open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2009 N 511

Про реорганізацію деяких вищих

навчальних закладів

Керуючись Господарським кодексом України ( 436-15 ), Законом
України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), постановою Кабінету
Міністрів України від 8 липня 2009 року N 690 ( 690-2009-п ) "Про
реорганізацію деяких вищих навчальних закладів Міністерства
аграрної політики", Н А К А З У Ю:
1. Реорганізувати Вінницький державний аграрний університет
шляхом виділення з його складу Тульчинського технікуму
ветеринарної медицини з наступним приєднанням технікуму до
Білоцерківського національного аграрного університету як
відокремленого структурного підрозділу з окремими правами
юридичної особи.
2. Визначити, що Білоцерківський національний аграрний
університет є правонаступником майнових прав та обов'язків
Вінницького державного аграрного університету згідно з
розподільчим балансом в частині майнових прав та обов'язків
Тульчинського технікуму ветеринарної медицини.
3. Утворити комісію з реорганізації вищих навчальних закладів
у складі згідно з додатком.
4. Голові комісії Самсоненку С.Г. забезпечити:
4.1. Розміщення в друкованих засобах масової інформації
повідомлення про реорганізацію Вінницького державного аграрного
університету.
4.2. Проведення інвентаризації та оцінки майна, яке
знаходиться на балансі Тульчинського технікуму ветеринарної
медицини, та передачу майна, прав та обов'язків на баланс
Білоцерківського національного аграрного університету станом на
1 жовтня 2009 року згідно з розподільчим балансом.
4.3. Вивільнення та працевлаштування працівників
Тульчинського технікуму ветеринарної медицини у відповідності до
чинного законодавства України.
4.4. Подання до Мінагрополітики на затвердження розподільчого
балансу, акта приймання-передачі майнових прав та обов'язків та
передачу матеріалів на зберігання в архів міністерства.
5. Виконуючому обов'язки ректора Вінницького державного
аграрного університету Калетніку Г.М. в місячний строк після
завершення реорганізації в установленому порядку розробити проект
змін до Статуту Вінницького державного аграрного університету,
подати на затвердження міністерству та забезпечити їх державну
реєстрацію.
6. Ректору Білоцерківського національного аграрного
університету Даниленку А.С.:
6.1. В місячний строк після завершення реорганізації в
установленому порядку розробити проект змін до Статуту
Білоцерківського національного аграрного університету, подати на
затвердження міністерству та забезпечити їх державну реєстрацію.
6.2. Розробити та затвердити в установленому порядку
положення про структурний підрозділ.
6.3. Організувати в установленому законодавством порядку
обрання керівника Тульчинського технікуму ветеринарної медицини на
конкурсній основі.
6.4. Прийняти станом на 1 жовтня 2009 року контингент
студентів технікуму.
7. Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва
(Іщенко Т.Д.), Департаменту фінансів (Зуб Г.І.) забезпечити
фінансування підготовки кадрів Тульчинським технікумом
ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного
університету за рахунок коштів державного бюджету.
8. Внести зміни до пункту 8 додатку 1 до наказу
Мінсільгосппроду від 17 червня 1997 N 190 "Про вдосконалення
мережі вищих аграрних навчальних закладів", виклавши його у такій
редакції: "Тульчинський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського
національного аграрного університету".
9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гадзало Я.М.
Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток

до наказу Міністерства

аграрної політики України

20.07.2009 N 511

СКЛАД

комісії з реорганізації вищих навчальних закладів

Самсоненко - начальник відділу вищих навчальних
Сергій закладів I-II рівнів акредитації
Григорович Департаменту аграрної освіти, науки та

дорадництва Мінагрополітики України,

голова комісії
Калетнік - виконуючий обов'язки ректора Вінницького
Григорій державного аграрного університету,
Миколайович заступник голови комісії
Даниленко - ректор Білоцерківського національного
Анатолій Степанович аграрного університету, заступник голови
Члени комісії:
Пльонсак - проректор з науково-педагогічної роботи,
Володимир Адамович заочного навчання та діяльності коледжів

і технікумів Вінницького державного

аграрного університету
Кислий - заступник директора з навчальної роботи
Анатолій Миколайович Тульчинського технікуму ветеринарної

медицини
Найда - начальник відділу кадрів Вінницького
Станіслава Аполітівна державного аграрного університету
Лебедєва - заступник проректора
Наталія Леонтіївна з науково-педагогічної і

фінансово-економічної роботи

Вінницького державного аграрного

університету
Лісевич - заступник директора з господарської
Тетяна Валентинівна роботи Тульчинського технікуму

ветеринарної медицини
Салик - в.о. головного бухгалтера Тульчинського
Тетяна Миколаївна технікуму ветеринарної медицини
Захаренко - заступник директора ДП "Агроосвіта"
Петро Олександрович
Янчук - проректор з науково-педагогічної і
Галина Василівна фінансово-економічної роботи Вінницького

державного аграрного університету
Кухарчук - провідний спеціаліст відділу управління
Олександр Федорович державним майном Департаменту економіки

та управління державною власністю
Новак - перший проректор Білоцерківського
Віталій Петрович національного аграрного університету
Карпенко - проректор з адміністративно-
Анатолій Миколайович господарської частини Білоцерківського

національного аграрного університету
Лозіцький - головний бухгалтер Білоцерківського
Андрій Антонович національного аграрного університету
Малицька - начальник відділу кадрів
Зінаїда Василівна Білоцерківського національного аграрного

університету
Чубар - кандидат сільськогосподарських наук,
Ольга Миколаївна доцент кафедри органічної та біологічної

хімії Білоцерківського національного

аграрного університету
Яцюк - начальник юридичного відділу
Ярослав Федорович Білоцерківського національного

аграрного університету
Директор Департаменту
аграрної освіти, науки
та дорадництва Т.Д.Іщенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: