open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.12.2005 N 511
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства економіки

N 185 ( v0185665-07 ) від 16.06.2007 }
Про внесення змін до наказу

Міністерства від 20.07.2005 N 207

Н А К А З У Ю:
У Положенні про громадську колегію при Міністрові економіки
України, затвердженому наказом Міністерства економіки України
від 20.07.2005 N 207 ( v0207665-05 ), слова "громадська колегія
при Міністрові економіки України" в усіх відмінках замінити
словами "громадська експертна рада при Міністерстві економіки
України" у відповідному відмінку.
Виконуючий обов'язки
Міністра С.Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

економіки України

16.12.2005 N 511

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську експертну раду

при Міністерстві економіки України

1. Загальні положення
1.1. Громадська експертна рада є консультативно-дорадчим
органом при Міністерстві економіки України, утвореним з метою
сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в
управлінні державними справами та врахування громадської думки в
процесі підготовки та організації виконання рішень Мінекономіки.
1.2. У своїй діяльності громадська експертна рада керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, Порядком проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 15.10.2004 N 1378 ( 1378-2004-п ) (далі - Порядок
проведення консультацій з громадськістю), рішеннями Мінекономіки,
а також цим Положенням.
1.3. Діяльність громадської експертної ради ґрунтується на
принципах відкритості, гласності, рівності та добровільності і
здійснюється на безоплатній основі.
2. Основні завдання громадської експертної ради Громадська експертна рада відповідно до покладених на неї
основних завдань: проводить обговорення проектів нормативно-правових актів та
звітів Міністерства з питань, передбачених Порядком проведення
консультацій з громадськістю ( 1378-2004-п ); опрацьовує отримані під час проведення консультацій з
громадськістю пропозиції та зауваження і подає їх в установленому
порядку відділу взаємодії з громадськістю Міністерства; готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення
консультацій з громадськістю; розробляє та подає пропозиції до плану проведення
консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із
зазначенням переліку питань, строків та етапів проведення цих
консультацій, порядку оприлюднення інформації про їх проведення та
врахування результатів; координує співпрацю з об'єднаннями громадян.
3. Права громадської експертної ради Громадська експертна рада має право: отримувати в установленому порядку від Мінекономіки
інформацію, необхідну для своєї роботи; утворювати постійні та тимчасові робочі органи (сектори,
комісії, експертні групи тощо); залучати до роботи представників Мінекономіки, його
підвідомчих організацій, підприємств, представників інших установ
та організацій, у тому числі вітчизняних і міжнародних експертних
та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих
фахівців; проводити збори, "круглі" столи та конференції.
4. Склад громадської експертної ради
4.1. До складу громадської експертної ради можуть залучатися
представники громадських організацій, професійних спілок та інших
об'єднань громадян, окремі громадяни, видатні фахівці у сфері
економіки. Склад громадської експертної ради затверджується протоколом
засідання.
4.2. Громадську експертну раду очолює голова, який обирається
членами експертної ради. Голова громадської експертної ради має координаторів, які
обираються з числа членів експертної ради.
4.3. Голова громадської експертної ради: організовує діяльність експертної ради; скликає та організовує підготовку засідань експертної ради; підписує документи від імені експертної ради; представляє експертну раду у взаємовідносинах з органами
виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого
самоврядування, засобами масової інформації.
5. Діяльність громадської експертної ради
5.1. Громадська експертна рада здійснює роботу відповідно до
затверджених нею планів роботи.
5.2. Основною формою роботи громадської експертної ради є
засідання, які проводяться за необхідності та відповідно до плану
роботи. Засідання громадської експертної ради є правочинним, якщо на
ньому присутні не менше половини її членів.
5.3. Рішення громадської експертної ради є правочинним, якщо
за нього проголосувала проста більшість її членів. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос голови експертної ради. Рішення експертної ради мають рекомендаційний характер.
5.4. Громадська експертна рада систематично інформує
громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою
діяльність.
6. Організаційне забезпечення роботи громадської експертної
ради Для організаційного забезпечення роботи громадська експертна
рада може утворювати такий робочий орган, як секретаріат. Порядок роботи секретаріату визначається громадською
експертною радою. Забезпечення секретаріату громадської експертної ради
приміщенням, засобами зв'язку, а також створення необхідних умов
для роботи експертної ради та проведення її засідань здійснює
Мінекономіки. Координатор від Міністерства економіки - відділ зв'язків з
громадськістю управління суспільно-політичного моніторингу.
Начальник управління
суспільно-політичного
моніторингу Л.Дюбенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: