open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
17.06.2011 N 512

Про внесення змін до наказу Держмитслужби

від 02.01.2010 N 1

"Про створення колегіальних органів"

у зв'язку зі зміною штатної структури

Держмитслужби

Н А К А З У Ю:
1. Абзац четвертий пункту 3 наказу Держмитслужби від
02.01.2010 N 1 ( va001342-10 ) "Про створення колегіальних
органів" викласти в такій редакції: "Покласти відповідальність за організаційне забезпечення
роботи Експертної комісії із застосування системи аналізу та
управління ризиками, а також внесення змін до Складу та Положення
про Експертну комісію із застосування системи аналізу та
управління ризиками на Департамент боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції".
2. Унести зміни до Положення про Експертну комісію із
застосування системи аналізу та управління ризиками, затвердженого
наказом Держмитслужби від 02.01.2010 N 1 ( va001342-10 ), виклавши
його в новій редакції, що додається.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Дериволкова С.Д.
Голова Служби І.Г.Калєтнік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

02.01.2010 N 1

( va001342-10 )

(у редакції наказу

Держмитслужби

від 17.06.2011 N 512)

ПОЛОЖЕННЯ

про Експертну комісію із застосування системи аналізу

та управління ризиками

1. Експертна комісія із застосування системи аналізу та
управління ризиками (далі - Комісія) створюється з метою
підготовки та затвердження (зміни, скасування) профілів ризику, а
також координації роботи митних органів і спеціалізованих митних
установ з відпрацювання механізму підготовки та затвердження
профілів ризику та їх реалізації в системі аналізу та управління
ризиками.
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) й законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Державної
митної служби України, а також цим Положенням.
3. У своїй роботі Комісія взаємодіє з митними органами,
спеціалізованими митними установами та організаціями,
представниками Громадської ради при Держмитслужбі, суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності.
4. Положення про Комісію та склад Комісії затверджуються
наказом Держмитслужби. Головою Комісії призначається начальник Департаменту боротьби
з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції або його
заступник. Заступником голови Комісії призначається представник
Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії
корупції. Голова Комісії в разі потреби може вносити керівництву
Держмитслужби пропозиції щодо зміни її складу.
5. Засідання Комісії проводить голова Комісії або за його
відсутності - заступник голови Комісії не рідше одного разу на
місяць. Засідання Комісії є правомочним за наявності двох третин
членів Комісії. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники митних
органів, спеціалізованих митних установ та організацій,
Громадської ради при Держмитслужбі, суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності.
6. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів і
оформлюються протоколом, який підписує головуючий та присутні на
засіданні члени Комісії. При рівній кількості голосів вирішальним є голос головуючого. Рішення Комісії з питань, що належать до її компетенції, є
обов'язковими для виконання митними органами й спеціалізованими
митними установами та організаціями. На підставі рішення Комісії про затвердження чи скасування
профілів ризику, про внесення змін до них видається наказ
Держмитслужби, яким уводяться в дію відповідні профілі ризику,
уносяться зміни до них.
7. Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Комісії
здійснюється Департаментом боротьби з контрабандою, аналізу
ризиків та протидії корупції.
Начальник Департаменту
боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції В.М.Лисий
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: