open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.10.2006 N 511

Про припинення діяльності Державного

відкритого акціонерного товариства

"Шахта імені А.І.Гайового"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства вугільної промисловості

N 48 ( v0048644-07 ) від 26.02.2007 }

Відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
Господарського кодексу України ( 436-15 ), Законів України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ),
враховуючи клопотання Державного відкритого акціонерного
товариства "Шахта імені А.І.Гайового" (лист від 15.09.2006
N 01-12/1329) та згоду Державного підприємства "Артемвугілля"
(лист від 15.09.2006 N 41-9/195), Н А К А З У Ю:
1. Припинити діяльність Державного відкритого акціонерного
товариства "Шахта імені А.І.Гайового" (далі -
ДВАТ "Шахта імені А.І.Гайового") шляхом реорганізації: приєднання
до Державного підприємства "Артемвугілля" (далі -
ДП "Артемвугілля").
2. Призначити головою комісії з припинення діяльності
ДВАТ "Шахта імені А.І.Гайового" Засульського В.В. - виконуючого
обов'язки директора ДВАТ "Шахта імені А.І.Гайового".
3. Голові комісії з припинення діяльності
ДВАТ "Шахта імені А.І.Гайового" Засульському В.В.:
3.1. Встановити строки для заявлення вимог кредиторами
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення
діяльності ДВАТ "Шахта імені А.І.Гайового".
3.2. У триденний термін після підписання наказу, відповідно
до чинного законодавства, опублікувати в спеціальному додатку до
газети "Урядовий кур'єр" та/або в офіційному друкованому виданні
органу державної влади або органу місцевого самоврядування за
місцем знаходження підприємства інформацію про припинення
діяльності ДВАТ "Шахта імені А.І.Гайового", порядок та термін
заяви претензій кредиторами, наявних (відомих) кредиторів
повідомити персонально у письмовій формі.
3.3. У тижневий термін після підписання наказу повідомити
відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо
припинення діяльності ДВАТ "Шахта імені А.І.Гайового" та подати
йому в установленому законодавством порядку необхідні документи
для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
3.4. Утворити комісію з припинення діяльності
ДВАТ "Шахта імені А.І.Гайового" та не пізніше двох робочих днів
від дати надходження до державного реєстратора документів, які
подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення засновника юридичної особи щодо її припинення, погодити з
державним реєстратором призначення комісії з припинення діяльності
ДВАТ "Шахта імені А.І.Гайового" у встановленому чинним
законодавством порядку та повідомити Мінвуглепром про прийняте
рішення. 3.5. У встановленому порядку попередити працівників
ДВАТ "Шахта імені А.І.Гайового" про припинення діяльності
товариства та забезпечити дотримання їх соціально-правових
гарантій у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством.
3.6. Забезпечити в установленому порядку та терміни подання
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації
відповідно до Положення про надання особливої інформації
акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами
облігацій ( z0108-00 ).
3.7. Здійснити інвентаризацію майна станом на 01.03.2007 і за
її результатами скласти передавальний баланс, який в строк до
15.03.2007, але не раніше закінчення строку для пред'явлення вимог
кредиторами, з висновками комісії подати Мінвуглепрому України на
затвердження. { Підпункт 3.7 пункту 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 48
( v0048644-07 ) від 26.02.2007 }
3.8. Не пізніше двох робочих днів від дати завершення
процедури припинення, яка передбачена законодавством, забезпечити
подання державному реєстратору документів, необхідних для
здійснення державної реєстрації припинення діяльності
ДВАТ "Шахта імені А.І.Гайового".
3.9. Реорганізацію підприємства завершити до 25.03.2007.
{ Підпункт 3.9 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 48 ( v0048644-07 ) від 26.02.2007 }
3.10. Здійснити всі інші, передбачені законодавством заходи,
пов'язані з реорганізацією підприємства.
4. Після виконання підпункту 3.7 цього наказу керівнику
ДВАТ "Шахта імені А.І.Гайового" передати, а керівнику
ДП "Артемвугілля" прийняти за актом приймання-передачі на баланс
підприємства основні фонди та матеріальні цінності у відповідності
до передавального балансу.
5. Керівнику ДП "Артемвугілля":
5.1. Підготувати та подати на затвердження Мінвуглепрому
України зміни до статуту ДП "Артемвугілля" у зв'язку з виданням
цього наказу. { Підпункт 5.1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 48
( v0048644-07 ) від 26.02.2007 }
5.2. Після внесення державної реєстрації припинення
діяльності ДВАТ "Шахта імені А.І.Гайового" та затвердження нової
редакції статуту ДП "Артемвугілля" Мінвуглепромом здійснити його
державну реєстрацію відповідно до чинного законодавства.
5.3. Вжити інших необхідних заходів щодо виконання цього
наказу та привести свої рішення у відповідність з ним, згідно з
чинним законодавством.
5.4. Після завершення реорганізації
ДВАТ "Шахта імені А.І.Гайового" надати Департаменту майнових
відносин Мінвуглепрому України відповідну інформацію, зокрема щодо
вилучення товариства з ЄДРПОУ.
6. Установити, що ДП "Артемвутілля" є правонаступником усіх
прав та обов'язків ДВАТ "Шахта імені А.І.Гайового" відповідно до
передавального балансу.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Радченка В.В.
Перший заступник Міністра Ю.Зюков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: