації інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування

З метою створення організаційно-методичних засад інтегрованого навчання студентів з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації НАКАЗУЮ:

1. На підставі результатів експерименту, схвалених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.04.2012 № 511, запровадити експеримент щодо організації інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - експеримент).

2. Затвердити:

2.1. Програму проведення експерименту, що додається;

2.2. Перелік вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації згідно з додатком 1.

3. Утворити координаційну раду у складі згідно з додатком 2.

4. Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О.В.) включати до плану прикладних досліджень розробку методів, форм і засобів формування умов комплексного супроводу (корекційно-реабілітаційного, психолого-педагогічного, соціального, медичного, технічного) навчання студентів з особливими освітніми потребами.

5. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) за результатами експерименту розробити проект положення щодо організації інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та подати на затвердження Міністерству освіти і науки молоді та спорту України.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

Є.М. Суліма
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
24.04.2012  № 512

ПРОГРАМА
проведення експерименту щодо організації інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації на 2012-2014 рр.

Тема експерименту: "Системний підхід до організації інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації".

Актуальність експерименту

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, затверджені Резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 20.12.93 за № 48/96, передбачають рівні можливості доступу до освіти для всіх осіб незалежно від їх психофізичного розвитку, стану здоров'я, віку, статі.

У Конвенції про права інвалідів, ратифікованій 30 березня 2007 року, у статті 24 "Освіта" зазначено, що держави - учасники Конвенції мають забезпечити особам з інвалідністю доступ до вищої освіти, професійного навчання, освіти для дорослих і навчання протягом всього життя без дискримінації і нарівні з іншими. З цією метою держави-учасники повинні забезпечувати для таких осіб належну адаптацію освітнього середовища.

Це завдання може бути виконано за умови створення спеціальних умов - системи комплексного (корекційно-реабілітаційного, андрагогічного, психолого-педагогічного, медичного, технічного та організаційного) супроводу навчання молоді з особливими освітніми потребами.

Термін продовження проведення експерименту

Перший етап (2012 - 2013 рр.) передбачає вивчення аналізу стану освіти студентів з особливими освітніми потребами та внесення коректив до розроблених документів, науково-методичних та навчально-методичних матеріалів щодо організації інтегрованого навчання у вищих навчальних закладах.

Другий етап (2013 - 2014 рр.) передбачає апробацію розроблених документів, узагальнення експериментальних матеріалів системи комплексного супроводу в інтегрованих академічних групах.

Об'єкт дослідження - навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах, в яких навчаються студенти з особливими освітніми потребами.

Предмет дослідження - методи, форми, й засоби формування умов комплексного супроводу навчання студентів з особливими освітніми потребами.

Мета дослідження - розробити та експериментально перевірити нормативи до реабілітаційних заходів засобами освіти, які є елементами технології впровадження комплексного (корекційно-реабілітаційного, психолого-педагогічного, андрагогічного, соціального, медичного, організаційного, технічного) супроводу навчання студентів з особливими освітніми потребами.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що існуюча система освіти в Україні може забезпечити рівний доступ до якісної вищої освіти студентів з особливими освітніми потребами, якщо для них створені спеціальні умови для навчання (виховання), що включають корекційно-реабілітаційну, психолого-педагогічну, андрагогічну, соціальну, медичну, організаційну та ін. системну роботу (супровід) з надання послуг, забезпечення індивідуальними технічними засобами навчання та створення такого навчально-виховного середовища, без якого не можливо засвоєння освітніх програм вищезазначеною категорією молоді.

Для досягнення мети експерименту та перевірки гіпотези ставляться такі завдання:

На рівні Міністерства освіти, молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

1. Розроблення нормативних документів для забезпечення вищими навчальними закладами рівного доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами в умовах інтегрованого навчання (2012 - 2014 рр.).

2. Підготовка науково-методичних та навчально-методичних матеріалів для організації комплексного (корекційно-реабілітаційного, психолого-педагогічного, андрагогічного медичного, технічного та організаційного) супроводу експерименту у вищих навчальних закладах (2012 - 2014 рр.).

3. Організація (поточних та заключної) конференцій, круглих столів, семінарів з питань проведення та результатів експерименту (2012 - 2014 рр.).

4. Узагальнення досвіду, розповсюдження його у вищих навчальних закладах України та за кордоном.

На рівні вищого навчального закладу

1. Підготувати план заходів щодо проведення експерименту (2012 - 2014 рр.).

2. Організувати роботу спеціального навчально-виховного підрозділу для адаптації студентів з особливими освітніми потребами до умов навчання у вищому навчальному закладі (2012 - 2014 рр.).

Очікувані результати

1. Створення нормативних документів з питань організації інтегрованого навчання у вищих навчальних закладах для осіб з особливими освітніми потребами.

2. Підготовка науково-методичних та навчально-методичних матеріалів з питань комплексної системи супроводу (андрагогічного, корекційно-реабілітаційного, психолого-педагогічного, соціального, медичного, організаційного та технічного) навчання осіб з особливими освітніми потребами.

3. Створення моделей спеціальних освітніх послуг для вищезазначеної категорії молоді з урахуванням нозологій.

4. Створення у вищих навчальних закладах, що є учасниками експерименту сучасної бази для забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти осіб з особливими освітніми потребами, з метою забезпечення їх широкої інтеграції в загальний освітній простір.

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освіти

О.А. Удод
Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
24.04.2012  № 512

ПЕРЕЛІК
вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, що беруть участь в експерименті

1. Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Київ).

2. Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету.

3. Кримський гуманітарний університет (м. Ялта).

4. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

5. Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ).

6. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ).

7. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

8. Харківський національний університет радіоелектроніки.

9. Дніпропетровський коледж технологій та дизайну.

10. Київський коледж легкої промисловості.

11. Львівський державний медичний коледж ім. Андрея Крупинського.

12. Педагогічний коледж Львівського національного університету ім. Івана Франка.

13. Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г. Ананченка.

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освіти

О.А. Удод
Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
24.04.2012  № 512

СКЛАД
координаційної ради експерименту


СУЛІМА
Євген Миколайович

-

перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту, голова координаційної ради


БОЛЮБАШ
Ярослав Якович

-

директор департаменту вищої освіти


БОГІНСЬКА
Юлія Валеріївна

-

керівник регіонального центру вищої освіти Кримського гуманітарного університету (м. Ялта)


БОЖКО
Ольга Антонівна

-

головний спеціаліст департаменту вищої освіти


БИСТРОВА
Юлія Олександрівна

-

зав. кафедри дефектології і психологічної корекції Луганського національного університету імені Тараса Шевченка


ГАЛКІНА
Ольга Андріївна

-

директор Харківського обліково-економічного технікуму-інтернату ім. Ф. Г. Ананченка


ГНІДАШ
Людмила Григорівна

-

директор Дніпропетровського коледжу технологій та дизайну


ГРИШИНА
Ольга Миколаївна

-

директор регіонального центру освіти інвалідів Національної металургійної академії


ДАНИЛЕНКО
Володимир Іванович

-

зав. відділом педагогічної освіти та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти


ДМИТРЕНКО
Лариса Іванівна

-

зав. сектором психолого-педагогічної освіти та навчання молоді з особливими потребами Інституту інноваційних технологій і змісту освіти


КОЛЬЧЕНКО
Катерина Олегівна

-

радник президента Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" з питань інклюзії


КРЕЙДУН
Надія Петрівна

-

координатор з інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна


ЛЕВКІВСЬКИЙ
Казимир Михайлович

-

заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти


ЛЕНІВ
Зоряна Павлівна

-

директор педагогічного коледжу Львівського національного університету ім. Івана Франка


НІКУЛІНА
Ганна Федорівна

-

начальник науково-дослідної частини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"


РОГАНОВА
Марина Вікторівна

-

директор центру духовно-інтелектуального розвитку та професійної реабілітації Донбаського інституту техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету


САНДИГА
Інна Володимирівна

-

начальник відділу фінансування вузівської науки департаменту економіки та фінансування


СЕМЕНЕЦЬ
Валерій Васильович

-

перший проректор, науковий керівник учбово-методичного відділу по роботі з особами з особливими освітніми потребами Харківського національного університету радіоелектроніки


ФАРША
Ольга Максимівна

-

головний спеціаліст департаменту наукової діяльності та ліцензування


ШЕВЕРУН
Микола Степанович

-

директор Київського коледжу легкої промисловості


ШЕВЦОВ
Андрій Гарійович

-

зав. кафедри ортопедагогіки та реабілітології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, науковий керівник експерименту


ШЕГЕДИН
Марія Броніславівна

-

директор Львівського державного медичного коледжу.

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освіти

О.А. Удод

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: