open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.12.2010 N 512

Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому

від 29 жовтня 2010 року N 436 "Про затвердження

примірного протоколу про організацію

розрахунків відповідно до постанови

Кабінету Міністрів України

від 11.10.2010 N 913"

З метою виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів
України від 11.10.2010 N 913 ( 913-2010-п ) "Про затвердження
Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для погашення простроченої заборгованості за спожиту в
минулих періодах електричну енергію державних вугледобувних
підприємств, у тому числі підприємств, які готуються до
ліквідації, та вугледобувних господарських товариств,
100 відсотків акцій яких належать державі" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити в новій редакції Примірний протокол про
організацію розрахунків відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 11.10.2010 N 913 ( v0436644-10 ).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Дудку Л.О.
Міністр Ю.Ященко

Додаток

ПРОТОКОЛ

про організацію розрахунків відповідно до постанови

Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 N 913

м. ___________ "___" _____________ 2010 р.
1. Протокол укладено відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 11.10.2010 N 913 "Про затвердження Порядку
використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для погашення простроченої заборгованості за спожиту в минулих
періодах електричну енергію державних вугледобувних підприємств, у
тому числі підприємств, які готуються до ліквідації, та
вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких
належать державі" (далі - постанова КМУ від 11.10.2010 N 913).
2. Учасниками розрахунків цього Протоколу є: Вугледобувне підприємство ___________________________________
(далі - Сторона __), що діє на підставі _________________________
в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з однієї сторони;

Міністерство вугільної промисловості України (далі -
Сторона __), що діє на підставі __________________________________
в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з другої сторони;

Вугледобувне підприємство ___________________________________
(далі - Сторона __), що діє на підставі __________________________
в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з третьої сторони;

Енергопостачальна компанія (Філія) __________________________
(далі - Сторона __), що діє на підставі __________________________
в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з четвертої сторони;

Енергопостачальна компанія __________________________________
(далі - Сторона ___), що діє на підставі _________________________
в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з п'ятої сторони;

ДП "Енергоринок" (далі - Сторона ___), що діє на підставі ___ _________________________________________________________ в особі ________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з шостої сторони;

Енергогенеруюча компанія ____________________________________
(далі - Сторона _), що діє на підставі __________________________
в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з сьомої сторони;

ДП "Вугілля України" (далі - Сторона ___), що діє на підставі _________________________________________________________________
в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з восьмої сторони;

Вугледобувне підприємство ___________________________________
(далі - Сторона ___), що діє на підставі _________________________
в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з дев'ятої сторони.
3. Розрахунки за Протоколом проводяться всіма Сторонами не
пізніше наступного дня після їх зарахування на рахунок.
3.1. Сторона __ перераховує кошти до спеціального фонду
державного бюджету в рахунок погашення податкового боргу з податку
на додану вартість та податку на прибуток державних вугледобувних
підприємств та вугледобувних товариств, 100 відсотків акцій яких
належать державі у сумі _____________ грн.
3.2. Державне казначейство України за рахунок коштів, які
надходять до спеціального фонду державного бюджету на цю мету,
відкриває асигнування Стороні ___ у сумі ____________ грн.
3.3. Сторона ___ спрямовує асигнування Стороні ___ на суму ____________ грн. для погашення заборгованості за спожиту у
минулих періодах електричну енергію.
3.4. Сторона ___ перераховує Стороні ___ кошти в сумі _____________ грн. за спожиту у минулих періодах електричну
енергію, у тому числі ПДВ ______________ грн.
3.5. Сторона ___ перераховує стороні ___ кошти в сумі _____________ грн., у тому числі ПДВ ______________ грн. для
погашення заборгованості за спожиту у _____________ 20__ році
електричну енергію, згідно договору від ______________ N ___.
3.6. Сторона ___ перераховує Стороні ___ кошти в сумі _____________ грн., у тому числі ПДВ ______________ грн. за
куповану електричну енергію згідно договору від ______________
N ______.
3.7. Сторона ___ перераховує Стороні ___ кошти в сумі _____________ грн., у тому числі ПДВ ______________ грн. за
електричну енергію згідно договору від ______________ N ___.
3.8. Сторона ___ перераховує Стороні ___ кошти в сумі _____________ грн., у тому числі ПДВ ______________ грн. за
поставлену вугільну продукцію згідно договору від ______________
N ___.
3.9. Усі учасники розрахунків у графі "Призначення платежу"
платіжного доручення додатково зазначають "відповідно до п. 45
ст. 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та
постанови КМУ від 11.10.2010 N 913".
4. Сторони, що підписали Протокол, несуть відповідальність за
недотримання вимог постанови КМУ від 11.10.2010 N 913 і
невиконання своїх зобов'язань за цим Протоколом відповідно до
чинного законодавства України.
5. Міністерство вугільної промисловості України підтверджує,
що розрахунки проведено відповідно до постанови КМУ від 11.10.2010
N 913 та надає Державному казначейству України на паперових та
електронних носіях інформацію щодо сум проведених розрахунків за
формою, узгодженою Державним казначейством України та
Міністерством вугільної промисловості України.
6. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього
Протоколу, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо
спірні питання неможливо вирішити шляхом переговорів, вони
вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством
України.
7. Цей Протокол набирає чинності з моменту його підписання
усіма Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов'язань. Дата та номер реєстрації цього Протоколу встановлюється після
його підписання всіма Сторонами. Цей Протокол вважається укладеним у разі, якщо він підписаний
Сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.
8. Цей Протокол складено українською мовою, у ___ (кількість
примірників вказується за кількістю Сторін плюс один примірник для
Державного казначейства України та його територіального органу, в
якому відкрито рахунки цих Сторін і один для уповноваженого банка)
примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.
9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН ПРОТОКОЛУ
N ___________________ від ____________________

До Протоколу на загальну суму _______________ грн. _________________________________________ грн.

(сума прописом)
------------------------------------------------------------------ СТОРОНА ___ Міністерство |СТОРОНА ___ | вугільної промисловості України | | ________________________________|_______________________________| р/р 90729130000001, Державне |р/р ________________________, в| казначейство України м. Київ |ОПЕРУ ГУДКУ | Код банку 820172 |Код банку _____________________| Код ЄДРПОУ 33833561 |Код ЄДРПОУ ____________________| Керівник _______________________|Керівник ______________________| Головний бухгалтер _____________|Головний бухгалтер ____________| М.П. |М.П. | ________________________________|_______________________________| СТОРОНА ___ |СТОРОНА ___ | ________________________________|_______________________________| р/р _________________________, в|р/р ________________________, в| Код банку ______________________|Код банку _____________________| Код ЄДРПОУ _____________________|Код ЄДРПОУ ____________________| Керівник _______________________|Керівник ______________________| Головний бухгалтер _____________|Головний бухгалтер ____________| М.П. |М.П. | --------------------------------+-------------------------------| СТОРОНА ___ |СТОРОНА ___ | ________________________________|р/р __________________________,| р/р _________________________, в|_____________ | Код банку ______________________|Код банку _____________________| Код ЄДРПОУ _____________________|Код ЄДРПОУ ____________________| Керівник _______________________|Керівник ______________________| Головний бухгалтер _____________|Головний бухгалтер ____________| М.П. |М.П. | --------------------------------+-------------------------------| СТОРОНА ___ |СТОРОНА ___ | ________________________________|_______________________________| р/р _________________________, в|р/р ________________________, в| Код банку ______________________|Код банку _____________________| Код ЄДРПОУ _____________________|Код ЄДРПОУ ____________________| Керівник _______________________|Керівник ______________________| Головний бухгалтер _____________|Головний бухгалтер ____________| М.П. |М.П. | --------------------------------+-------------------------------| СТОРОНА ___ | | ________________________________| | р/р _________________________, в| | Код банку ______________________| | Код ЄДРПОУ _____________________| | Керівник _______________________| | Головний бухгалтер _____________| | М.П. | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: